Ritstjóri: Sigrún Þorgeirsdóttir
Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "F"

8-hydroxyquinoline sulfate
8-hýdroxýkínólínsúlfat [is]
redfin perch
European perch
perch
common perch
aborri [is]
Perca fluviatilis [la]
Accra Agenda for Action
Accra-aðgerðaáætlunin [is]
Programme d´action d´Accra [fr]
Aktionsplan von Accra [de]
lead beneficiary
aðalaðstoðarþegi [is]
main power take-off
aðalaflúttak [is]
Central Library
Central Library of the European Commission
aðalbókasafn [is]
aðalbókasafn framkvæmdastjórnarinnar [is]
Director-General of UNESCO
Director General of UNESCO
aðalframkvæmdastjóri Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna [is]
Secretary-General of the Council of the European Communities
Secretary General of the Council of the European Communities
aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópubandalaganna [is]
Secretary General of the Council of the European Union
Secretary-General of the Council of the European Union
aðalframkvæmdastjóri ráðs Evrópusambandsins [is]
Secretary General of the United Nations
Secretary-General of the United Nations
aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna [is]
central industrial property office
aðalhugverkastofa [is]
first order grain
1st order grain
aðalkorn [is]
main body of the headlamp
aðalljóskershylki [is]
main source of electrical power
aðalrafaflgjafi [is]
General Council of the European Central Bank
aðalráð Seðlabanka Evrópu [is]
general conference
aðalráðstefna [is]
General Conference of UNESCO
aðalráðstefna Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna [is]
Principal Secretary, Social Affairs
aðalritari félagsmála [is]
primary filter
aðalsía [is]
head office
aðalskrifstofa [is]
hjemsted, hovedsæde, hovedkontor [da]
säte, huvudkontor [sæ]
siège, siège social [fr]
Sitz, Gesellschaftssitz [de]
central office
aðalskrifstofa [is]
national central bureau of the International Criminal Police Organisation
aðalskrifstofa Alþjóðasambands sakamálalögreglunnar í hverju landi [is]
bureau central national de l´Organisation Internationale de Police Criminelle [fr]
nationales Zentralbüro der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation [de]
Central Office for International Rail Transportation
OCTI
aðalskrifstofa alþjóðlegra járnbrautarflutninga [is]
EFTA Secretariat
aðalskrifstofa EFTA [is]
European Directorate for the Quality of Medicines
aðalskrifstofa Evrópsku lyfjaskrárinnar [is]
Eurocontrols Central Route Charges Office
aðalskrifstofa Evrópustofnunar um öryggi flugleiðsögu sem sér um að innheimta leiðargjöld [is]
Central Office for combating euro counterfeiting
aðalskrifstofa í baráttunni gegn fölsun evrunnar [is]
General Secretariat of the Council of the European Union
GSC
aðalskrifstofa ráðs Evrópusambandsins [is]
principal place of business
aðalstarfsstöð [is]
primary flight controls
aðalstýri [is]
main distribution frame
MDF
aðaltengigrind [is]
Head Customs Office
aðaltollstöð [is]
bulk exhaust flow
aðalútblástursstreymi [is]
meteorological watch office
aðalveðurstofa [is]
United Nations´ central product classification
CPC
aðalvöruflokkun Sameinuðu þjóðanna [is]
aðalvöruflokkun SÞ [is]
main leaf-vein system
aðalæðastrengir blaða [is]
main shaft
aðalöxull [is]
upon the request of the Members
að beiðni aðila [is]
having published a draft
að birtum drögum [is]
ex officio
að eigin frumkvæði [is]
af egen drift, på embeds vegne, på eget initiativ [da]
på eget initiativ, på tjänstens vägnar [sæ]
d´office, de droit [fr]
von Amts wegen [de]
of its own volition
að eigin frumkvæði [is]
incidence angle
incident angle
angle of incidence
fallshorn [is]
infaldsvinkel [da]
infallsvinkel [sæ]
angle d´incidence [fr]
Einfallswinkel [de]
incidence angle modifier
IAM
fallshornsstillir [is]
chain of custody
fangakeðja [is]
kontrol af leverandørkæden [da]
la chaîne de contrôle [fr]
Rückverfolgungssysteme [de]
attachment order
order of attachment
farargerð [is]
ordonnance de saisie, ordre de fixation [fr]
enforceable
fararhæfur [is]
kan fuldbyrdes [da]
exécutoire [fr]
vollstreckbar [de]
enforceable judgement
enforceable judgment
fararhæfur dómur [is]
jugement exécutoire [fr]
rechtskräftiger Urteil [de]
legally enforceable
fararhæfur samkvæmt lögum [is]
methods of response
ferðir í tengslum við viðbrögð [is]
formula-based approach
ferð sem byggist á reikniformúlum [is]
devitalising process for micro-organisms
devitalising process for microorganisms
ferð til að gera örverur óskaðlegar [is]
proces til uskadeliggørelse af mikroorganismer [da]
metod för avdödning av mikroorganismer [sæ]
differentiating infected from vaccinated animal (DIVA) strategy
DIVA
ferð til að greina á milli sýktra og bólusettra dýra [is]
DIVA-aðferðin [is]
method of quantitative evaluation
ferð til að meta magn [is]
method of affixing
ferð við að festa e-ð á [is]
method of administration
ferð við lyfjagjöf [is]
fragmentation method
ferð við niðurbrot sameindar [is]
method of application of test substance
ferð við notkun prófunarefnis [is]
method of cost and revenue assignment and allocation
ferð við skiptingu kostnaðar og ráðstöfun tekna [is]
method of sampling
ferð við sýnatöku [is]
sýnatökuaðferð [is]
method of aggregation
ferð við söfnun [is]
method of statistical evaluation
ferð við tölfræðilegt mat [is]
method for applying interest
ferð við útreikning vaxta [is]
effective interest method
ferð virkra vaxta [is]
glidepath reference
flugshallaviðmiðun [is]
approach facility
flugsvirki [is]
Required Navigation Performance Approach
RNP APCH
flug við tilskilda nákvæmni í flugleiðsögu [is]
feed rate
feed-rate
flutningshraði [is]
raw material feed-rate
flutningshraði hráefna [is]
feed line
flutningsleiðsla [is]
declaration of entry
flutningsskýrsla [is]
customs office of entry
flutningstollstöð [is]
transgene
transferred gene
flutt gen [is]
net of taxes on income at source
frádreginni staðgreiðslu tekjuskatts [is]
net of reinsurance
frádregnum hlut endurtryggjenda [is]
apart from the obligation
frátalinni þeirri skuldbindingu [is]
foreign pollination
frævun [is]
fremmedbestøvning [da]
pollinering [sæ]
pollinisation étrangère [fr]
Fremdbestäubung [de]
aircraft stores
föng loftfars [is]
levy of execution
för [is]
tvangsfuldbyrdelse [da]
verkställighet, exekutiva åtgärder [sæ]
exécution forcée [fr]
Zwangsvollstreckung [de]
enforcement
för [is]
entrance fee
aðgangseyrir [is]
access infrastructure
aðgangsgrunnvirki [is]
authorisation for access
access authorisation
access authorization
aðgangsheimild [is]
letter of access
aðgangsheimild [is]
access regime for transmission
aðgangskerfi vegna flutnings [is]
pass to identify individual´s entitlement to be within a restricted area
aðgangskort til að sanna að einstaklingur hafi heimild til að dvelja innan haftasvæðis [is]
means of access
aðgangsleið [is]
access platform
aðgangspallur [is]
conditions of access
aðgangsskilyrði [is]
point of presence
POP
aðgangsstaður [is]
access to bank information
aðgangur að bankaupplýsingum [is]
accès aux renseignements bancaires [fr]
Zugang zu Bankinformationen [de]
access to fishing zones
aðgangur að fiskimiðum [is]
access to financial services
aðgangur að fjármálaþjónustu [is]
accès aux services financiers [fr]
Zugang zu Finanzmitteln [de]
access to farmland
aðgangur að landbúnaðarlandi [is]
accès aux terres agricoles [fr]
Zugang zu Ackerland, Zugang zu landwirtschaftlichen Flächen [de]
access to food
aðgangur að matvælum [is]
accès à la nourriture, accès aux denrées alimentaires [fr]
Zugang zu Lebensmitteltechnologien, Zugang zu Nahrungsmitteln, Zugang zu Nahrung [de]
access to confidential data
aðgangur að trúnaðargögnum [is]
platform for action
aðgerðaáætlun [is]
platform of action
aðgerðaáætlun [is]
Community Action Programme on Equal Opportunites for Men and Women
aðgerðaáætlun Bandalagsins um jöfn tækifæri fyrir konur og karla [is]
programme of action of the European Community on protection of the environment
aðgerðaáætlun Evrópubandalagsins á sviði umhverfisverndar [is]
Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan
FLEGT
Forest Law Enforcement, Governance and Trade
aðgerðaáætlun Evrópusambandsins um löggæslu, góða stjórnunarhætti og viðskipti á skógræktarsvæðum [is]
FLEGT, retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet [da]
Flegt, skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog [sæ]
FLEGT, application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux [fr]
FLEGT, Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor [de]
Action Plan to Implement Principles for Reform
aðgerðaáætlun til framkvæmdar meginreglum um endurbætur [is]
Plan d´action pour la mise en oeuvre des principes de réforme [fr]
Aktionsplan für die Umsetzung der Reformgrundsätze [de]
financial services action plan
aðgerðaáætlun um fjármálaþjónustu [is]
European Aviation Safety Plan
aðgerðaáætlun um flugöryggi í Evrópu [is]
europæisk plan for luftfartssikkerhed [da]
europeisk flygsäkerhetsplan [sæ]
action programme on equal opportunities for men and women
aðgerðaáætlun um jöfn tækifæri karla og kvenna [is]
category of action
aðgerðaflokkur [is]
Concept of Operations
Conops
aðgerðahugmyndir [is]
lack of action
aðgerðaleysi [is]
framework for action
aðgerðarammi [is]
programme of action against corruption
aðgerðaráætlun gegn spillingu [is]
food-aid operation
aðgerð á sviði matvælaaðstoðar [is]
internal action of the Union
aðgerðir á vettvangi Sambandsins [is]
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials
Aðgerðir í loftslagsmálum, umhverfismál, auðlindanýtni og hráefni [is]
actions which have defence implications
aðgerðir sem tengjast varnarstarfi [is]
conflict prevention tasks
aðgerðir til að fyrirbyggja átök [is]
measures for the protection of children
aðgerðir til verndar börnum [is]
ex officio application
aðgerð í krafti embættis [is]
joint fishing operation
aðgerð sem byggist á samvinnuveiðum [is]
fælles fiskeri [da]
gemensam fiskeinsats [sæ]
opération conjointe de pêche [fr]
gemeinsamer Fangeinsatz [de]
terrorist financing operation
aðgerð til fjármögnunar hryðjuverka [is]
identifiable asset
aðgreinanleg eign [is]
ring-fenced asset
aðgreind eign [is]
separate financial statements
aðgreind reikningsskil [is]
ring-fenced liability
aðgreind skuld [is]
differentiation
aðgreining [is]
segregation of duties
aðgreining starfa [is]
ring-fenced arrangement
aðgreint fyrirkomulag [is]
under semi-field conditions
að hluta til á vettvangi [is]
regression function
aðhvarfsfall [is]
regression coefficient
aðhvarfsstuðull [is]
maternalised formula
maternalized formula
aðhæfð móðurmjólk [is]
after consultation of
að höfðu samráði við [is]
after consulting
að höfðu samráði við [is]
subject to consultation of
að höfðu samráði við [is]
after consulting
að höfðu samráði við [is]
legal transfer
aðilaskipti [is]
cession conventionnelle [fr]
vertragliche Übertragung [de]
transfer of businesses
aðilaskipti að atvinnurekstri [is]
transfer of undertakings
aðilaskipti að fyrirtækjum [is]
date of accession
aðildardagur [is]
gildistökudagur aðildar [is]
Member State of identification
aðildarríki auðkenningar [is]
identifikationsmedlemsstat [da]
État membre d´identification [fr]
Mitgliedstaat der Identifizierung [de]
Member State of identification
aðildarríki auðkenningar [is]
identifikationsmedlemsstat [da]
État membre d´identification [fr]
Mitgliedstaat der Identifizierung [de]
Member State of destination
aðildarríki ákvörðunarstaðar [is]
Member State of the European Communities
Member State of the EC
EC Member State
aðildarríki Evrópubandalaganna [is]
European Union Member State
Member State of the European Union
EU Member State
Member State of the EU
aðildarríki Evrópusambandsins [is]
Member State of consumption
aðildarríki notkunar [is]
forbrugermedlemsstat [da]
Mitgliedstaat des Verbrauchs [de]
Member State of production
aðildarríki sem er framleiðsluríki [is]
Member State of arrival in the European Union
aðildarríki sem er komuríki inn í Evrópusambandið [is]
notified Member State
aðildarríki sem fær tilkynningu [is]
Member State of storage
aðildarríki þar sem geymsla er staðsett [is]
Member State of the debtor´s domicile
aðildarríki þar sem skuldari er með lögheimili [is]
Treaty of Accession
Accession Treaty
TA
aðildarsáttmáli [is]
tiltrædelsestraktat, traktat om tiltrædelse [da]
anslutningsfördrag, fördrag om anslutning [sæ]
traité d´adhésion, traité relatif à l´adhésion, TA [fr]
Beitrittsvertrag [de]
instrument of accession
accession instrument
aðildarskjal [is]
tiltrædelsesinstrument [da]
anslutningsinstrument [sæ]
instrument d´adhésion [fr]
Beitrittsurkunde [de]
membership obligations
obligations of membership
aðildarskyldur [is]
medlemsforpligtelser [da]
de skyldigheder som ett medlemskap medför [sæ]
obligations découlant de l´adhésion [fr]
Mitgliedspflichten [de]
International Monetary Fund member
IMF member
aðili að Alþjóðagjaldeyrissjóðnum [is]
membre du FMI, membre du Fonds monétaire international [fr]
Mitglied des Internationalen Währungsfonds, IWF-Mitglied, IWF-Mitgliedsstaat [de]
Member of the Agreement establishing the World Trade Organization
aðili að samningnum um stofnun Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar [is]
member of a patent
aðili að samstarfi um einkaleyfi [is]
financial sector entity
aðili á fjármálamarkaði [is]
maritime conference member
aðili í samsiglingakerfi [is]
body responsible for out-of-court settlement of consumer dispute
aðili sem annast lausn deilumála á sviði neytendamála utan dómstóla [is]
person qualifying for protection
aðili sem á rétt á vernd [is]
non-defaulting member
aðili sem ekki er í vanskilum [is]
manufacturer of firearms subject to authorisation
aðili sem framleiðir leyfisskyld skotvopn [is]
personne qui fabrique des armes à feu soumises à autorisation [fr]
Hersteller von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen [de]
certificate issuing body
aðili sem gefur út vottorð [is]
dealer in firearms subject to authorisation
aðili sem selur leyfisskyld skotvopn [is]
personne qui fait le commerce des armes à feu soumises à autorisation [fr]
Händler von erlaubnispflichtigen Feuerwaffen [de]
body responsible for appeal
aðili sem sér um meðferð kærumála [is]
det kompetente klageorgan [da]
l´organe compétent pour les prcédures de recours [fr]
das für Rechtsbehelfsverfahren zuständige Organ [de]
flying training organisation
flying training organization
FTO
aðili sem sér um þjálfun flugmanna [is]
organisme de formation de pilotes [fr]
addressee of the Directive
aðili sem tilskipuninni er beint til [is]
out-of-court body
aðili utan dómstóla [is]
udenretsligt organ [da]
instans för utomrättslig reglering [sæ]
organe extrajudiciaire [fr]
außergerichtliche Stelle [de]
urgent safety restriction
aðkallandi takmörkun af öryggisástæðum [is]
væntanlegt [da]
brådskande begränsningsåtgärder av säkerhetsskäl [sæ]
mesures de restriction urgentes [fr]
Notfallmaßnahmen [de]
approach from seaward
aðkomuleið frá sjó [is]
filler pipe
aðleiðsla [is]
feeding conditions
aðleiðsluskilyrði [is]
induction factor
aðleiðslustuðull [is]
in law or in fact
de jure or de facto
að lögum eða í reynd [is]
de jure og de facto, retligt eller faktisk [da]
rättsligt eller faktiskt [sæ]
en droit ou en fait, de jure ou de facto [fr]
rechtlich oder tatsächlich [de]
Adapting to change in work and society: a new Community strategy on safety and health 2002-2006
aðlögun að breytingu á vinnu og samfélagi: ný áætlun Bandalagsins um öryggi og heilbrigði 2002-2006 [is]
adjustment of industry to structural changes
aðlögun iðnaðar að breyttum atvinnu- og uppbyggingarskilyrðum [is]
integration of third-country nationals
aðlögun ríkisborgara þriðju landa [is]
integration af tredjelandsstatsborgere [da]
intégration des ressortissants de pays tiers [fr]
Integration von Drittstaatsangehörigen [de]
prima facie
að órannsökuðu máli [is]
uden videre, umiddelbart [da]
prima facie, vid första påseendet [sæ]
prima facie, à première vue, présomption de [fr]
nach dem ersten Anschein, prima facie [de]
alternative means of compliance
AltMOC
aðrar aðferðir til að uppfylla kröfur [is]
non-food product
aðrar neytendavörur en matvæli [is]
aðrar vörur en matvæli [is]
feed tube
aðrennslisrör [is]
OFIs
other financial intermediaries
aðrir fjármálamilliliðir [is]
non-cash means of payment
aðrir greiðslumiðlar en reiðufé [is]
place of management
aðsetur framkvæmdastjórnar [is]
country of residence
aðsetursland [is]
country of residence of parent enterprise
aðsetursland móðurfyrirtækis [is]
for the present
að sinni [is]
traffic separation schemes
aðskildar siglingaleiðir [is]
separate elements of a combined set
aðskildir hlutar samtengdrar einingar [is]
segregation of chromosomes
aðskilnaður litninga [is]
airframe contamination
aðskotaefni á flugskrokki [is]
foreign object
aðskotahlutur [is]
foreign matter
aðskotahlutur [is]
foreign body
aðskotahlutur [is]
FOD resulting in damage
aðskotahlutur veldur skemmdum [is]
facilities
facility
aðstaða [is]
airport facilities
aðstaða á flugvelli [is]
train formation facilities
aðstaða til að raða lestum [is]
reception facilities
aðstaða til að taka á móti e-u [is]
first-aid facilities
first aid facilities
aðstaða til að veita skyndihjálp [is]
lairage facility
lairage
aðstaða til biðvörslu [is]
biðvörsluaðstaða [is]
opstaldningsfacilitet [da]
stallutrymme [sæ]
ground handling facilities
aðstaða til flugafgreiðslu [is]
railway infrastructure capacity
aðstaða við járnbrautargrunnvirki [is]
member of the family
aðstandandi [is]
family member
aðstandandi [is]
membre de la famille [fr]
Familienangehöriger [de]
good offices
aðstoð [is]
benefits in kind
aðstoð [is]
social security benefits in kind
social-security benefits in kind
aðstoð almannatrygginga [is]
cruise relief co-pilot
aðstoðarflugmaður sem leysir af í farflugi [is]
Deputy Secretary General for Political Affairs
Deputy Secretary-General for Political Affairs
aðstoðarframkvæmdastjóri alþjóðamála [is]
Deputy Secretary-General of the Council
aðstoðarframkvæmdastjóri ráðsins [is]
Deputy Secretary General for Inter-institutional Affairs
Deputy Secretary-General for Inter-institutional Affairs
aðstoðarframkvæmdastjóri stofnanasamstarfs [is]
eligibility of expenditure
aðstoðarhæfi útgjalda [is]
auxiliary police officer
aðstoðarlögreglumaður [is]
police auxiliaire [fr]
Hilfspolizei [de]
family helper
aðstoðarmaður fjölskyldu [is]
activity of an auxiliary character
aðstoðarstarfsemi [is]
assistant engineer officer
aðstoðarvélstjóri [is]
beneficiary
aðstoðarþegi [is]
public financial assistance
aðstoð með opinberum fjárveitingum [is]
aid for rescuing firms
aðstoð til björgunar fyrirtækjum [is]
employment aid
aid for employment
aðstoð til eflingar atvinnu [is]
Aid for Trade
AfT
aðstoð til eflingar viðskiptum [is]
Aide pour le commerce [fr]
Handelshilfe [de]
training aid
aid for training
aðstoð til menntunar [is]
menntunaraðstoð [is]
training aid
aid for training
aðstoð til þjálfunar [is]
þjálfunaraðstoð [is]
balance of payments assistance
aðstoð vegna greiðslujafnaðar [is]
aide à la balance des paiements [fr]
factual situation
aðstæður [is]
facilities market
aðstöðumarkaður [is]
in so far as
að svo miklu leyti sem [is]
on a proposal from the Commission
að tillögu framkvæmdastjórnarinnar [is]
in respect of
að því er varðar [is]
for the purpose of
að því er varðar [is]
for that Member State
að því er það aðildarríki varðar [is]
in so far as
að því marki sem [is]
failing this
að öðrum kosti [is]
extremely flammable
afar eldfimur [is]
modification
afbrigði [is]
variant Creutzfeldt Jakob disease
afbrigði Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdómsins [is]
variant of an aeroplane
afbrigði flugvélar [is]
offence
afbrot [is]
brot [is]
forbrydelse, lovovertrædelse, strafbar handling [da]
förseelse, lagöverträdelse [sæ]
criminalité, délit [fr]
Straftat [de]
activities of criminal organisations
activities of criminal organizations
afbrotastarfsemi [is]
fate of the substance
afdrif efna [is]
fate in the environment
afdrif í umhverfinu [is]
fate of the active substance
afdrif virka efnisins [is]
detoxification
afeitrun [is]
equipment for unloading
affermingarbúnaður [is]
place of unloading
affermingarstaður [is]
defluorinated
afflúoraður [is]
Afghanistan
Islamic Republic of Afghanistan
AF
AFG
Afganistan [is]
Íslamska lýðveldið Afganistan [is]
Afghanistan, Den Islamiske Republik Afghanistan [da]
Afghanistan, Islamiska republiken Afghanistan [sæ]
l´Afghanistan, la République islamique d´Afghanistan [fr]
Afghanistan, Islamische Republik Afghanistan [de]
flare
afgaslogi [is]
apical endpoint
apical effect
afgerandi endapunktur [is]
thermal stress relief
afglóðun [is]
offtake
off-take
afgreiddur skammtur [is]
dispatch from an approved slaughterhouse
afgreiða frá viðurkenndu sláturhúsi [is]
release for free circulation
afgreiða í frjálst flæði [is]
servicing of aeroplanes
afgreiðsla flugvéla [is]
dispensing of medicinal products
afgreiðsla lyfja [is]
room for dispatching
afgreiðslusalur [is]
supply conditions
conditions of supply
afgreiðsluskilyrði [is]
dispatch office
afgreiðsluskrifstofa [is]
ATFM departure slot
afgreiðslutími brottflugs sem flæðisstjórnun flugumferðar úthlutar [is]
for practical reasons
af hagkvæmnisástæðum [is]
for health reasons
af heilbrigðisástæðum [is]
delivery date of data
afhendingardagur á gögnum [is]
transferring unit
afhendingardeild [is]
delivery flight
afhendingarflug [is]
transfer flight level
afhendingarfluglag [is]
quota for delivery
afhendingarkvóti [is]
conditions of deliveries
afhendingarskilmálar [is]
supply conditions
conditions of supply
afhendingarskilyrði [is]
transfer conditions of a flight
afhendingarskilyrði flugs [is]
transmission format
afhendingarsnið [is]
point of delivery
afhendingarstaður [is]
transfer of control point
afhendingarstaður flugstjórnar [is]
offering dangerous goods for transport by air
afhending á hættulegum varningi til flutnings loftleiðis [is]
supply of goods for consideration
afhending á vörum gegn gjaldi [is]
afhending á vörum gegn endurgjaldi [is]
submission of ATS flight plan
afhending flugáætlunar til flugumferðarþjónustu [is]
handing over of firearms
afhending skotvopna [is]
remise d´armes à feu [fr]
Überlassen von Feuerwaffen [de]
presentation of an application
afhending stefnu [is]
supply of goods
afhending vöru [is]
freight unloaded
afhlaðnar vörur [is]
defrosting
afísing [is]
de-icing fluid
deicing fluid
afísingarvökvi [is]
windscreen defrosting
afísing framrúðu [is]
performance
afkastageta [is]
capacity of the production facilities
afkastageta framleiðslutækjanna [is]
all-engine-operating performance
afkastageta með alla hreyfla virka [is]
adequacy of the visual aids
afkastageta sjónrænna leiðsögutækja [is]
ytelsene til visuelle hjelpemidler [da]
desulphurisation capacity
desulphurization capacity
desulfurisation capacity
afkastageta við hreinsun brennisteins úr e-u [is]
performance class
afkastagetuflokkur [is]
performance bonus
afkastalaunaauki [is]
filial generation
afkomendakynslóð [is]
female which has not produced a litter
afkvæmalaust kvendýr [is]
offspring
afkvæmi [is]
first generation progeny
afkvæmi í fyrsta ættlið [is]
performance
afköst [is]
performance of braking devices
performance of a braking device
afköst hemlabúnaðar [is]
log book of catch statistics
afladagbók [is]
acquire for valuable consideration
afla e-s gegn endurgjaldi [is]
offshore financial centre
offshore financial center
OFC
aflandsfjármálamiðstöð [is]
centre financier extraterritorial [fr]
Offshore-Finanzplatz, Offshore-Zentrum, Offshore-Finanzzentrum [de]
offshore activity
aflandsstarfsemi [is]
aflatoxin
aflatoxín [is]
derivative financial instrument
afleiddur fjármálagerningur [is]
derivative of olefin
afleiða alkens [is]
foreign currency derivative
afleiða í erlendum gjaldmiðli [is]
implications of acts of terrorism
afleiðingar alþjóðlegrar hryðjuverkastarfsemi [is]
derivation of the acceptable exposure level
afleiðsla viðtekinna váhrifa [is]
agency staff
afleysingafólk [is]
in-flight relief of flight crew members
afleysingar flugliða í flugi [is]
lift a detention
aflétta farbanni [is]
declassification
aflétting trúnaðar [is]
afklassificering [da]
beslut att uppgifter inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade [sæ]
déclassification [fr]
Freigabe, Aufhebung des Geheimhaltungsgrades [de]
full load power curve
aflferill við fullt álag [is]
source of power
aflgjafi [is]
products of deep-sea fishing
afli úr úthafsfiskveiðum [is]
kill for humane reasons
affa af mannúðarástæðum [is]
off-gas
afloft [is]
afgas [is]
røggas [da]
avgas [sæ]
effluent gazeux [fr]
Abgas [de]
reproductive animal at the end of its career
aflóga undaneldisdýr [is]
udtjent avlsdyr [da]
væntanlegt [sæ]
nimal reproducteur en fin de carrière [fr]
ausgedient Zuchttier [de]
power failure
aflskortur [is]
power transformer
aflspennir [is]
power factor
aflstuðull [is]
power take-off
PTO
aflúttak [is]
gearbox output flange
aflúttak gírs [is]
deflection
aflögun [is]
strain energy absorbed by the frame
aflögunarorka sem grindin tekur upp [is]
linear fluorescent tube
aflöng flúrpera [is]
Partial European Enforcement Order certificate
afmarkað vottorð um evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
discrete-frequency
afmörkuð tíðni [is]
delimitation of competences
afmörkun valdheimilda [is]
kompetenceafgrænsning [da]
délimitation des compétences [fr]
Kompetenzabgrenzung [de]
abolition of checks at the common borders
afnám á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
suppression des contrôles aux frontières communes [fr]
Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen [de]
abolition of restrictions on international trade
afnám á höftum í alþjóðaviðskiptum [is]
abolition of restrictions
afnám hafta [is]
ophævelse af restriktioner [da]
suppression de restrictions [fr]
Aufhebung von Beschränkungen [de]
gradual abolition of checks at the common borders
afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum [is]
suppression graduelle des controles aux frontières communes [fr]
schrittweiser Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen [de]
right of use
right to use
afnotaréttur [is]
brugsret, udnyttelsesret [da]
licens [sæ]
licence, droit d´exploitation [fr]
Nutzungsrecht [de]
usufruct
afnotaréttur [is]
brugsret [da]
nyttjanderätt [sæ]
usufruit [fr]
Nießbrauch [de]
revenues from the operation of aircraft
afrakstur af rekstri loftfara [is]
run-off
afrennsli [is]
rectifier
afriðill [is]
rectification loss
afriðunartap [is]
microfiche copy
afrit á fisju [is]
microfilming service
afritun gagna á örfilmur [is]
African elephant
afríkufíll [is]
African horse sickness
afríkuhrossapest [is]
lookdown fish
lookdownfish
African lookdown
afríkukollfiskur [is]
afrikansk hestehoved [da]
afrikansk hästhuvudmakrill [sæ]
mussolini africain [fr]
Afrikanischer Pferdekopf [de]
Selene dorsalis [la]
African moonfish
afríkukollfiskur [is]
afrikansk hestehoved [da]
Selene dorsalis [la]
West African Spanish mackerel
afríkumakríll [is]
afríkukóngamakríll [is]
vestafrikansk kongemakrel [da]
afrikansk kungsmakril [sæ]
Scomberomorus tritor [la]
AFI region
AFI
Africa-Indian Ocean region
Afríku- og Indlandshafssvæði Alþjóðaflugmálastofnunarinnar [is]
West African goatfish
afríkuskeggur [is]
vestur-afríkuskeggur [is]
v-afríkuskeggur [is]
vestafrikansk mulle [da]
västafrikansk mulle [sæ]
Westafrikanische Meerbarbe [de]
Pseudopeneus prayensis [la]
African swine fever
afríkusvínapest [is]
West African geryon
afríkutröllkrabbi [is]
femtandet dybvandskrabbe [da]
djuphavsrödkrabba [sæ]
Rote Tiefseekrabbe [de]
Chaceon maritae [la]
lesser African threadfin
afríski þráðuggi [is]
lille afrikansk trådfinnefisk [da]
Galeoides decadactylus [la]
letter of resignation
afsagnarbréf [is]
afskedsbegæring [da]
avskedsansökan [sæ]
lettre de démission [fr]
Entlassungsantrag [de]
transfer
afsal [is]
transfer of ownership
afsal [is]
forgo economic benefits
forego economic benefits
afsala sér efnahagslegum ávinningi [is]
renunciation of entitlement
afsal á rétti [is]
afsal réttar [is]
alienation of property
afsal eignar [is]
for exceptional reasons
af sérstökum ástæðum [is]
for special reasons of expediency
af sérstökum tilfallandi ástæðum [is]
pour des raisons spéciales d´opportunité [fr]
aus besonderen Opportunitätserwägungen [de]
for fiscal reasons
af skattalegum ástæðum [is]
cut flowers
afskorin blóm [is]
striking off the register
afskráning af félagaskrá [is]
deletion date of registration
afskráningardagur [is]
delisting of trading of shares
afskráning úr viðskiptum með hlutabréf [is]
write off
afskrifa [is]
debt write-off
afskrifaðar skuldir [is]
provision for loss
afskriftareikningur [is]
fat from cutting rooms
cutting-room fat
afskurðarfita sem fellur til við stykkjun [is]
fedt fra opskæringslokaler, afskåret fedt [da]
fett som härstammar från styckningslokaler [sæ]
gras de parage, gras de découpe [fr]
Abschnittfett [de]
shut-off valve
afsláttarloki [is]
configuration of slinging
afstaða stroffa [is]
for administrative reasons
af stjórnsýslulegum ástæðum [is]
relative significance
afstæð merking [is]
de-acidify
deacidify
afsýra [is]
deacidification
de-acidification
deacidifying
afsýring [is]
afsyring [da]
avsyrning [sæ]
désacidification [fr]
Entsäuerung [de]
deacidification operation
de-acidification operation
afsýringaraðgerð [is]
back of the oral cavity
aftanvert munnhol [is]
off-line chromatographic separation
off line chromatographic separation
aftengd litskiljun [is]
low frequency demand disconnection
LFDD
aftenging notkunar við lága tíðni [is]
forbrugsaflastning ved lav frekvens [da]
förbrukningsbortkoppling vid låg frekvens [sæ]
déconnexion de la charge nette en fréquence basse [fr]
Unterfrequenzlastabwurf [de]
rear face
afturhluti [is]
rear part of seat
afturhluti sætis [is]
abrogation of coordination of flight
abrogation of co-ordination of flight
afturköllun á samræmingu flugs [is]
withdrawal of the European Enforcement Order certificate
afturköllun á vottorðinu um evrópsku fullnustufyrirmælin [is]
removal of a financial instrument
afturköllun fjármálagernings [is]
withdrawal of reservation
afturköllun fyrirvara [is]
væntanlegt [da]
återtagande av reservationer [sæ]
retrait des réserves [fr]
revocation of authorization
revocation of authorisation
afturköllun leyfis [is]
withdrawing refugee status
afturköllun réttarstöðu flóttamanns [is]
cancellation of guarantees of origin
afturköllun upprunaábyrgða [is]
removal of trading of shares
afturköllun úr viðskiptum með hlutabréf [is]
revocation of adoption
afturköllun ættleiðingar [is]
feedback
feed-back
afturverkun [is]
feedback value
feed-back value
afturverkunargildi [is]
torque feedback value
afturverkunargildi fyrir snúningsvægi [is]
feedback data
feed-back data
afturverkunargögn [is]
rearward-facing
afturvísandi [is]
draw-off valve
draw-off tap
aftöppunarloki [is]
aftapningsventil [da]
avtappningskran [sæ]
valve d´évacuation [fr]
Auslaufhahn [de]
product of the soil
afurð akuryrkju [is]
performance
afurðasemi [is]
consignment of products
afurðasending [is]
productive lifecycle
afurðaskeið [is]
productive life
afurðaskeið [is]
product of stockfarming
afurð búfjárræktar [is]
product of fisheries
afurð fiskveiða [is]
hoof products
afurðir úr hófum og klaufum [is]
deep-sea fishery products
afurðir úthafsveiða [is]
non-conforming product
afurð sem stenst ekki kröfur [is]
product of animal origin
afurð úr dýraríkinu [is]
afurð úr dýrum [is]
beef product
afurð úr nautakjöti [is]
hydroformylation product
afurð úr vetnisformýlun [is]
discounted cash flow
afvaxtað sjóðstreymi [is]
trade deflection
deflection of trade
afvegaviðskipti [is]
trade diversion
diversion of trade
afvegaviðskipti [is]
weaning foods
afvenslunarfæða [is]
United Nations Centre for Disarmament
UN Centre for Disarmament
UNCD
afvopnunarmiðstöð Sameinuðu þjóðanna [is]
afvopnunarmiðstöð SÞ [is]
De forenede Nationers center for nedrustning [da]
Centre des Nations Unies pour le désarmement [fr]
Abrüstungszentrum der Vereinten Nationen [de]
Conference on Disarmament
CD
United Nations Conference on Disarmament
UN Conference on Disarmament
UNCD
afvopnunarráðstefna [is]
afvopnunarráðstefna Sameinuðu þjóðanna [is]
afvopnunarráðstefna SÞ [is]
nedrustningskonference [da]
nedrustningskonferens [sæ]
Conférence du désarmement [fr]
Abrüstungskonferenz [de]
United Nations Office for Disarmament Affairs
UN Office for Disarmament Affairs
UNODA
afvopnunarskrifstofa Sameinuðu þjóðanna [is]
afvopnunarskrifstofa SÞ [is]
ipso facto
af þeim sökum [is]
for this reason
af þessum sökum [is]
for that reason
af þessum sökum [is]
entertainment film
afþreyingarmynd [is]
violation of rules of discipline
agabrot [is]
phagocytosis of sperm
agnaát á sæðisfrumum [is]
particle-free
agnafrír [is]
particle filter
agnasía [is]
particulate filter
agnasía [is]
particulate influx
agnastreymi [is]
particle size profile
agnastærð [is]
short-finned squid
shortfin squid
Northern shortfin squid
short fin squid
short finned squid
agnsmokkur [is]
nordlig blæksprutte [da]
nordlig stjärtfenad bläckfisk [sæ]
Illex illecebrosus [la]
AIFMD
Alternative Investment Fund Managers Directive
AIFMD-tilskipunin [is]
tilskipun um rekstraraðila sérhæfðra sjóða [is]
Alternative Instrument Identifier code
AII-kóði [is]
auðkenniskóði sérhæfðs gernings [is]
AII-kode [da]
alternativa instrumentidentifierare [sæ]
alternative Instrumentenkennziffer [de]
AIRMET information
AIRMET-upplýsingar [is]
vehicular traffic
akandi vegfarendur [is]
aclonifen
aklónífen [is]
aircraft stand taxilane
akrein loftfarastæðis [is]
rullevej ved standplads [da]
taxningsväg på platta [sæ]
Abstellplatz-Rollbahn [de]
running surface
akstursflötur [is]
road-type-specific driving pattern
akstursmynstur á vegum af tiltekinni gerð [is]
journey form
akstursskrá [is]
book of passenger waybills
akstursskrárhefti [is]
direction of forward travel
akstursstefna [is]
direction of movement
akstursstefna [is]
field
akur [is]
gold-of-pleasure
gold of pleasure
akurdoðra [is]
sæddodder, hundehør, dodder [da]
oljedådra [sæ]
Winterleindotter, Leindotter [de]
Camelina sativa [la]
Jamaican field cricket
akurkrybba [is]
steppefårekylling [da]
jamaicasyrsa [sæ]
Steppengrille [de]
Gryllus assimilis [la]
birdsfoot trefoil
bird´s-foot trefoil
akurmaríuskór [is]
kællingetand [da]
käringtand [sæ]
serradelle, trèfle cornu, pied-de-poule, lotier corniculé [fr]
Hornschotenklee [de]
Lotus corniculatus L. [la]
field inspection
akurskoðun [is]
markinspektion [da]
fältbesiktning [sæ]
inspection sur pied [fr]
Feldbesichtigung [de]
growing of field crops
akuryrkja [is]
serum alanine aminotransferase
ALT
ALAT
alanine transaminase
alanine aminotransferase
alanínamínótransferasi í sermi [is]
Albania
Republic of Albania
AL
ALB
Albanía [is]
Lýðveldið Albanía [is]
Albanien, Republikken Albanien [da]
Albanien, Republiken Albanien [sæ]
l´Albanie, la République d´Albanie [fr]
Albanien, die Republik Albanien [de]
fully-armoured CIT vehicle
albrynvarið reiðufjárflutningaökutæki [is]
fruit
aldin [is]
frugt [da]
frukt [sæ]
fruit [fr]
Frucht, Obst [de]
orchard
fruit tree orchard
aldingarður [is]
ávaxtagarður [is]
frugthave, frugtplantage, frugttræsplantage [da]
fruktodling [sæ]
verger, jardin fruitier [fr]
Obstanlage, Obstgarten, Obstbaumanlage [de]
fruiting vegetables
aldingrænmeti [is]
frugtgrøntsager [da]
fruktgrönsaker [sæ]
légumes-fruits [fr]
Fruchtgemüse [de]
jellying fruit extract
aldinhlaupkjarni [is]
hlaupmyndandi aldinkjarni [is]
gelédannende frugtekstrakt [da]
gelébildande frukt- och bärextrakt [sæ]
extrait de fruit gélifiant [fr]
Obstgeliersaft [de]
fruit spices
aldinkrydd [is]
fruit plant
aldinplanta [is]
frugtplante [da]
fruktplanta [sæ]
plante fruitière [fr]
Pflanzen von Obstarten [de]
fruit juice
aldinsafi [is]
fruit juice from concentrate
aldinsafi úr þykkni [is]
infructescense
aldinskipun [is]
frugtstand [da]
fruktställning [sæ]
infrutescence [fr]
Fruchtstand [de]
fruit stone
aldinsteinn [is]
frugtsten, frugtkerne [da]
stenfruktskärna [sæ]
noyau de fruit [fr]
Fruchtkern [de]
fruit tree
aldintré [is]
frugttræ [da]
fruktträd [sæ]
arbre fruitier [fr]
Obstbaum [de]
farmed ratites
aldir strútfuglar [is]
age-specific mortality
aldursháð dauðsföll [is]
alfacalcidol
alfakalsídól [is]
alfa olefin sulphonate
alfaólefínsúlfónat [is]
full radiator
algeislari [is]
full legal merger
alger samruni að lögum [is]
absolute value of the maximum permissible error
algildi heimilaðs hámarksfráviks [is]
universality and indivisibility of human rights and fundamental freedoms
algild og ósundurgreinanleg mannréttindi og mannfrelsi [is]
full stop
algjör stöðvun [is]
fire engulfment
algjört eldhaf [is]
global system for mobile communication
GSM
alheimsfarsímakerfi [is]
Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment
IECEE
Worldwide System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment and Components
alheimsfyrirkomulag samræmisprófana og vottunar raffanga [is]
integrated financial supervisor
alhliða fjármálaeftirlit [is]
full internal model
alhliða líkan [is]
farmed animal
farm animal
alidýr [is]
husdyr, landbrugsdyr, opdrættet dyr [da]
produktionsdjur, livsmedelsproducerande djur [sæ]
animal d´élevage, animal d´exploitation [fr]
Nutztier [de]
farmed ruminant animal
alið jórturdýr [is]
farmed game
alið veiðidýr [is]
even-toed farmed game mammal
alið veiðidýr úr hópi klaufdýra [is]
poultry flock
alifuglahópur [is]
poultry breeding flock
alifuglahópur til undaneldis [is]
fowl
alifuglar [is]
poultry kept for meat production
alifuglar aldir til kjötframleiðslu [is]
slagtfjerkræ [da]
fjäderfä som föds upp till slakt [sæ]
Mastgeflügel [de]
farmed rabbit
alikanína [is]
farmed fur animal
aliloðdýr [is]
farmed ungulates
alin hóf- og klaufdýr [is]
farmed
alinn [is]
farmed non-domestic ungulates
farmed non domestic ungulates
alin, villt hóf- og klaufdýr [is]
alcoholic fermentation
alkóhólgerjun [is]
akylbenzene sulfonate
alkýlbensensúlfónat [is]
derivative from alkylphenol
alkýlfenólafleiða [is]
total failure
allsherjarbilun [is]
Judicial Affairs and Education Committee
allsherjar- og menntamálanefnd [is]
full scale test
allsherjarprófun [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Mozambique
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Mósambíks [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation, between Iceland and Namibia
General Agreement on Forms and Procedures for Development Co-operation, between Iceland and Namibia
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Namibíu [is]
General Agreement on Forms and Procedures for Development Cooperation between Iceland and Uganda
allsherjarsamningur um fyrirkomulag og starfshætti þróunarsamvinnu, milli Íslands og Úganda [is]
Secretariat-General
Secretariat-General of the European Commission
SG
allsherjarsvið framkvæmdastjórnarinnar [is]
International Labour Conference of the International Labour Organization
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar [is]
General Assembly of the United Nations
United Nations General Assembly
UN General Assembly
General Assembly
UNGA
GA
allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna [is]
allsherjarþing SÞ [is]
allsherjarþingið [is]
De Forenede Nationers Generalforsamling, FN´s Generalforsamling [da]
FN:s generalförsamling [sæ]
Assemblée générale des Nations unies, AGNU [fr]
Generalversammlung der Vereinten Nationen, VN-Generalversammlung [de]
Department for General Assembly Affairs and Conference Services
allsherjarþings- og ráðstefnuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna [is]
allsherjarþings- og ráðstefnuskrifstofa SÞ [is]
calendar half-year
almanaksárshelmingur [is]
social security benefits
social-security benefits
almannatryggingabætur [is]
social security fund
social-security fund
almannatryggingasjóður [is]
Overseas Social Insurance Office
almannatryggingaskrifstofa fyrir umdæmin handan hafsins [is]
National Institute of Social Security
Almannatryggingastofnun ríkisins [is]
civil defence
almannavarnir [is]
civilforsvar, civilt beredskab [da]
civilt försvar, civilförsvar [sæ]
fense civile [fr]
Zivilverteidigung, zivile Verteidigung [de]
public safety
almannaöryggi [is]
offentlig tryghed, offentlig sikkerhed [da]
allmän säkerhet, skydd för människors liv och hälsa [sæ]
sûreté publique, sécurité publique [fr]
öffentliche Sicherheit, öffentliche Ruhe und Ordnung [de]
General Programme "Fundamental Rights and Justice"
almenna áætlunin um grundvallarréttindi og réttlæti [is]
General Programme "Solidarity and Management of Migration Flows"
almenna áætlunin um samstöðu og stjórn á straumi inn- og útflytjenda [is]
General Programme "Security and Safeguarding Liberties"
almenna áætlunin um öryggi og verndun frelsis [is]
Community system of generalized preferences
Community system of generalised preferences
almenna fríðindakerfið í Bandalaginu [is]
Universal Declaration of Human Rights
UDHR
almenna mannréttindayfirlýsingin [is]
mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna [is]
mannréttindayfirlýsing SÞ [is]
verdenserklæringen om menneskerettigheder [da]
Déclaration universelle des droits de l´homme, DUDH [fr]
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, AEMR [de]
General Affairs Council
GAC
almenna ráðið [is]
general principles for membership
almennar meginreglur um aðild [is]
general principles relating to the protection of the safety and health of workers
almennar meginreglur um verndun öryggis og heilbrigðis starfsmanna [is]
General Fisheries Commission for the Mediterranean
GFCM
almenna sjávarútvegsráðið um málefni Miðjarðarhafs [is]
GFCM-ráðið [is]
Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet [da]
Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet [sæ]
Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer [de]
scheme of generalised tariff preferences
almenna tollívilnanakerfið [is]
General Conference on Weights and Measures
CGPM
almenna þingið fyrir mál og vog [is]
Conference générale des poids et mesures [fr]
General Programme for the abolition of restrictions on freedom of establishment
almenn áætlun um afnám hafta á staðfesturétti [is]
retail financial service
almenn fjármálaþjónusta [is]
general air traffic
almenn flugumferð [is]
overall level of aviation security in the Community
almenn flugvernd í Bandalaginu [is]
generic specification
almenn forskrift [is]
General Court
General Court of the European Union
Almenni dómstóllinn [is]
Retten, Den Europæiske Unions Ret [da]
tribunalen [sæ]
Tribunal, Tribunal de l´Union européenne [fr]
Gericht, EuG [de]
public means of transport
almenningsfarartæki [is]
civil aircraft
almenningsloftfar [is]
general characteristics of the GMMs
almennir eiginleikar erfðabreyttra örvera [is]
general characteristics of the finished product
almennir eiginleikar fullunnins lyfs [is]
public carriage by aircraft
almennir flutningar [is]
General Rule for the Interpretation of the Harmonised System
General Interpretative Rule
GIR
almenn regla um túlkun á samræmdu tollskránni [is]
almenna túlkunarreglan [is]
TR [is]
general terms and conditions for interlining
almenn skilyrði fyrir félagaflugskiptum [is]
Secretariat of the Assembly
almenn skrifstofa þingsins [is]
general information policy
almenn stefna í upplýsingamálum [is]
normal economy fare zone
almennt flugfargjald [is]
public tariff
almennt gjaldskrárverð [is]
general condition of acceptance
almennt skilyrði fyrir samþykki [is]
general format
almennt snið [is]
general anti-infective for systemic use
almennt sýkingalyf til altækrar verkunar [is]
Generalised System of Preferences
Generalized System of Preferences
GSP
almennt tollívilnanakerfi [is]
public offer
almennt útboð [is]
public access profile
PAP
almennur aðgangur [is]
public meeting of citizens
almennur fundur [is]
payment account with basic features
almennur greiðslureikningur [is]
overarching aims of a revision
almennur tilgangur endurskoðunar [is]
general reserve fund
almennur varasjóður [is]
public offer prospectus
almenn útboðslýsing [is]
general personnel service for the government
almenn þjónusta í tengslum við starfsmannahald fyrir hið opinbera [is]
acquired immunodeficiency syndrome
AIDS
alnæmi [is]
Human Immunodeficiency Virus
HIV
alnæmisveira [is]
alnæmisveira í mönnum [is]
HIV-veira [is]
federal court
alríkisdómstóll [is]
National Federation of Local Sickness Funds
alríkissamband svæðissjúkrasjóða [is]
federal district court
alríkisundirréttur [is]
Federal Trade Commission
FTC
Alríkisviðskiptastofnun Bandaríkjanna [is]
Algeria
People´s Democratic Republic of Algeria
DZ
DZA
Alsír [is]
Alþýðulýðveldið Alsír [is]
Algeriet, Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet [da]
Algeriet, Demokratiska folkrepubliken Algeriet [sæ]
l´Algérie, la République algérienne démocratique et populaire [fr]
Algerien, die Demokratische Volksrepublik Algerien [de]
alphanumeric identification code
alstafaauðkenniskóði [is]
systemic effect
altæk áhrif [is]
highly pathogenic avian influenza
HPAI
alvarleg fuglainflúensa [is]
alvarleg fuglaflensa [is]
HPAI, højpatogen aviær influenza [da]
HPAI, hönspest, högpatogen aviär influensa [sæ]
GAHP, IAHP, peste aviaire, grippe aviaire hautement pathogène, influenza aviaire hautement pathogène [fr]
HPAI, klassische Geflügelpest, hoch pathogene Aviäre Influenza, Geflügelpest [de]
severe organ dysfunction
alvarleg röskun á líffærastarfsemi [is]
offence of a grave nature
alvarlegt brot [is]
serious forms of violence
alvarlegt ofbeldi [is]
manifestations de violence grave [fr]
significant safety concern
SSC
alvarlegt öryggisvandamál [is]
seriousness of the offence
alvarleiki afbrots [is]
það hversu alvarlegt brotið er [is]
gravité de l´infraction [fr]
Schwere des Verstoßes [de]
International Programme on Chemical Safety
IPCS
alþjóðaáætlun um öryggi íðefna [is]
World Bank
International Bank for Reconstruction and Development
IBRD
Alþjóðabankinn [is]
Alþjóðlegi endurreisnar- og þróunarbankinn [is]
annual UN International Day for the Eradication of Poverty
alþjóðadagur Sameinuðu þjóðanna um útrýmingu fátæktar [is]
International Court of Justice
ICJ
Alþjóðadómstóllinn í Haag [is]
International Office of Epizootics
International Office of Epizootic Diseases
OIE
World Organisation for Animal Health
Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunin [is]
Verdensorganisationen for Dyresundhed, Det Internationale Kontor for Epizootier [da]
Världsorganisationen för djurhälsa, Internationella byrån för epizootiska sjukdomar [sæ]
Office international des épizooties, OIE, Organisation mondiale de la santé animale [fr]
Internationales Tierseuchenamt, Weltorganisation für Tiergesundheit [de]
World Economic Forum
WEF
Alþjóðaefnahagsráðið [is]
Det Verdensøkonomiske Forum [da]
Världsekonomiskt forum [sæ]
Forum économique mondial [fr]
Weltwirtschaftsforum [de]
International Special Committee on Radio Interference
CISPR
alþjóðafastanefnd um rafsegultruflanir [is]
sphere of international finance
alþjóðafjármálageirinn [is]
intercontinental flight
alþjóðaflug [is]
Permanent Court of Arbitration
Permanent Court of Arbitration, The Hague
PCA
Alþjóðagerðardómurinn í Haag [is]
Den Faste Voldgiftsret [da]
Permanenta skiljedomstolen [sæ]
Cour permanente d´arbitrage, CPA [fr]
Ständiger Schiedshof [de]
International Monetary Fund
IMF
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn [is]
AGS [is]
Fonds monétaire international, FMI [fr]
Internationaler Währungsfonds, IWF [de]
Bank for International Settlements
BIS
Alþjóðagreiðslubankinn [is]
Banque des règlements internationaux, BRI [fr]
Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, BIZ [de]
International Council for the Exploration of the Sea
ICES
Alþjóðahafrannsóknaráðið [is]
International Certificate of Fitness
alþjóðahæfnisskírteini [is]
International Union of Geological Sciences
IUGS
Alþjóðajarðfræðisambandið [is]
International Life Saving Appliance Code
LSA Code
alþjóðakóði um björgunarbúnað [is]
LSA-kóði [is]
International Code for Application of Fire Test Procedures
FTP Code
FTP
alþjóðakóði um brunaprófunaraðferðir [is]
FTP-kóði [is]
International Management Code for Pollution Prevention
alþjóðakóði um mengunarvarnir [is]
International Management Code for the Safe Operation of Ships
International Safety Management Code
ISM Code
alþjóðakóði um öryggisstjórnun skipa [is]
ISM-kóði [is]
International Agency for Research on Cancer
IARC
Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin [is]
Det Internationale Kræftforskningscenter [da]
Internationella centret för cancerforskning [sæ]
Centre international de recherche sur le cancer [fr]
Internationales Krebsforschungszentrum [de]
International Union of Geodesy and Geophysics
IUGG
Alþjóðalandfræðisambandið [is]
International Finance Corporation
IFC
Alþjóðalánastofnunin [is]
International Security Assistance Force
ISAF
Alþjóðaliðið [is]
World Administrative Radio Conference for the Mobile Service
alþjóðaloftskeytaráðstefnan um stjórnsýslu á sviði farstöðvaþjónustu [is]
International Police Task Force
United Nations International Police Task Force
IPTF
UN-IPTF
Alþjóðalöggæslusveitin [is]
den internationale politistyrke, De Forenede Nationers internationale politistyrke [da]
den internationella polisstyrkan [sæ]
Groupe international de police, GIP [fr]
Internationale Polizeieinsatztruppe [de]
International Organisation of Legal Metrology
International Organization of Legal Metrology
International Legal Metrology Organisation, ILMO
OIML
Alþjóðalögmælifræðistofnunin [is]
Den Internationale Organisation for Retslig Metrologi [da]
Internationella organisationen för legal metrologi, OIML [sæ]
Organisation internationale de metrologie légale, OIML [fr]
Internationale Organisation für gesetzliches Meßwesen, Internationale Organisation für gesetzliches Messwesen [de]
International Emergency Food Reserve
IEFR
Alþjóðamatvælabirgðasjóður [is]
den internationale fødevarenødhjælpsreserve [da]
væntanlegt [sæ]
réserve alimentaire internationale d´urgence, RAIU [fr]
Internationale Nahrungsmittelsicherheitsreserve [de]
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
IUCN
Alþjóðanáttúruverndarsambandið [is]
International Baltic Sea Fishery Commission
International Baltic Sea Fisheries Commission
IBSFC
alþjóðanefnd um fiskveiðar í Eystrasalti [is]
International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis
ICUMSA
alþjóðanefnd um samræmdar aðferðir við greiningu sykurs [is]
Directorate for International and Security Affairs
alþjóða- og öryggisskrifstofa [is]
International Board for Plant Genetic Resources
IBPGR
Bioversity International
Alþjóðaráðið um erfðaauðlindir plantna [is]
Det Internationale Råd for Plantegenetiske Ressourcer [da]
Internationella nämnden för växtgenetiska resurser [sæ]
Conseil international des ressources phytogénétiques, CIRPG [fr]
Internationaler Rat für pflanzengenetische Ressourcen [de]
International Committee of the Red Cross
ICRC
Alþjóðaráð Rauða krossins [is]
Alþjóðaráð Rauða krossins og Rauða hálfmánans [is]
International Conference on Facilitation of Maritime Travel and Transport
alþjóðaráðstefna um einföldun formsatriða í sjóferðum og -flutningum [is]
International Conference on Population and Development
alþjóðaráðstefna um mannfjölda og þróun [is]
den internationale konference om befolkning og udvikling [da]
den internationella konferensen om befolkning och utveckling [sæ]
Conférence internationale sur la population et le développement, CIPD [fr]
Internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung [de]
International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use
ICH
alþjóðaráðstefna um samhæfingu tæknilegra krafna varðandi skráningu mannalyfja [is]
International Regulations for Preventing Collisions at Sea
COLREG
alþjóðareglur til að koma í veg fyrir árekstra á sjó [is]
International Bill of Human Rights
alþjóðaréttarskráin [is]
internationale grundlæggende menneskerettighedsinstrumenter [da]
internationella regelverket för mänskliga rättigheter [sæ]
Charte internationale des droits de l´homme [fr]
Internationale Charta der Menschenrechte [de]
World Administrative Telegraph and Telephone Conference
WATTC
alþjóðaritsíma- og símaráðstefnan um stjórnsýslu [is]
International Association of Classification Societies
IACS
Alþjóðasamband flokkunarfélaga [is]
Den Internationale Sammenslutning af Klassifikationsselskaber [da]
den internationella föreningen för klassificeringssällskap [sæ]
Association internationale des sociétés de classification [fr]
Internationaler Verband der Klassifikationsgesellschaften [de]
International Union for the Protection of New Varieties of Plants
UPOV
Alþjóðasambandið um vernd nýrra plöntuyrkja [is]
Den Internationale Union til Beskyttelse af Plantenyheder [da]
Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukte [sæ]
Union internationale pour la protection des obtentions végétales [fr]
Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen [de]
International Federation of National Red Cross and Red Crescent Societies
Alþjóðasamband landsfélaga Rauða krossins og Rauða hálfmánans [is]
International Group of National Pesticide Manufacturers´ Associations
Alþjóðasamband landssamtaka framleiðenda varnarefna [is]
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the NIS
International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union
INTAS
Alþjóðasamband til að efla samstarf við vísindamenn frá nýju, sjálfstæðu ríkjunum [is]
Den Internationale Sammenslutning for Fremme af Samarbejde med Forskere i de Nye Uafhængige Stater i det Tidligere Sovjetunionen [da]
Internationella sammanslutningen för främjandet av samarbete med forskare från de nya oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen [sæ]
Association internationale pour la Promotion de la Coopération avec les Scientifiques des Etats indépendants de l´ex-URSS [fr]
Internationale Vereinigung zur Förderung der Kooperation mit Wissenschaftlern aus den Neuen Unabhängigen Staaten der früheren Sowjetunion (INTAS) [de]
International Association for Mutual Assistance
AIM
Alþjóðasamband um gagnkvæma aðstoð [is]
International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil
alþjóðasamningur um að fyrirbyggja óhreinkun sjávar af völdum olíu [is]
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism
alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir fjármögnun hryðjuverkastarfsemi [is]
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings
alþjóðasamningur um að koma í veg fyrir hryðjuverkasprengingar [is]
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
alþjóðasamningur um afnám alls kynþáttamisréttis [is]
International Convention to Facilitate the Importation of Commercial Samples and Advertising Material
alþjóðasamningur um auðveldun innflutnings á vörusýnishornum og auglýsingaefni [is]
International Convention on Motor Traffic
alþjóðasamningur um bifreiðaumferð [is]
International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships
AFS-Convention
alþjóðasamningur um eftirlit með skaðlegum, gróðurhindrandi efnum og/eða búnaði á skipum [is]
AFS-samningurinn [is]
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage
alþjóðasamningur um einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum mengunar sem stafar frá eldsneytisolíu skipa [is]
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage
alþjóðasamningur um einkaréttarlega ábyrgð vegna tjóns af völdum olíumengunar [is]
International Convention for Safe Containers, 1972
alþjóðasamningur um gáma, 1972 [is]
International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties
alþjóðasamningur um íhlutun á úthafinu þegar óhöpp koma fyrir sem valda, eða geta valdið, olíumengun [is]
International Convention on Tonnage Measurement of Ships
1969 London Convention
1969 Tonnage Convention
alþjóðasamningur um mælingar skipa [is]
Lundúnasamningurinn frá 1969 [is]
International Agreement on the Use of Inmarsat Ship Earth Stations Within the Territorial Sea and Ports
alþjóðasamningur um notkun INMARSAT-skipajarðstöðva innan landhelgi og í höfnum [is]
International Convention for the Regulation of Whaling
alþjóðasamningur um stjórnun hvalveiða [is]
International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments
alþjóðasamningur um stjórnun og meðhöndlun á kjölfestuvatni skipa og botnfalli í því [is]
BWM-samningurinn [is]
International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage
alþjóðasamningur um stofnun alþjóðasjóðs til að bæta tjón af völdum olíumengunar [is]
International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims
alþjóðasamningur um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum [is]
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, with amendments according to Protocol 1978 of 17.2.1978
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
MARPOL 73/78
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum, 1973, með breytingum samkvæmt bókun 1978 frá 17.2.1978 [is]
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum [is]
MARPOL-samningurinn frá ´73/78 [is]
Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London)
alþjóðasamningur um varnir gegn mengun hafsins vegna losunar úrgangsefna og annarra efna í það (Lundúnasamningur) [is]
International Convention against the Taking of Hostages
alþjóðasamningur um varnir gegn töku gísla [is]
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations
International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations
Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations
alþjóðasamningur um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana [is]
Rómarsamningurinn um vernd listflytjenda, framleiðenda hljóðrita og útvarpsstofnana [is]
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants
UPOV Convention
alþjóðasamningur um vernd nýrra yrkja [is]
UPOV-samningurinn [is]
International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas
alþjóðasamningur um verndun túnfiska í Atlantshafi [is]
ICCAT-samningurinn [is]
International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974
SOLAS Convention
SOLAS 74
alþjóðasamningur um öryggi mannslífa á hafinu, 1974 [is]
SOLAS-samþykktin [is]
IOSCO
International Organization of Securities Commissions
International Organisation of Securities Commissions
Alþjóðasamtök eftirlitsaðila á verðbréfamarkaði [is]
World Federation of United Nations Associations
World Federation of UN Associations
WFUNA
alþjóðasamtök félaga Sameinuðu þjóðanna [is]
alþjóðasamtök SÞ-félaga [is]
Verdensforbundet af FN-Foreninger [da]
væntanlegt [sæ]
Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies, FMANU [fr]
Weltföderation der Gesellschaften für die Vereinten Nationen [de]
International Seed Federation
ISF
Alþjóðasamtök fræiðnaðarins [is]
International Dairy Federation
IDF
Alþjóðasamtök mjólkuriðnaðarins [is]
International Embryo Transfer Society
IETS
International Embryo Technology Society
Alþjóðasamtök um flutning fósturvísa [is]
International Selskab for Overførsel af Embryoner [da]
Internationella organisationen för överföring av embryon [sæ]
Société internationale de transfert dembryons [fr]
Internationale Gesellschaft für den Embryotransfer [de]
International Union of Pure and Applied Chemistry
IUPAC
Alþjóðasamtök um hreina og hagnýta efnafræði [is]
International Union of Biochemistry and Molecular Biology
IUBMB
Alþjóðasamtök um lífefnafræði og sameindalíffræði [is]
International Association of Insurance Supervisors
IAIS
alþjóðasamtök vátryggingaeftirlita [is]
Den Internationale Forsikringstilsynsorganisation [da]
Association internationale des contrôleurs d´assurance [fr]
Internationale Vereinigung der Versicherungsaufseher [de]
International Convention relating to the Limitation of the Liability of Owners of Seagoing Ships
alþjóðasamþykkt um takmörkun á ábyrgð eigenda skipa sem á sjó sigla [is]
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir að því er varðar menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður sjómanna, 1978 [is]
International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel
alþjóðasamþykkt um viðmiðanir fyrir menntun og þjálfun, skírteini og vaktstöður áhafna fiskiskipa [is]
International Convention for the Safety of Fishing Vessels
alþjóðasamþykkt um öryggi fiskiskipa [is]
Convention for the International Protection of Literary and Artistic Works
alþjóðasáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum [is]
International Sports Federation
Alþjóðasérsambandið [is]
International Fund for Cultural Diversity
Alþjóðasjóður fyrir menningarlega fjölbreytni [is]
International Oil Pollution Compensation Fund
Alþjóðasjóður til að bæta tjón af völdum olíumengunar [is]
International Fund for Agricultural Development
IFAD
Alþjóðasjóður um þróun landbúnaðar [is]
Fonds international de développement agricole, FIDA [fr]
Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung [de]
international certificate for safety and pollution
alþjóðaskírteini um öryggi og mengun [is]
International Shooting Sport Federation
ISSF
Alþjóðaskotíþróttasambandið [is]
Internationella sportskytteförbundet [da]
Fédération internationale de tir sportif [fr]
Internationaler Schiess-Sportverband [de]
International Institute for the Unification of Private Law
UNIDROIT
Alþjóðastofnun fyrir samræmingu í einkamálarekstri [is]
Det Internationale Institut for Udarbejdelse af Ensartede Regler inden for Privatretten [da]
Internationella institutet för harmonisering av privaträtten [sæ]
Institut international pour l´unification du droit privé [fr]
Internationales Institut für die Vereinheitlichung des Privatrechts [de]
United Nations University World Institute for Development Economics Research
UN University World Institute for Development Economics Research
UNU/WIDER
World Institute for Development Economics Research
WIDER
Alþjóðastofnun Háskóla Sameinuðu þjóðanna fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir [is]
Alþjóðastofnun Háskóla SÞ fyrir hagfræðilegar þróunarrannsóknir [is]
Institut mondial de recherche sur les aspects économiques du développement [fr]
Weltforschungsinstitut für Entwicklungsökonomie [de]
International Customs Tariffs Bureau
International Union for the Publication of Customs Tariffs
ICTB
Alþjóðastofnun til útgáfu tollalaga [is]
Bureau international des tarifs douaniers, BITD [fr]
Internationales Büro für Zolltarife [de]
International Centre for Settlement of Investment Disputes
ICSID
Alþjóðastofnun um lausn fjárfestingardeilna [is]
International Chamber of Commerce
ICC
Alþjóðaverslunarráðið [is]
internationalt handelskammer [da]
internationell handelskammare [sæ]
chambre de commerce internationale, CCI [fr]
internationale Handelskammer [de]
international forum
alþjóðavettvangur [is]
flow of international trade
alþjóðaviðskipti [is]
International Labour Office
alþjóðavinnumálaskrifstofan [is]
International Labour Conference
ILC
Alþjóðavinnumála­þingið [is]
Conférence internationale du Travail, CIT [fr]
Internationale Arbeitskonferenz, IAK [de]
International Vine and Wine Office
OIV
Alþjóðavínskrifstofan [is]
Det Internationale Vinkontor [da]
Internationella vinkontoret [sæ]
Office international de la vigne et du vin, OIV [fr]
Internationales Weinamt [de]
International Organisation of Vine and Wine
International Organization of Vine and Wine
OIV
Alþjóðavínstofnunin [is]
Den Internationale Vinorganisation [da]
Internationella vinorganisationen [sæ]
Organisation internationale de la vigne et du vin [fr]
Internationale Organisation für Rebe und Wein [de]
International System of Units
SI
alþjóðlega einingakerfið [is]
SI-kerfið [is]
Dubai International Financial Centre
DIFC
alþjóðlega fjármálamiðstöðin í Dúbaí [is]
International Load Line Certificate
alþjóðlega hleðslumerkjaskírteinið [is]
International Coffee Organisation
ICO
International Coffee Organization
Alþjóðlega kaffistofnunin [is]
Den Internationale Kaffeorganisation [da]
Internationella kaffeorganisationen [sæ]
Organisation internationale du café, OIC [fr]
Internationale Kaffeeorganisation, IKO [de]
International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk
alþjóðlega mengunarvarnarskírteinið fyrir flutning fljótandi eiturefna í lausu [is]
International Standard Classification of Education
ISCED
alþjóðlega menntunarflokkunin [is]
International Code of Signals
alþjóðlega merkjabókin [is]
International Tonnage Certificate
alþjóðlega mælibréfið [is]
International Oil Pollution Prevention Certificate
alþjóðlega olíumengunarvarnarskírteinið [is]
IOPP-skírteinið [is]
international regime of search and rescue
alþjóðlegar lagareglur um leit og björgun [is]
International Code of Practice
alþjóðlegar starfsreglur [is]
international kodeks [da]
Code d´usages international [fr]
Leitregeln, Leitsätze [de]
International Standard Classification of Occupations
ISCO
alþjóðlega starfaflokkunin [is]
International Standardised Profile
International Standardized Profile
alþjóðlega stöðluð kenniskrá [is]
International Institute for Sugar Beet Research
Alþjóðlega sykurrófurannsóknastofnunin [is]
International Terrestrial Reference System
ITRS
alþjóðlega viðmiðunarkerfið [is]
ITRS-kerfið [is]
internationally transferred mitigation outcome
ITMO
alþjóðlega yfirfærð niðurstaða vegna mildunar [is]
alþjóðlega yfirfærð mildunarniðurstaða [is]
internasjonalt overførte resultater fra utslippsreduksjoner [da]
international chemical identification
alþjóðleg, efnafræðileg auðkenning [is]
international fishery organization
international fishery organisation
alþjóðleg fiskveiðistjórnarstofnun [is]
international financial centre
international financial center
alþjóðleg fjármálamiðstöð [is]
international financial institution
IFI
alþjóðleg fjármálastofnun [is]
institution financière internationale [fr]
internationale Finanzinstitution [de]
International Standard Statistical Classification of Fishing Gears
ISSCFG
alþjóðleg flokkun fiskveiðibúnaðar [is]
International Tribunal for the Law of the Sea
Alþjóðlegi hafréttardómurinn [is]
Den Internationale Havretsdomstol [da]
internationella havsrättsdomstolen [sæ]
Tribunal international du droit de la mer, TIDM [fr]
Internationaler Seegerichtshof, ISGH [de]
Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships
Hong Kong Convention
alþjóðlegi Hong Kong-samningurinn um örugga og umhverfisvæna endurvinnslu skipa [is]
Hong Kong-samningurinn [is]
International Coffee Agreement
Alþjóðlegi kaffisamningurinn [is]
International Waste Identification Code
IWIC
alþjóðlegi kennikóðinn fyrir úrgang [is]
International Finance Facility for Immunisation
Alþjóðlegi ónæmisaðgerðasjóðurinn [is]
international rail freight
alþjóðlegir járnbrautarflutningar [is]
international freight service
alþjóðlegir vöruflutningar [is]
Global energy efficiency and renewable energy fund
GEEREF
alþjóðlegi sjóðurinn fyrir orkunýtni og endurnýjanlega orku [is]
Verdensfonden for Energieffektivitet og Vedvarende Energi [da]
.. [sæ]
den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi [no]
Fonds mondial pour la promotion de l''efficacité énergétique et des énergies renouvelables [fr]
Globalen Dachfonds für Energieeffizienz und erneuerbare Energien [de]
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991
ICTY
Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóllinn fyrir fyrrverandi Júgóslavíu [is]
Det Internationale Tribunal til Pådømmelse af Krigsforbrydelser i det Tidligere Jugoslavien [da]
Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien [sæ]
Tribunal pénal international pour l´ex-Yougoslavie, TPIY [fr]
Internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, IStGHJ [de]
International Criminal Tribunal for Rwanda
ICTR
Alþjóðlegi stríðsglæpadómstóllinn fyrir Rúanda [is]
international air freight charges
alþjóðleg loftflutningsgjöld [is]
international prior informed consent procedure
alþjóðleg málsmeðferð um fyrirframupplýst samþykki [is]
International Committee for Animal Recording
ICAR
alþjóðleg nefnd um skráningu dýra [is]
International Research and Training Institute for the Advancement of Women
UN International Research and Training Institute for the Advancement of Women
INSTRAW
UN-INSTRAW
Alþjóðleg rannsóknar- og menntastofnun til framdráttar konum [is]
Alþjóðleg rannsóknar- og menntastofnun SÞ til framdráttar konum [is]
FN´s Internationale Forsknings- og Uddannelsesinstitut for Fremme af Kvinders Muligheder [da]
FN:s internationella forsknings- och utbildningsinstitut för kvinnors utveckling [sæ]
Institut international de recherche et de formation des Nations unies pour la promotion de la femme [fr]
Internationales Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau [de]
International Conference of Labour Statisticians
alþjóðleg ráðstefna tölfræðinga um launamál [is]
international financial conference
alþjóðleg ráðstefna um fjármál [is]
International Conference on Arctic Research Planning
Alþjóðleg ráðstefna um skipulag norðurskautsrannsókna [is]
international judicial assistance in combatting drugs trafficking
alþjóðleg réttaraðstoð í baráttunni gegn fíkniefnaviðskiptum [is]
entraide répressive internationale en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants [fr]
internationale Rechtshilfe zur Bekämpfung des Betäubungsmittelverkehrs [de]
International Coordinating Council of the Programme on Man and the Biosphere
alþjóðleg samræmingarnefnd áætlunar um manninn og lífhvolfið [is]
International Federation of Accountants
IFAC
Alþjóðleg samtök endurskoðenda [is]
væntanlegt [da]
Internationella revisorsförbundet [sæ]
Fédération internationale d´experts-comptables [fr]
Internationale Vereinigung der Wirtschaftsprüfer [de]
International Classification of Diseases
ICD
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
alþjóðleg sjúkdóma- og dánarmeinaskrá [is]
ICD, den internationale sygdomsklassifikation [da]
ICD, den internationella sjukdomsklassifikationen [sæ]
CIM, Classification internationale des maladies, Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [fr]
ICD, Internationale Klassifikation der Krankheiten [de]
international security identification number
ISIN
alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa [is]
ISIN-númer [is]
Internationale Wertpapierkennnummer [de]
Interim International Ship Security Certificate
alþjóðlegt bráðabirgðasiglingaverndarskírteini [is]
InChI
IUPAC international chemical identifier
INCHI
alþjóðlegt efnakenni Alþjóðasamtaka um hreina og hagnýta efnafræði [is]
InChi [is]
international capital flow
alþjóðlegt fjármagnsstreymi [is]
flux de capitaux internationaux, mouvement de capitaux internationaux [fr]
internationaler Kapitalstrom [de]
international financial system
alþjóðlegt fjármálakerfi [is]
système financier international [fr]
internationales Finanzsystem [de]
international aviation safety assessment
IASA
alþjóðlegt flugöryggismat [is]
International Load Line Exemption Certificate
alþjóðlegt hleðslumerkjaundanþáguskírteini [is]
International nomenclature for cosmetic ingredients
INCI
alþjóðlegt nafnakerfi fyrir innihaldsefni snyrtivara [is]
International Code of Botanical Nomenclature
alþjóðlegt nafnakerfi plantna [is]
Global Maritime Distress and Safety System
GMDSS
alþjóðlegt neyðar- og öryggiskerfi fjarskipta á sjó [is]
GMDSS-kerfi [is]
International Numbering System for Food Additives
INS
alþjóðlegt númerakerfi fyrir matvælaaukefni [is]
International Ship Security Certificate
alþjóðlegt siglingaverndarskírteini [is]
International Clinical Trials Registry Platform of the World Health Organization
WHO ICTRP
WHO International Clinical Trials Registry Platform
alþjóðlegt skráningarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir klínískar prófanir [is]
væntanlegt [da]
Världshälsoorganisationens (WHO) internationella registerplattform för kliniska prövningar [sæ]
Système d´enregistrement international des essais cliniques de l´Organisation mondiale de la Santé, Système d´enregistrement international des essais cliniques (ICTRP) de l´OMS [fr]
Datenlieferant des Registernetzwerks für klinische Prüfungen der Weltgesundheitsorganisation [de]
international system of standardisation
international system of standardization
alþjóðlegt stöðlunarkerfi [is]
World Animal Health Information System of the World Organisation for Animal Health
ADIS
alþjóðlegt upplýsingakerfi Alþjóðadýraheilbrigðisstofnunarinnar [is]
verdensomspændende dyresundhedsinformationssystem [da]
système mondial d´information sanitaire [fr]
das weltweite Tiergesundheitsinformationssystem [de]
International Financial Reporting Interpretations Committee
IFRIC
alþjóðleg túlkunarnefnd um reikningsskil [is]
Comité international de l´interprétations de la comptabilité financière [fr]
International Fragrance Association
Alþjóðlegu ilmefnasamtökin [is]
international financial standard
alþjóðlegur fjármálastaðall [is]
norme financière internationale [fr]
internationaler Finanzstandard [de]
international financial stability
alþjóðlegur fjármálastöðugleiki [is]
stabilité financière internationale [fr]
internationale Finanzstabilität [de]
International Financial Reporting Standard
IFRS
alþjóðlegur reikningsskilastaðall [is]
International Consultative Group on Food Irridiation
ICGFI
alþjóðlegur samráðshópur um geislun matvæla [is]
global standard for financial market infrastructures
alþjóðlegur staðall fyrir innviði fjármálamarkaða [is]
International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce
IMPACT
alþjóðlegur starfshópur um varnir gegn fölsuðum lyfjum [is]
ISO
International Organisation for Standardisation
International Organization for Standardization
Alþjóðlegu staðlasamtökin [is]
Den Internationale Standardiseringsorganisation [da]
Internationella standardiseringsorganisationen [sæ]
Organisation internationale de normalisation [fr]
Internationale Normungsorganisation, Internationale Organisation für Normung [de]
standard international trade classification
SITC
alþjóðleg vöruflokkunarskrá hagstofu Sameinuðu þjóðanna [is]
international safety standard
alþjóðleg öryggiskrafa [is]
international sikkerhedsstandard [da]
internationell säker­hetsnorm [sæ]
inter­nationale Sicherheitsnorm [de]
amidosulfuron
amíðsúlfúrón [is]
aminotransferase
amínótransferasi [is]
ammonification
ammoníaksmyndun [is]
ammonium sulfamate
AMS
ammonium sulphamate
ammóníumsúlfamat [is]
Treaty of Amsterdam
Amsterdamsáttmálinn [is]
antiform
andform [is]
deflocculant
andhnatfelliefni [is]
dispergeringsmiddel, deflokkurleringsmiddel [da]
deflockuleringsmedel [sæ]
Verfluessigungsmittel [de]
reverse shifting
andhverf hliðrun [is]
object of property
andlag eignarréttar [is]
genstand for ejendomsret [da]
objet de propriété [fr]
Gestand des Vermögens [de]
object of holder´s property
andlag eignarréttar yrkisrétthafa [is]
place of death
andlátsstaður [is]
death of main wage earner
andlát þess sem telst fyrirvinna fjölskyldu [is]
mental faculties
andleg hæfni [is]
mental deficiency
andlegur annmarki [is]
product for making up the face
andlitsförðunarvara [is]
face protection
andlitshlíf [is]
mesh type face protector
andlitshlíf með netáferð [is]
face mask
andlitsmaski [is]
face flannel
andlitsþurrka [is]
dead foetus
andvana fóstur [is]
Angola
Republic of Angola
AO
AGO
Angóla [is]
Lýðveldið Angóla [is]
Angola, Republikken Angola [da]
Angola, Republiken Angola [sæ]
l´Angola, la République d´Angola [fr]
Angola, die Republik Angola [de]
Angolan flying squid
angólusmokkur [is]
Todarodes sagittatus angolen [la]
second means of identification
annað auðkennismerki [is]
secondary transformation
annað vinnslustig [is]
second stage of tertiary education
annað þrep háskólastigs [is]
alternative certification
annars konar atvinnuréttindi [is]
secondary confidentiality
annars stigs trúnaðarkvöð [is]
second engineer officer
annar vélstjóri [is]
act in a fiduciary capacity
annast fjármunavörslu [is]
safety deficiencies
annmarkar í öryggismálum [is]
Simian Immunodeficiency Virus
SIV
apaalnæmisveira [is]
form APR
APR-eyðublað [is]
withdrawal of capital dividend
arðgreiðslur [is]
profitable operation
arðsamur rekstur [is]
rate of return
arðsemi [is]
profitability
arðsemi [is]
humanist inheritance of Europe
arfleifð Evrópu á sviði mannhyggjustefnu [is]
cultural inheritance of Europe
arfleifð Evrópu á sviði menningar [is]
religious inheritance of Europe
arfleifð Evrópu á sviði trúarbragða [is]
intergenerational transmission of disadvantages
arfur bágrar stöðu milli kynslóða [is]
short finned squid
Argentine shortfin squid
short-finned squid
argentínusmokkur [is]
Illex argentinus [la]
Armenia
Republic of Armenia
AM
ARM
Armenía [is]
Lýðveldið Armenía [is]
Armenien, Republikken Armenien [da]
Armenien, Republiken Armenien [sæ]
l´Arménie, la République d´Arménie [fr]
Armenien, die Republik Armenien [de]
point of fixing on the stem
armfesting [is]
bracken
bracken fern
arnarburkni [is]
ørnebregne [da]
örnbräken [sæ]
fougère aigle [fr]
Adlerfarn [de]
Pteridium aquilinum [la]
azagly-nafarelin
asaglýnafarelín [is]
asbestos filler
asbestfylliefni [is]
asbestos fibres
asbesttrefjar [is]
Azerbaijan
Republic of Azerbaijan
AZ
AZE
Aserbaísjan [is]
Lýðveldið Aserbaísjan [is]
Aserbajdsjan, Republikken Aserbajdsjan [da]
Azerbajdzjan, Republiken Azerbajdzjan [sæ]
l´Azerbaïdjan, la République d´Azerbaïdjan [fr]
Aserbaidschan, die Republik Aserbaidschan [de]
acesulfame
asesúlfam [is]
mastic asphalt roofing
asfaltsþakþéttiefni [is]
azimsulfuron
asímsúlfúrón [is]
Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology
APCTT
Asíu- og Kyrrahafsmiðstöð fyrir miðlun tækniþekkingar [is]
serum aspartate aminotransferase
aspartatamínótransferasi í sermi [is]
event occurring after the balance sheet date
atburður eftir dagsetningu efnahagsreiknings [is]
Anatomic Therapeutic Chemical classification system
ATC
ATC-kerfið [is]
foraging behaviour
atferli við fæðuleit [is]
freedom of action
athafnafrelsi [is]
liberté d´action [fr]
fail to act
athafnaleysi [is]
rights of way
athafnaréttur [is]
field of activity
athafnasvið [is]
sector of activity
athafnasvið [is]
Union´s fields of activity
athafnasvið Sambandsins [is]
axis of observation
athugunarás [is]
period of observation
athugunartímabil [is]
duration of observation
athugunartímabil [is]
time of observation
athugunartími [is]
in-flight fuel check
athugun á eldsneytisbirgðum á flugi [is]
functional observation
athugun á starfrænum þáttum [is]
temporary safe haven
athvarf til skamms tíma [is]
denial of service attack
atlaga að þjónustumiðlun [is]
denial of service-angreb [da]
DoS Angriff [de]
farmed Atlantic salmon
atlantshafseldislax [is]
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
ICCAT
Atlantshafstúnfisksveiðiráðið [is]
túnfisksveiðiráðið fyrir Atlantshaf [is]
ICCAT-ráðið [is]
Atlantic needlefish
atlantshornfiskur [is]
atlantisk hornfisk [da]
atlantisk nålgädda [sæ]
Atlantischer Hornhecht [de]
Strongylura marina [la]
index to the information package
atriðaskrá með upplýsingasafni [is]
manufacture-related occurrence
atvik sem tengist framleiðslu loftfara [is]
full employment
atvinna fyrir alla [is]
line of business
atvinnugrein [is]
branch of activity
atvinnugrein [is]
Nomenclature of Economic Activities in the European Union
NACE
Statistical Classification of Economic Activities in the European Union
Nomenclature of Economic Activities in the European Communities
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community
atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins [is]
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna [is]
NACE [is]
statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Den Europæiske Union, statistisk nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab [da]
statistisk näringsgrensindelning i Europeiska unionen, statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen [sæ]
nomenclature statistique des activités économiques dans l´Union européenne, nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne [fr]
statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Union, statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft [de]
International Standard Industrial Classification of all Economic Activities
ISIC
atvinnugreinaflokkun Hagstofu Sameinuðu þjóðanna [is]
representative professional organisation
atvinnugreinasamtök [is]
professional soldier
atvinnuhermaður [is]
industrial confidentiality
atvinnuleynd [is]
professional secret
atvinnuleyndarmál [is]
embedshemmelighed, forretningshemmelighed [da]
secret professionnel [fr]
Berufsgehimnis [de]
female unemployment
atvinnuleysi meðal kvenna [is]
unemployment benefits
atvinnuleysisbætur [is]
unemployment compensation benefits
atvinnuleysisbætur [is]
availability for work
atvinnumöguleikar [is]
Employment and Social Affairs Council
atvinnu- og félagsmálaráðið [is]
activities of households as employers
atvinnurekstur innan heimilis [is]
certificate of competency
atvinnuskírteini [is]
vocational competency certificate
atvinnuskírteini [is]
creation of employment
atvinnusköpun [is]
professional activity
atvinnustarfsemi [is]
employment policies of the Member States
atvinnustefnur aðildarríkjanna [is]
professional status
atvinnustétt [is]
level of employment
atvinnustig [is]
job offer
atvinnutilboð [is]
Nomenclature of Industries in the European Communities
NICE
atvinnuvegaflokkun Evrópubandalaganna [is]
Industrial Affairs Committee
atvinnuveganefnd [is]
Ministry of Industries and Innovation
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið [is]
female labour force participation
atvinnuþátttaka kvenna [is]
identifiable
auðgreinanlegur [is]
identify
auðkenna [is]
identified
auðkenndur [is]
identification
auðkenni [is]
identifier
auðkenni [is]
identification mark
auðkenni [is]
identifying mark
auðkenni [is]
sector in charge identifier
auðkenni ábyrgs undirsvæðis [is]
terminal endpoint identifier
TEI
auðkenni endabúnaðar [is]
process identifier
auðkenni ferlis [is]
flight identification
auðkenni flugs [is]
world manufacturer identifier
WMI
world manufacturer identification
auðkenni framleiðanda á heimsvísu [is]
Welt-Herstellernummer [de]
cell ID
cell identifier
auðkenni hólfs [is]
celle-id [da]
lokaliseringsbeteckning [sæ]
Standortkennung [de]
aircraft identity
auðkenni loftfars [is]
identification
auðkenning [is]
means of identification
auðkenning [is]
identification technique
auðkenningaraðferð [is]
identification procedure
auðkenningaraðferð [is]
identification arrangement
auðkenningarfyrirkomulag [is]
identification system
system of identification
auðkenningarkerfi [is]
donor and recipient identification system
donor/recipient identification system
auðkenningarkerfi fyrir gjafa og þega [is]
auðkenningarkerfi fyrir líffæragjafa og -þega [is]
post-mortem identification tag
auðkenningarmerki við krufningu [is]
identifying series
auðkenningarruna [is]
hull identification
auðkenning bols [is]
identification of livestock
auðkenning búfjár [is]
FATS identification
auðkenning hagskýrslna um þjónustuviðskipti við erlend hlutdeildarfélög [is]
designation of crude oil
auðkenning hráolíu [is]
aircraft identification
auðkenning loftfars [is]
radio frequency identification
RFID
auðkenning með fjarskiptatíðni [is]
identification plate
auðkenniplata [is]
method of identification
auðkennisaðferð [is]
identification note
auðkennisblað [is]
identification data
auðkennisgögn [is]
identification system
system of identification
auðkenniskerfi [is]
identification card system
auðkenniskortakerfi [is]
identification code
auðkenniskóði [is]
bank identification code
bank identifier code
BIC
auðkenniskóði banka [is]
SWIFT code
auðkenniskóði banka (SWIFT) [is]
identification mark
auðkennismerki [is]
identification number
identification No
ID number
auðkennisnúmer [is]
IMO ship identification number
International Maritime Organization ship identification number
auðkennisnúmer Alþjóðasiglingamálastofnunar fyrir skip [is]
Community fleet register identification number
CFR identification number
CFR number
auðkennisnúmer í fiskiflotaskrá Bandalagsins [is]
CFR-auðkennisnúmer [is]
CFR-númer [is]
identification sequence
auðkennisruna [is]
identification document
auðkennisskírteini [is]
identification document
auðkennisskírteini [is]
manufacturer´s plate
auðkennisspjald framleiðanda [is]
distinguishing sign of the Member State of registration
auðkennisstafur eða -stafir aðildarríkis þar sem ökutæki er skráð [is]
identification stamp
auðkennisstimpill [is]
identification symbol
auðkennistákn [is]
identifying symbol
auðkennistákn [is]
product identification
auðkenni vöru [is]
vehicle identification
auðkenni ökutækis [is]
freely soluble
auðleysanlegur [is]
resource-efficient economy
auðlindanýtið hagkerfi [is]
Resource-efficient Europe
Auðlindanýtin Evrópa [is]
resource efficiency
auðlindanýtni [is]
friable
auðmulinn [is]
auðmyljanlegur [is]
skør, skørt [da]
spröd [sæ]
friable [fr]
bröckelig [de]
freely convertible currency
auðskiptanlegur gjaldmiðill [is]
blank flange
auður flans [is]
clearly identifiable
auðþekkjanlegur [is]
readily identifiable
auðþekkjanlegur [is]
main spring leaf
master spring leaf
spring main leaf
augablað [is]
signs of overt toxicity
augljós merki eiturhrifa [is]
advertising film
auglýsingamynd [is]
call for proposals
auglýsing eftir tillögum [is]
instantaneous prescribed limit of the corridor
augnabliksgildi marka tilskilins svæðis á kraftsveigjuritinu [is]
instantaneous critical flow venturi
instantaneous CFV flow
augnabliksmarkstreymi um þrengsli [is]
eye irritation of substances
augnertandi eiginleikar efna [is]
testing for ocular irritancy
augnertingarprófun [is]
product for making up the eyes
augnförðunarvara [is]
ocular defect
augngalli [is]
eyed fish egg
augnhrogn [is]
øjenæg [da]
ögonpunktad rom, ögonpunktade ägg [sæ]
uf oeillé [fr]
angebrütetes Ei [de]
rim of the eyes
augnhvarmar [is]
medicinal products for the sensory organs
augn- og eyrnalyf [is]
eye corrosivity of substances
augnætandi eiginleikar efna [is]
by-product of rendering
aukaafurð sem myndast við bræðslu [is]
exacerbate the burning behaviour of a material
auka á eldfimi efnis [is]
additional feature
aukabúnaður [is]
extra fuel
aukaeldsneyti [is]
extra drivstoff [da]
supplementary force
aukakraftur [is]
supplementary lift
aukalyftibúnaður [is]
manufacturer´s additional plate
aukaplata framleiðanda [is]
back-up filter
aukasía [is]
minor ruminant species for fattening
aukategund eldisjórturdýra [is]
side effect
side-effect
aukaverkun [is]
adverse effect
aukaverkun [is]
secondary means of alerting
aukaviðvörunarbúnaður [is]
liberalisation of the movement of capital
liberalization of the movement of capital
aukið frelsi í fjármagnsflutningum [is]
increased safety
aukið öryggi [is]
growth of women´s employment
aukin atvinnuþátttaka kvenna [is]
additional financial burden
aukin fjárhagsleg byrði [is]
augmented flight crew
aukin flugáhöfn [is]
flight crew augmentation
aukin flugáhöfn [is]
qualified majority
aukinn meirihluti [is]
extended powers of confiscation
auknar valdheimildir til eignaupptöku [is]
weakfish
grey weakfish
aumingi [is]
kongetrommefisk [da]
kungsveka, vekfisk, havsgös [sæ]
Königs-Corvina [de]
Cynoscion regalis [la]
weak fishes
weakfishes
aumingjar [is]
trommefisk-slægt [da]
vekfiskar [sæ]
acoupas, sciènes [fr]
Umberfische [de]
Cynoscion spp. [la]
fender
aurbretti [is]
mud-flap
aurhlíf [is]
Austria
Republic of Austria
AT
AUT
Austurríki [is]
Lýðveldið Austurríki [is]
Østrig, Republikken Østrig [da]
Österrike, Republiken Österrike [sæ]
l´Autriche, la République d´Autriche [fr]
Österreich, die Republik Österreich [de]
clearance zone
zone of clearance
autt svæði [is]
cocksfoot
cock´s-foot
cocksfoot grass
axhnoðapuntur [is]
almindelig hundegræs [da]
hundäxing [sæ]
Knaulgras, Wiesen-Knaeuelgras, Gemeines Knaeuelgras [de]
Dactylis glomerata [la]
shoulder protector for horse riders
axlahlíf fyrir reiðmenn [is]
Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea
Athens Convention
Aþenusamningurinn um flutning farþega og farangurs þeirra á sjó [is]
Aþenusamningurinn [is]
within international fora
á alþjóðavettvangi [is]
dans d´autres enceintes internationales [fr]
in internationalen Gremien [de]
in international fora
in international forums
á alþjóðavettvangi [is]
benefit
benefits
ábati [is]
Community indication of inspection
ábending um eftirlit á vettvangi Bandalagsins [is]
fertiliser distributor
fertilizer distributor
áburðardreifari [is]
fertilising substance
fertilizing substance
áburðarefni [is]
gødningsstof [da]
gödslingsämne, gödslingsstoff [sæ]
substance fertilisante [fr]
Dungstoff [de]
fertiliser application
fertilizer application
áburðarnotkun [is]
gødning, gødskning med kunstgødskning [da]
gödsling, gödning med handelsgödsel [sæ]
fertilisation, apport d´engrais [fr]
Düngung, künstliche Düngung [de]
fertigation
fertirrigation
áburðarvökvun [is]
vökvun með áburðarvatni [is]
gødningsvanding, gødskningsvanding, tilførsel af gødning med vandingsvand [da]
växtnäringsbevattning [sæ]
irrigation fertilisante [fr]
Beregnungsdüngung, düngende Bewässerung, Bewässerung mit Handelsdüngerlösungen [de]
fertiliser
fertilizer
áburður [is]
gødning, gødningsstof [da]
gödselmedel, gödningmedel [sæ]
engrais, fertilisant [fr]
Düngemittel [de]
Fertilizers
Áburður [is]
moving fertiliser
moving fertilizer
áburður á hreyfingu [is]
gødning i bevægelse [da]
gödselmedel under förflyttning [sæ]
loose fertiliser
loose fertilizer
áburður í lausu [is]
gødning i bulk, opsækket gødning [da]
gödselmedel i lösvikt [sæ]
engrais en vrac [fr]
loser Dünger [de]
fertiliser suspension
fertilizer suspension
áburður í sviflausn [is]
áburðarlausn [is]
gødningssuspension [da]
suspenderat gödselmedel [sæ]
engrais en suspension [fr]
animal fertiliser
áburður úr dýraríkinu [is]
vegetal fertiliser
vegetal fertilizer
áburður úr jurtaríkinu [is]
vegetable fertiliser
áburður úr jurtaríkinu [is]
letter of credit
ábyrgð [is]
responsibility of a financial actor
ábyrgð aðila sem fer með fjármál [is]
responsibilities of management and labour
ábyrgð aðila vinnumarkaðarins [is]
SME Guarantee Facility
SMEG
ábyrgðarkerfi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki [is]
guarantee fund
ábyrgðarsjóður [is]
European Agricultural Guarantee Fund
EAGF
Ábyrgðarsjóður evrópsks landbúnaðar [is]
terms of guarantee
ábyrgðarskilmálar [is]
obligation of guarantee
ábyrgðarskuldbinding [is]
position of responsibility
ábyrgðarstaða [is]
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section
EAGGF Guarantee Section
ábyrgðarsvið Þróunar- og ábyrgðarsjóðs evrópsks landbúnaðar [is]
area of competence
ábyrgðarsvæði [is]
customs office of guarantee
office of guarantee
ábyrgðartollstöð [is]
ábyrgðarstöð [is]
third party liability insurance certificate
ábyrgðartryggingarskírteini loftfars [is]
insurance against civil liability in respect of vehicles
ábyrgðartrygging ökutækja [is]
responsibility for examining the asylum application
ábyrgð á meðferð umsóknar um hæli [is]
responsibility for processing applications for asylum
responsibility for asylum applications
ábyrgð á meðferð umsókna um hæli [is]
responsabilité pour le traitement de demandes d´asile [fr]
Zuständigkeit für die Behandlung von Asylbegehren [de]
liability without fault
ábyrgð án sakar [is]
objektivt ansvar [da]
strikt ansvar [sæ]
responsibilité objective, responsabilité sans faute [fr]
unbedingte Haftpflicht, verschuldensunabhängige Haftung [de]
after-sales liability
ábyrgð á vöru eftir að hún er seld [is]
on a single form
á einu eyðublaði [is]
on a professional basis
á faglegum grunni [is]
angle of attack
áfallshorn [is]
percentage of completion method
áfangaaðferð [is]
modular flying training course
áfangaskipt flugþjálfunarnámskeið [is]
aircraft destination
áfangastaður loftfars [is]
phase of a study
áfangi rannsóknar [is]
fittings
áfellur [is]
volume of alcohol
áfengismagn [is]
State Alcohol and Tobacco Company of Iceland
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins [is]
finish
áferðarefni [is]
metal finishes
áferðarefni fyrir málm [is]
væntanlegt [da]
topplack som läggs på metall [sæ]
Metall­schlussanstrichstoff [de]
anti-corrosion finish
áferðarefni til varnar tæringu [is]
finishing agent
áferðar- og frágangsefni [is]
method of attachment
áfestingaraðferð [is]
ferð við áfestingu [is]
additional fixture
áfestur hluti [is]
continued validity of an AOC
áframhaldandi gildi flugrekandaskírteinis [is]
Committee on Applications for Review of Administrative Tribunal Judgements
áfrýjunarnefnd úrskurða starfsmannadómstólsins [is]
Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif [fr]
filling
áfylling [is]
refilling
áfylling [is]
filler
áfylling [is]
filling equipment
áfyllingarbúnaður [is]
filling device
áfyllingarbúnaður [is]
date of filling
áfyllingardagur [is]
filling gas
áfyllingargas [is]
filler gas
áfyllingargas [is]
filling head
áfyllingarhaus [is]
filler hole
áfyllingarop [is]
filling port
áfyllingarop [is]
fuel filling aperture
áfyllingarop [is]
filling pipe
áfyllingarrör [is]
filling hose
áfyllingarslanga [is]
fuelling point
áfyllingarstaður [is]
filling point
áfyllingarstaður [is]
filler neck
áfyllingarstútur [is]
filling centre
áfyllingarstöð [is]
filling hopper
áfyllingartrog [is]
fuel uplift
áfylling eldsneytis [is]
fuelling operation
áfylling eldsneytis [is]
fuel uplift
áfyllt eldsneytismagn [is]
on the basis of reciprocity
á gagnkvæmnisgrundvelli [is]
á grundvelli gagnkvæmni [is]
USOAP findings
ágallar sem koma í ljós við úttekt innan ramma úttektaráætlunarinnar í tengslum við alþjóðlegt eftirlit með öryggismálum [is]
defect
ágalli [is]
finding
ágalli [is]
profit participation
ágóðahluti frá endurtryggjendum [is]
gain on transfer
ágóði við yfirfærslu [is]
subject matter of the proceedings
ágreiningsefni [is]
matter of dispute
ágreiningsmál [is]
conflict of jurisdiction
ágreiningur um lögsögu [is]
kompetencekonflikt, konflikt om domstolskompetence [da]
behörighetskonflikt, jurisdiktionstvist [sæ]
conflit de juridictions [fr]
Kompetenzkonflikt [de]
divergence of interpretation
ágreiningur um túlkun [is]
disagreement regarding the interpretation of an Agreement
ágreiningur um túlkun samnings [is]
on the basis of practical experience
á grundvelli fenginnar reynslu [is]
on the basis of reciprocity
á grundvelli gagnkvæmni [is]
on a fee-for-service basis
á grundvelli gjalds fyrir veitta þjónustu [is]
on the basis of comity
á grundvelli háttvísi [is]
on the basis of extensive practical experience
á grundvelli víðtækrar fenginnar reynslu [is]
on a financial year-to-date-basis
á grundvelli þess sem er liðið af fjárhagsárinu [is]
crew identification card
áhafnarskilríki [is]
flybesætnings-id-kort [da]
identitetskort för besättningar [sæ]
certificat de membre d´équipage [fr]
Flugbesatzungsausweis [de]
flight crew scheduling
áhafnarskrár flugliða [is]
dental filling instrument
áhald til tannfyllinga [is]
right of audience
áheyrnarréttur [is]
møderet [da]
droit de plaider [fr]
Recht vor dem Gerichtshof aufzutreten [de]
in the context of globalisation
á hnattræna vísu [is]
differentiation
áhrifategund [is]
health effects
áhrif á heilbrigði [is]
dermal effects
áhrif á húð [is]
hepatocellular effects
áhrif á lifrarfrumur [is]
postnatal effects
post-natal effects
áhrif á lífverur eftir fæðingu [is]
effects on lactation
áhrif á mjólkurmyndun [is]
maternal effects
áhrif á móður [is]
immunological effects
áhrif á ónæmiskerfið [is]
epigenetic effects
áhrif á sviperfðir [is]
effect on trade
áhrif á viðskipti [is]
reproductive effects
áhrif á æxlun [is]
safety function
áhrif á öryggi [is]
efficiency-enhancing effects
áhrif er leiða til aukinnar hagkvæmni [is]
effects from preimplantation
effects from pre-implantation
áhrif frá því fyrir hreiðrun [is]
effects of noise on the cardiovascular system
áhrif hávaða á hjarta- og æðakerfið [is]
implications of Community legislation
áhrif löggjafar Bandalagsins [is]
effects via lactation
áhrif með brjóstamjólk [is]
effect modifier
áhrifsbreytir [is]
subtle effects
áhrif sem eru lítt áberandi [is]
influence quantity
áhrifsstærð [is]
suspensory effects
áhrif til frestunar [is]
opsættende virkning [da]
suspensiv verkan [sæ]
effet suspensif [fr]
Suspensiveffekt, aufschiebende Wirkung [de]
distortive effects
áhrif til röskunar [is]
human dimension of environmental change
áhrif umhverfisbreytinga á mannlíf [is]
foreclosure effect
áhrif útilokunar frá markaði [is]
transboundary effects
áhrif yfir landamæri [is]
BSE risk
risk of BSE
áhætta í tengslum við kúariðu [is]
risk and reward profile
risk/reward profile
áhætta og ávöxtun [is]
risk of existing substances
áhætta sem stafar af skráðum efnum [is]
allocation of risk
áhættudreifing [is]
risk diversification
áhættudreifing [is]
venture capital firm
áhættufjárfestingarfélag [is]
venture capital fund
áhættufjármagnssjóður [is]
financial fixed assets
áhættufjármunir [is]
type of risk
áhættuflokkur [is]
risk identification
áhættugreining [is]
basic risk-free interest rate term structure
áhættulaus grunnvaxtaferill [is]
nominal risk-free interest rate
áhættulausir nafnvextir [is]
risk-free rate
áhættulausir vextir [is]
risk-free interest rate
áhættulausir vextir [is]
risk-free interest rate term structure
áhættulaus vaxtaferill [is]
risk profile
áhættulýsing [is]
GRACE
GMO Risk Assessment and Communication of Evidence
áhættumat vegna erfðabreyttra lífvera og miðlun sönnunargagna þar að lútandi [is]
GRACE [da]
Grace [sæ]
l´évaluation des risques présentés par les OGM et la communication d´éléments probants [fr]
Risikobewertung von GVO und Weitergabe der Ergebnisse [de]
risk assessment of genetically modified food and feed containing stacked transformation events
áhættumat vegna erfðabreyttra matvæla og fóðurs sem innihalda erfðaummyndanir með stöflun [is]
GRACE [da]
Grace [sæ]
l´évaluation des risques présentés par les OGM et la communication d´éléments probants [fr]
Risikobewertung von GVO und Weitergabe der Ergebnisse [de]
risk-return factors
áhættu- og arðsemisþættir [is]
risk profile
áhættusnið [is]
degree of risk
áhættustig [is]
risk management
management of risks
áhættustjórnun [is]
risk management
management of risks
áhættustýring [is]
offsetting risk positions
áhættustöður sem jafna hver aðra út [is]
risk-shy nature of certain financial markets
áhættutregða tiltekinna fjármálamarkaða [is]
hedged financial instrument
áhættuvarinn fjármálagerningur [is]
fair value hedge accounting
áhættuvarnarreikningsskil á gangvirði [is]
hedge of a single asset
áhættuvörn fyrir eina eign [is]
hedge of a single liability
áhættuvörn fyrir eina skuld [is]
hedge of a net investment
áhættuvörn vegna hreinnar fjárfestingar [is]
risk factor
áhættuþáttur [is]
risk factor
áhættuþáttur [is]
risikofaktor [da]
riskfaktor [sæ]
facteur de risque [fr]
Riskikofaktor [de]
flying personnel
áhöfn [is]
forebear
forbear
ái [is]
on the flat
á jafnsléttu [is]
deflagration
ákafur bruni [is]
fire severity
ákefð bruna [is]
favourable conservation status
ákjósanleg varðveislustaða [is]
furnishing fabrics
áklæði [is]
furnishings
áklæði [is]
sulphur deposition
sulfur deposition
ákoma brennisteins [is]
deposition of pollutants
ákoma mengunarefna [is]
filter loading
ákomið magn á síu [is]
identify
ákvarða [is]
quantify
ákvarða magn [is]
determinations by means of atomic absorption spectrometry
ákvarðanir sem eru gerðar með atómgleypnimælingu [is]
quantify
ákveða fjölda [is]
fix interest rates
ákveða vexti [is]
frontiers provisions
ákvæði er varða landamæri [is]
grandfathering provision
ákvæði sem mælir fyrir um að eldri reglur gildi [is]
overordnet bestemmelse [da]
clause de maintien des acquis, clause de sauvegarde [fr]
provisions on the protection of personal data
ákvæði um vernd persónuupplýsinga [is]
dispositions en matière de protection des données [fr]
datenschutzrechtliche Bestimmungen [de]
destination airport
airport of destination
ákvörðunarflugvöllur [is]
port of destination
ákvörðunarhöfn [is]
country of destination
ákvörðunarland [is]
analytical limit of determination
limit of analytical determination
ákvörðunarmark við greiningu [is]
greiningarmörk [is]
analytisk bestemmelsesgrænse, bestemmelsesgrænse [da]
analytisk bestämningsgräns [sæ]
limit of decision
ákvörðunarmörk [is]
TDP
take-off decision point
ákvörðunarpunktur flugtaks [is]
flight destination table
ákvörðunarstaðartafla [is]
point of destination
ákvörðunarstaður [is]
place of destination
ákvörðunarstaður [is]
coefficient of determination
ákvörðunarstuðull [is]
zone of destination
destination zone
ákvörðunarsvæði [is]
discretion of national authorities
ákvörðunarvald landsyfirvalda [is]
discretion of local authorities
ákvörðunarvald staðaryfirvalda [is]
discretion of regional authorities
ákvörðunarvald svæðisyfirvalda [is]
weight of evidence determination
ákvörðun á grundvelli vægis rökstuddra vísbendinga [is]
Decision of the Board of Governors of 13 May 1981 amending the Statute of the European Investment Bank with respect to adoption of the ECU as the Bank´s unit of account
ákvörðun bankaráðsins frá 13. maí 1981 um breytingu á stofnsamþykkt Fjárfestingarbanka Evrópu að því er varðar upptöku á eku sem reiknieiningu bankans [is]
Decision of the Board of Governors of 30 December 1977 amending the Statute of the European Investment Bank to take account of the adoption of a new definition of the Bank´s unit of account
ákvörðun bankaráðsins frá 30. desember 1977 um breytingu á stofnsamþykkt Fjárfestingarbanka Evrópu með tilliti til samþykktar á nýrri skilgreiningu á reiknieiningu bankans [is]
court decision
decision of a court
ákvörðun dómstóls [is]
domstolsafgørelse, retsafgørelse [da]
décision juridictionnelle, décision de justice [fr]
gerichtliche Entscheidung [de]
Decision of the European Parliament and the Council
ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins [is]
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse [da]
Europaparlamentets och rådets beslut [sæ]
décision du Parlement européen et du Conseil [fr]
Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates [de]
Decision of the EEA Joint Committee No 170/2002 of 6 December 2002 amending Annex XV (State aid) to the EEA Agreement
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 170/2002 frá 6. desember 2002 um breytingu á XV. viðauka (ríkisaðstoð) við EES-samninginn [is]
Decision of the EEA Joint Committee No 171/2002 of 6 December 2002 amending Annex XVII (Intellectual property) to the EEA Agreement
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 171/2002 frá 6. desember 2002 um breytingu á XVII. viðauka (hugverkaréttindi) við EES-samninginn [is]
determination of a mediator
ákvörðun sáttasemjara [is]
decision having military or defence implications
ákvörðun sem tengist hernaðar- eða varnarstarfi [is]
Effort Sharing Decision
ESD
ákvörðun um að skipta byrðunum [is]
ÁSB [is]
decision imposing the financial penalty
ákvörðun um álagningu fésektar [is]
order for deprivation of liberty
ákvörðun um frjálsræðissviptingu [is]
decision de privation de liberté [fr]
Anordnung des Freiheitsentzugs [de]
application of compensatory interest
ákvörðun uppbótarvaxta [is]
álagning uppbótarvaxta [is]
prosecute a person on account of his or her sex
ákæra einstakling vegna kynferðis [is]
prosecute a person on account of his or her sexual orientation
ákæra einstakling vegna kynhneigðar [is]
prosecute a person on account of his or her race
ákæra einstakling vegna kynþáttar [is]
prosecute a person on account of his or her political opinion
ákæra einstakling vegna stjórnmálaskoðana [is]
prosecute a person on account of his or her religion
ákæra einstakling vegna trúar [is]
prosecute a person on account of his or her language
ákæra einstakling vegna tungumáls [is]
prosecute a person on account of his or her ethnic origin
ákæra einstakling vegna uppruna [is]
prosecute a person on account of his or her nationality
ákæra einstakling vegna þjóðernislegs uppruna [is]
shear force
álag [is]
loading from the side
side loading
álag frá hlið [is]
volume of margins
álagning að raungildi [is]
identification of pressures
álagsgreining [is]
load profile
álagslýsing [is]
varighedskurve, belastningsprofil [da]
belastningsprofil [sæ]
profil de charge [fr]
Lastprofil [de]
central point of application
álagsmiðja [is]
femur acceptability criterion
FAC
álagsmörk fyrir lærlegg [is]
direction of loading
álagsstefna [is]
loading factor
álagsstuðull [is]
safety belt load-limiter
safety belt load limiter
álagstakmarkari fyrir öryggisbelti [is]
period of congestion
álagstími [is]
head performance criterion
HPC
álagsviðmiðun fyrir höfuð [is]
lifting moment
álagsvægi [is]
aluminium ammonium sulphate
aluminium ammonium sulfate
álammóníumsúlfat [is]
powder of aluminium
álduft [is]
flake of aluminium
álflaga [is]
producer of aluminium
álframleiðandi [is]
question of interpretation
álitaefni sem lýtur að túlkun [is]
issues of law
álitaefni varðandi lagaatriði [is]
issues of fact
álitaefni varðandi málsatvik [is]
issues of fact and law
álitaefni varðandi málsatvik og lagaatriði [is]
Opinion of the European Parliament
álit Evrópuþingsins [is]
draft opinion
álitsdrög [is]
aluminium foil
álpappír [is]
aluminiumfolie, aluminiumsfolie [da]
aluminiumfolie [sæ]
feuilles d´aluminium [fr]
Aluminiumfolien [de]
aluminium profile
álprófíll [is]
scrap of aluminium
álrusl [is]
aluminium for machining purposes
ál sem notað er til vinnslu [is]
aluminium lake of colour
álsetlitarefni [is]
aluminium lake of carminic acid
álsetlitarefni úr karmínsýru [is]
karmínsýrusetlitarefni á áli [is]
aluminium sulfate
aluminium sulphate
álsúlfat [is]
waste of aluminium
álúrgangur [is]
IMO Resolution
Resolution of the International Maritime Organization
ályktun Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar [is]
aluminium trisodium hexafluoride
álþrínatríumhexaflúoríð [is]
aluminium foil
álþynna [is]
at several levels of trade
á mismunandi stigum viðskipta [is]
free of charge
án endurgjalds [is]
endurgjaldslaus [is]
net of social contributions
án framlaga til félagslegra kerfa [is]
crystalline-free
án kristalla [is]
ex officio
án kröfu [is]
af egen drift, på embeds vegne, på eget initiativ [da]
på eget initiativ, på tjänstens vägnar [sæ]
d´office, de droit [fr]
von Amts wegen [de]
net of tax
án skatts [is]
irrespective of
án tillits til [is]
without external visual reference
án útsýnis [is]
in paper form
á pappír [is]
effectiveness
árangur [is]
ectopic engraftment
árangur af utansetsígræðslu [is]
BAT-associated environmental performance levels
BAT-AEPL
árangur í umhverfismálum sem tengist bestu, fáanlegu tækni [is]
BAT-relateret miljøeffektivitet [da]
niveau de performance environnemental associé à la MTD [fr]
BVT-assoziierte Umweltleistungsstufe [de]
rate of success
árangurshlutfall [is]
unsuccessfull call
árangurslaus upphringing [is]
effective measure
árangursrík ráðstöfun [is]
performance management
árangursstjórnun [is]
performance management system
árangursstjórnunarkerfi [is]
profit-sharing scheme
árangurstengt launakerfi [is]
benchmark of excellence
árangursviðmiðun [is]
benchmark for højeste kvalitet [da]
riktmärke för resultat i världsklass [sæ]
repère d''excellence [fr]
Leistungsrichtwerte [de]
performance indicator
árangursvísbendir [is]
sector-specific performance indicator
árangursvísbendir fyrir tiltekinn geira [is]
performance of the UCITS
árangur verðbréfasjóðs [is]
reliable information
áreiðanlegar upplýsingar [is]
sound and fair marketable quality
áreiðanleg og sanngjörn markaðsgæði [is]
sound and fair merchantable quality
áreiðanleg og sanngjörn sölugæði [is]
validity of data
áreiðanleiki gagna [is]
trustworthiness of personnel
áreiðanleiki starfsmanna [is]
accuracy of data
áreiðanleiki upplýsinga [is]
follower
áreki [is]
medium term conflict detection
MTCD
árekstrarviðvörunarkerfi til meðallangs tíma [is]
MTCD [da]
konfliktvarningssystem för medellång distans [sæ]
détection des conflits à moyen terme [fr]
mittelfristige Konflikterkennung [de]
severity of impact
árekstrarþungi [is]
reaffirm
árétta [is]
annual fee
árgjald [is]
unqualified opinion
áritun endurskoðanda án fyrirvara [is]
qualified opinion
áritun endurskoðanda með fyrirvara [is]
annual budget forecast
árleg fjárhagsáætlun [is]
APRC
annual percentage rate of charge
árleg hlutfallstala kostnaðar [is]
annual financial report
árleg reikningsskil [is]
annual programme of activities
árleg starfsáætlun [is]
reference annual cooling demand
árleg viðmiðunarkæliþörf [is]
årlig referencekølebehov [da]
Bezugs-Jahreskühlenergiebedarf [de]
confluence
ármót [is]
sammenløb [da]
sammanflöde [sæ]
confluent [fr]
Zusammenfluss [de]
river confluence
ármót [is]
interim profits
árshlutahagnaður [is]
interim financial report
interim financial reporting
árshlutareikningsskil [is]
interim financial statement
árshlutareikningsskil [is]
interim figures
árshlutatölur [is]
interim information
árshlutaupplýsingar [is]
active seasonal mode energy efficiency ratio
SEERon
árstíðabundið orkunýtnihlutfall fyrir virkan ham [is]
sæsonenergivirkningsfaktor i aktiv køletilstand [da]
jahreszeitbedingte Leistungszahl im aktiven Kühlbetrieb [de]
seasonal coefficient of performance
SCOP
árstíðabundinn nýtnistuðull [is]
seasonal space heating energy efficiency class
árstíðabundinn rýmishitunarorkunýtniflokkur [is]
seasonal space heating energy efficiency
árstíðabundin orkunýtni rýmishitunar [is]
seasonal variations of the load
árstíðabundnar magnsveiflur [is]
anadromic fish
anadromous fish
ársækinn fiskur [is]
road safety year
ár umferðaröryggis [is]
shaft
ás [is]
group of axles
ásahópur [is]
and amended proposal forwarded
ásamt breyttri tillögu sem lögð var fram [is]
congested infrastructure
ásetið grunnvirki [is]
fitting
ásetning [is]
calf for rearing
ásetningskálfur [is]
avlskalv [da]
uppfödningskalv [sæ]
Zuchtkalb [de]
infra-annual
á skemmra tímabili en ári [is]
required level of competence
áskilið hæfi [is]
during the term of office
á skipunartíma [is]
lifting accessories
ásláttarbúnaður [is]
axle-lift device
áslyftibúnaður [is]
axial fan
axial flow fan
áslæg vifta [is]
axialventilator [da]
axialfläkt [sæ]
adsorption coefficient
ásogsstuðull [is]
Freundlich adsorption coefficient
Kf
ásogsstuðull Freundlichs [is]
status of the visual facilities
ástand sjónræns leiðsögubúnaðar [is]
visuelt udstyr [da]
grant of status
ástandsviðurkenning [is]
shaft couplings
ástengsl [is]
austenitic-ferritic steel
ástenít-ferrítstál [is]
austenitic-ferritic steel grade
ástenít-ferrítstáltegund [is]
footrest
foot rest
ástig [is]
Australia
Commonwealth of Australia
AU
AUS
Ástralía [is]
Samveldið Ástralía [is]
Australien, Forbundsstaten Australien [da]
Australien, Samväldet Australien [sæ]
l´Australie, le Commonwealth d´Australie [fr]
Australien, der Australische Bund [de]
reason for the alert
ástæða fyrir skráningu [is]
motif du signalement [fr]
Ausschreibungsgrund [de]
objectively justified reasons
ástæður sem eru rökstuddar á hlutlægan hátt [is]
in the medical field
á sviði læknavísinda [is]
facies
ásýnd [is]
facies [da]
facies [sæ]
faciès [fr]
Fazies [de]
stuffing box seal
ásþétti [is]
effort
átak [is]
Conflict Prevention Centre
CPC
Átakaforvarnamiðstöð [is]
combat force
átakasveit [is]
task force
átakshópur [is]
Task Force for Coordination of Fraud Prevention
átakshópur um samræmingu ráðstafana gegn svikum [is]
actuation point of the cylinder
átakspuntur strokks [is]
exposed film
átekin kvikmyndafilma [is]
octave filter
áttundarsía [is]
in computerised format
á tölvutæku formi [is]
date of bottling
átöppunardagsetning [is]
fruit preparation
ávaxtablanda [is]
frugttilberedning [da]
fruktberedning [sæ]
préparation à base de fruits [fr]
Fruchtzubereitung [de]
fruit spirit
ávaxtabrennivín [is]
frugtbrændevin [da]
fruktsprit [sæ]
eau-de-vie de fruit [fr]
Obstbrand [de]
fruit fly
ávaxtafluga [is]
Drosophila melanogaster [la]
fruit marc spirit
ávaxtahratsbrennivín [is]
brændevin af presserester af frugter [da]
sprit av fruktrester [sæ]
eau-de-vie de marc de fruit [fr]
Brand aus Obsttrester [de]
fruit peel
ávaxtahýði [is]
fruit nectar
ávaxtanektar [is]
frugtnektar [da]
fruktnektar [sæ]
nectar de fruit [fr]
Fruchtnektar [de]
fruit juice
ávaxtasafi [is]
fruit juice from concentrate
ávaxtasafi úr þykkni [is]
fruit squash
ávaxtasaft [is]
fruit tree
ávaxtatré [is]
frugttræ [da]
fruktträd [sæ]
arbre fruitier [fr]
Obstbaum [de]
fruit orchard
ávaxtatré [is]
fruit-processing
ávaxtavinnsla [is]
fruit wine
ávaxtavín [is]
under the auspices of the Commission
á vegum framkvæmdastjórnarinnar [is]
soft tissue injury
áverki á mjúkvef [is]
at the level of senior officials
á vettvangi háttsettra embættismanna [is]
in the context of the Committee
á vettvangi nefndarinnar [is]
at the level of Ministers
á vettvangi ráðherra [is]
at the level of experts
á vettvangi sérfræðinga [is]
canned fruit
ávextir, niðursoðnir í dósir [is]
bottled fruit
ávextir, niðursoðnir í flöskur [is]
in an appropriate fashion
á viðeigandi hátt [is]
benefit
benefits
ávinningur [is]
rewards of ownership
ávinningur af eignarhaldi [is]
establishment of entitlements
ávinnsla bótaréttar [is]
cheque form
ávísanaeyðublað [is]
imputed rate of interest
ávöxtunarkrafa [is]
fruit
ávöxtur [is]
estimate of revenue
áætlaðar tekjur [is]
day of scheduled kill
áætlaður affunardagur [is]
life expectancy
áætlaður endingartími [is]
expected lifetime
áætlaður endingartími [is]
estimated take-off time
áætlaður flugtakstími [is]
expected date of confinement
áætlaður fæðingardagur [is]
planned deficit
áætlaður halli [is]
estimated off-block date
áætlaður hlaðfarardagur [is]
estimated off-block time
áætlaður hlaðfarartími [is]
planned place of arrival
áætlaður komustaður [is]
flight information region boundaries estimates
áætlaður tími við svæðamörk flugupplýsingasvæðis [is]
National Planning Commission of Namibia
áætlananefnd Namibíu [is]
Committee for Programme and Coordination
Committee for Programme and Co-ordination
CPC
áætlana- og samræmingarnefnd [is]
Udvalget for Program og Koordinering [da]
FN:s program- och samordningskommitté [sæ]
Comité du programme et de la coordination [fr]
Programm- und Koordinierungsausschuss [de]
expected service life
áætluð ending [is]
forecast transaction
áætluð framtíðarviðskipti [is]
forecast intragroup transaction
áætluð framtíðarviðskipti innan samstæðu [is]
external forecast transaction
áætluð framtíðarviðskipti utan samstæðu [is]
forecast purchase
áætluð kaup [is]
forecast sale
áætluð sala [is]
forecast sale of plant and equipment
áætluð sala rekstrarfjármuna [is]
estimate of expenditure
áætluð útgjöld [is]
IMF/World Bank Financial Sector Assessment Program
FSAP
áætlun AGS/Alþjóðabankans um mat á fjármálageiranum [is]
Programme d´évaluation du secteur financier du FMI et de la Banque mondiale [fr]
IWF-Weltbank-Programm zur Bewertung des Finanzsektors, Programm von IWF und Weltbank zur Bewertung des Finanzsektors, Stärken-/Schwächenprofile für die Finanzsektoren [de]
Community´s waste management strategy
Community´s strategy for waste management
áætlun Bandalagsins um meðhöndlun úrgangs [is]
Community Programme concerning safety, hygiene and health at work
áætlun Bandalagsins um öryggi, hollustuhætti og heilbrigði á vinnustað [is]
European Union Programme for Employment and Social Innovation
EaSI
áætlun Evrópusambandsins um atvinnumál og félagslega nýsköpun [is]
European Union strategy for sustainable development
EU strategy for sustainable development
áætlun Evrópusambandsins um sjálfbæra þróun [is]
áætlun ESB um sjálfbæra þróun [is]
forest strategy for the European Union
áætlun Evrópusambandsins um skóga [is]
United Nations University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean
UN University Programme for Biotechnology in Latin America and the Caribbean
UNU/BIOLAC
áætlun Háskóla Sameinuðu þjóðanna um líftækni í Rómönsku-Ameríku og Karíbahafinu [is]
áætlun Háskóla SÞ um líftækni í Rómönsku-Ameríku og Karíbahafinu [is]
weapons of mass destruction-related programme
WMD
áætlun sem tengist gereyðingarvopnum [is]
Fleet Adaptation Scheme
FAS
áætlun um aðlögun flota [is]
fishing effort adjustment plan
FEAP
áætlun um aðlögun sóknar [is]
plan for justering af fiskeriindsats [da]
program för anpassning av fiskeansträngningen [sæ]
sound and efficient management programme
SEM 2000 programme
áætlun um ábyrga og skilvirka stjórnun [is]
SEM 2000-áætlun [is]
Agenda for European Cooperation on Schools for the 21st century
áætlun um Evrópusamstarf um skóla 21. aldarinnar [is]
financial recovery plan
áætlun um fjárhagslega endurreisn [is]
flight safety programme
áætlun um flugöryggi [is]
data transmission programme for the economic accounts for agriculture
áætlun um gagnaflutninga fyrir hagreikninga í landbúnaði [is]
programme of options specific to remoteness and to insularity
programme of options specifically relating to remoteness and insularity
POSEI
áætlun um lausn sértæks vanda vegna afskekktrar legu og eystöðu [is]
sértæk áætlun vegna afskekktrar legu og eystöðu [is]
særlige programmer for bestemte regioner som følge af disses afsides beliggenhed og ø-karakter [da]
Programm zur Lösung der spezifisch auf Abgelegenheit und Insellage zurückzuführenden Probleme [de]
Agenda for New Skills and Jobs
Áætlun um nýja færni og störf [is]
Advanced Qualification Programme
áætlun um réttindaþjálfun með þróaðri tækni [is]
scheme of joint international inspection
joint international inspection scheme
áætlun um sameiginlega, alþjóðlega skoðun [is]
ordning for fælles international inspektion, fælles international kontrolordning [da]
ordning för ömsesidig internationell inspektion [sæ]
gemeinsame internationale Inspektionen, Regelung gemeinsamer internationaler Inspektion [de]
COSME
Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs
Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises
áætlun um samkeppnishæfni fyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja [is]
COSME-áætlunin [is]
Agenda for a sustainable and competitive European tourism
áætlun um sjálfbæra og samkeppnishæfa ferðaþjónustu í Evrópu [is]
agendaen for en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk turisme [da]
agendan för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism [sæ]
Agenda für einen nachhaltigen und wettbewerbsfähigen europäischen Tourismus [de]
Pilot Actions for Combined Transport programme
PACT
áætlun um tilraunaaðgerðir á sviði samtengdra flutninga [is]
programme for developing the computerisation of veterinary procedures
programme for developing the computerization of veterinary procedures
Shift project
áætlun um tölvuvæðingu dýraheilbrigðisreglna um innflutning [is]
Shift-áætlunin [is]
Programme for the Endorsement of Forest Certification
PEFC
áætlun um viðurkenningu á skógavottunarkerfinu [is]
windform project
áætlun um vindorkustöðvar [is]
staff training programme
áætlun um þjálfun starfsmanna [is]
Youth for Europe programme
áætlun um æskuna í Evrópu [is]
SAFA programme
áætlun um öryggisskoðanir erlendra loftfara [is]
SAFA-áætlunin [is]
for all phases of operation of the aeroplane
á öllum stigum flugsins [is]
during all other phases of flight
á öllum öðrum stigum flugsins [is]
Bahamas, the
Commonwealth of the Bahamas
BS
BHS
Bahamaeyjar [is]
Samveldið Bahamaeyjar [is]
Bahamas [da]
les Bahamas, le Commonwealth des Bahamas [fr]
die Bahamas, das Commonwealth der Bahamas [de]
standby letter of credit
stand-by letter of credit
bakábyrgð [is]
reversal of a write-down
bakfærð niðurfærsla [is]
background information
bakgrunnsupplýsingar [is]
dorsal side of the thorax
baklægur frambolur [is]
reflux
bakstreymi [is]
back-flow device
bakstreymisbúnaður [is]
reflux condenser
baksvali [is]
bacterial fermentation
bakteríugerjun [is]
bakteriefermentering [da]
fermentation bactérienne [fr]
bakteriell Fermentation [de]
colony of bacteria
bakteríuþyrping [is]
dorsal fin
bakuggi [is]
back office
bakvinnsla [is]
band
frequency band
band [is]
tíðniband [is]
frekvensbånd [da]
frekvensband, frekvensområde [sæ]
gamme de fréquences [fr]
Frequenzband [de]
Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union
Europêche
Bandalag landssamtaka fiskveiðifyrirtækja í Evrópusambandinu [is]
Community specification
Bandalagsforskrift [is]
Community code of oenological practices and processes
Bandalagsreglur um vínfræðilegar vinnsluaðferðir og vinnslu [is]
coalition of business associations
bandalag viðskiptasamtaka [is]
United States
United States of America
US
USA
Bandaríkin [is]
Bandaríki Ameríku [is]
De Forenede Stater, Amerikas Forenede Stater [da]
Förenta staterna, Amerikas förenta stater [sæ]
les États-Unis, les États-Unis d´Amérique [fr]
die Vereinigten Staaten, die Vereinigten Staaten von Amerika [de]
US Virgin Islands
Virgin Islands of the United States
United States Virgin Islands
Virgin Islands, United States
VI
Bandarísku Jómfrúaeyjar [is]
De Amerikanske Jomfruøer [da]
Amerikanska Jungfruöarna [sæ]
les Îles Vierges américaines, les Îles Vierges des États-Unis [fr]
die Amerikanischen Jungferninseln [de]
frequency bandwidth
bandbreidd [is]
cysticercosis
beef cysticerciosis
bovine cysticerciosis
measles
beef measles
bandormslirfusýki [is]
cysticerciosis, infektion med tinter [da]
dyntsjuka, cysticercios [sæ]
ladrerie, cysticercose, ladrerie du boeuf [fr]
Finnigkeit, Zystizerkose, Cysticercosis, Finnenkrankheit [de]
bandpass filter
bandsía [is]
Bangladesh
People´s Republic of Bangladesh
BD
BGD
Bangladess [is]
Alþýðulýðveldið Bangladess [is]
Bangladesh, Folkerepublikken Bangladesh [da]
Bangladesh, Folkrepubliken Bangladesh [sæ]
le Bangladesh, la République populaire du Bangladesh [fr]
die Volksrepublik Bangladesch [de]
Banjul Accord Group Aviation Safety Oversight Organisation
BAGASOO
Banjul-samstarfshópurinn um öryggiseftirlit í flugi [is]
letter of credit
bankaábyrgð [is]
banker´s draft
bankaávísun [is]
safe-deposit box
bankahólf [is]
Board of Governors
bankaráð [is]
Board of Governors of the European Investment Bank
bankaráð Fjárfestingarbanka Evrópu [is]
Governing Council of the European Central Bank
bankaráð Seðlabanka Evrópu [is]
fractional reserve banking
bankastarfsemi með aðferð brotaforða [is]
governor of national central bank
bankastjóri seðlabanka aðildarríkis [is]
Board of Directors of the Bank
bankastjórn [is]
Icelandic State Financial Investments
ISFI
Bankasýsla ríkisins [is]
prohibited firearm
bannað skotvopn [is]
arme à feu prohibée [fr]
verbotene Feuerwaffe [de]
prohibition of expulsion of nationals
bann við brottvísun eigin þegna [is]
interdiction de l´expulsion des nationaux [fr]
prohibition of cloning human beings
bann við einræktun manna [is]
forbud mod kloning af mennesker [da]
interdiction du clonage des êtres humains [fr]
Verbot des Klonens von Menschen [de]
prohibition of derogations
bann við frávikum [is]
interdiction de dérogations [fr]
prohibition of reservations
bann við fyrirvörum [is]
interdiction de réservations [fr]
prohibition of collective expulsion of aliens
bann við hópbrottvísun útlendinga [is]
interdiction des expulsions collectives d´étrangers [fr]
prohibition of discrimination
non-discrimination
bann við mismunun [is]
forbud mod diskrimination, forbud mod diskriminering [da]
interdiction de discrimination [fr]
Benachteiligungsverbot, Diskriminierungsverbot [de]
prohibition of abuse of rights
bann við misnotkun réttinda [is]
forbud mod misbrug af rettigheder [da]
interdiction de l´abus de droit [fr]
Verbot des Missbrauchs der Rechte [de]
prohibition of torture
bann við pyndingum [is]
forbud mod tortur [da]
interdiction de la torture [fr]
Verbot der Folter [de]
prohibition of imprisonment for debt
bann við skuldafangelsi [is]
forbud mod frihedsberøvelse på grund af gæld [da]
interdiction de l´emprisonnement pour dette [fr]
prohibition of customs duties
bann við tollum [is]
prohibition of active competition
bann við virkri samkeppni [is]
prohibition of slavery and forced labour
bann við þrældómi og nauðungarvinnu [is]
forbud mod slaveri og tvangsarbejde [da]
interdiction de l´esclavage et du travail forcé [fr]
Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit [de]
prohibiting refusal to confiscate property
bann við því að synja um upptöku eignar [is]
activities in defence of freedom
barátta fyrir frelsi [is]
anti-terrorist financing system
antiterrorist financing system
barátta gegn fjármögnun hryðjuverka [is]
fight against money laundering
barátta gegn peningaþvætti [is]
lutte contre le blanchiment d´argent [fr]
Kampf gegen Geldwäsche [de]
fight against organized crime
fight against organised crime
barátta gegn skipulagðri glæpastarfsemi [is]
combating fraud
barátta gegn svikum [is]
frigate tuna
barðamakríll [is]
auxide [da]
fregattmakril [sæ]
Unechter Bonito, Fregattmakrele, Makrelthunfisch [de]
Auxis thazard [la]
Bahrain
Kingdom of Bahrain
BH
BHR
Barein [is]
Konungsríkið Barein [is]
Bahrain [da]
Bahreïn, le Royaume de Bahreïn [fr]
Bahrain, das Königreich Bahrain [de]
corticosteroid for dermatological use
barksteri í húðlyf [is]
children´s folding cot
barnaferðarúm [is]
United Nations Children´s Fund
UN Children´s Fund
UNICEF
Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna [is]
Barnahjálp SÞ [is]
baby food
infant food
infant and baby food
barnamatur [is]
babymad [da]
aliment pour bébés, aliment pour nourrissons [fr]
Babynahrung, Säuglingsnahrung [de]
school footwear
barnaskór [is]
child seat for cycle
barnastóll á reiðhjól [is]
Government Agency for Child Protection
Barnaverndarstofa [is]
child born out of wedlock
barn fætt utan hjónabands [is]
child proof
child-proof
barnheldur [is]
børnesikret [da]
barnsäker [sæ]
child proof fastening
barnhelt öryggislok [is]
child of a spouse belonging to the worker´s household
barn maka sem býr á heimili launþegans/hins sjálfstætt starfandi einstaklings [is]
softwood
barrviður [is]
Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution
Barselónasamningurinn um verndun Miðjarðarhafsins gegn mengun [is]
Basel II risk-based framework
Basel II-samningurinn, áhættumiðaður rammi [is]
cadre de Bâle II fondée sur la prise en compte des risques [fr]
Basel II, Neue Basler Eigenkapitalvereinbarung [de]
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal
Basel-samningur um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra [is]
bast fibres
basttrefjar [is]
low standard of living
bágborin lífskjör [is]
section A - Agriculture, hunting and forestry
bálkur A - Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar [is]
section C - Manufacturing
bálkur C - Framleiðsla [is]
section F - Construction
bálkur F - Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð [is]
section G - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
bálkur G - Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum [is]
section I - Accommodation and food service activities
bálkur I - Rekstur gististaða og veitingarekstur [is]
section J - Information and communication activities
bálkur J - Upplýsingar og fjarskipti [is]
section K - Financial and insurance activities
bálkur K - Fjármála- og vátryggingastarfsemi [is]
set of rules of law
bálkur lagareglna [is]
section M - Professional, scientific and technical activities
bálkur M - Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi [is]
set of rules
bálkur reglna [is]
section T - Activities of households as employers; Undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use
bálkur T - Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og vöruframleiðsla til eigin nota [is]
section U - Activities of extra territorial organisations and bodies
bálkur U - Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt [is]
boatmasters´ certificate
bátsformannsskírteini [is]
foldaway bed
beddi sem leggst saman [is]
cellulose fibres
beðmistrefjar [is]
beflubutamid
beflúbútamíð [is]
request for the transit of persons
beiðni um gegnumflutning einstaklinga [is]
demande de transit de personnes [fr]
Ersuchen um Durchbeförderung von Personen [de]
request for provisional arrest
beiðni um handtöku og gæslu [is]
request that the enforcement of the penalty be taken over
beiðni um yfirtöku á fullnustu refsingarinnar [is]
bone flour
boneflour
beinamjöl [is]
direct universal suffrage
beinar, almennar kosningar [is]
direct financial consequences
beinar fjárhagslegar afleiðingar [is]
directed fishing
directed fishery
beinar veiðar [is]
explicit focus
bein áhersla [is]
fracture
bone fracture
beinbrot [is]
brot [is]
brud, fraktur, knoglebrud [da]
fraktur [sæ]
fracture [fr]
Bruch, Fraktur, Fractura, Knochenbruch [de]
dengue fever
dengue
beinbrunasótt [is]
dandyfeber [da]
foreign direct investment
bein, erlend fjárfesting [is]
bone splinter
splinter of bone
beinflís [is]
bensplint [da]
bensplitt [sæ]
éclat d´os [fr]
Knochensplitter [de]
off-white powder
beinhvítt duft [is]
network of hot-lines
beinlínunetkerfi [is]
on-line financial service
beinlínutengd fjármálaþjónusta [is]
direct sale of narcotic drugs and psychotropic substances
bein sala fíkniefna og geðvirkra efna [is]
cession directe de stupéfiants et de substances psychotropes [fr]
unmittelbare Abgabe von Suchtstoffen und Psychotropen [de]
direct epifluorescent filtration technique
DEFT
bein síuáflúrljómunartækni [is]
DEFT, direkte epifluorescerende filtreringsteknik [da]
DEFT, direkt epifluorescerande filtreringsteknik [sæ]
technique d´épifluorescence directe après filtration [fr]
DEFT, Direkte Epifluoreszenz-Filtertechnik [de]
manual gearbox
manual gear-box
manual-shift gearbox
beinskiptur gírkassi [is]
quota for direct sales
beinsölukvóti [is]
on-line information service
beintengd upplýsingaveita [is]
fishing bait
beita [is]
apply uniformly
beita á samstilltan hátt [is]
exercise of implementing powers
beita framkvæmdarvaldi [is]
exercise enforcement jurisdiction
beita lögsögu á sviði fullnustu [is]
invoke grounds of
beita með skírskotun til [is]
grazing livestock farm
beitardýrabýli [is]
landbrug med grovfoderædende husdyr [da]
jordbruk som håller betesdjur [sæ]
exploitation d´herbivores [fr]
Weideviehbetriebe [de]
application of social security schemes
beiting almannatryggingareglna [is]
exercise of parental responsibility
beiting ábyrgðar foreldra [is]
territiorial application of the Rules of the Air
beiting flugreglna eftir því yfir hvaða svæði er flogið [is]
exercise of the delegation
beiting framsals [is]
extra-territorial application of legislation
extraterritorial application of legislation
beiting löggjafar utan svæðisbundins gildissviðs hennar [is]
exercise of official authority
beiting opinbers valds [is]
exercise of competence
beiting valdheimildar [is]
imposition of penalties
beiting viðurlaga [is]
flying squid
European flying squid
beitusmokkur [is]
flyveblæksprutte [da]
flygbläckfisk [sæ]
Todarodes sagittatus [la]
Belarus
Republic of Belarus
BY
BLR
Belarús (Hvíta-Rússland) [is]
Lýðveldið Belarús [is]
Hviderusland, Republikken Hviderusland [da]
Vitryssland, Republiken Vitryssland [sæ]
la Biélorussie, la République de Biélorussie [fr]
Belarus, die Republik Belarus [de]
Belgium
Kingdom of Belgium
BE
BEL
Belgía [is]
Konungsríkið Belgía [is]
Belgien, Kongeriget Belgien [da]
Belgien, Konungariket Belgien [sæ]
la Belgique, le Royaume de Belgique [fr]
Belgien, das Königreich Belgien [de]
Belgian Franc
BEF
belgískur franki [is]
West African ilisha
belgsíld [is]
vestafrikansk stamsild, vestafrikansk ilishasild [da]
afrikansk buksill [sæ]
Ilisha africana [la]
benfluralin
benflúralín [is]
benfuracarb
benfúrakarb [is]
Benin
Republic of Benin
BJ
BEN
Benín [is]
Lýðveldið Benín [is]
Benin, Republikken Benin [da]
Benin, Republiken Benin [sæ]
le Bénin, la République du Bénin [fr]
Benin, die Republik Benin [de]
petrol fuelled engine
bensínhreyfill [is]
petrol filter
bensínsía [is]
benzo[b]fluoranthene
benzo(b)fluoranthene
bensó[b]flúoranten [is]
benzovindiflupyr
bensóvindíflúpýr [is]
bensulfuron
bensúlfúrón [is]
reinforced and prestressed concrete
bent steinsteypa [is]
soft fruit
ber [is]
bær, bærfrugt [da]
bär [sæ]
baies, fruit à baies, petits fruits rouges, fruits à baies, petits fruits [fr]
Kleinobst, Weichobst, Beerenobst, Beerenfrüchte [de]
be in the run-off
bera ekki virka áhættu [is]
invoke the benefits of
bera fyrir sig [is]
structural floor system
berandi gólfakerfi [is]
self-supporting products of copper or zinc sheet
berandi plötur úr kopar eða sinki [is]
Araliaceae
aralia family
bergfléttuætt [is]
vedbendfamilien [da]
araliaväxter, murgrönfamiljen, aralieväxter [sæ]
araliacées [fr]
Efeugewächse, Araliengewächse [de]
Araliaceae [la]
body of rock
rock body
berghlot [is]
layer of rock
berglag [is]
subsurface layer of rock
berglag undir yfirborði jarðar [is]
UDI carrier
unique device identification carrier
beri einkvæmrar tækjaauðkenningar [is]
custard apple family
berkjuviðarætt [is]
smøræblefamilien [da]
kirimojaväxter [sæ]
Annonaceae [la]
Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Articles 22-38
Bernarsáttmáli til verndar bókmenntum og listaverkum, 22.-38. gr. [is]
most favoured nation treatment
MFN treatment
bestukjarameðferð [is]
most favoured nation customs duty rate
most-favoured-nation rate of duty
MFN customs duty rate
bestukjaratollur [is]
most-favoured-customer
bestukjaraviðskiptavinur [is]
beta-cyfluthrin
betasýflútrín [is]
rate of turn indicator
rate-of-turn indicator
beygjuhraðavísir [is]
bending stiffness
beygjustífni [is]
buffer device
biðbúnaður [is]
buffer storage
biðgeymsla [is]
bufferlagring [da]
buffertlagring [sæ]
Pufferlagerung [de]
withdrawal feed
biðtímafóður [is]
tilbageholdelsesfoder [da]
karensfoder [sæ]
aliments de retrait [fr]
Endmastfutter [de]
qualifying period
biðtími [is]
buffered dual in-line memory module
biðvædd minniskeðja [is]
buffered memory
biðvætt minni [is]
field lairage
biðvörslusvæði utan dyra [is]
udendørs fold, opstaldningsareal [da]
uppstallningsområden utomhus [sæ]
prairie de parcage [fr]
Auslauf [de]
defective item of equipment
bilaður hlutur í búnaði [is]
fault code
bilanakóði [is]
fault detector
bilananemi [is]
fault rate
bilanatíðni [is]
malfunction indicator
MI
bilanavísir [is]
fejlindikator [da]
felfunktionsindikator [sæ]
témoin de défaillance, indicateur de dysfonctionnement, témoin de défaut de fonctionnement, indicateur de défaut de fonctionnement [fr]
Fehlfunktionsanzeige [de]
spacing of test concentration
bil milli mismunandi styrkleika í prófun [is]
failure
bilun [is]
fault
bilun [is]
malfunction
bilun [is]
defect
bilun [is]
failure conditions
bilunaraðstæður [is]
fail-passive
bilunarhlutlaus [is]
fail-operational flight control system
bilunarstarfft stýrakerfi [is]
fail-operational
bilunarstarffur [is]
fault condition
bilunartilvik [is]
structural failure
bilun í burðarvirki [is]
airborne equipment fault
bilun í búnaði flugvélar [is]
failure of any single unit required
bilun í einu tæki af þeim sem nauðsynleg eru [is]
airborne equipment failure
bilun í tækjabúnaði flugvélar [is]
technical failure
bilun í tæknibúnaði [is]
binding force
bindandi áhrif [is]
retskraft, retsvirkning [da]
bindande verkan [sæ]
force obligatoire [fr]
Rechtsverbindlichkeit [de]
binding force of judgments
bindandi áhrif dóma [is]
binding information
bindandi álit [is]
binding tariff information
bindandi álit um tollflokkun [is]
binding origin information
bindandi álit um uppruna [is]
firm purchase contract
bindandi innkaupasamningur [is]
committed purchase facility
bindandi kauploforð [is]
code of mandatory status
bindandi kóði [is]
firm order
bindandi pöntun [is]
firm sales contract
bindandi sölusamningur [is]
mandatory technical specification
bindandi tækniforskrift [is]
firm service contract
bindandi þjónustusamningur [is]
basis for minimum reserves
bindigrunnur bindiskyldu [is]
ongoing capital management of credit institutions
binding fjármagns vegna starfsemi lánastofnana [is]
item of inventory
birgðaeining [is]
stock financing
birgðafjármögnun [is]
carrying of stock
birgðahald [is]
maintenance of a stock of goods
birgðahald á vörum [is]
source of supply
birgðalind [is]
pattern of supply
birgðamynstur [is]
Committee on Assurances of Supply
CAS
birgðanefnd [is]
supply conditions
conditions of supply
birgðaskilmálar [is]
in-flight supplies
birgðir til notkunar um borð [is]
date of publication
birtingardagur [is]
dato for offentliggørelsen [da]
la date de publication [fr]
der Zeitpunkt der Bekanntmachung [de]
exposure draft
birtingardrög [is]
manifestation of developmental toxicity
birtingarform eiturhrifa á þroskun [is]
manifestation
birtingarmerki [is]
certificate of service
birtingarvottorð [is]
publication of private facts
birting einkaupplýsinga [is]
service of documents
birting málsgagna [is]
serving of judicial documents
birting réttarskjala [is]
service of documents
birting skjala [is]
signification ou notification des actes [fr]
Zustellung von Schriftstücken [de]
release of information
birting upplýsinga [is]
serving of extrajudicial documents
birting utanréttarskjala [is]
scientific literature
birt vísindaskrif [is]
bis(hydroxyphenyl)methane bis(2,3-epoxypropyl)ether
BFDGE
bis(hýdroxýfenýl)metan-bis(2,3-epoxýprópýl)eter [is]
BFDGE [is]
knifetooth dogfish
biskajaháfur [is]
Scymnodon ringens [la]
beam/block floor unit and element
bita- og plötugólfeining [is]
bituminosulfonate
bitúmínsúlfónat [is]
bixafen
bixafen [is]
bifenazate
fenasat [is]
bifenox
fenox [is]
bifenthrin
fentrín [is]
bifidobacterium
fídóbaktería [is]
parking card for people with disabilities
bílastæðakort fyrir fatlaða [is]
parking facilities
bílastæði [is]
open up a programme for participation
bjóða e-m að taka þátt í áætlun [is]
tender for a contract
bjóða í samning [is]
put up for tender
bjóða út [is]
offer to the public
bjóða út á almennum markaði [is]
manufacture of beer
bjórgerð [is]
oedema formation
bjúgmyndun [is]
life raft
life-raft
liferaft
björgunarbátur [is]
lifeboat
björgunarbátur [is]
life belt
björgunarbelti [is]
life-saving appliance
björgunarbúnaður [is]
rescue facilities
björgunarbúnaður [is]
survival craft
björgunarfar [is]
life raft
life-raft
liferaft
björgunarfleki [is]
life-raft launched by a fall
björgunarfleki með falli [is]
life buoy
lifebuoy
björgunarhringur [is]
means of rescue
björgunarúrræði [is]
life jacket
björgunarvesti [is]
rescue of a company
björgun fyrirtækis [is]
survival function
björgun mannslífa [is]
film
blað [is]
film [da]
blad [sæ]
film comestible [fr]
Blättchen [de]
leafy vegetables
leaf vegetables
leaf vegetable
leafy vegetable
blaðgrænmeti [is]
bladgrøntsag [da]
bladgrönsak [sæ]
légume feuillu, légume à feuilles, légume à feuilles alimentaires [fr]
Blattgemüse [de]
leafy crop
leafy crops
blaðgrænmeti [is]
bladgrøntsager [da]
bladgrönsaker [sæ]
plantes à feuilles [fr]
Blattkulturen [de]
leafy brassica
blaðkál [is]
folder of A4 format
blað sem er brotið saman í A4 stærð [is]
sheath
leaf sheath
sheathing leaf
blaðslíður [is]
bladskede [da]
bladslida [sæ]
gaine foliaire [fr]
Blattscheide [de]
vagina [la]
leafcurl disease
blaðvefjuveiki [is]
Kräuselkrankheit [de]
black pomfret
blakkur [is]
sort pomfret [da]
svart pomfret [sæ]
pomfret noir, castanoline noire [fr]
schwarzer Pomfret [de]
Parastromateus niger, Formio niger [la]
mixed offence
blandað afbrot [is]
infraction mixte [fr]
mixed fisheries
blandaðar veiðar [is]
mixed financial holding company
blandað eignarhaldsfélag á fjármálasviði [is]
mixed financial holding company
blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi [is]
intermediate mixed financial holding company
blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi sem er í eigu annars félags í samstæðunni [is]
parent mixed financial holding company in a Member State
blandað móðureignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi í aðildarríki [is]
EU parent mixed financial holding company
Union parent mixed financial holding company
blandað móðureignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi í ESB [is]
blandað móðureignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi í Sambandinu [is]
MOX
mixed oxide fuel
blandað oxíðeldsneyti [is]
blandet oxidbrændsel [da]
MOX, MOX-bränsle, blandoxidbränsle, bränsle av blandoxider [sæ]
MOX, combustible MOX, mélange d´oxydes, combustible à oxydes mixtes, combustible à mélanges d´oxydes [fr]
Mischoxid-Brennstoff, Mischoxid-Spaltstoff [de]
mixed farming
blandaður búskapur [is]
mixed micro-nutrient fertiliser
blandaður snefilefnaáburður [is]
aerosol form of a mixture
blanda í úðabrúsa [is]
food blender
blandari [is]
mixture of natural and man-made fibres
blanda úr náttúrulegum trefjum og tilbúnum trefjum [is]
Geraniaceae
geranium family
blágresisætt [is]
storkenæbfamilien [da]
näveväxter [sæ]
géraniacées [fr]
Storchschnabelgewächse [de]
Geraniaceae [la]
loading blue buffer
blá hleðslujafnalausn [is]
blue butterfish
butterfish
blái smjörfiskur [is]
blå smørfisk [da]
smörfisk [sæ]
Deckfisch, Gemeine Pampel, Pampelfisch [de]
Stromateus fiatola [la]
wreckfish
blákarpi [is]
atlantisk vragfisk [da]
vrakfisk [sæ]
Polyprion americanus [la]
fan blade
blásarablað [is]
puffed
blásinn [is]
puffet [da]
puffat [sæ]
gepufft [de]
bluefin tuna
Atlantic bluefin tuna
northern bluefin tuna
Atlantic tuna
bláuggatúnfiskur [is]
Thunnus thynnus [la]
long-finned squid
longfin inshore squid
bleiktígulsmokkur [is]
langfinnet loligo [da]
långfenad bläckfisk [sæ]
calmar totam [fr]
langflossen-Schelfkalmar [de]
Doryteuthis pealeii [la]
cuttlefishes
blekfiskar [is]
blekfiskaætt [is]
Sepiidae [la]
cuttlefish
common cuttlefish
blekfiskur [is]
norræni blekfiskur [is]
sepiablæksprutte [da]
sepiabläckfisk [sæ]
Sepia officinalis [la]
white-fronted goose
greater white-fronted goose
blesgæs [is]
Anser albifrons [la]
spotted weakfish
blettaaumingi [is]
plettet skørfisk, plettet trommefisk [da]
prickveka [sæ]
Cynoscion nebulosus [la]
false scad
blettabrynstirtla [is]
falsk hestemakrel, gul hestemakrel [da]
gelbe Stachelmakrele [de]
Decapterus rhonchus [la]
northern puffer
blettakúlufiskur [is]
nordlig kuglefisk [da]
fläckig blåsfisk [sæ]
Nördlicher Kugelfisch, Gefleckter Aufbläser [de]
Sphoeroides maculatus [la]
dowel-type fastener
blindfesting [is]
instrument flight rules flight
IFR flight
blindflug [is]
IFR flight plan
instrument flight rules flight plan
blindflugsáætlun [is]
IFR-flyvepla [da]
IFR-färdplan [sæ]
plan de vol IFR [fr]
IFR-Flugpläne [de]
instrument flight instruction
blindflugskennsla [is]
instrument flight rule
blindflugsregla [is]
instrument flight time
blindflugstími [is]
Braille format
braille
blindraletur [is]
block foam
blokkfrauð [is]
flash composition
blossaefni [is]
flash calciner kiln
blossaglæðingarofn [is]
flash kalcineringsovn [da]
flash kalcineringsugn [sæ]
flash banger
blossahvellsprengja [is]
flash point
flash-point
blossamark [is]
haematofluorimetry
hematofluorimetry
blóðflúormæling [is]
hemodynamic facility
haemodynamic facility
blóðflæðirannsóknarstofa [is]
unit of platelet
blóðflögueining [is]
blood donation
donation of blood
blóðgjöf [is]
blood transfusion
blóðinngjöf [is]
haemorrhagic infiltration
hemorrhagic infiltration
blóðíferð [is]
hæmoragisk infiltrat [da]
hemorragisk infiltration [sæ]
infiltration hémorragique [fr]
hämorrhagische Infiltration [de]
medicinal product for the blood and blood-forming organs
blóðlyf [is]
black worm
California black worm
Lumbriculus variegatus
blóðmaðkur [is]
Lumbriculus variegatus [la]
artificial-kidney unit
blóðskiljunardeild [is]
coagulating factor
blóðstorkuþáttur [is]
blood plasma filter
blóðvökvasía [is]
infectious salmon anaemia
ISA
blóðþorri [is]
ISA-veiki [is]
flower
blóm [is]
hybiscus flower
blóm af læknakólfi [is]
flower seed
blómafræ [is]
floriculture
flower growing
blómarækt [is]
blomsterdyrkning, dyrkning af prydplanter [da]
prydnadsväxtodling, blomsterodling [sæ]
floriculture, culture florale, culture des fleurs, horticulture florale [fr]
Blumenzucht, Zierpflanzenbau [de]
floricultural product
blómaræktarvara [is]
floral arrangements
blómaskreytingar [is]
floral-display service
blómaskreytingaþjónusta [is]
flowering
blómgun [is]
blomstering [da]
blomning [sæ]
floraison [fr]
Blühen [de]
cauliflower
blómkál [is]
flower bulb
blómlaukur [is]
safflower flower
blóm litunarþistils [is]
inflorescence
blómskipun [is]
flowering brassica
blómstrandi kál [is]
flare
blys [is]
lead flake
blýflaga [is]
lead-free
blýlaus [is]
concentration of lead in air
blýmagn í andrúmslofti [is]
lead profile
blýprófíll [is]
waste of lead
blýúrgangur [is]
scrap of lead
blýúrkast [is]
lead foil
blýþynna [is]
haemorrhagic fever
hemorrhagic fever
blæðandi hitasóttarveira [is]
leaves of peas
blöð af baunategundum [is]
leaves of Brassica spp.
blöð af Brassica spp. [is]
prostate cancer
carcinoma of the prostate
blöðruhálskirtilskrabbamein [is]
prostatacarcinom [da]
prostatacancer [sæ]
cancer de la prostate [fr]
Prostatakarzinom, Prostatakrebs [de]
arrow-leaf clover
blöðrusmári [is]
pilebladkløver [da]
pilbladsklöver [sæ]
blasenfrüchtiger Klee [de]
Trifolium vesiculosum Savi [la]
spadefishes
blökufiskar [is]
blökufiskaætt [is]
spadefiskfamilien, spadefisk [da]
Spatenfische [de]
Ephippidae [la]
open field
open field system
blönduð akuryrkja [is]
åben mark [da]
tegskipte [sæ]
teigblanding [no]
combined facilities support activities
blönduð fasteignarumsýsla [is]
mixing orifice
blöndunarrauf [is]
convene a conference
boða til ráðstefnu [is]
invitation to confirm interest
boð um að staðfesta áhuga [is]
height of segment
bogahæð [is]
minute of arc
arc-minute
bogamínúta [is]
curvilinear surface
bogið yfirborð [is]
bonefishes
bokkar [is]
bokkaætt [is]
albulider, damefiskfamilien [da]
albulid [sæ]
Damenfische [de]
Albulidae [la]
roundfish
round fish
bolfiskur [is]
fastener
bolti [is]
bolt for scraper blade
bolti fyrir sköfunarblað [is]
fixing bolt
bolti til að festa með [is]
surface displacement hull
bolur sem flýtur á yfirborðinu [is]
shaft sinking
boranir námustokka [is]
table flatware
borðbúnaður [is]
point of embarkation
borðgöngustaður [is]
forward bulwark
borðstokkur á framskipi [is]
table wine described by means of a geographical indication
borðvín með landfræðilega merkingu [is]
citizen of the Union
EU citizen
European Union citizen
citizen of the European Union
borgari Evrópusambandsins [is]
borgari Sambandsins [is]
EU-borger, unionsborger [da]
EU-medborgare, medborgare i Europeiska unionen [sæ]
citoyen de l´Union [fr]
Bürger der Europäischen Union, EU-Bürger [de]
platform drilling rig
borpallur [is]
drilling platform
borpallur [is]
offshore drilling unit
borpallur til nota undan ströndum [is]
Perciformes
perch-like fish
borrafiskar [is]
borraættbálkur [is]
Perciformes [la]
self-tapping screw
borskrúfa [is]
floor pan
botn [is]
fixed platform
botnfast mannvirki [is]
groundfish
botnfiskar [is]
bundfisk [da]
demersal fish
botnfiskur [is]
benthic invertebrate fauna
botnhryggleysingjar [is]
demersal fishing gear
botnveiðarfæri [is]
demersal redskab [da]
Botswana
Republic of Botswana
BW
BWA
Botsvana [is]
Lýðveldið Botsvana [is]
Botswana, Republikken Botswana [da]
Botswana, Republiken Botswana [sæ]
le Botswana, la République du Botswana [fr]
Botsuana, die Republik Botsuana [de]
carrying amount of the trade receivable account
bókfærð fjárhæð viðskiptakröfu [is]
accounting software
bókhaldshugbúnaður [is]
accounting codification
bókhaldslyklar [is]
office accounting machinery
bókhaldsvélar fyrir skrifstofur [is]
fund management accounting services
bókhaldsþjónusta í tengslum við stjórnun sjóðs [is]
Protocol 10 on simplification of inspections and formalities in respect of carriage of goods
bókun 10 um að einfalda skoðun og formsatriði vegna vöruflutninga [is]
Protocol No 10 on permanent structured cooperation established by article 42 of the Treaty on European Union
bókun 10 um varanlegt, skipulegt samstarf sem komið er á með 42. gr. sáttmálans um Evrópusambandið [is]
Protocol No 11 on article 42 of the Treaty on European Union
bókun 11 um 42. gr. sáttmálans um Evrópusambandið [is]
Protocol No 12 on the excessive deficit procedure
bókun 12 um málsmeðferð vegna óhóflegs fjármálahalla [is]
Protocol 12 on conformity assessment agreements with third countries
bókun 12 um samninga við þriðju lönd um samræmismat [is]
Protocol 13 on the non-application of anti-dumping and countervailing measures
bókun 13 um að jöfnunartollum og aðgerðum gegn undirboðum verði ekki beitt [is]
Protocol 15 on transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 15 um aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol No 15 on certain provisions relating to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
bókun 15 um tiltekin ákvæði er varða Hið sameinaða konungsríki Stóra-Bretlands og Norður-Írlands [is]
Protocol 16 on measures in the field of social security related to transitional periods on the free movement of persons (Switzerland and Liechtenstein)
bókun 16 um ráðstafanir á sviði félagslegs öryggis varðandi aðlögunartímabil vegna frjálsra fólksflutninga (Sviss og Liechtenstein) [is]
Protocol No 18 on France
bókun 18 um Frakkland [is]
Protocol 18 on internal procedures for the implementation of Article 43
bókun 18 um reglur aðila vegna framkvæmdar 43. gr. [is]
Protocol No 19 on the Schengen acquis integrated into the framework of the European Union
bókun 19 um Schengen-réttarreglurnar eins og þær hafa verið felldar inn í ramma Evrópusambandsins [is]
Protocol No 1 on the role of national parliaments in the European Union
bókun 1 um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu [is]
Protocol No 20 on the application of certain aspects of article 26 of the Treaty on the functioning of the European Union to the United Kingdom and to Ireland
bókun 20 um beitingu ákveðinna þátta 26. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gagnvart Breska Konungsríkinu og Írlandi [is]
Protocol 21 on the implementation of competition rules applicable to undertakings
bókun 21 um framkvæmd samkeppnisreglna sem gilda um fyrirtæki [is]
Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and Ireland in respect of the area of freedom, security and justice
bókun 21 um stöðu Breska Konungsríkisins og Írlands að því er varðar svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
Protocol 22 concerning the definition of "undertaking" and "turnover" (Article 56)
bókun 22 um skilgreiningu á ,,fyrirtæki´´ og ,,veltu´´ (56. gr.) [is]
Protocol No 22 on the position of Denmark
bókun 22 um stöðu Danmerkur [is]
Protocol No 23 on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders
bókun 23 um samskipti aðildarríkjanna við önnur ríki að því er varðar för yfir ytri landamæri [is]
Protocol No 24 on asylum for nationals of Member States of the European Union
bókun 24 um hæli til handa ríkisborgurum aðildarríkja Evrópusambandsins [is]
Protocol 24 on cooperation in the field of control of concentrations
bókun 24 um samvinnu varðandi eftirlit með samfylkingum [is]
Protocol No 25 on the exercise of shared competence
bókun 25 um beitingu sameiginlegra valdheimilda [is]
Protocol 26 on the powers and functions of the EFTA Surveillance Authority in the field of State aid
bókun 26 um valdsvið og störf eftirlitsstofnunar EFTA á sviði ríkisaðstoðar [is]
Protocol No 26 on services of general interest
bókun 26 um þjónustu í almannaþágu [is]
Protocol 27 on cooperation in the field of State aid
bókun 27 um samvinnu á sviði ríkisaðstoðar [is]
Protocol No 29 on the system of public broadcasting in the Member States
bókun 29 um útvarpsþjónustu í almannaþágu í aðildarríkjunum [is]
Protocol No 2 on the application of the principles of subsidarity and proportionality
bókun 2 um beitingu nálægðarreglunnar og meðalhófsreglunnar [is]
Protocol 2 on products excluded from the scope of the Agreement in accordance with Article 8(3)(a)
bókun 2 um framleiðsluvörur sem falla ekki undir gildissvið samningsins í samræmi við a-lið 3. mgr. 8. gr. [is]
Protocol No 30 on the application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union to Poland and to the United Kingdom
bókun 30 um beitingu sáttmála Evrópusambandsins um grundvallarréttindi gagnvart Póllandi og Breska Konungsríkinu [is]
Protocol 30 on specific provisions on the organization of cooperation in the field of statistics
bókun 30 um sérstök ákvæði varðandi skipulagningu samvinnu á sviði hagskýrslugerðar [is]
Protocol No 31 concerning imports into the European Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles
bókun 31 um innflutning til Evrópusambandsins á jarðolíuafurðum sem eru hreinsaðar á Hollensku Antillum [is]
Protocol 31 on cooperation in specific fields outside the four freedoms
bókun 31 um samvinnu á sérstökum sviðum utan marka fjórþætta frelsisins [is]
Protocol 32 on financial modalities for the implementation of Article 82
bókun 32 um fjárhagsfyrirkomulag vegna framkvæmdar 82. gr. [is]
Protocol No 32 on the acquisition of property in Denmark
bókun 32 um öflun eigna í Danmörku [is]
Protocol No 33 concerning article 157 of the Treaty of the Functioning on the European Union
bókun 33 um 157. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins [is]
Protocol 34 on the possibility for courts and tribunals of EFTA States to request the Court of Justice of the European Communities to decide on the interpretation of EEA rules corresponding to EC rules
bókun 34 um að dómstólar EFTA-ríkja geti farið fram á það að dómstóll Evrópubandalaganna taki ákvörðun um túlkun á EES-reglum sem samsvara EB-reglum [is]
Protocol No 34 on special arrangements for Greenland
bókun 34 um sérstakt fyrirkomulag vegna Grænlands [is]
Protocol 35 on the implementation of EEA rules
bókun 35 um framkvæmd EES-reglna [is]
Protocol No 35 on article 40.3.3 of the Constitution of Ireland
bókun 35 um gr. 40.3.3 í stjórnarskrá Írlands [is]
Protocol 36 on the Statute of the EEA Joint Parliamentary Committee
bókun 36 um stofnsamþykkt sameiginlegu EES-þingmannanefndarinnar [is]
Protocol 37 containing the list provided for in Article 101
bókun 37 með skrá sem kveðið er á um í 101. gr. [is]
Protocol No 37 on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel
bókun 37 um fjárhagslegar afleiðingar þess að sáttmálinn um Kola-og stálbandalag Evrópu rennur úr gildi og um rannsóknarsjóð fyrir kola-og stáliðnaðinn [is]
Protocol 38 on the financial mechanism
bókun 38 um fjármagnskerfið [is]
Protocol 3 concerning products referred to in Article 8(3)(b) of the Agreement
bókun 3 um framleiðsluvörur sem um getur í b-lið 3. mgr. 8. gr. samningsins [is]
Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union
bókun 3 um stofnsamþykkt Dómstóls Evrópusambandsins [is]
Protocol 42 on bilateral arrangements concerning specific agricultural products
bókun 42 um tvíhliða fyrirkomulag varðandi tilteknar landbúnaðarvörur [is]
Protocol 43 on the Agreement between the EEC and the Republic of Austria on the transit of goods by road and rail
bókun 43 um samninginn milli EBE og Lýðveldisins Austurríkis varðandi umflutning vara á vegum og járnbrautum [is]
Protocol 44 on the Agreement between the EEC and the Swiss Confederation on the carriage of goods by roads and rail
bókun 44 um samning milli EBE og Ríkjasambandsins Sviss varðandi vöruflutninga á vegum og járnbrautum [is]
Protocol 46 on the development of cooperation in the fisheries sector
bókun 46 um þróun samvinnu í sjávarútvegi [is]
Protocol 47 on the abolition of technical barriers to trade in wine
bókun 47 um afnám tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín [is]
Protocol No 4 on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central bank
bókun 4 um stofnsamþykkt seðlabankakerfis Evrópu og seðlabanka Evrópu [is]
Protocol 4 on rules of origin
bókun 4 um upprunareglur [is]
Protocol 5 on customs duties of a fiscal nature (Switzerland/Liechtenstein)
bókun 5 um fjáröflunartolla (Liechtenstein, Sviss) [is]
Protocol No 5 on the Statute of the European Investment Bank
bókun 5 um stofnsamþykkt fjárfestingarbanka Evrópu [is]
Protocol No 6 on the location of the seats of the institutions and of certain bodies, offices, agencies and departments of the European Union
bókun 6 um aðsetur stofnananna og tiltekinna aðila, skrifstofa, sérstofnana og þjónustudeilda Evrópusambandsins. [is]
Protocol 6 on the building up of compulsory reserves by Switzerland and Liechtenstein
bókun 6 um söfnun lögboðins varaforða í Sviss og Liechtenstein [is]
Protocol No 7 on the privileges and immunities of the European Union
bókun 7 um sérréttindi og friðhelgi Evrópusambandsins [is]
Protocol No 8 relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
bókun 8 varðandi 2. mgr. 6. gr. sáttmálans um Evrópusambandið um að Evrópusambandið gerist aðili að Evrópusamningi um verndun mannréttinda og mannfrelsis. [is]
Protocol 9 on trade in fish and other marine products
bókun 9 um viðskipti með fisk og aðrar sjávarafurðir [is]
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
bókun gegn ólöglegum innflutningi fólks land-, sjó- og loftleiðis, sem er viðbót við samning Sameinuðu þjóðanna gegn fjölþjóðlegri, skipulagðri glæpastarfsemi [is]
Protocol in agreement with the Agreement between the Government of Iceland, the Government of Norway and the Government of the Russian Federation concerning Certain Aspects of Co-operation in the Area of Fisheries, between Iceland and Norway
bókun samkvæmt samningi milli Íslands, Noregs og Rússlands um tiltekna þætti í samstarfi á sviði sjávarútvegs, milli Íslands og Noregs [is]
Protocol integrating the Schengen acquis into the framework of the European Union
bókun sem fellir Schengen-réttarreglurnar inn í ramma Evrópusambandsins [is]
Protocole intégrant l´acquis de Schengen dans le cadre de l''Union européenne [fr]
Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union [de]
Protocol for the Supression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf
bókun um að koma í veg fyrir ólögmætar aðgerðir gegn öryggi botnfastra mannvirkja á landgrunninu [is]
Protocol on releasing Nationals of the Nordic Countries from Obligation to carry a Passport and a Residence Permit when dwelling in another Nordic Country than their Homeland
bókun um að leysa ríkisborgara Norðurlanda undan skyldu til að hafa í höndum vegabréf og dvalarleyfi við dvöl í öðru norrænu landi en heimalandinu [is]
Protokol vedrörende fritagelse for Nordiske statsborgere, for at være i besiddelse af pas og opholdstilladelse under ophold i et andet nordisk land end hjemlandet [da]
Protocol on the system of public broadcasting in the Member States
bókun um almenningsútvarps- og -sjónvarpskerfi í aðildarríkjunum [is]
protocol of amendment
bókun um breytingu [is]
ændringsprotokollen [da]
protocole d´amendement [fr]
Protokoll zur Änderung [de]
Protocol on the Privileges and Immunities of the International Mobile Satellite Organization (INMARSAT)
bókun um fríðindi og friðhelgi Alþjóðastofnunarinnar um notkun gervitungla í siglingum (INMARSAT) [is]
Protocol on the role of national parliaments of the European Union
bókun um hlutverk þjóðþinga í Evrópusambandinu [is]
Protocol on the excessive deficit procedure
bókun um málsmeðferð vegna óhóflegs fjármálahalla [is]
Protocol on Arrangements concerning the Separation of Iceland and Denmark, between Iceland and Denmark
bókun um ráðstafanir í sambandi við skilnað Íslands og Danmerkur, milli Íslands og Danmerkur [is]
Protocol relating to the Status of Refugees
bókun um réttarstöðu flóttamanna [is]
Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities
bókun um sérréttindi og friðhelgi Evrópubandalaganna [is]
Protocol on the privileges and immunities of the European Union
bókun um sérréttindi og friðhelgi Evrópusambandsins [is]
Protocol on special arrangements for Greenland
bókun um sérstakt fyrirkomulag vegna Grænlands [is]
Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank
bókun um stofnsamþykkt seðlabankakerfis Evrópu og Seðlabanka Evrópu [is]
Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland
bókun um stöðu Breska konungsríkisins og Írlands [is]
Protocol on protection and welfare of animals
bókun um vernd og velferð dýra [is]
Protocol on the Conservation, Rational Utilization and Management of Norwegian Spring Spawning Herring (Atlanto-Scandian Herring) in the North-east Atlantic
bókun um verndun, skynsamlega nýtingu og stjórnun veiða á norsk-íslenska síldarstofninum í Norðaustur-Atlantshafi [is]
Protocol on Trade in Agricultural Products between the Republic of Iceland and PLO for the Benefit of the Palestinian Authority
bókun um viðskipti með landbúnaðarafurðir milli lýðveldisins Íslands og Frelsissamtaka Palestínu (PLO) fyrir hönd Þjóðarráðs Palestínu [is]
Protocol concerning the Exchange of Goods, between Iceland and Poland
bókun um viðskipti, milli Íslands og Póllands [is]
Protocol on Heavy Metals of the UN-ECE Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
bókun um þungmálma í samningi efnahagsnefndar Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu um loftmengun sem berst langar leiðir milli landa [is]
Protocol on the Status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty
bókun varðandi aðstöðu alþjóðlegra hernaðarbækistöðva sem stofnað hefur verið til samkvæmt Norður-Atlantshafssamningnum [is]
Protocol to the Act of Accession of Austria, Finland and Sweden
bókun við lögin um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar [is]
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
bókun við Madrídarsamninginn um alþjóðlega skráningu merkja [is]
Protocol to the Conclusion of Negotioations with the Faroe Islands for Fishing Capacities of the Faroeses around Iceland, between Iceland and the Faroe Islands, 20.03.1976
bókun við niðurstöðu viðræðna við Færeyjar um aðstöðu Færeyinga til fiskveiða við Ísland, milli Íslands og Færeyja, 20.03.1976 [is]
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Protocol to an Exchange of Notes and an Agreement, together with a Protocol concerning the 1951 Defense Agreement, between Iceland and the United States of America, 22.10.1974
bókun við orðsendingaskipti og samkomulag ásamt bókun varðandi varnarsamninginn frá 1951, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 22.10.1974 [is]
Energy Charter Protocol on energy efficiency and related environmental aspects
Energy Charter Protocol
bókun við orkusáttmála um orkunýtni og tengd atriði í umhverfismálum [is]
bókun við orkusáttmála [is]
Protocol to the Treaty on the Transfer of a Section of the Manuscripts of the Árni Magnússon Institution to the Possession and Administration of the University of Iceland, between Iceland and Denmark, 01.07.1965
bókun við sáttmála um flutning á hluta af handritum Stofnunar Árna Magnússonar í vörslur og umsjón Háskóla Íslands, milli Íslands og Danmerkur, 01.07.1965 [is]
perivascular cuffing
bólga umhverfis æðar [is]
anti-inflammatory drops
bólgueyðandi dropar [is]
anti-inflammatory agent
anti-inflammatory preparation
anti-inflammatory product
bólgueyðandi lyf [is]
non-steroidal anti-inflammatory agents
bólgueyðandi lyf, önnur en sterar [is]
anti-inflammatory ointment
bólgueyðandi smyrsl [is]
intestinal anti-inflammatory agent
bólgueyðandi þarmalyf [is]
inflammatory disease
bólgusjúkdómur [is]
inflammatory reaction
bólguviðbrögð [is]
Bolivia
Plurinational State of Bolivia
BO
BOL
Bólivía [is]
Fjölþjóðaríkið Bólivía [is]
Bolivia, Den Flernationale Stat Bolivia [da]
Bolivia, Mångnationella staten Bolivia [sæ]
la Bolivie, l´État plurinational de Bolivie [fr]
Bolivien, der Plurnationale Staat Bolivien [de]
upholstered furniture
bólstruð húsgögn [is]
vaccine formula
bóluefnaforskrift [is]
Paeoniaceae
peony family
peonies
bóndarósaætt [is]
pæon-familien [da]
pionväxter [sæ]
Pfingstrosengewächse [de]
Paeoniaceae [la]
floor-stripper
bónleysir [is]
floor polisher
bónvél [is]
boron trifluoride
bórtríflúoríð [is]
liability in the event of accidents
liability in case of accidents
bótaábyrgð vegna slysa [is]
Overseas Benefits Unit
bótadeild handan hafsins [is]
category of benefits
bótaflokkur [is]
payment of compensation
bótagreiðsla [is]
provisional payment of benefits
bótagreiðslur til bráðabirgða [is]
system of compensation
bótakerfi [is]
claim for compensation
bótakrafa [is]
erstatningssag, erstatningssøgsmål [da]
action en indemnité, action en réparation, action en réparation du dommage [fr]
Schadenersatzklage [de]
benefits period
period of benefits
bótatímabil [is]
period during which benefits are granted
bótatímabil [is]
recipient of benefits
bótaþegi [is]
flavour enhancer
bragðaukandi efni [is]
flavouring innards
bragðbætandi innyflaafurðir [is]
animalske smagsforstærkere [da]
aromatiska inälvsprodukter [sæ]
viscère aromatique [fr]
geschmacksverstärkende Fleischextrakte [de]
flavouring
bragðbæting [is]
flavoured drink
bragðbætt drykkjarvara [is]
flavoured
bragðbættur [is]
flavouring preparation
bragðefnablanda [is]
mixture of flavouring preparations
bragðefnablanda [is]
register of flavouring substances
bragðefnaskrá [is]
flavouring
bragðefni [is]
flavour
bragðefni [is]
flavouring substance
bragðefni [is]
flavour component
bragðefnisþáttur [is]
rounding off
bragðstilling [is]
pomfret
pomfrets
bramafiskar [is]
Brama spp. [la]
Brazil
Federative Republic of Brazil
BR
BRA
Brasilía [is]
Sambandslýðveldið Brasilía [is]
Brasilien, Den Føderative Republik Brasilien [da]
Brasilien, Förbundsrepubliken Brasilien [sæ]
le Brésil, la République fédérative du Brésil [fr]
Brasilien, die Föderative Republik Brasilien [de]
Brazilian flathead
brasilíuflathöfði [is]
Brasilianischer Plattkopf [de]
Percophis brasiliensis [la]
ballyhoo halfbeak
ballyhoo
brasilíuhálftrjóna [is]
brasiliansk halvnæb [da]
brasiliansk halvnäbb [sæ]
Brasilianischer Halbschnäbler [de]
Hemirhamphus brasiliensis [la]
chola guitarfish
brasilíuháskata [is]
sydlig guitarfisk [da]
sydlig hajrocka [sæ]
Südlicher Geigenrochen [de]
Rhinobatos percellens [la]
high angle fault
bratt misgengi [is]
forkastning med høj dykvinkel [da]
högvinkelförkastning [sæ]
faille à fort angle [fr]
steil stehende Verwerfung [de]
breadfruit
bread fruit
breadfruit tree
brauðaldin [is]
brauðaldintré [is]
brødfrugt, brødfrugttræ [da]
brödfruktträd [sæ]
artocarpe, arbre à pain, fruit à pain [fr]
Brotbaum, echter Brotfruchtbaum, Brotfrucht [de]
Artocarpus altilis [la]
soft wheat
brauðhveiti [is]
strip of the roadway
braut [is]
track fees
brautargjöld [is]
platform
brautarpallur [is]
forward estimate
bráðabirgðaáætlun [is]
interim finance
bráðabirgðafjármagn [is]
interim operational notification
ION
bráðabirgðarekstrarheimild [is]
midlertidig nettilslutningstilladelse [da]
tillfälligt driftsmeddelande [sæ]
notification opérationnelle provisoire [fr]
vorübergehende Betriebserlaubnis (VBE) [de]
European Interim Agreement on Social Security Schemes other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors, with Protocol
bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög önnur en þau er varða elli, örorku og eftirlifendur, ásamt viðbótarsamningi [is]
Interim Agreement between the EFTA States and the PLO for the benefit of the Palestinian Authority
bráðabirgðasamningur milli ríkja Fríverslunarsamtaka Evrópu og Frelsissamtaka Palestínu (PLO) fyrir hönd Þjóðarráðs Palestínu [is]
interim certificate
bráðabirgðaskírteini [is]
provisional certificate
bráðabirgðaskírteini [is]
Interim Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification
Interim Secretariat of the UN Convention to Combat Desertification
bráðabirgðaskrifstofa vegna samnings Sameinuðu þjóðanna gegn eyðimerkurmyndun [is]
bráðabirgðaskrifstofa vegna samnings SÞ gegn eyðimerkurmyndun [is]
transition frequency
bráðabirgðatíðni [is]
provisional basis information
bráðabirgðaupplýsingar [is]
temporary work file
bráðabirgðavinnsluskjal [is]
provisional replacement certificate
bráðabirgðavottorð [is]
provisional certificate
bráðabirgðavottorð [is]
interim safety management certificate
bráðabirgðaöryggisstjórnunarskírteini [is]
acute lethal effect
bráð, banvæn áhrif [is]
acute toxic effect
bráð eiturhrif [is]
imminent threat of war
bráð stríðshætta [is]
deviate from a course
bregða út af stefnu [is]
economics of scope
breiddarhagkvæmni [is]
economies of scope
breiddarhagkvæmni [is]
interior width of the protection structure
breidd veltigrindar að innan [is]
broad-leaved endive
broad-leaf endive
breiðblaða salatfífill [is]
bredbladet endivie [da]
escarolesalat [sæ]
scarole, chicorée scarole [fr]
Eskariol, Breitblättrige Endivie [de]
Cichorium endivie latifolia [la]
fathead minnow
blackhead minnow
northern fathead minnow
breiðkollur [is]
væntanlegt [da]
knölskallelöja [sæ]
tête de boule [fr]
Dickkopfelritze, Amerikanische Elnitze [de]
Pimephales promelas [la]
wide-screen format
breiðskjássnið [is]
wide field microscope
breiðsviðssmásjá [is]
de-identified
deidentified
brenglaður svo að ekki verði borin kennsl á neinn [is]
anonymisert [da]
fire-degradable seal
brennanlegt innsigli [is]
combustible fraction
brennanlegur hluti [is]
furnace burner
brennari [is]
juniper-flavoured spirit drinks
brenndir drykkir, bragðbættir með einiberjum [is]
aniseed-flavoured spirit drink
brenndur drykkur, bragðbættur með anís [is]
spiritus som har anissmag [da]
spritdryck smaksatt med anis [sæ]
caraway-flavoured spirit drink
brenndur drykkur, bragðbættur með kúmeni [is]
fruit spirit drink
brenndur drykkur úr ávöxtum [is]
brenndur ávaxtadrykkur [is]
ávaxtabrennivín [is]
frugtspiritus, frugtbrændevin [da]
fruktbrännvin [sæ]
boisson spiritueuse de fruit [fr]
Obstspirituose [de]
focal point
brennidepill [is]
sulphur
sulfur
brennisteinn [is]
sulphuric
sulfuric
brennisteins- [is]
flower of sulphur
flowers of sulphur
flower of sulfur
brennisteinsblóm [is]
svovlblomme [da]
svavelblomma [sæ]
Schwefelblume, Schwefelblüte [de]
sulphur precipitate
sulfur precipitate
brennisteinsbotnfall [is]
sulphur hexafluoride
SF6
sulfur hexafluoride
brennisteinshexaflúoríð [is]
hydrodesulphurised
hydrodesulphurized
hydrodesulfurised
brennisteinshreinsaður [is]
desulphurisation plant
desulphurization plant
desulfurisation plant
brennisteinshreinsunarver [is]
flue gas desulphurisation
FGD
flue gas desulfurisation
brennisteinshreinsun útblásturs [is]
sulphur content
sulfur content
brennisteinsinnihald [is]
sulphuric ion
sulfuric ion
brennisteinsjón [is]
lime sulphur
lime sulfur
brennisteinskalk [is]
sulphur-free unleaded petrol
sulfur-free unleaded petrol
brennisteinslaust, blýlaust bensín [is]
zero sulphur fuel
zero sulfur fuel
brennisteinslaust eldsneyti [is]
sulphur-free fuel
sulfur-free fuel
brennisteinslaust eldsneyti [is]
low-sulphur fuel
low-sulfur fuel
brennisteinsrýrt eldsneyti [is]
sulphur compound
sulfur compound
brennisteinssamband [is]
sulphur chemical
sulfur chemical
brennisteinssamband [is]
sulfuric acid
sulphuric acid
brennisteinssýra [is]
sulphuric acid trap
sulfuric acid trap
brennisteinssýrugildra [is]
sulphuric acid solution
sulfuric acid solution
brennisteinssýrulausn [is]
sulphur dioxide
sulphur-dioxide
sulfur dioxide
brennisteinstvíoxíð [is]
sulphurous acid
sulfurous acid
brennisteinstvísýrlingur [is]
hydrogen sulphide
hydrogen sulfide
brennisteinsvetni [is]
sulphuric liquid
sulfuric liquid
brennisteinsvökvi [is]
focal length
brennivídd [is]
safety flaring
brennsla gass í afgasloga af öryggisástæðum [is]
öryggisbrennsla gass í afgasloga [is]
multi-fuel firing unit
brennslubúnaður fyrir margs konar eldsneyti [is]
fuel gas
brennslugas [is]
fuel-gas system
brennslugaskerfi [is]
incineration furnace
brennsluofn [is]
fuel oil
brennsluolía [is]
energy requirement for firing
ERF
brennsluorkuþörf [is]
heat of combustion
brennsluvarmi [is]
forbrændingsvarme [da]
Verbrennungswaerme [de]
imperial unit of measurement
bresk mælieining [is]
region of Brittany
Bretagne-skagi [is]
United Kingdom
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
GB
GBR
Bretland [is]
Sameinaða konungsríkið Stóra-Bretland og Norður-Írland [is]
Det Forenede Kongerige, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland [da]
Förenade kungariket, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland [sæ]
le Royaume-Uni, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord [fr]
das Vereinigte Königreich, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland [de]
forged documents
breytifölsuð skilríki [is]
floating-rate interest
breytilegir vextir [is]
modification
breyting [is]
unwinding of a discount
breyting afvöxtunarstuðuls [is]
Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America, 03.07.1948
breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 03.07.1948 [is]
Exchange of Notes Amending the Economic Cooperation Agreement, between Iceland and the United States of America, 03.07.1948
breytingar á samningi um efnahagssamvinnu, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 03.07.1948 [is]
falsified documents
breytingarfölsuð skilríki [is]
breytifölsuð skilríki [is]
documents falsifiés [fr]
soft tissue alterations
breytingar í mjúkvef [is]
employment flexibility
breytingar í nýtingu vinnuafls [is]
equity conversion feature
breytingarþáttur eigin fjár [is]
alteration facility
alteration facilities
breytingastöð [is]
modification facilities
breytingastöðvar [is]
conversion service of ships
breytingaþjónusta fyrir skip [is]
change to the air traffic flight plan
breyting á flugáætlun til flugumferðarþjónustu [is]
variation of AOC
breyting á flugrekandaskírteini [is]
change of legal succession
breyting á löglegum rétthafa [is]
Amendment to the Agreement in the Form of Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Latvia, 09.04.1997
breyting á samningi í formi orðsendingaskipta um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Lettlands, 09.04.1997 [is]
Amendment to the Agreement for Financing certain Educational Exchange Programs, between Iceland and the United States of America, 13.02.1964
breyting á samningi um greiðslu kostnaðar af ýmsum menningarskiptum, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku, 13.02.1964 [is]
modification of responses
breyting á viðbrögðum [is]
conversion factor
breytistuðull [is]
credit conversion factor for liquidity facilities
breytistuðull lausafjárfyrirgreiðslu [is]
modified release
breyttur losunarhraði [is]
folder
bréfamappa [is]
mappa [is]
item of correspondence
bréfasending [is]
facsimile equipment
bréfasímabúnaður [is]
fax number
bréfasímanúmer [is]
facsimile machine
bréfasími [is]
facsimile
bréfasími [is]
telefax
bréfasími [is]
Exchange of Letters
bréfaskipti [is]
brevveksling [da]
skriftväxling [sæ]
échange de lettres [fr]
Briefwechsel [de]
surfboard
brimbretti [is]
surfbræt [da]
surfbräda [sæ]
planche de surf [fr]
Surfbrett [de]
sea cliff
brimklif [is]
surf clam
Atlantic surf clam
brimtígulskel [is]
tykskallet trugmusling [da]
bränningsmussla [sæ]
Riesentrogmuschel, Riesenfrogmuschel [de]
Spisula solidissima [la]
infectious pancreas necrosis
IPN
brisdrep [is]
IPN-veiki [is]
infektiøs pankreasnekrose [da]
v. [sæ]
infektiös pankreasnekros [no]
infectious pancreas necrosis virus
IPNV
brisdrepsveira [is]
IPN-veira [is]
cartilaginous fishes
brjóskfiskar [is]
Chondrichthyes [la]
breastfed baby
brjóstmylkingur [is]
infringe
brjóta í bága við [is]
be contrary to accepted principles of morality
brjóta í bága við viðurkenndar siðgæðisreglur [is]
spiny scorpionfish
broddkarfi [is]
Trachyscorpia cristulata echinata [la]
forkbeards
brosmur [is]
brosmuættkvísl [is]
Phycis spp. [la]
fraction
brot [is]
fragment
brot [is]
infringement
brot [is]
overtrædelse [da]
överträdelse [sæ]
infraction, contravention [fr]
Übertretung, Zuwiderhandlung [de]
fracture
brot [is]
ferrous scrap
brotajárn [is]
offender
brotamaður [is]
victim of crime
crime victim
victim
brotaþoli [is]
offer for forbrydelse, offer for kriminalitet [da]
brottsoffer [sæ]
victimes de la criminalité [fr]
Kriminalitätsopfer, Opfer von Straftaten [de]
infringement of a patent
brot á einkaleyfisrétti [is]
breach of company law
brot á félagarétti [is]
invasion of personal privacy
invasion of privacy
brot á friðhelgi einkalífsins [is]
brot gegn friðhelgi einkalífsins [is]
krænkelse af integritet, krænkelse af privatlivets fred [da]
kränkning av den personliga integriteten [sæ]
menace de la vie privée, intrusion dans la vie privée des individus [fr]
Verletzung der Privatsphäre, Einbruch in die Privatsphäre [de]
unpremeditated infringements of the law
brot á lögum að óyfirlögðu ráði [is]
premeditated infringements of the law
brot á lögum að yfirlögðu ráði [is]
inadvertent infringements of the law
brot á lögum fyrir slysni [is]
breach of the laws on arms and explosives
brot á lögum um vopn og sprengiefni [is]
infraction aux disposition légales en matiere d´armes et explosifs [fr]
Verstoß gegen die gesetzlichen Vorschriften über Waffen und Sprengstoffe [de]
breach of confidentiality requirements
brot á trúnaðarkvöð [is]
breach of confidentiality
brot á trúnaðarkvöð [is]
breach of confidence
brot á trúnaði [is]
breach of confidentiality
brot á þagnarskyldu [is]
violation of fundamental rights
brot gegn grundvallarréttindum [is]
violation of human dignity
brot gegn mannlegri reisn [is]
security offence
brot gegn öryggi ríkis [is]
atteinte à la sûreté de l´Etat [fr]
Staatsgefährdung, Gefährdung der Staatssicherheit [de]
hammer for construction work
brothamar til byggingarvinnu [is]
infringer
brotlegur aðili [is]
offender
brotlegur aðili [is]
elongation after rupture
brotlenging [is]
brittle-type fracture
brotna í stökku broti [is]
fracture energy
brotorka [is]
failure energy
KCV
brotorka [is]
brudenergie KCV [da]
fragmentation test
brotprófun [is]
extraditable offence
brot sem leitt getur til framsals [is]
refractive index
brotstuðull [is]
fracture toughness
brotstyrkur [is]
termination of rights
brottfall réttinda [is]
aerodrome of departure
departure aerodrome
brottfararflugvöllur [is]
airport of departure
departure airport
brottfararflugvöllur [is]
port of departure
brottfararhöfn [is]
third-country nationals who are subjects of individual removal orders
brottfararskyldir ríkisborgarar þriðju landa [is]
point of departure
brottfararstaður [is]
place of departure
brottfararstaður [is]
point of exit
exit point
brottfararstaður [is]
time of departure
brottfarartími [is]
customs office of departure
office of departure
brottfarartollstöð [is]
brottfararstöð [is]
withdrawal from the market
brotthvarf af markaði [is]
residue depletion
depletion of residues
brotthvarf lyfjaleifa [is]
abduction of minors
brottnám ólögráða barna [is]
enlèvement de mineurs [fr]
Entführung von Minderjährigen [de]
fractional octave band
brot úr áttundarsviði [is]
folding machine
brotvél [is]
folder
brotvél [is]
envelope folding machine
brotvél fyrir umslög [is]
offence of a commercial nature
brot viðskiptalegs eðlis [is]
brodifacoum
bródífakúm [is]
bromodifluoroethane
brómódíflúoróetan [is]
bromodifluoromethane
brómódíflúorómetan [is]
bromodifluoropropane
brómódíflúoróprópan [is]
bromofluoroethane
brómóflúoróetan [is]
bromofluoromethane
brómóflúorómetan [is]
bromofluoropropane
brómóflúoróprópan [is]
bromohexafluoropropane
brómóhexaflúoróprópan [is]
bromochlorodifluoromethane
brómóklóródíflúorómetan [is]
bromopentafluoropropane
brómópentaflúoróprópan [is]
bromotetrafluoroethane
brómótetraflúoróetan [is]
bromotetrafluoropropane
brómótetraflúoróprópan [is]
bromotrifluoroethane
brómótríflúoróetan [is]
bromotrifluoromethane
brómótríflúorómetan [is]
bromotrifluoropropane
brómótríflúoróprópan [is]
fire effluent
brunaafurð [is]
fire load density
brunaálag [is]
fire exposure
brunaáraun [is]
fire alarm
brunaboði [is]
Fire Regulators Group
brunaeftirlitsnefnd [is]
burning behaviour of materials
brunaeiginleikar efna [is]
flue-gas
flue gas
brunagas [is]
brunaloft [is]
røggas [da]
rökgas [sæ]
effluent gazeux [fr]
Rauchgas [de]
fire hydrant
brunahani [is]
fire survival cable
brunaheldur kapall [is]
fire compartment
brunahólf [is]
load-bearing element with a fire-separating function
brunahólfandi burðareining [is]
fire-separating wall
brunahólfandi veggur [is]
fire compartmentation
brunahólfun [is]
fire hazard
brunahætta [is]
fire hazard testing
brunahættuprófun [is]
fire damper
brunaloka [is]
fire and smoke control system
bruna- og reykstýrikerfi [is]
bonfire test
brunaprófun [is]
brandprøvning [da]
provning i öppen eld [sæ]
fire section
brunasamstæða [is]
eschar formation
brunaskorpumyndun [is]
fire hose
brunaslanga [is]
fire damper
brunaspjald [is]
fire ladder
brunastigi [is]
flame-retarding property
brunatregðueiginleiki [is]
not readily flammable material
brunatregt efni [is]
flame-retarding
brunatregur [is]
insurance against fire
brunatrygging [is]
fire insurance service
brunatryggingaþjónusta [is]
fire-protection device
brunavarnarbúnaður [is]
fire-prevention installation
brunavarnarbúnaður [is]
fire protection ability
brunavarnarhæfni [is]
fire protection system
brunavarnarkerfi [is]
fire protective coating
brunavarnarklæðning [is]
fire safety objective
brunavarnarmarkmið [is]
fire-prevention service
brunavarnaþjónusta [is]
fire safety
brunavarnir [is]
fire protection
brunavarnir [is]
fire control
brunavarnir [is]
fire prevention
brunavarnir [is]
fire engineering
brunaverkfræði [is]
fire alarm
brunaviðvörun [is]
fire-alarm system
fire alarm system
brunaviðvörunarkerfi [is]
resistance to fire
brunaþol [is]
fire resistance
brunaþol [is]
fire resistant
brunaþolinn [is]
fire-resisting duct
brunaþolin rás [is]
fire resistance class
brunaþolsflokkur [is]
fire safety system
brunaöryggiskerfi [is]
fire
bruni [is]
soot fire
bruni frá reykháfi [is]
flash burning
bruni með blossa [is]
air-gas firing
bruni með lofti [is]
luft-gas-fyring [da]
eldning med luft [sæ]
four à air-gaz [fr]
Luft-Gas-Befeuerung [de]
bridge financing
brúarfjármögnun [is]
financement-relais [fr]
construction of bridges
brúarsmíði [is]
bridal outfits
brúðkaupsbúnaður [is]
cubic rot fungus
brúnfúasveppur [is]
mining of lignite
brúnkolanám [is]
product for tanning
brúnkukrem [is]
tuft
brúskur [is]
wharf
bryggja [is]
perforator
brynbrjótur [is]
Scorpaeniformes
brynvangar [is]
armoured safe
brynvarinn peningaskápur [is]
armoured fighting vehicle
brynvarinn stríðsvagn [is]
strategic interests of the Union
brýnir hagsmunir Sambandsins [is]
essential treatment of illness
brýn meðhöndlun sjúkdóma [is]
rendered animal fat
rendered fat
brædd dýrafita [is]
brædd fita [is]
afsmeltet animalsk fedt, afsmeltet fedt [da]
utsmält djurfett, utsmält fett [sæ]
graisse fondue, graisse d''équarrissage, graisses animales fondues [fr]
ausgelassenes Fett, ausgelassenes tierisches Fett, ausgeschmolzenes tierisches Fett [de]
fuse
bræðivar [is]
cartridge fuse-link
bræðivarshalda [is]
fusion
bræðsla [is]
furnace
bræðsluofn [is]
smelting furnace
bræðsluofn [is]
emulsifying salt
bræðslusalt [is]
smeltesalt [da]
smältsalt [sæ]
sel de fonte, sel émulsifiant [fr]
Schmelzsalz [de]
ladle of a kind used in metallurgy
bræðslusleif til nota í málmvinnslu [is]
smelting foundry
bræðslusteypa [is]
Orchidaceae
orchid family
orchids
brönugrasaætt [is]
gøgeurtfamilien [da]
nyckleväxter, orkidéfamilje [sæ]
orchidacées [fr]
Knabenkräuter, Orchideen [de]
Orchidaceae [la]
buffalo
buffaloe
buffall [is]
Buffalopox virus
bufflabóluveira [is]
beam of monochromatic rays
buna einlitra geisla [is]
combined formaldehyde
bundið formaldehýð [is]
bound tariff item
bundið vöruheiti [is]
captive fleet
bundinn ökutækjafloti [is]
mechanical fastener
burðarfesting [is]
frame structure
burðargrind [is]
floor strength limitation
burðartakmarkanir gólfs [is]
structure of the passenger compartment
burðarvirki farþegarýmis [is]
aircraft structure
burðarvirki loftfars [is]
part of metal structures
burðarvirkishluti úr málmi [is]
load-bearing surface
burðaryfirborð [is]
toilet brush for use on the person
bursti til persónulegra nota [is]
dwarf French bean
dwarf bean
buskabaun [is]
buskbønne [da]
buskböna [sæ]
haricot nain [fr]
Buschbohne [de]
Phaseolus vulgaris L. var. nanus (L.) Asch [la]
stockfarm
stock farm
bú [is]
fjárbú [is]
Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure
Búdapestsamningur um alþjóðlega viðurkenningu á innlagningu örvera til varðveislu vegna meðferðar einkaleyfamála [is]
flan
búðingur [is]
livestock effluents
fjáráburður [is]
husdyrgødning [da]
stallgödsel [sæ]
effluent d''élevage [fr]
tierische Ausscheidungen [de]
livestock farmer
stock farmer
fjárbóndi [is]
stockfarming
fjárrækt [is]
fjárframleiðsla [is]
stockfarmer
livestock farmer
stock farmer
fjárræktandi [is]
fjárbóndi [is]
Bulgaria
Republic of Bulgaria
BG
BGR
Búlgaría [is]
Lýðveldið Búlgaría [is]
Bulgarien, Republikken Bulgarien [da]
Bulgarien, Republiken Bulgarien [sæ]
la Bulgarie, la République de Bulgarie [fr]
Bulgarien, die Republik Bulgarien [de]
functional unit
búnaðareining [is]
set of equipment
búnaðarsamstæða [is]
facility
facilities
búnaður [is]
ground facilities
búnaður á jörðu [is]
topside facilities
búnaður á yfirborði [is]
ATS facilities
búnaður flugumferðarþjónustu [is]
ANS ground facilities
búnaður fyrir flugleiðsöguþjónustu á jörðu niðri [is]
fuel injection system
búnaður fyrir innsprautun eldsneytis [is]
filtration plant equipment
búnaður fyrir síunarstöðvar [is]
fairground attractions
búnaður fyrir skemmtigarða [is]
fairground amusements
búnaður fyrir skemmtigarða [is]
microform equipment
búnaður fyrir örgögn [is]
equipment designed for demonstrational purposes
búnaður, hannaður sem lýsitæki [is]
spacecraft equipment
búnaður í geimför [is]
autoflight system disconnect device
búnaður sem aftengir sjálfstýrikerfið [is]
explosion relief product
búnaður sem dregur úr áhrifum sprenginga með yfirþrýstingi [is]
law enforcement equipment
búnaður sem er notaður við löggæslu [is]
landing gear free fall extension system
búnaður sem stjórnar frjálsu falli lendingarbúnaðar [is]
air traffic control equipment
air-traffic control equipment
búnaður sem tengist flugumferðarstjórn [is]
machinery for liquefying air
búnaður til að breyta andrúmslofti í vökva [is]
flare tip removal equipment
búnaður til að fjarlægja odd af blysum [is]
interference suppressor
búnaður til að koma í veg fyrir rafsegultruflanir [is]
equipment for pulmonary impedance rheography
búnaður til að mæla viðnám í lungum [is]
equipment for vascular impedance rheography
búnaður til að mæla viðnám í æðum [is]
converter efficiency device
búnaður til að mæla virkni breytis [is]
machine for inspecting the internal surface of pipelines
búnaður til að skoða innra borð leiðslna [is]
flexible-working-hours equipment
búnaður til að skrá sveigjanlegan vinnutíma [is]
audio-frequency signal conversion apparatus
búnaður til að umbreyta merkjum á taltíðni [is]
RFID device
búnaður til auðkenningar með örmerkjum [is]
transfusion pod
búnaður til blóðinngjafar [is]
fusion equipment
búnaður til bræðslu [is]
appliance for checking
búnaður til eftirlits [is]
sorption cycle comfort chiller
búnaður til húskælingar með soghringrás [is]
appliance for navigating
búnaður til leiðsögu [is]
leiðsögubúnaður [is]
food-preparation equipment
búnaður til matvælavinnslu [is]
means for emergency evacuation
búnaður til neyðarrýmingar [is]
building internal fittings
búnaður til nota innandyra í byggingum [is]
offshore equipment
búnaður til nota undan ströndum [is]
equipment for use outdoors
búnaður til nota utanhúss [is]
appliance for testing
búnaður til prófana [is]
equipment for self-defence
búnaður til sjálfsvarnar [is]
sjálfsvarnarbúnaður [is]
filing equipment
búnaður til skjalageymslu [is]
road furniture
búnaður við vegi [is]
wardrobe chief
búningahönnuður [is]
fire-fighters outfit
búningur slökkviliðsmanns [is]
brandmandsudstyr [da]
brandmansutrust­ning [sæ]
Brandschutzaus­rüstung [de]
fireman´s outfit
búningur slökkviliðsmanns [is]
buprofezin
búprófesín [is]
farm accountancy data network
FADN
búreikningakerfi [is]
farming system
búrekstrarkerfi [is]
aquarium fish
búrfiskur [is]
eggs from caged hens
cage eggs
búrhænuegg [is]
buræg [da]
ägg från burhöns [sæ]
Eier aus Käfighaltung [de]
Burkina Faso
BF
BFA
Búrkína Fasó [is]
Burkina Faso [da]
Burkina Faso [sæ]
le Burkina, le Burkina Faso [fr]
Burkina Faso [de]
Burundi
Republic of Burundi
BI
Búrúndí [is]
Lýðveldið Búrúndí [is]
Burundi, Republikken Burundi [da]
Burundi, Republiken Burundi [sæ]
le Burundi, la République du Burundi [fr]
Burundi, die Republik Burundi [de]
Member State of residence
búsetuaðildarríki [is]
right of residence
búseturéttur [is]
State of residence
búseturíki [is]
bopælsstat [da]
bosättningsstat [sæ]
Etat de résidence [fr]
Wohnsitzstaat [de]
United Nations Habitat and Human Settlement Foundation
UN Habitat and Human Settlement Foundation
UNHHSF
Búsetusjóður Sameinuðu þjóðanna [is]
Búsetusjóður SÞ [is]
De Forenede Nationers stiftelse for boligmiljø og bosættelse [da]
Fondation des Nations Unies pour l´habitat et les établissements humains [fr]
Stiftung der Vereinten Nationen für Wohnungs- und Siedlungsprojekte [de]
United Nations Centre for Human Settlements
UN Centre for Human Settlements
UNCHS
búsetuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna [is]
búsetuskrifstofa SÞ [is]
De Forenede Nationers Center for Bolig- og Bebyggelsesmiljøer [da]
FN:s centrum för boende- och bebyggelsefrågor [sæ]
Centre des Nations unies pour les établissements humains, CNUEH [fr]
Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen [de]
place of residence
búsetustaður [is]
farming method
búskaparaðferð [is]
landbúnaðaraðferð [is]
ferð í landbúnaði [is]
driftsmetode i landbruget [da]
driftsform i lantbruket [sæ]
méthode d''exploitation agricole [fr]
landwirtschaftliche Betriebsmethode [de]
farming practices
búskaparhættir [is]
farming
búskapur [is]
open-air farming
búskapur með útigöngu [is]
útigöngubúskapur [is]
frilandsopdræt [da]
utedrift [sæ]
l''agriculture de plein air [fr]
Freilandhaltung [de]
farm return
búskýrsla [is]
farm manager
bústjóri [is]
farm management
bústjórnun [is]
butafosfan
bútafosfan [is]
Bhutan
Kingdom of Bhutan
BT
BTN
Bútan [is]
Konungsríkið Bútan [is]
Bhutan, Kongeriget Bhutan [da]
Bhutan, Konungariket Bhutan [sæ]
le Bhoutan, le Royaume du Bhoutan [fr]
Bhutan, die Königreich Bhutan [de]
segment fingerprints
búta niður fingraför [is]
segmented fingerprint image
bútuð mynd af fingraförum [is]
organic-production stockfarm
organic-production holding
organic-production unit
bú þar sem lífræn framleiðsla er stunduð [is]
økologisk brug, økologisk bedrift, økologisk opdræt [da]
enhet med ekologisk produktion, jordbruksföretag med ekologisk produktion, uppfödningsenhet med ekologisk produktion [sæ]
European Regional Development Fund
ERDF
Byggðaþróunarsjóður Evrópu [is]
structural formula
byggingarformúla [is]
prefabricated work
byggingarmannvirki úr stöðluðum einingum [is]
stone for construction
byggingarsteinn [is]
construction of non-residential buildings
bygging atvinnuhúsnæðis [is]
construction of buildings
bygging húsnæðis [is]
construction of residential buildings
bygging íbúðarhúsnæðis [is]
wave of a longitudinal panel
bylgja langsniðsúrtaks [is]
corrugated steel reinforcement sheet
bylgjuð stálmótaplata til bendingar [is]
profiled metal sheet
bylgjulaga þakplata úr málmi [is]
fibre-cement profiled sheets for roofing
bylgjulaga þakplötur úr trefjasteypu [is]
waveform
bylgjulögun [is]
corrugated fibreboard
bylgjupappi [is]
wave front
bylgjustafn [is]
upfront investment
byrjunarfjárfesting [is]
forudgående investering [da]
initial investering [sæ]
investissement préalable [fr]
Vorabinvestition [de]
start line of a plate
byrjunarlína plötu [is]
American foul brood
American foulbrood
AFB
ropy foulbrood
flugnapest [is]
stinkende bipest, amerikansk bipest [da]
amerikansk yngelröta [sæ]
loque filante, loque maligne, loque américaine [fr]
bösartige Faulbrut der Bienen [de]
orthopaedic footwear
bæklunarskór [is]
farmhouse accommodation
bændagisting [is]
indemnify
bæta e-m skaða [is]
compensate for disadvantages in professional careers
bæta upp lakari möguleika á starfsframa [is]
advanced configuration and power interface
ACPI
bætt samskipunar- og orkuskil [is]
benefit
benefits
bætur [is]
indemnification
bætur [is]
immediate benefits
bætur án tafar [is]
benefits in the nature of indemnity
bætur eftir eðli tjóns [is]
public benefits
bætur frá hinu opinbera [is]
compensation for wrongful conviction
bætur fyrir ranga sakfellingu [is]
droit d´indemnisation en cas d´erreur judiciaire [fr]
in-work benefits
bætur fyrir þá sem eru í vinnu [is]
benefits in kind
bætur, greiddar í fríðu [is]
lump-sum benefits
bætur, greiddar með eingreiðslu [is]
benefits in cash
cash benefits
bætur í peningum [is]
fixed pecuniary benefits
bætur með föstum fjárhæðum [is]
pre-retirement benefit
bætur sem eru veittar fyrir lögbundinn lífeyrisaldur [is]
benefits on a provisional basis
bætur til bráðabirgða [is]
assistance benefits
bætur vegna aðstoðar [is]
compensation in the event of death
bætur vegna dauðsfalls [is]
old-age benefits
bætur vegna elli [is]
parental leave benefit
bætur vegna foreldraorlofs [is]
compensation in the event of personal injury
bætur vegna líkamstjóns [is]
maternity benefits
bætur vegna meðgöngu og fæðingar [is]
compensation in the event of damage to luggage
bætur vegna skemmda á farangri [is]
compensation in the event of loss of luggage
bætur vegna taps á farangri [is]
temporary disablement benefits
bætur vegna tímabundinnar fötlunar [is]
compensation in lieu of notice
bætur vegna uppsagnar [is]
threads for facepieces
bönd fyrir andlitsgrímur [is]
tape for curtains
bönd fyrir gluggatjöld [is]
Cabo Verde
Republic of Cabo Verde
CV
CPV
Cabo Verde (Grænhöfðaeyjar) [is]
Lýðveldið Cabo Verde [is]
Kap Verde, De Kapverdiske Øer, Republikken Kap Verde [da]
Kap Verde, Republiken Kap Verde [sæ]
le Cap-Vert, la République de Cap-Vert [fr]
Kap Verde, die Republik Kap Verde [de]
Cardiff strategy of integration of environment
Cardiff-áætlunin um samþættingu umhverfismála [is]
C Series of the Official Journal
C-deild Stjórnartíðinda [is]
C series of the Official Journal of the European Communities
C-deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna [is]
C Series of the Official Journal of the European Union
C-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins [is]
CE marking of conformity
CE-samræmismerki [is]
CE conformity marking
CE-samræmismerki [is]
EC conformity mark, CE
CE-samræmismerki EB [is]
CFP franc
CFP-franki [is]
Chad
Republic of Chad
TD
TCD
Chad [is]
Lýðveldið Chad [is]
Tchad, Republikken Tchad [da]
Tchad, Republiken Tchad [sæ]
le Tchad, la République du Tchad [fr]
Tschad, die Republik Tschad [de]
Chafarinas Islands
Chafarinas-eyjar [is]
Chile
Republic of Chile
CL
CHL
Chile (Síle) [is]
Lýðveldið Chile [is]
Chile, Republikken Chile [da]
Chile, Republiken Chile [sæ]
le Chili, la République du Chili [fr]
Chile, die Republik Chile [de]
cif import price
cif-innflutningsverð [is]
cif price
cif-verð [is]
No of CITES
No(s) of CITES
CITES-nr. [is]
CITEES Nr(n). [de]
CITES certificate
CITES-vottorð [is]
Cockoroft-Walton electrostatic generator
Cockoroft-Walton-spennugjafi [is]
spennugjafi Cockoroft-Waltons [is]
form CO
CO-eyðublað [is]
COICOP classification
COICOP-flokkunarkerfi [is]
Colombia
Republic of Colombia
CO
COL
Colombia [is]
Lýðveldið Colombia [is]
Colombia, Republikken Colombia [da]
Colombia, Republiken Colombia [sæ]
la Colombie, la République de Colombie [fr]
Kolumbien, die Republik Kolumbien [de]
Community Action Programme in Education and Training for Technology
COMETT
Comett-áætlunin [is]
aðgerðaáætlun Bandalagsins um samstarf háskóla og fyrirtækja um tækniþjálfun og rannsóknir [is]
Costa Rica
Republic of Costa Rica
CR
CRI
Costa Rica [is]
Lýðveldið Costa Rica [is]
Costa Rica, Republikken Costa Rica [da]
Costa Rica, Republiken Costa Rica [sæ]
le Costa Rica, la République du Costa Rica [fr]
Costa Rica, die Republik Costa Rica [de]
Côte d´Ivoire
Republic of Côte d´Ivoire
CI
CIV
Côte d´Ivoire (Fílabeinsströndin) [is]
Lýðveldið Côte d´Ivoire [is]
Elfenbenskysten, Republikken Elfenbenskysten [da]
Elfenbenskusten, Republiken Elfenbenskusten [sæ]
la Côte d´Ivoire, la République de Côte d´Ivoire [fr]
Côte d´Ivoire, die Republik Côte d´Ivoire [de]
CPC Reference No
CPC-tilvísunarnúmer [is]
Creutzfeldt-Jakob´s disease
Creutzfeldt-Jakob disease
CJD
Creutzfeldt-Jakobs-sjúkdómur [is]
Creutzfeldt-Jakobs-afbrigði [is]
mannariða [is]
CJD, Creutzfeldt-Jakobs sygdom [da]
v. [sæ]
CJD, CJS, CreutzfeldtJakobs sjukdom [no]
MCJ, pseudosclérose spastique, maladie de Creutzfeldt-Jakob, dégénérescence corticostriospinale [fr]
CJK, Creutzfeldt-Jacob-Krankheit [de]
publishing of newspapers
dagblaðaútgáfa [is]
butterfly
dagfiðrildi [is]
marginal lending facility
daglán [is]
rate of call
daglánavextir [is]
day-to-day management of an operation
dagleg stjórn aðgerðar [is]
daily traffic
dagleg umferð [is]
period of daily rest
daglegur hvíldartími [is]
professional child-minder
professional childminder
dagmóðir [is]
fine per diem
dagsekt [is]
date of implementation
dagsetning framkvæmdar [is]
best-before date
dagsetningin ,best fyrir´ [is]
sidste holdbarhedsdato, dato for den mindste holdbarhed [da]
bäst före-dag, datum för minsta hållbarhetstid [sæ]
date de consommation recommandée [fr]
Mindesthaltbarkeitsdatum [de]
daily solar profile
dagsgeislun sólar [is]
date of first entry
dagurinn þegar e-r kemur fyrst inn á svæði [is]
date de la première entrée [fr]
Datum der ersten Einreise [de]
date of application
dagurinn þegar [gerð] kemur til framkvæmda [is]
anvendelsesdato [da]
den dag då [rättsakten] börjar tillämpas [sæ]
Zeitpunkt des Beginns der Anwendung [de]
expiry date
date of expiry
dagur þegar e-ð fellur úr gildi [is]
dagur þegar tilteknum gildistíma lýkur [is]
lokadagsetning gildistíma [is]
day-care service for handicapped children and young people
daycare service for handicapped children and young people
dagvistun fatlaðra barna og ungmenna [is]
dalfopristin
dalfópristín [is]
Denmark
Kingdom of Denmark
DK
DNK
Danmörk [is]
Konungsríkið Danmörk [is]
Danmark, Kongeriget Danmark [da]
le Danemark, le Royaume de Danemark [fr]
Dänemark, das Königreich Dänemark [de]
danofloxacin
danófloxasín [is]
death sentence
sentence of death
dauðadómur [is]
væntanlegt [da]
dödsdom [sæ]
condamnation à mort, condamnation à la peine capitale [fr]
Todesurteil [de]
date of death
dauðadægur [is]
date de décès [fr]
time of death
dauðastund [is]
sterile-filtered
dauðhreinsaður með síun [is]
loss of human life
dauðsfall [is]
deaf-blind user
daufblindur notandi [is]
fibula
dálkur [is]
estate of a deceased person
estate of the deceased
estate
dánarbú [is]
bo [da]
dödsbo, kvarlåtenskap [sæ]
succession, patrimoine [fr]
Nachlass [de]
date of death
dánardagur [is]
cause of death
COD
dánarorsök [is]
deferred debit card
debetkort með greiðslufresti [is]
definition of first step implementation initiative
DEFI initiative
DEFI-frumkvæðið (skilgreining á framkvæmd fyrsta áfanga) [is]
paste form
deigform [is]
head of unit
deildarstjóri [is]
internal audit function
deild innri endurskoðunar [is]
Chambers of the Court of Justice
deildir Dómstólsins [is]
Dietary and Chemical Monitoring Unit in European Food Safety Authority
DCM
deild Matvælaöryggisstofnunar Evrópu sem annast vöktun á mataræði og á íðefnum í matvælum [is]
kontoret for Dietary and Chemical Monitoring (DCM) i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) [da]
enheten för bevakning av kostvanor och kemikalier i livsmedel vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet [sæ]
das Referat Diätetische und chemische Überwachung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit [de]
series of the Official Journal of the European Communities
deild Stjórnartíðinda Evrópubandalaganna [is]
Unit for the Coordination of Fraud Prevention
UCLAF
deild um samræmingu ráðstafana gegn svikum [is]
chamber of a national Parliament
deild þjóðþings [is]
identification
deili [is]
customer identification
deili á viðskiptavini [is]
aliquot portion of an extract
deiliskammtur útdráttar [is]
partition coefficient
deilistuðull [is]
ICES subdivision
ICES-subdivision
subdivision of ICES
deilisvæðahluti Alþjóðahafrannsóknaráðsins [is]
ICES-deilisvæðahluti [is]
statistisk ICES-underafsnit, ICES-delsektion [da]
sous-division CIEM, sous-division statistique du CIEM [fr]
ICES-Unterbereich [de]
CECAF division
deilisvæði sjávarútvegsnefndar um málefni Miðaustur-Atlantshafsins [is]
CECAF-deilisvæði [is]
differential leucocyte count
differential leukocyte count
differential blood count
deilitalning hvítkorna [is]
matter of dispute
deilumál [is]
windowpane flounder
windowpane
deplahverfa [is]
merikansk slethvar, merikansk slethvarre [da]
fönsterglasvar [sæ]
Sandbutt [de]
Scophthalmus aquosus [la]
fourspot megrim
fourspotted megrim
deplalúra [is]
Lepidorhombus boscii [la]
Indo-Pacific king mackerel
deplamakríll [is]
indo-pacifisk kongemakrel [da]
prickig kungsmakrill [sæ]
Indopazifische Königsmakrele [de]
Scomberomorus guttatus [la]
desfuroyleceftiofur
desfúróýlseftíófúr [is]
stun before slaughter
deyfa fyrir slátrun [is]
narcotic mode of action
deyfandi verkun [is]
radio interference suppression equipment
deyfibúnaður vegna rafsegultruflana [is]
damping force
deyfikraftur [is]
attenuation of virulence
deyfing á meinvirkni [is]
flanking airborne sound reduction
deyfing lofthljóða sem skella frá hlið [is]
suppression of radio interference
deyfing rafsegultruflana [is]
large-eyed rabbit fish
large-eyed rabbitfish
digurnefur [is]
storøjet havmus [da]
chimère à gros yeux [fr]
Hydrolagus mirabilis [la]
beefy red
dimmrauður litur [is]
floppy-disk drive
disklingadrif [is]
floppy disk
disklingur [is]
diafenthiuron
díafenþíúrón [is]
blue diazo film
díasófilma [is]
dibenzofuran
díbensófúran [is]
dibromodifluoroethane
díbrómdíflúoretan [is]
dibromodifluoromethane
díbrómdíflúormetan [is]
dibromodifluoropropane
díbrómdíflúorprópan [is]
dibromofluoroethane
díbrómflúoretan [is]
dibromofluoromethane
díbrómflúormetan [is]
dibromofluoropropane
díbrómflúorprópan [is]
dibromopentafluoropropane
díbrómpentaflúorprópan [is]
dibromotetrafluoroethane
díbrómtetraflúoretan [is]
dibromotetrafluoropropane
díbrómtetraflúorprópan [is]
dibromotrifluoroethane
díbrómtríflúoretan [is]
dibromotrifluoropropane
díbrómtríflúorprópan [is]
coconut fatty acid diethanolamide
díetanólamíð úr fitusýrum úr kókoshnetum [is]
diethofencarb
díetófenkarb [is]
difenacoum
fenakúm [is]
difenoconazole
fenókónasól [is]
difethialone
feþíalón [is]
difloxacin
floxasín [is]
diflubenzuron
flúbensúrón [is]
diflufenican
ffeníkan [is]
diformate
format [is]
dicarboximide fungicides
díkarboxímíðsveppaeyðar [is]
dichlofluanid
díklóflúaníð [is]
diclofop
díklófóp [is]
dichlorodifluoroethane
díklórdíflúoretan [is]
dichlorodifluoromethane
díklórdíflúormetan [is]
dichlorodifluoropropane
díklórdíflúorprópan [is]
dichlorfenthion
dichlorofenthion
dichlofenthion
diclophenthion
díklórfenþíón [is]
dichlorofluoroethane
díklórflúoretan [is]
dichlorofluoroethane
díklórflúoretan [is]
dichlorofluoromethane
díklórflúormetan [is]
dichlorofluoropropane
díklórflúorprópan [is]
dichlorohexafluoropropane
díklórhexaflúorprópan [is]
dichloropentafluoropropane
díklórópentaflúoróprópan [is]
dichlorotetrafluoroethane
díklórtetraflúoretan [is]
dichlorotetrafluoropropane
díklórtetraflúorprópan [is]
dichlorotrifluoroethane
díklórtríflúoretan [is]
dichlorotrifluoropropane
díklórtríflúorprópan [is]
dicofol
díkófól [is]
dimethylformamide
dímetýlformamíð [is]
dimethyl fumarate
DMFu
dímetýlfúmarat [is]
dimethyl hydantoin formaldehyde resin
dímetýlhýdantóínformaldehýðresín [is]
dimethylsulfoxide
dímetýlsúlfoxíð [is]
dinotefuran
dínótefúran [is]
diesel particulate filter
dísilagnasía [is]
diesel fuel
dísileldsneyti [is]
disulfide
disulphide
dísúlfíð [is]
disulfoton
dísúlfóton [is]
Djibouti
Republic of Djibouti
DJ
DJI
Djibútí [is]
Lýðveldið Djibútí [is]
Djibouti, Republikken Djibouti [da]
Djibouti, Republiken Djibouti [sæ]
Djibouti, la République de Djibouti [fr]
Dschibuti, die Republik Dschibuti [de]
deep-frozen
djúpfrystur [is]
beaked redfish
djúpkarfi [is]
dybhavsrødfisk [da]
djuphavskungsfisk [sæ]
Tiefenbarsch, Tiefsee-Rotbarsch, Schnabel-Rotbarsch, Schnabelbarsch [de]
Sebastes mentella [la]
deepwater redfish
djúpkarfi [is]
dybhavsrødfisk [da]
djuphavskungsfisk [sæ]
Tiefenbarsch, Tiefsee-Rotbarsch, Schnabel-Rotbarsch, Schnabelbarsch [de]
Sebastes mentella [la]
draught scale
scale of draught
djúpristukvarði [is]
deep-sea fishing
djúpsjávarveiðar [is]
deepwater fisheries
deep-water fisheries
djúpsjávarveiðar [is]
deep fat fryer
djúpsteikingarpottur [is]
deep fryer
djúpsteikingarpottur [is]
DL--tocopherol acetate
DL-alfa-tocopherol acetate
DL--tókóferólasetat [is]
DL-alfa-tókóferólasetat [is]
DNA analysis file
DNA-greiningarskrá [is]
skrá yfir greiningu á DNA [is]
non-coding part of DNA
DNA-hluti sem er án táknraða [is]
DNA/RNA fingerprints
DNA/RNA-erfðamörk [is]
DNA profile
DNA-snið [is]
Doha Round
Doha Round of trade negotiations
Doha Round of trade talks
Dóhalotan [is]
Cycle de Doha, Cycle de négociations commerciales de Doha [fr]
Doha-Runde, Doha-Prozess, Doha-Verhandlungsrunde [de]
jurisprudence of the Court of Justice
dómaframkvæmd Dómstólsins [is]
judicial office
dómaraembætti [is]
dommerembede [da]
domarämbete [sæ]
fonction jurdictionnelle [fr]
richterliche Tätigkeit [de]
member of the judiciary
dómari [is]
member of constitutional court
dómari við stjórnlagadómstól [is]
circulation of judgments
dómar í umferð [is]
judgements of Chambers
judgments of Chambers
dómar, uppkveðnir í deildum [is]
arrêts des Chambres [fr]
Dominica
Commonwealth of Dominica
DM
DMA
Dóminíka [is]
Samveldið Dóminíka [is]
Dominica, Commonwealth of Dominica [da]
Dominica, Samväldet Dominica [sæ]
la Dominique, le Commonwealth de Dominique [fr]
relief sought
dómkrafa [is]
jury member
member of a jury
dómnefndarmaður [is]
clerk of a court
dómritari [is]
Registrar of the Court of Justice of the European Union
dómritari Dómstóls Evrópusambandsins [is]
Minister of Justice
dómsmálaráðherra [is]
Ministry of Justice
dómsmálaráðuneytið [is]
judicial authorities responsible for the initiation of public prosecutions in criminal proceedings
dómsmálayfirvöld sem eru handhafar ákæruvalds í sakamálum [is]
justice and home affairs
JHA
dóms- og innanríkismál [is]
DIM [is]
Justice and Home Affairs Council
JHA Council
dóms- og innanríkismálaráðið [is]
DIM [is]
Conceil Justice et Affaires intérieures (JAI) [fr]
judicial functions
dómsstörf [is]
law court
court of law
dómstóll [is]
court of first instance
dómstóll á fyrsta dómstigi [is]
tribunal de première instance [fr]
Gericht erster Instanz [de]
court of last instance
dómstóll á síðasta dómstigi [is]
væntanlegt [da]
juridiction qui statue en dernier ressort [sæ]
juridiction qui statue en dernier ressort [fr]
Foreign Intelligence Surveillance Court
FISC
dómstóll sem fjallar um eftirlit með eftirgrennslan um erlend öfl [is]
FISC-dómstóllinn [is]
State of the forum
forum State
dómstólsríki [is]
stat, for hvis ret sagen er indbragt, forumstat [da]
Staat des angerufenen Gerichts [de]
judgment certified as a European Enforcement Order
dómur sem er vottaður sem evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
fellow subsidiaries
dótturfélög sama móðurfélags [is]
drag coefficient
dragastuðull [is]
confer limited replicability
draga úr eftirmyndunargetu [is]
confer limited survivability
draga úr lífslíkum [is]
spotted sicklefish
draupnisfiskur [is]
plettet spadefisk [da]
prickig spadfisk [sæ]
Geperlter Sichelflosser [de]
Drepane punctata [la]
tractor for semi-trailer
dráttarbifreið fyrir festivagn [is]
draught animal
draft animal
dráttardýr [is]
trækdyr [da]
dragdjur, dragare [sæ]
bête de trait, animal de trait [fr]
Zugtier [de]
tractive force
dráttarkraftur [is]
towing force
dráttarkraftur [is]
fifth wheel
dráttarstóll [is]
aircraft-towing vehicle
dráttartæki fyrir loftför [is]
agricultural or forestry tractor
dráttarvél fyrir landbúnað eða skógrækt [is]
railway-station platforms tractor
dráttarvél, notuð á stöðvarpöllum járnbrauta [is]
European Agricultural Fund for Rural Development
EAFRD
Dreifbýlisþróunarsjóður evrópsks landbúnaðar [is]
diffuse discharge
dreifð losun [is]
fugitive emission
dreifð losun [is]
diffuse sources
dreifð upptök [is]
diffuse
dreifður [is]
diffusion flame
dreifður logi [is]
distributed amplifier
dreifður magnari [is]
diffusion effects
dreifiáhrif [is]
flyer
dreifibréf [is]
public key certificate
dreifilyklaskilríki [is]
PKI
Public Key Infrastructure
dreifilyklaskipulag [is]
chain of distribution
dreifingarferli [is]
key for capital subscription
dreifingarlykill fyrir hlutafjáráskrift [is]
right of distribution
dreifingarréttur [is]
supply of coatings
dreifing á efnum til yfirborðsmeðferðar [is]
distribution of gaseous fuels through mains
dreifing á loftkenndu eldsneyti um leiðslur [is]
fuel distribution
dreifing eldsneytis [is]
circulation of financial flows
dreifing fjármagns [is]
distribution of financial resources
dreifing fjármagns [is]
scattering of the measurements
dreifing í mælingum [is]
angles of geometric visibility
dreifing ljóss innan rúmfræðilegra horna [is]
distribution of mass
dreifing massa [is]
circulation of information
dreifing upplýsinga [is]
voltage regulation distribution transformer
dreifispennir með spennureglun [is]
spændingsregulerende distributionstransformer [da]
distributionstransformator för spänningsreglering [sæ]
transformateur de distribution régulateur de tension [fr]
Verteilungstransformator mit Spannungsregelung [de]
distribution coefficient for adsorption
Kd
dreifistuðull fyrir ásog [is]
transformer substation
dreifistöð [is]
distribution facility
dreifiveita [is]
distributionsanlæg [da]
distributionsanläggning [sæ]
réseau de distribution [fr]
Verteilernetz [de]
transmission-connected distribution facility
transmission connected distribution facility
dreifiveita með flutningskerfistengingu [is]
transmissionstilslutted distributionsanlæg [da]
distributionsanläggning som är anslut till överföringssystem [sæ]
analysis of variance
ANOVA
dreifnigreining [is]
extentive agriculture
extensive farming
dreifrækt [is]
ekstensivt landbrug [da]
extensivt jordbruk [sæ]
agriculture extensive [fr]
extensive Bewirtschaftung [de]
diffuse necrosis
dreift drep [is]
scattered area of opacity
dreift svæði þar sem fram kemur ógagnsæi [is]
dragon fruit
drekaávöxtur [is]
pitahaya [da]
pitahya [sæ]
fruit du dragon, pitaya [fr]
Pitahaya [de]
Hylocereus spp. [la]
necrotic focus
drepsvæði [is]
engine of economic growth
drifkraftur hagvaxtar [is]
moteur de croissance économique [fr]
Motor für Wachstum [de]
power take-off shaft
PTO shaft
PTO drive shaft
power take-off drive shaft
drifskaft [is]
udgangsaksel, udgående aksel, kraftudtagsaksel [da]
kraftuttagsaxel [sæ]
drive shaft
drifskaft [is]
transmission shaft
driving shaft
drifskaft [is]
drivaksel, transmissionaksel [da]
kraftöverföringsaxel [sæ]
arbre de transmission [fr]
Antriebswelle, Übertragungswelle, Transmissionswelle [de]
faeces
feces
drit [is]
dropping funnel
dropatrekt [is]
queenfishes
drottningarfiskar [is]
dronningfiskarter, dronningfiskslægt [da]
kungstaggmakrillar [sæ]
Königinnen-Stachelmakrele [de]
Scomberoides spp. [la]
streaked seerfish
drottningarmakríll [is]
stribet kongemakrel [da]
streckad kungsmakrill [sæ]
Gestreifte Makrele [de]
Scomberomorus lineolatus [la]
fruit-juice-based drink
drykkur, að stofni til úr ávaxtasafa [is]
draft
drög [is]
draft provisions
drög að ákvæðum [is]
draft decision
drög að ákvörðun [is]
draft amendments
drög að breytingum [is]
draft budget
drög að fjárhagsáætlun [is]
draft legislative act
drög að lagagerð [is]
draft assessment report
drög að matsskýrslu [is]
draft rule
drög að reglu [is]
draft regulation
drög að reglugerð [is]
draft directive
drög að tilskipun [is]
draft annex
drög að viðauka [is]
wire flux combination
duftblanda [is]
powder form
duftform [is]
fire-extinguisher powder
duft í slökkvitæki [is]
funerary urn
duftker [is]
latent image effect
dulin myndhrif [is]
cryptic function
dulin starfsemi [is]
latent infection
dulin sýking [is]
fabric filter
dúksía [is]
posefilter [da]
textilfilter [sæ]
filtre à manches [fr]
Gewebefilter [de]
fabric
dúkur [is]
dourine
covering disease
Trypanosoma equiperdum infection
dúrín [is]
dourine, ondartet beskelersyge [da]
v. [sæ]
dourine, beskällarsjuka [no]
dourine, mal du coït, syphilis du cheval, exanthème coïtal paralytique, polynévrite infectieuse du cheval, infection par Trypanosoma equiperdum [fr]
Dourine, Zuchtlähme, Beschälseuche, Schankerseuche, Exanthema coitale paralyticum [de]
residential care activities for mental retardation
dvalarheimili á sviði þroskahömlunar [is]
uniform format for residence permits
dvalarleyfi að samræmdri fyrirmynd [is]
State of stay
dvalarríki [is]
conditions of residence
dvalarskilyrði [is]
place of stay
dvalarstaður [is]
whereabouts of a person
dvalarstaður einstaklings [is]
dwarf banana
dvergbanani [is]
dværgbanan [da]
dvärgbanan [sæ]
bananier nain, banane coup de vent [fr]
Zwergbanan, Kleine Banan [de]
Musa nana [la]
microcytosis
microcitosis
Denman disease
Denman Island disease
microcell disease of oysters
microcell disease of Pacific oyster
infection with Mikrocytos mackini
dvergkornadreyri [is]
infektion med Microcytos mackini, mikrocytose [da]
v. [sæ]
v. [no]
infection à Microcytos mackini [fr]
Microcytosis [de]
lesser cuttlefish
dvergpokasmokkur [is]
Sepiola rondeleti [la]
french window
dyragluggi [is]
door frame
dyrakarmur [is]
animal fat
dýrafita [is]
District Veterinary and Food Administrations
dýraheilbrigðis- og matvælaráð héraðsins [is]
animal health certificate
dýraheilbrigðisvottorð [is]
animal model of disease
dýralíkan fyrir sjúkdóma [is]
Committee for Veterinary Medicinal Products
Committee for Medicinal Products for Veterinary Use
CVMP
dýralyfjanefnd [is]
Committee on Veterinary Medicinal Products of the European Community (CVM)
dýralyfjanefnd Evrópubandalagsins [is]
Committee on Veterinary Medicinal Products of the European Union (CVM)
dýralyfjanefnd Evrópusambandsins [is]
fauna
dýraríki [is]
zootechnical certificate
dýraræktarvottorð [is]
live animal on the hoof
dýr á fæti [is]
levende dyr [da]
levande djur [sæ]
animal vivant [fr]
lebendes Tier [de]
animal intended for culling
dýr sem á að lóga [is]
conspecific
dýr sem er af sömu tegund (og eitthvert annað dýr) [is]
fvera sem er af sömu tegund (og einhver önnur lífvera) [is]
animal reared for fur
dýr sem eru alin vegna feldsins [is]
food-producing animal
food producing animal
dýr sem gefur af sér afurðir til manneldis [is]
animal suspected of being infected by a TSE
dýr sem grunur leikur á að sé sýkt af smitandi heilahrörnunarsjúkdómi [is]
affected animal
dýr sem hefur orðið fyrir áhrifum [is]
angrebent område/.../drabbat djur [da]
un animal touché [fr]
Das betreffende Tier [de]
TSE confirmed animal
dýr sem staðfest hefur verið að sé með smitandi svampheilakvilla [is]
animal for production
dýr til framleiðslu [is]
animal for breeding
dýr til undaneldis [is]
animal intended for reproduction
dýr, ætlað til undaneldis [is]
window of circadian low
WOCL
dægurlægð [is]
lowest actual air flow pump
dæla með minnsta raunverulega loftflæði [is]
dent in the aircraft skin
dæld á ytra byrði loftfars [is]
fire engine
dælubifreið [is]
collection of examples
dæmasafn [is]
classical BSE
classical bovine spongiform encephalopathy
dæmigerð kúariða [is]
klassisk BSE [da]
klassisk BSE [sæ]
klassischer BSE [de]
EC fertiliser
EC fertilizer
EB-áburður [is]
EF-gødning [da]
EEC component type-approval certificate
EBE-gerðarviðurkenningarvottorð íhluta [is]
EEC final verification
EBE-lokasannprófun [is]
EEC verification
EBE-sannprófun [is]
EEC certification
EBE-vottun [is]
EC initial verification mark
EB-frumsannprófunarmerki [is]
EC type-examination certificate
EB-gerðarprófunarvottorð [is]
EC declaration of conformity to type
EB-gerðarsamræmisyfirlýsing [is]
EC quality of production
EB-gæði í framleiðslu [is]
Community operational loose-leaf booklet
EB-handbók í lausblaðaformi [is]
EC design-examination certificate
EB-hönnunarprófunarvottorð [is]
EC quantification
EB-magnmæling [is]
EC conformity mark
EB-samræmismerki [is]
EC certificate of conformity
EB-samræmisvottorð [is]
EC declaration of conformity
EB-samræmisyfirlýsing [is]
EC-certificate for training
EB-vottorð um þjálfun [is]
EC declaration of verification of system
EB-yfirlýsing um sannprófun kerfa [is]
EDA framework
EDA-rammi [is]
Enhanced Data for GSM Evolution (EDGE) services
EDGE
EDGE-þjónusta fyrir GSM síma [is]
vinegar substitute
substitute for vinegar
edikslíki [is]
eddikeerstatning, destillationseddike [da]
vinägersurrogat, vinägerersättning, vinägersubstitut [sæ]
vinaigre artificiel [fr]
Essigersatz [de]
acetous fermentation
ediksýrugerjun [is]
eddikesyregæring [da]
ättiksyrajäsning [sæ]
fermentation acétique [fr]
Essigsäuregärung [de]
vinegar factory
edikverksmiðja [is]
nature of an asset
eðli eignar [is]
normal flight crew complement
eðlilega skipuð flugáhöfn [is]
normal range of operation
eðlileg notkunarmörk [is]
proper functioning of the internal market
eðlileg starfsemi innri markaðarins [is]
proper functioning of the Union
eðlileg starfsemi Sambandsins [is]
physical form
eðlisástand [is]
physical composition of the waste
eðlisfræðileg samsetning úrgangs [is]
physical surface treatment
eðlisfræðileg yfirborðsmeðhöndlun [is]
specific absorption
eðlisgleypni [is]
coefficient of specific optical density
eðlisljósþéttnistuðull [is]
density of grape
eðlismassi þrúgumusts [is]
druvmustens densitet [da]
druemostens massefylde [sæ]
specific molar absorbance
eðlismólargleypni [is]
specific energy
eðlisorka [is]
physical indicator for hazard
eðlisrænn vísir fyrir hættu [is]
specific optical rotation
eðlisskautsnúningur [is]
specific rotation
eðlissnúningur [is]
specific heat
eðlisvarmi [is]
specifik varme [da]
specifikt värme [sæ]
chaleur spécifique [fr]
spezifische Värme [de]
particle of high specific weight
eðlisþung ögn [is]
specific gravity
eðlisþyngd [is]
nature of the transaction
eðli viðskipta [is]
brushtooth lizardfish
eðlufiskur [is]
storskællet øglefisk [da]
storfjällad ödlefisk [sæ]
Großschuppen-Eidechsenfisch, Gefleckter Eidechsenfisch [de]
Saurida undosquamis [la]
EEA Court of First Instance
EES-dómstóllinn á fyrsta dómstigi [is]
EEA Section of the Official Journal of the European Union
EES-hluti Stjórnartíðinda Evrópusambandsins [is]
Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit [da]
la section EEE du Journal officiel de l´Union européenne [fr]
EEA Supplement to the Official Journal of the European Communities
EEA Supplement to the Official Journal of the EC
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna [is]
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB [is]
EØS-tillæg [da]
supplément EEE [fr]
EWR-Beilage [de]
EEA Supplement to the Official Journal of the European Union
EEA Supplement to the Official Journal of the EU
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins [is]
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi ESB [is]
Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, EØS-tillæg [da]
supplément EEE [fr]
EWR-Beilage [de]
in the event of a dispute
ef ágreiningur kemur upp [is]
furtherance
efling [is]
reinforcing the effectiveness of the internal market
efling innri markaðarins [is]
slow release formulation
efnablanda með hægvirka losun [is]
chemical formula
efnaformúla [is]
chemically-modified fat
efnafræðilega umbreytt fita [is]
chemically-modified oil
efnafræðilega umbreytt olía [is]
chemically modified
efnafræðilega umbreyttur [is]
chemical specification
efnafræðileg forskrift [is]
chemical composition of the waste
efnafræðileg samsetning úrgangs [is]
chemical identification
efnafræðileg sanngreining [is]
fiscal incentive
efnahagshvati [is]
economic information
efnahagslegar upplýsingar [is]
economic and financial relations
efnahagsleg og fjárhagsleg samskipti [is]
economic efficiency
efnahagsleg skilvirkni [is]
economic fundamental
efnahagslegur grunnþáttur [is]
economic factor
efnahagslegur þáttur [is]
Economic Commission for Africa
ECA
UNECA
efnahagsnefnd fyrir Afríku [is]
Den Økonomiske Kommission for Afrika [da]
FN:s ekonomiska kommission för Afrika [sæ]
Commission économique pour l´Afrique, CEA [fr]
Wirtschaftskommission für Afrika [de]
Economic Commission for Asia and the Far East
ECAFE
efnahagsnefnd fyrir Asíu og Austurlönd fjær [is]
Den Økonomiske Kommission for Asien og Det Fjerne Østen [da]
Commission économique des Nations Unies pour l´Asie et l´Extrême-Orient, CEAEO [fr]
Wirtschaftskommission für Asien und den Fernen Osten [de]
Economic Commission for Latin America and the Caribbean
ECLAC
efnahagsnefnd fyrir Rómönsku Ameríku og Karíbahafið [is]
Den Økonomiske Kommission for Latinamerika og Caribien [da]
FN:s ekonomiska kommission för Latinamerika och Karibien [sæ]
Commission économique pour l´Amérique latine et les Caraïbes, CEPALC [fr]
Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik [de]
United Nations Economic Commission for Europe
UN Economic Commission for Europe
Economic Commission for Europe
UNECE
ECE
efnahagsnefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Evrópu [is]
efnahagsnefnd SÞ fyrir Evrópu [is]
efnahagsnefnd fyrir Evrópu [is]
De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa, Den Økonomiske Kommission for Europa [da]
FN:s ekonomiska kommission för Europa [sæ]
Commission économique des Nations unies pour l´Europe, Commission économique pour l´Europe [fr]
VN-Wirtschaftskommission für Europa, Wirtschaftskommission für Europa [de]
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
ESCAP
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Asíu og Kyrrahafið [is]
efnahags- og félagsmálanefnd Sameinuðu þjóðanna fyrir Asíu og Kyrrahafið [is]
Den Økonomiske og Sociale Kommission for Asien og Stillehavsområdet [da]
FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och Stillahavsområdet [sæ]
Commission économique et sociale pour l´Asie et le Pacifique, CESAP [fr]
Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den Pazifik [de]
Economic and Social Commission for Western Asia
ESCWA
efnahags- og félagsmálanefnd fyrir Vestur-Asíu [is]
Den Økonomiske og Sociale Kommission for Det Vestlige Asien [da]
FN:s ekonomiska och sociala kommission för Västasien [sæ]
Commission économique et sociale pour l´Asie occidentale, CESAO [fr]
Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien [de]
Department of Economic and Social Affairs
DESA
efnahags- og félagsmálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna [is]
efnahags- og félagsmálaskrifstofa SÞ [is]
Afdelingen for Økonomiske og Sociale Anliggender [da]
FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor [sæ]
Département des affaires économiques et sociales [fr]
Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten [de]
Economic and Financial Committee
efnahags- og fjármálanefnd [is]
Ecofin Council
Ecofin
Efnahags- og fjármálaráðið [is]
Organization for Economic Co-operation and Development
Organisation for Economic Co-operation and Development
OECD
Efnahags- og framfarastofnunin [is]
Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling [da]
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling [sæ]
Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE [fr]
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung [de]
West African Economic and Monetary Union
Efnahags- og myntbandalag Vestur-Afríku [is]
Economic Affairs and Trade Committee
efnahags- og viðskiptanefnd [is]
statement of financial position
efnahagsreikningur [is]
Asia-Pacific Economic Cooperation
APEC
efnahagssamvinna Asíu- og Kyrrahafsríkja [is]
Coopération économique Asie-Pacifique [fr]
Asiatisch-Pazifische Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Asiatisch-Pazifische Wirtschaftskooperation [de]
Organization for European Economic Co-operation
Organisation for European Economic Co-operation
OEEC
Efnahagssamvinnustofnun Evrópu [is]
economic field
efnahagssvið [is]
economically justifiable demand
efnahagstengd eftirspurn [is]
financial indicator
efnahagsvísir [is]
financial position
efnahagur [is]
chemical warfare
efnahernaður [is]
garments for chemical protection
efnahlífðarfatnaður [is]
fuel cell
fuel-cell
efnarafali [is]
efnarafall [is]
ketone function compound
efnasamband með ketónhópum [is]
quinone function compound
efnasamband með kínónhópum [is]
formaldehyde donator
efnasamband sem inniheldur formaldehýð [is]
product formulation
efnasamsetning [is]
combination of substances
efnasamsetning [is]
medicinal product for metabolism
efnaskiptalyf [is]
metabolic profile
efnaskiptamynstur [is]
metabolic transformation
efnaskiptaumbreyting [is]
metabolisk transformation [da]
v. [sæ]
metabolisk omvandling [no]
transformation métabolique [fr]
metabolische Transformation [de]
artificial radioactive isotope
efnasmíðuð, geislavirk samsæta [is]
if necessary
ef nauðsyn krefur [is]
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
OPCW
Efnavopnastofnunin [is]
Stofnunin um bann við efnavopnum [is]
chemical safety
efnaöryggi [is]
chemical safety assessment
efnaöryggismat [is]
chemical safety report
efnaöryggisskýrsla [is]
performance guarantee
efndaábyrgð [is]
fulfilment of obligations
fulfillment of obligations
efndir á skuldbindingum [is]
performance under contract
efndir samkvæmt samningi [is]
fabric
efni [is]
subject-matter of the dispute
efni deilunnar [is]
sagsgenstand [da]
objet du litige [fr]
Streitgegenstand [de]
content of acts
efni gerða [is]
product in powder form
efni í dyftu formi [is]
fluids
efni í fljótandi formi [is]
product in liquid form
efni í fljótandi formi [is]
material for pipes conveying oil
efni í lagnir fyrir olíu [is]
product in dispersion form
efni í þeyttu formi [is]
multifunctional materials with higher knowledge content
efni með fjölhagnýtanlega eiginleika og hærra þekkingargildi [is]
functional material
efni með hagnýtanlega eiginleika [is]
self-assembling materials
efni með sjálfsmíðaeiginleika [is]
limited flame spread material
efni með takmarkaða logaútbreiðslu [is]
substance of the case
efnisatriði málsins [is]
material-specific
efnisbundinn [is]
retro-reflective material
efni sem endurkastar ljósi [is]
non-surfactant
non surfactant
efni sem er ekki yfirborðsvirkt [is]
leather finishing product
efni sem er notað við meðhöndlun leðurs [is]
cloth woven from a particular beam
efni sem er ofið í sömu rifur [is]
CMR
substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction
CMR substances
efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun [is]
CMR-efni [is]
substance of concern
efni sem gefur tilefni til áhyggna [is]
stof, der giver anledning til bekymring [da]
potentiellt skadligt ämne [sæ]
substance toxic to reproduction
substance toxic for reproduction
reprotoxic substance
efni sem hefur eiturhrif á æxlun [is]
potential interfering substance
efni sem hefur hugsanlega truflandi áhrif [is]
specific target organ toxicant
efni sem hefur sértæk eiturhrif á marklíffæri [is]
self-repairing materials
efni sem lagfæra sig sjálf [is]
preferred substance
efni sem mælt er með [is]
olfactory alerting agent
efni sem varar lyktarskynið við [is]
merits of a case
efnishlið máls [is]
physical energy flow account
efnislegur orkubúskaparreikningur [is]
fysiske energistrømsregnskab [da]
physische Energieflüsse [de]
subject field
efnislína [is]
heavy profile
efnismikill prófíll [is]
fabric type
efnistegund [is]
constituent elements of offences
efnisþættir afbrota [is]
substance to be specified by the manufacturer
efni, tilgreint af framleiðanda [is]
do-it-yourself materials
efni til tómstundavinnu [is]
substance for prophylactic use
efni til varnar gegn sjúkdómum [is]
surface coating
efni til yfirborðsmeðferðar [is]
overfladebelægning [da]
ytbeläggning [sæ]
revêtement de surface [fr]
Oberflächenbeschichtung, Oberflächenleimung [de]
substance of vegetable origin
efni úr jurtaríkinu [is]
material footprint
efniviðarspor [is]
materialefodaftryk [da]
materialfotavtryck, materiellt fotavtryck [sæ]
empreinte sur les matières [fr]
Material Fußabdrücke [de]
food matrix
food matrices
efniviður matvæla [is]
food contact materials and articles
efniviður og hlutir sem komast í snertingu við matvæli [is]
food contact material
efniviður sem kemst í snertingu við matvæli [is]
plastic food contact material
efniviður úr plasti sem kemst í snertingu við matvæli [is]
top of the keel
efri brún kjalar [is]
amounts of ceilings on commitment appropriations
efri mörk fjárhagsskuldbindinga [is]
upper bumper reference line
efri viðmiðunarlína stuðara [is]
uppermost transverse structural member of the protection structure
efsti þverbiti veltigrindar [is]
EFTA Court
EFTA Court of Justice
Court of Justice of the EFTA States
EFTA-dómstóllinn [is]
EFTA-Domstolen [da]
Efta-domstolen [sæ]
Cour de justice des Etats de l´AELE, Cour AELE [fr]
Gerichtshof der EFTA-Staaten, EFTA-Gerichtshof [de]
EFTA/EEA countries
EEA-EFTA countries
EEA EFTA countries
EFTA-löndin innan EES [is]
pays de l´AELE membres de l´EEE [fr]
EFTA Party
EFTA-ríki [is]
EEA EFTA State
EFTA EEA State
EFTA/ EEA State
EEA-EFTA State
EFTA-ríki innan EES [is]
ex-post financing
eftiráfjármögnun [is]
efterfølgende finansiering [da]
Ex-post-Beiträge [de]
following item
eftirfarandi þáttur [is]
post-flight briefing
eftirflugsgreining [is]
follow up
follow-up
eftirfylgni [is]
follow-up observation
eftirfylgniathugun [is]
follow-up ratio
eftirfylgnihlutfall [is]
follow-up sample
eftirfylgnisýni [is]
follow-up experiment
eftirfylgnitilraun [is]
follow-up audit
eftirfylgniúttekt [is]
afterrunning
after-running
eftirgangur [is]
forgivable loan
eftirgefanlegt lán [is]
break-away safety
eftirgefanleikaöryggi [is]
second fermentation
eftirgerjun [is]
eftergæring, flaskegæring, anden alkoholgæring, eftergæring på flaske [da]
andra jäsning [sæ]
deuxième fermentation, deuxième fermentation alcoolique [fr]
Zweite Gärung [de]
forgiveness
eftirgjöf [is]
remission of customs duties
eftirgjöf á tollum [is]
relinquishment of jurisdiction to the Grand Chamber
eftirgjöf lögsögu til yfirdeildarinnar [is]
dessaisissement en faveur de la Grande Chambre [fr]
debt forgiveness
eftirgjöf skulda [is]
annulation de la dette, remise de la dette [fr]
Schuldenerlass, Forderungsverzicht, Schuldenaufhebung [de]
retirement benefits
eftirlaun [is]
post-employment benefit plan
eftirlaunakerfi [is]
flat salary pension plan
eftirlaunakerfi sem byggist á föstum launum [is]
final salary pension plan
eftirlaunakerfi sem byggist á starfslokalaunum [is]
post-employment benefits
eftirlaunakjör [is]
United Nations Staff Pension Committee
UN Staff Pension Committee
eftirlaunanefnd Sameinuðu þjóðanna [is]
eftirlaunanefnd SÞ [is]
retirement benefit plan
eftirlaunasjóður [is]
United Nations Joint Pension Fund
UN Joint Pension Fund
Eftirlaunasjóður Sameinuðu þjóðanna [is]
Eftirlaunasjóður SÞ [is]
after-run
afterrun
eftirleki [is]
surviving dependant of disabled people
eftirlifandi sem var á framfæri fatlaðra einstaklinga [is]
survivor´s benefits
eftirlifendabætur [is]
lagging chromosome fragment
eftirliggjandi litningabrot [is]
eftirlegulitningabrot [is]
supervision at the level of the group
eftirlit á samstæðustigi [is]
pre-flight-inspection
preflight inspection
eftirlit fyrir flug [is]
control of persons
control on persons
eftirlit með einstaklingum [is]
flight data monitoring
FDM
eftirlit með flugritagögnum [is]
monitorering af flyvedata [da]
monitorering af flyvedata [sæ]
Flugdatenanalyse, Flugdatenauswertung, Flugdatenüberwachung [de]
control of residues
eftirlit með leifum [is]
oversight of operations
eftirlit með rekstri [is]
control of concentrations between undertakings
eftirlit með samfylkingum fyrirtækja [is]
supervision of staff
eftirlit með starfsliði [is]
tilsyn med personalet [da]
functionality control
eftirlit með virkni [is]
in-flight fuel management
eftirlit og stjórnun eldsneytisnotkunar á flugi [is]
foot patrol
eftirlitsferð gangandi manna [is]
supervisory function
eftirlitshlutverk [is]
parental control software
eftirlitshugbúnaður fyrir foreldra [is]
inspection system
system of inspection
eftirlitskerfi [is]
monitoring the illegal killing of elephants
MIKE
eftirlitskerfi með ólöglegum fílaveiðum [is]
control officer
eftirlitsmaður [is]
forced-return monitor
eftirlitsmaður með endursendingum einstaklinga gegn vilja þeirra [is]
eftirlitsmaður með endursendingu fólks gegn vilja þess [is]
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
EMCDDA
European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction
Eftirlitsmiðstöð Evrópu með lyfjum og lyfjafíkn [is]
verification mission
eftirlitsnefnd [is]
United Nations Angola Verification Mission
UN Angola Verification Mission
UNAVEM
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Angóla [is]
eftirlitsnefnd SÞ í Angóla [is]
FN´s undersøgelsesmission i Angola [da]
FN:s kontrolluppdrag i Angola [sæ]
Mission de vérification des Nations unies en Angola [fr]
Verifikationsmission der Vereinten Nationen in Angola [de]
United Nations Mission of Observers in Prevlaka
UN Mission of Observers in Prevlaka
UNMOP
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Prevlaka [is]
eftirlitsnefnd SÞ í Prevlaka [is]
FN´s observatørmission på Prevlakahalvøen [da]
Mission d´observation des Nations unies à Prevlaka, MONUP [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Prevlaka [de]
United Nations Mission of Observers in Tajikistan
UN Mission of Observers in Tajikistan
UNMOT
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna í Tadsíkistan [is]
eftirlitsnefnd SÞ í Tadsíkistan [is]
FN´s observatørmission i Tadsjikistan [da]
Mission d´observation des Nations unies au Tadjikistan, MONUT [fr]
Beobachtermission der Vereinten Nationen in Tadschikistan [de]
United Nations Human Rights Verification Mission in Guatemala
UN Human Rights Verification Mission in Guatemala
United Nations Mission for the Verification of Human Rights and of Compliance with the Comprehensive Agreement on Human Rights in Guatemala
MINUGUA
eftirlitsnefnd Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi í Gvatemala [is]
eftirlitsnefnd SÞ um mannréttindi í Gvatemala [is]
FN´s menneskerettighedsverifikationsmission i Guatemala [da]
FN:s mission för övervakning av mänskliga rättigheter i Guatemala [sæ]
Mission des Nations unies pour la vérification des droits de l´homme et du respect des engagements pris aux termes de l´Accord général relatif aux droits de l´homme au Guatemala [fr]
Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation der Menschenrechte und der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Umfassenden Abkommen über die Menschenreche in Guatemala [de]
Kosovo Verification Mission
eftirlitsnefnd ÖSE í Kósovó [is]
Vessel Traffic Monitoring and Information System
VTMIS
eftirlits- og upplýsingakerfi fyrir umferð á sjó [is]
oversight framework
eftirlitsrammi [is]
cadre de surveillance [fr]
Aufsichtsrahmen, Überwachungsrahmen [de]
Office of Internal Oversight Services
OIOS
eftirlitsskrifstofa Sameinuðu þjóðanna [is]
eftirlitsskrifstofa SÞ [is]
FN´s Interne Overvågningskontor [da]
Bureau des services de contrôle interne, BSCI [fr]
Amt für interne Aufsichtsdienste [de]
regulated financial group
eftirlitsskyld fjármálasamstæða [is]
category of waste subject to control
eftirlitsskyldur flokkur úrgangs [is]
supervisory body of an enterprise
eftirlitsstjórn fyrirtækis [is]
EFTA Surveillance Authority
ESA
Eftirlitsstofnun EFTA [is]
EFTA-Tilsynsmyndigheden [da]
Eftas övervakningsmyndighet [sæ]
Autorité de surveillance AELE, ASA [fr]
EFTA-Überwachungsbehörde, EÜB [de]
control body of the European Convention
eftirlitsstofnun mannréttindasáttmála Evrópu [is]
enforcement authority
eftirlitsyfirvald [is]
supervisory authority for manufacturing
eftirlitsyfirvald með framleiðslu [is]
supervisory authority for imports
eftirlitsyfirvald með innflutningi [is]
supervisory authority for pharmacovigilance
eftirlitsyfirvald með lyfjagát [is]
off-site checking
eftirlit utan svæðis [is]
counterfeiting
eftirlíking [is]
simulated fire
eftirlíking af eldi [is]
aftermarket
eftirmarkaður [is]
aftertreatment
after-treatment
eftirmeðferð [is]
aftertreatment container
eftirmeðferðargeymir [is]
aftertreatment system
eftirmeðferðarkerfi [is]
exhaust after-treatment system
eftirmeðferðarkerfi fyrir útblástursloft [is]
after-treatment device
aftertreatment device
eftirmeðferðartæki [is]
medical follow-up
eftirmeðferð hjá lækni [is]
exhaust aftertreatment
eftirmeðferð útblásturs [is]
elasticity of demand
eftirspurnarteygni [is]
residual interest in a fund
eftirstæð hlutdeild í sjóði [is]
balance of claims
eftirstöðvar krafna [is]
refuelling trailer
eftirvagn til eldsneytisáfyllingar [is]
post-trade infrastructures
eftirviðskiptainnviðir [is]
in the case of
ef um er að ræða [is]
if appropriate
ef við á [is]
if applicable
ef við á [is]
if necessary
ef þörf krefur [is]
gegebenenfalls [de]
follicle
ovarian follicle
eggbú [is]
growing follicle
eggbú í vexti [is]
perifollicular hyperplasia
eggbúsgrenndarofvöxtur [is]
perifollikulær hyperplasi/perifollikulär hyperplasi [da]
perifollikuläre Hyperplasie [de]
follicle stimulating hormone
FSH
eggbússtýrishormón [is]
ESH [is]
oval granulated form
egglaga korn [is]
egg-shaped mineralization flask
egg-shaped mineralisation flask
egglaga sundrunarflaska [is]
egg for consumption
egg til manneldis [is]
konsumæg [da]
konsumtionsägg [sæ]
oeuf de consommation [fr]
Konsumei [de]
egg for hatching
hatching egg
egg til útungunar [is]
klakegg [is]
rugeæg [da]
kläckägg [sæ]
ufs à couver [fr]
Brutei [de]
oval surf clam
eggtígulskel [is]
Spisula ovalis [la]
free range eggs
egg útihæna [is]
æg fra fritgående høns [da]
ägg från utehöns [sæ]
oeuf de basse-cour, oeuf de poule élevée en libre parcours [fr]
Eier aus Freilandhaltung, Freiland [de]
Egypt
Arab Republic of Egypt
EG
EGY
Egyptaland [is]
Arabalýðveldið Egyptaland [is]
Egypten, Den Arabiske Republik Ägypten [da]
Egypten, Arabrepubliken Egypten [sæ]
l´Égypte, la République arabe d´Égypte [fr]
Ägypten, die Arabische Republik Ägypten [de]
holder of financial instruments
eigandi fjármálagerninga [is]
holder of shares
eigandi hluta [is]
holder of a depository receipt
eigandi innlánsskírteinis [is]
enjoy a direct right of action against the insurance undertaking
eiga rétt á að beina kröfu sinni beint til vátryggingafélags [is]
suffer from a disability
eiga við fötlun að stríða [is]
ownership transfer
eigendaskipti [is]
business transfer
eigendaskipti fyrirtækja [is]
equity of households
eigið fé heimila [is]
self-supervision of production
eigið framleiðslueftirlit [is]
no less favourable treatment
eigi lakari meðferð [is]
self-handling
eigin afgreiðsla [is]
qualitative information
eigindlegar upplýsingar [is]
systemic risk buffer
eiginfjárauki vegna kerfisáhættu [is]
equity infusion
eiginfjáraukning [is]
equity facility
eiginfjárfyrirgreiðsla [is]
mécanisme participatif, méchanisme de fonds propres [fr]
Kapitalbeteiligung [de]
Equity Facility for Growth
EFG
eiginfjárfyrirgreiðsla í þágu vaxtar [is]
own funds instrument
eiginfjárgrunnsgerningur [is]
own funds
eiginfjárgrunnur [is]
capital relief
eiginfjársvigrúm [is]
shares of a capital nature
eiginfjártengd hlutabréf [is]
component of equity
eiginfjárþáttur [is]
equity feature
eiginfjárþáttur [is]
home armed forces
eigin herafli [is]
wife
eiginkona [is]
separated wife
eiginkona, skilin að borði og sæng [is]
ultimate beneficiary ownership
eiginlegt eignarhald [is]
Member State of actual export
eiginlegt útflutningsaðildarríki [is]
ultimate beneficial owner
UBO
eiginlegur rétthafi [is]
testing for physical properties
eiginleikaprófun [is]
characteristics of cells
cell characteristics
eiginleikar frumna [is]
nature of a residue
eiginleikar leifar [is]
characteristic of a runway
eiginleiki flugbrautar [is]
characteristic of self-navigability
eiginleiki til sjálfstæðra siglinga [is]
forename
given name
eiginnafn [is]
fornavn [da]
förnamn [sæ]
prénom [fr]
Vorname [de]
self-contained aid
eigin staðsetningarbúnaður [is]
undertaking-specific parameter
eigin stiki vátryggingafélags [is]
resonance frequency
resonant frequency
eigintíðni [is]
resonansfrekvens [da]
resonansfrekvens [sæ]
Schwingfrequenz, Resonanzfrequenz [de]
own-price elasticity of demand
eigin verðteygni eftirspurnar [is]
self-declaration
eigin yfirlýsing [is]
personlig erklæring [da]
egenförsäkran [sæ]
autodéclaration [fr]
Eigenerklärung [de]
self-weight
eiginþungi [is]
holding of property
eign [is]
group of assets
eignaflokkur [is]
class of assets
eignaflokkur [is]
asset side of the balance sheet
eignahluti efnahagsreiknings [is]
ownership by way of control
eignarhald með yfirráðarétti [is]
financial holding company
eignarhaldsfélag á fjármálasviði [is]
structure of ownership
eignarhaldsform [is]
instrument of ownership
eignarhaldsgerningur [is]
holding of shares
eignarhlutdeild hluta [is]
leasing service of own property
eignarleiga á eigin fasteignum [is]
reservation of title
eignarréttarfyrirvari [is]
right of title
eignarréttur [is]
ownership of a spacecraft
eignarréttur á geimfari [is]
ownership of an aircraft
eignarréttur á loftfari [is]
ownership of a vessel
eignarréttur á skipi [is]
portfolio of assets
portfolio
asset portfolio
eignasafn [is]
portfolio basis
eignasafnsgrunnur [is]
client portfolio
eignasafn viðskiptavinar [is]
affiliated undertakings
eignatengd félög [is]
affiliated undertakings
eignatengd fyrirtæki [is]
affiliated enterprises
eignatengd fyrirtæki [is]
asset transformation
eignaummyndun [is]
administration of property
property administration
eignaumsýsla [is]
formueforvaltning [da]
gestion de fortunes [fr]
Vermögensverwaltung [de]
confiscation
eignaupptaka [is]
upptaka [is]
konfiskation [da]
konfiskering [sæ]
confiscation [fr]
Einziehung [de]
family holding
eign eigin fjölskyldu [is]
eligible for capitalisation
eignfæranlegur [is]
assets held by a long-term employee benefit fund
eignir lífeyrissjóðs með langtímastarfskjör [is]
defined benefit pension fund assets
eignir réttindatengds lífeyrissjóðs [is]
foreign exchange asset
eign í erlendum gjaldeyri [is]
fixed rate asset
eign með föstum vöxtum [is]
non-financial asset
eign sem er ekki fjáreign [is]
reflux
eima [is]
infra-red evaporator
infrared evaporator
eimir með innrauðum geislum [is]
distillate of agricultural origin
eimi úr landbúnaði [is]
landbrugsdestillat [da]
destillat av jordbruksprodukter [sæ]
distillat d''origine agricole [fr]
Destillaten landwirtschaftlichen Ursprungs [de]
one-off operation
einangruð aðgerð [is]
insulation fault
einangrunargalli [is]
isolating foam rubber
einangrunarsvampgúmmí [is]
moulding of power supplies
einangrun á orkugjafa [is]
single-axial face seal
einátta þétti [is]
interception of civil aeroplanes
einelti almenningsflugvéla [is]
intercepting aircraft
eineltisloftfar [is]
intercepted aircraft
einelt loftfar [is]
simplified procedure
einfaldað ferli [is]
simplified accompanying document
einfaldað fylgiskjal [is]
Simplified Accounts for the Nation
einfaldaðir þjóðhagsreikningar [is]
simplified declaration procedure
einfaldað tollskýrsluferli [is]
simpler legislation for the internal market
SLIM
einfaldari löggjöf fyrir innri markaðinn [is]
simplified in-flight documentation
einföld gagnafærsla í flugi [is]
simple metal leaf electroscope
einföld málmblaðsrafsjá [is]
simplified revision procedure
einfölduð endurskoðunarmeðferð [is]
simplified procedure
einfölduð málsmeðferð [is]
simplified amendment procedure
einfölduð málsmeðferð vegna breytinga [is]
simplified extradition procedure
einfölduð málsmeðferð við framsal [is]
simplified registration procedure
einfölduð málsmeðferð við skráningu [is]
simplified procedure
einfölduð verklagsregla [is]
simplification
einföldun [is]
straight fertiliser
straight fertilizer
eingildur áburður [is]
simple fertiliser
eingildur áburður [is]
ammonium nitrate fertiliser of high nitrogen content
eingildur, köfnunarefnisríkur ammóníumnítratáburður [is]
monoglyceride of fatty acids
einglýseríð af fitusýrum [is]
one-off payment
eingreiðsla [is]
pension payment of lump sums
eingreiðsla lífeyris [is]
monotonic function
einhalla virkni [is]
one-way information
einhliða upplýsingar [is]
modular furniture
einingahúsgögn [is]
unit identification code
einingarauðkenniskóði [is]
unit-linking feature
einingarbundinn þáttur [is]
unit packet of tobacco products
einingarpakki með tóbaksvörum [is]
unit packet of roll-your own tobacco
einingarpakki með vafningstóbaki [is]
unit packet of cigarettes
einingarpakki með vindlingum [is]
einingarpakki með sígarettum [is]
Organization of African Unity
Organisation of African Unity
OAU
Einingarsamtök Afríku [is]
Einingarsamtök Afríkuríkja [is]
unit verification
einingarsannprófun [is]
group of entities
einingasamstæða [is]
family unity
eining fjölskyldunnar [is]
unit of thermodynamic temperature
eining fyrir varmafræðilegt hitastig [is]
self-propelled unit
eining, knúin með eigin vélarafli [is]
entity with not-for-profit activity
eining sem ekki er rekin í hagnaðarskyni [is]
profit-oriented entity
eining sem rekin er í hagnaðarskyni [is]
certified emission reductions
eining vottaðrar losunarskerðingar [is]
PPL(A)
private pilot licence for aeroplanes
einkaflugmannsskírteini fyrir flugvélar [is]
PPL(As)
private pilot licence for airships
einkaflugmannsskírteini fyrir loftskip [is]
PPL(H)
private pilot licence for helicopters
einkaflugmannsskírteini fyrir þyrlur [is]
Icelandic Patent Office
Einkaleyfastofan [is]
European Patent Office
Einkaleyfastofnun Evrópu [is]
patented self-reproducing material
einkaleyft efni sem fjölgar sér sjálfkrafa [is]
exclusive right for the purposes of exploitation
einkanýtingarréttur [is]
civil effect
einkaréttarleg áhrif [is]
limited term of exclusivity
einkaréttur til takmarkaðs tíma [is]
private foundation
einkasjóðstofnun [is]
private funded scheme
einkasjóður [is]
franchise organisation
franchise organization
einkaumboðsaðili [is]
consumers´ private financial information
einkaupplýsingar um fjármál neytanda [is]
characterising flavour
einkennandi bragð [is]
kendetegnende aroma [da]
karakteristisk smak [sæ]
arôme caractérisant [fr]
charakteristisches Aroma [de]
uniform
einkennisbúningur [is]
uniforme [fr]
Uniform [de]
cabin crew uniform
einkennisbúningur öryggis- og þjónustuliða [is]
aircraft registration
registration
einkennisstafir loftfars [is]
characteristic coefficient
einkennisstuðull [is]
characteristic coefficient of the vehicle
einkennisstuðull ökutækis [is]
composite fertiliser
composite fertilizer
einkorna áburður [is]
unique identifier
einkvæmt auðkenni [is]
unique formula identifier
UFI
einkvæmt formúluauðkenni [is]
UFI-kóði [is]
unik formelidentifikator [da]
unik formuleringsidentifierare [sæ]
identifiant unique de formulation [fr]
Eindeutige Formelkennung [de]
unique life number
ULN
einkvæmt lífsnúmer [is]
unikt individnummer, entydigt individnummer [da]
unikt livslångt nummer, UELN-nummer [sæ]
numéro unique d''identification valable à vie [fr]
internationale Lebensnummer [de]
unique device identification
UDI
unique device identifier
einkvæm tækjaauðkenning [is]
personal watercraft
PW
einmenningsfar [is]
single point of access
einn aðgangur [is]
single mode of transport
einn flutningsmáti [is]
for single use
einnota [is]
consumables other than fuel
einnota birgðir, aðrar en eldsneyti [is]
non-refillable cartridge
einnota hylki [is]
disposable filter infusor
einnota innrennslissett [is]
non-refillable container
einnota ílát [is]
one-year default rate
eins árs vanskilahlutfall [is]
single-engine aircraft
eins hreyfils loftfar [is]
single-shot firearm
einskota skotvopn [is]
arme a feu a un coup [fr]
Einzellader-Feuerwaffe [de]
uniform product
einsleit afurð [is]
uniformity
einsleitni [is]
intimate mixture of non-miscible liquids
einsleit samsetning vöka sem ekki er unnt að blanda saman [is]
as defined
eins og e-ð er skilgreint [is]
as provided for in this Directive
eins og kveðið er á um í þessari tilskipun [is]
as foreseen under Council Regulation
eins og mælt er fyrir um í reglugerð ráðsins [is]
as specified
eins og tilgreint er [is]
as indicated overleaf
eins og tilgreint er á bakhlið [is]
as referred to
eins og um getur [is]
persons enjoying the Community right of free movement
einstaklingar sem njóta réttar Bandalagsins til frjálsrar farar [is]
individual performance
einstaklingsafköst [is]
personal life-saving appliance
einstaklingsbjörgunarbúnaður [is]
microdata file
micro-data file
einstaklingsbundin gagnaskrá [is]
survey of persons
einstaklingsbundin könnun [is]
individual portfolio management
einstaklingsmiðuð stýring eignasafns [is]
performance recording
einstaklingsskráning eiginleika [is]
individafprøvning [da]
individregistrering [sæ]
enregistrement des performances [fr]
Leistungsprüfung [de]
person of good repute
einstaklingur með óflekkað mannorð [is]
person, der fører en retskaffen vandel [da]
personne honorable [fr]
ehrenhafte Person [de]
person who is presumed to have participated in an extraditable criminal offence
einstaklingur sem er grunaður um að hafa tekið þátt í refsiverðum verknaði sem getur haft framsal í för með sér [is]
personne présumée avoir participe à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition [fr]
Person, die im Verdacht steht, an einer auslieferungsfähigen Straftat beteiligt zu sein [de]
person excluded from the labour market
einstaklingur sem er útilokaður frá vinnumarkaðnum [is]
family worker
einstaklingur sem vinnur við fyrirtæki eigin fjölskyldu [is]
single financial instrument
einstakur fjármálagerningur [is]
lone father
einstæður faðir [is]
individual flight plan
einstök flugáætlun [is]
individually identified product
einstök, tilgreind vara [is]
unique variety of a unique good
einstök útgáfa af einstakri vöru [is]
1 pack performance coating
one pack performance coating
one-pack performance coating
eins þáttar yfirborðsmeðferðarefni [is]
single fire mode
einvirkur skothamur [is]
monofilament
einþáttungur [is]
Estonia
Republic of Estonia
EE
EST
Eistland [is]
Lýðveldið Eistland [is]
Estland, Republikken Estland [da]
Estland, Republiken Estland [sæ]
l´Estonie, la République d´Estonie [fr]
Estland, die Republik Estland [de]
pair of lymph node
eitlapar [is]
fume
eitruð lofttegund [is]
toxic fume
eitruð lofttegund [is]
Poison Information Centre
Eitrunarmiðstöðin [is]
safener
eiturdeyfir [is]
toxicological effects
eiturefnafræðileg áhrif [is]
toxicological profile
eiturefnafræðileg samantekt [is]
mode of toxic action
eiturefnafræðilegur verkunarmáti [is]
threshold of toxicological concern
TTC
eiturefnafræðileg viðmiðunarmörk [is]
Agency for toxic substances and disease registry
ATSDR
US Agency for toxic substances and disease registry
Eiturefna- og sjúkdómaskráningarstofnunin [is]
Bandaríska eiturefna- og sjúkdómaskráningarstofnunin [is]
Fusarium toxin
eiturefni sveppa af ættkvíslinni Fusarium [is]
Fusarium toxins
eiturefni sveppa af ættkvíslinni Fusarium [is]
toxic effect
eiturhrif [is]
toxicity profile
eiturhrifalýsing [is]
foetotoxicity
eiturhrif á fóstur [is]
fetotoxic effect
eiturhrif á fóstur [is]
embryotoxic effect
eiturhrif á fósturvísa [is]
phytotoxic effect
eiturhrif fyrir plöntur [is]
toxic equivalency factor
toxic equivalence factor
TEF
toxicity equivalent factor
eiturjafngildisstuðull [is]
roll-on/roll-off passenger ferry
ekjufarþegaferja [is]
ro-ro ferry
ekjuferja [is]
roll-on/roll-off vessel
ekjuskip [is]
ro-ro traffic
ekjuumferð [is]
ro-ro-trafik [da]
ro-ro-trafik [sæ]
trafic de roulage [fr]
Ro-Ro-Verkehr [de]
not elsewhere specified
nes
ekki skilgreindur annars staðar [is]
Ecuador
Republic of Ecuador
EC
ECU
Ekvador [is]
Lýðveldið Ekvador [is]
Ecuador, Republikken Ecuador [da]
Ecuador, Republiken Ecuador [sæ]
l´Équateur, la République de l´Équateur [fr]
Ecuador, die Republik Ecuador [de]
refractory
eldfast efni [is]
refractory
eldfastur [is]
refractory brick
eldfastur múrsteinn [is]
firebrick
eldfastur steinn [is]
flammability
eldfimi [is]
flammable substance
eldfimt efni [is]
firedamp
eldfimt gas [is]
flammable coating powder
eldfimt húðunarduft [is]
flammable
eldfimur [is]
heating may cause a fire or explosion
eldfimur eða sprengifimur við hitun [is]
flammable liquid spraying material
eldfimur úðunarvökvi [is]
propergol fuel
eldflaugaeldsneyti [is]
refractory product
eldföst vara [is]
fume cupboard
eldhúsháfur [is]
cooks´ knife
eldhúshnífur [is]
fitted kitchens
eldhúsinnréttingar [is]
fire-risk area
eldhættusvæði [is]
farming
eldi [is]
fattening farm
fattening enterprise
fattening holding
eldisbýli [is]
fedestald, opfedningsgård, opfedningsstald, kødproduktionsbesætning [da]
köttproduktionsbesättning [sæ]
ferme d''engraissement, entreprise d''engraissement [fr]
Mästerei, Mastbetrieb [de]
farmed fish
eldisfiskur [is]
opdrætsfisk, fisk i kultur, opdrættet fisk [da]
odlad fisk [sæ]
poisson d''élevage [fr]
Zuchtfisch, aus einem Zuchtbetrieb stammender Fisch [de]
turkey for fattening
fattening turkey
eldiskalkúnn [is]
slagte-kalkun [da]
slaktkalkon [sæ]
dinde d''engraissement [fr]
Masttruthuhn, Masttruthühner [de]
rabbit for fattening
eldiskanína [is]
slagtekanin [da]
slaktkanin [sæ]
lapin dengraissement [fr]
Mastkaninchen [de]
calf for fattening
eldiskálfur [is]
fedekalv, kalv til opfedning [da]
gödkalv [sæ]
veal à l´engrais [fr]
Mastkalb, zum Maesten bestimmtes Kalb [de]
chicken for fattening
eldiskjúklingur [is]
lamb for fattening
eldislamb [is]
cattle for fattening
eldisnautgripir [is]
farm
aquaculture farm
aquaculture establishment
eldisstöð [is]
lagareldisstöð [is]
fiskeldisstöð [is]
akvakulturbrug, akvakulturanlæg [da]
anläggning, vattenbruksanläggning [sæ]
ferme aquacole, station aquacole, ferme d''aquaculture, établissement aquacole, installation d''aquaculture, établissement d''aquaculture [fr]
Aquakulturanlage, Aquakulturbetrieb, Anlage für Aquakulturerzeugnisse [de]
pig for fattening
fattening pig
rearing pig
eldissvín [is]
alisvín [is]
slagtesvin [da]
slaktsvin [sæ]
porcin à l''engrais, porc à l''engraissement [fr]
Mastschwein [de]
fattening period
eldistími [is]
opfedningsperiode [da]
gödningsperiod [sæ]
période d''engraissement [fr]
Mastperiode [de]
duck for fattening
eldisönd [is]
firewood
eldiviður [is]
fuel wood
eldiviður [is]
Tierra del Fuego
Eldland [is]
ship refuelling service
eldneytisáfylling fyrir skip [is]
existing document of compliance
eldra samræmingarskjal [is]
claiming of seniority
eldriréttarkrafa [is]
påberåbelse af anciennitet [da]
revendication de l´ancienneté [fr]
Inanspruchnahme des Zeitrangs [de]
historical information
eldri upplýsingar [is]
fire detection
eldskynjun [is]
fire detection system
fire-detection system
eldskynjunarkerfi [is]
fuel
eldsneyti [is]
brenni [is]
coal-based fuel
eldsneyti að stofni til úr kolum [is]
powdered metal fuel
eldsneyti á formi málmdufts [is]
aircraft´s supplies
eldsneyti fyrir loftför [is]
pilot fuel
eldsneyti fyrir síloga [is]
solid fuel
eldsneyti í föstu formi [is]
high calorific fuel
eldsneyti með hátt varmagildi [is]
H-gas [is]
low calorific fuel
eldsneyti með lágt varmagildi [is]
L-gas [is]
wide cut type fuel
wide-cut type fuel
eldsneyti með suðumark á breiðu hitabili [is]
fuelling
eldsneytisáfylling [is]
fuel filler
eldsneytisáfyllingarstútur [is]
aircraft refuelling service
eldsneytisáfylling fyrir loftför [is]
fuel supplier
eldsneytisbirgir [is]
fuel distributor
eldsneytisdreifari [is]
fuel pump
eldsneytisdæla [is]
reactor fuel element
eldsneytisefni kjarnakljúfa [is]
fuel requirement by the engine
eldsneyti sem hreyfillinn krefst [is]
fuel consumption
eldsneytiseyðsla [is]
fuel economy
eldsneytiseyðsla [is]
fuel economy label
eldsneytiseyðslumiði [is]
transport of fuels
eldsneytisflutningar [is]
fuel tank
eldsneytisgeymir [is]
non-removable fuel filler cap
eldsneytisgeymislok sem ekki er hægt að fjarlægja [is]
fuel feed
eldsneytisgjöf [is]
fuel feed system
eldsneytisgjöf [is]
fuel analysis
eldsneytisgreining [is]
fuel permeability
eldsneytisgroppa [is]
fuel vapour
eldsneytisgufa [is]
fuel boiler space heater
eldsneytishitaketill fyrir rými [is]
brændselsfyret kedelanlæg til rumopvarmning [da]
bränsledriven panna för central rumsuppvärmning [sæ]
dispositif de chauffage des locaux par chaudière à combustible [fr]
Raumheizgerät mit Brennstoffheizkessel [de]
fuel cycle
eldsneytishringrás [is]
port fuel injection
PFI
eldsneytisinnsprautun í soggöng [is]
fuel regulator
eldsneytisjafnari [is]
fuel system
eldsneytiskerfi [is]
fuelling system
eldsneytiskerfi [is]
fuel consuming engine
eldsneytisknúinn hreyfill [is]
agency fuel card
eldsneytiskort [is]
patent fuel plant
eldsneytiskögglaverksmiðja [is]
briketfabrik [da]
patentbränsleanläggning [sæ]
fabrique d´agglomérés [fr]
Steinkohlenbrikettfabrik [de]
patent fuel
eldsneytisköggull [is]
stenkulsbriket [da]
patentbränsle [sæ]
aggloméré [fr]
Steinkohlenbrikett [de]
leakage of fuel
eldsneytisleki [is]
defuelling
eldsneytislosun [is]
fuel quantity
eldsneytismagn [is]
fuel burn
eldsneytisnotkun [is]
fuel consumption
eldsneytisnotkun [is]
brake-specific fuel consumption
brake specific fuel consumption
BSFC
eldsneytisnotkun miðað við snúningshraða og álag [is]
fuel efficiency technology
eldsneytisnýtingarbúnaður [is]
fuel efficient
eldsneytisnýtinn [is]
fuel oil
eldsneytisolía [is]
residual fuel oil
eldsneytisolíuleif [is]
fuel mix
eldsneytissamsetning [is]
fuel delivery per stroke
eldsneytisskammtur á slag [is]
fuel supply system
eldsneytisskömmtun [is]
fuel delivery
eldsneytisskömmtun [is]
fuel hose
eldsneytisslanga [is]
fuel level
eldsneytisstaða [is]
fuel trim
eldsneytisstilling [is]
blöndustilling [is]
brændstofafstemning [da]
bränsleadaption [sæ]
régulateur de carburant [fr]
Gemischregelung [de]
fuel flow GFUEL
GFUEL
eldsneytisstreymi [is]
fuelling rate
eldsneytisstreymi [is]
fuel flow
eldsneytisstreymi [is]
fuel system control logic
fuel control system logic
eldsneytisstýringaraðferð [is]
refuelling station
eldsneytisstöð [is]
refuelling point
eldsneytisstöð [is]
refuelling
eldsneytistaka [is]
refuelling of motor vehicles
eldsneytistaka vélknúinna ökutækja [is]
aircraft-refuelling vehicle
eldsneytisvagn fyrir loftför [is]
fuel ERA aerodrome
eldsneytisvaraflugvöllur á flugleið [is]
væntanlegt [da]
alternativflygplats för tankning [sæ]
Kraftstoff-Reiseflugausweichflugplatz [de]
taxi fuel
eldsneyti til aksturs [is]
drivstoff for bakkekjöring (taksing) [da]
industrial fuels
eldsneyti til atvinnureksturs [is]
trip fuel
eldsneyti til flugs [is]
drivstoff for flygningen [da]
alternate fuel
eldsneyti til varaflugvallar [is]
drivstoff for flygning till alternativ [da]
refuse derived fuel
eldsneyti, unnið úr úrgangi [is]
road transport fuels
eldsneyti vegna flutninga á vegum [is]
automotive fuel
eldsneyti vélknúinna ökutækja [is]
alcohol-powered flueless fireplace
eldstæði án loftrásar sem brennir alkóhóli [is]
ethanolpejse [da]
alkoholeldad skorstenslös kamine [sæ]
foyer à éthanol sans conduit d´évacuation [fr]
alkoholbetriebene abzuglose Feuerstellen [de]
flame spread
eldsútbreiðslumark [is]
útbreiðslumark [is]
fire restricting material
eldtefjandi efni [is]
fire retardant
eldtefjandi efni [is]
flame retardant
eldtefjandi efni [is]
powdered flame retardant
eldtefjandi efni í duftformi [is]
fire integrity
eldtraustleiki [is]
flameproof
eldtraustur [is]
fireproof
eldtraustur [is]
fireproof container
eldtraustur kassi [is]
fireclay
eldtraustur leir [is]
equipment for cooking
eldunarbúnaður [is]
fire
eldur [is]
incipient fire
eldur á byrjunarstigi [is]
in-flight fire
eldur í flugvél á flugi [is]
fire-break
eldvarnarbelti [is]
fire door
eldvarnarhurð [is]
fire blanket
eldvarnarteppi [is]
flame thrower
eldvarpa [is]
firewall
eldveggur [is]
flame resistant
eldþolinn [is]
flame resistant container
eldþolinn gámur [is]
flame resistant canvas
eldþolinn segldúkur [is]
El Salvador
Republic of El Salvador
SV
SLV
El Salvador [is]
Lýðveldið El Salvador [is]
El Salvador, Republikken El Salvador [da]
El Salvador, Republiken El Salvador [sæ]
El Salvador, la République d´El Salvador [fr]
El Salvador, die Republik El Salvador [de]
national office
embætti á vegum aðildarríkis [is]
Directorate of Health
Embætti landlæknis [is]
European Public Prosecutors Office
embætti saksóknara Evrópusambandsins [is]
official correspondence
embættisbréf [is]
official
embættismaður [is]
delegated official
embættismaður í sendinefnd [is]
justice official
official of the administration of justice
embættismaður réttarkerfisins [is]
cabinet official
embættismaður stjórnarráðsins [is]
official passport
official duty passport
embættisvegabréf [is]
officielt pas [da]
officiellt pass [sæ]
passeport officiel [fr]
amtlicher Pass [de]
EMIR
European Market Infrastructure Regulation
EMIR [is]
final decision
endanleg ákvörðun [is]
endelig afgørelse, retskraftig afgørelse [da]
slutgiltigt beslut, beslut som vunnit laga kraft [sæ]
décision finale, décision passée en force de chose jugée [fr]
abschliessende Entscheidung, rechtskräftige Entscheidung [de]
final decision requiring a financial penalty to be paid by a natural person
endanleg ákvörðun um að einstaklingur skuli sæta fjárhagslegum viðurlögum [is]
final decision requiring a financial penalty to be paid by a legal person
endanleg ákvörðun um að lögaðili skuli sæta fjárhagslegum viðurlögum [is]
final disposal
endanleg förgun [is]
final GMM
endanleg gerð erfðabreyttra örvera [is]
final accounts
endanleg reikningsskil [is]
final operational notification
FON
endanleg rekstrarheimild [is]
endelig nettilslutningstilladelse [da]
slutligt driftsmeddelande [sæ]
notification opérationnelle finale [fr]
Endgültige Betriebserlaubnis (EBE) [de]
final formulation
endanleg samsetning [is]
definitive deprivation of property
endanleg svipting eignar [is]
final variety
endanlegt afbrigði [is]
definitive provisional MRL
endanlegt bráðabirgðahámarksgildi leifa [is]
definite schedule
endanleg tímaáætlun [is]
final tender
endanlegt tilboð [is]
settlement finality
endanlegt uppgjör [is]
final variety
endanlegt yrki [is]
final beneficiary
endanlegur aðstoðarþegi [is]
final judgement
endanlegur dómur [is]
endelig dom [da]
arrêt définitif [fr]
Endurteil [de]
final sentence
endanlegur dómur [is]
endelig dom [da]
lagakraftvunnen dom [sæ]
condamnation définitive [fr]
rechtskräftiges Urteil [de]
final user
endanlegur notandi [is]
final concentration
endanlegur styrkur [is]
end-entity certificate
endaskilríki [is]
final landing terminal
endastöð [is]
offshore terminal
endastöð undan ströndum [is]
customs office of destination
office of destination
endatollstöð [is]
tip of the probe
endi nema [is]
lifetime test
endingarprófun [is]
test for durability of the mechanism
endingarprófun [is]
economic life
endingartími [is]
lifetime
endingartími [is]
service life
endingartími [is]
good´s economic lifetime
endingartími vöru [is]
endosulfansulfate
endosúlfansúlfat [is]
endosulfan
endósúlfan [is]
refilling
enduráfylling [is]
grafting-on
double grafting
endurágræðsla [is]
dobbeltpodning [da]
dubbelympning [sæ]
surgreffage [fr]
Umpfropfung, Umveredelung, Zwischenpfropfung [de]
grafting of wine grape varieties
endurágræðsla vínþrúguyrkja [is]
restatement of an asset
endurákvörðun á eign [is]
retrofit part
endurbótarhlutur [is]
reform process
endurbótastarf [is]
brownfield
brownfield land
brownfield site
endurbyggingarsvæði [is]
byomdannelsesområde [da]
övergiven industrimark [sæ]
friche industrielle [fr]
Industriebrache [de]
Improvements to IFRS
Improvements to International Financial Reporting Standards
endurbætur á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum (IFRS) [is]
re-esterification
endurestrun [is]
enduresterun [is]
reesterificering [da]
omestring [sæ]
réestérification [fr]
Wiederveresterung [de]
refatting ingredient
endurfitandi efni [is]
refinancing
endurfjármögnun [is]
reclassify
endurflokka [is]
reclassification
endurflokkun [is]
restate financial statements
endurgera reikningsskil [is]
in-flight replanning
endurgerð áætlunar á flugi [is]
refermentation
endurgerjun [is]
free of charge number
endurgjaldslaust númer [is]
feedback
feed-back
endurgjöf [is]
refund
endurgreiða [is]
reimburse at a certain rate of interest
endurgreiða með vöxtum [is]
repayable funds
endurgreiðanlegir fjármunir [is]
refund
endurgreiðsla [is]
reimbursements of costs for health care
endurgreiðsla kostnaðar við heilsugæslu [is]
reimbursement of expenditure
endurgreiðsla útgjalda [is]
Member State of refund
endurgreiðsluaðildarríki [is]
aðildarríki þar sem endurgreiðsla fer fram [is]
system of reimbursement
endurgreiðslukerfi [is]
passenger refund right
endurgreiðsluréttur farþega [is]
export refund
endurgreiðslur vegna útflutnings [is]
útflutningsendurgreiðslur [is]
refund period
endurgreiðslutímabil [is]
refundable period
endurgreiðslutímabil [is]
refund application
endurgreiðsluumsókn [is]
regasification
re-gasification
endurgösun [is]
regasification plant
endurgösunarstöð [is]
fordampningsanlæg [da]
förångningsanläggning, återförgasningsanläggning [sæ]
installation de vaporisation, installation de regazéification [fr]
Wiederverdampfungsanlage [de]
regasification service
re-gasification service
endurgösunarþjónusta [is]
recovery procedure
procedure of recovery
endurheimtarferli [is]
recovery of waste phosphorus
endurheimt fosfórs úr úrgangi [is]
fertility restoration
endurheimt frjósemi [is]
frjósemisendurheimt [is]
restauration de la fertilité [fr]
Fertilitätsrestauration [de]
refunds of uncalled-for payment
endurheimt ofborgaðs fjár [is]
re-refining
endurhreinsun [is]
reflector
endurkastari [is]
sound reflection
endurkast hljóðs [is]
reflective clothing
endurkastsfatnaður [is]
reflecting plane
endurkastsflötur [is]
refundable
endurkræfur [is]
removal of accounts provision
endurkræf yfirfærsla [is]
right of recourse
endurkröfuréttur [is]
reassessment of conformity
re-assessment of conformity
endurmat á samræmi [is]
revalued amount of an asset
endurmatsfjárhæð eignar [is]
revaluation deficit
endurmatshalli [is]
remeasure at fair value
endurmeta á gangvirði [is]
reuse system of packaging
re-use system of packaging
endurnotkunarkerfi fyrir umbúðir [is]
renewable energy source
RES
renewables
regenerative source of energy
renewable source of energy
endurnýjanlegur orkugjafi [is]
A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility
endurnýjuð stefna ESB um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja fyrir tímabilið 2011-2014 [is]
refurbishing
endurnýjun [is]
regenerative capacity of nature
endurnýjunargeta náttúrunnar [is]
renewal verification
endurnýjunarsannprófun [is]
replacement certificate
endurnýjunarvottorð [is]
European Enforcement Order replacement certificate
endurnýjunarvottorð um evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
artificial recharge of groundwater bodies
endurnýjun grunnvatnshlota af mannavöldum [is]
recharge of the body of groundwater
endurnýjun grunnvatnshlots [is]
infrastructure upgrade
endurnýjun grunnvirkja [is]
refillable cylinder
endurnýtanlegt gashylki [is]
parallel flow regenerative kiln
PFRK
endurnýtingarofn með samhliða streymi [is]
regenerationsovn med parallelstrømning [da]
regenerativ parallellflödesugn [sæ]
four à flux parallèles à régénération [fr]
Gleichstrom-Gegenstrom-Regenerativöfen [de]
recovery facility
endurnýtingarstöð [is]
endurheimtustöð [is]
remanufactured packaging
endurnýttar umbúðir [is]
European Bank for Reconstruction and Development
EBRD
Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu [is]
Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Europæiske Udviklingsbank [da]
Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling [sæ]
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, BERD [fr]
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, EBWE [de]
recovery of a stock
stock recovery
endurreisn stofns [is]
ophjælpning af bestand, genopretning af bestand [da]
Wiederauffüllung der Bestände, Wiederaufbau der Bestände [de]
reforestation
endurræktun skóga [is]
reseller of mobile voice telephony services
endurseljandi farsímaþjónustu [is]
forced return
endursending gegn vilja viðkomandi [is]
redefine
endurskilgreina [is]
retro-reflecting
endurskin [is]
retro-reflection
endurskin [is]
reflective stud
endurskinshnappur [is]
reflective tape
endurskinslímband [is]
reflective bead
endurskinsperla [is]
coefficient of retroreflection
endurskinsstuðull [is]
retro-reflecting road stud
endurskinsvegbóla [is]
repairing the financial system
endurskipulagning fjármálamarkaðarins [is]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
financial system restructuring
restructuring of the financial system
endurskipulagning fjármálamarkaðarins [is]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
repairing the financial sector
endurskipulagning fjármálamarkaðarins [is]
restructuration du système financier [fr]
Reparatur des Finanzsystems, Reparatur des Finanzsektors, Umstrukturierung des Finanzsystems [de]
fleet restructuring
endurskipulagning flotans [is]
rebalancing of tariffs
endurskipulagning gjaldskráa [is]
restructure a financing operation
endurskipuleggja fjármögnunarstarfsemi [is]
revised estimated cash flow
endurskoðað, áætlað sjóðstreymi [is]
Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialised Agencies and the International Atomic Energy Agency
Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency
Panel of External Auditors of the UN, the Specialised Agencies and the International Atomic Energy Agency
endurskoðendur Sameinuðu þjóðanna, sérstofnana þeirra og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar [is]
endurskoðendur SÞ, sérstofnana þeirra og Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar [is]
Groupe des vérificateurs externes des comptes de l´Organisations des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l´Agence internationale de l´énergie atomique [fr]
revised flight plan
endurskoðuð flugáætlun [is]
audited financial accounts
endurskoðuð reikningsskil [is]
audited financial statements
endurskoðuð reikningsskil [is]
revised standard male and female mass values
endurskoðuð staðalmassagildi karla og kvenna [is]
audit firm
endurskoðunarfyrirtæki [is]
multi-office audit firm
endurskoðunarfyrirtæki með fleiri en eina skrifstofu [is]
Board of Auditors
endurskoðunarnefnd [is]
udvalg af revisorer [da]
collège des commissaires aux comptes [fr]
Gremium der Rechnungsprüfer [de]
review conference
endurskoðunarráðstefna [is]
revision conference
endurskoðunarráðstefna [is]
væntanlegt [da]
översynskonferens [sæ]
conférence de révision [fr]
Court of Auditors
European Court of Auditors
ECA
Endurskoðunarrétturinn [is]
Endurskoðunarréttur Evrópusambandsins [is]
audit file
endurskoðunarskjal [is]
fraud audit service
endurskoðunarþjónusta til að afhjúpa svik [is]
audit of financial statements
endurskoðun reikninga [is]
re-creation of wetlands areas
recreation of wetlands areas
endursköpun votlendissvæða [is]
reformatting
endursnið [is]
reformatted
endursniðinn [is]
reformat
endursníða [is]
rebalancing of the portfolio
endurstilling á eignasafni [is]
rebalancing of the hedge
endurstilling áhættuvarnar [is]
fuel return system
endurstreymiskerfi fyrir eldsneyti [is]
recurrence of discrepancy
endurtekið ósamræmi [is]
repeated infringements
endurtekin brot [is]
life reinsurance service
endurtryggingaþjónusta, tengd líftryggingum [is]
repetitive flight plan
endurtæk flugáætlun [is]
retransformation
re-transformation
endurummyndun [is]
retransformation [da]
retransformation [sæ]
retransformation [fr]
Retransformation [de]
recycled fibres
endurunnar trefjar [is]
revision of a judgment
endurupptaka dóms [is]
refarming
endurúthlutun [is]
redistribution of unallocated or unused exportable quantities
endurúthlutun óúthlutaðs eða ónotaðs útflutningskvóta [is]
reflector
endurvarpsflötur [is]
reflecting surface
endurvarpsflötur [is]
reflectivity
endurvarpshæfni [is]
retransmission of televised broadcasts
endurvarp sjónvarpsútsendinga [is]
reflectometer
endurvarpsmælir [is]
reflectance standard
endurvarpsstaðall [is]
coefficient of reflection
endurvarpsstuðull [is]
reflectance
endurvarpsstuðull [is]
revivifiable lactic bacteria
endurvekjanlegir mjólkursýrugerlar [is]
readmission of persons
endurviðtaka fólks [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Estonia
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Eistlands [is]
Agreement in the Form of Exchange of Notes on Readmission, between Iceland and Latvia
endurviðtökusamningur í formi orðsendingaskipta, milli Íslands og Lettlands [is]
recycling of containers
endurvinnsla umbúða [is]
recertification
endurvottun [is]
re-emulsifiability
endurýranleiki [is]
Enfer test
Enfer-prófun [is]
nil approach light facilities
engin aðflugsljósavirki [is]
no adverse treatment-related findings
engin merkjanleg, skaðleg, meðferðartengd áhrif [is]
absence of heartbeat
enginn hjartsláttur [is]
Bank of England
BoE
Englandsbanki [is]
a fortiori
enn frekar [is]
enrofloxacin
enrófloxasín [is]
epsilon-momfluorothrin
epsílon-momflúorótrín [is]
Equasis information system
Equasis-upplýsingakerfið [is]
European Community Action Scheme for the Mobility of University Students
ERASMUS
Erasmus-stúdentaskiptaáætlun Evrópubandalagsins [is]
Erasmus [is]
is hereby amended as follows
er breytt sem hér segir [is]
genetic modification
erfðabreyting [is]
erfðafræðileg breyting [is]
genetisk modifikation [da]
genetisk förändring, genmodifiering [sæ]
modification génétique [fr]
Genmutation [de]
genetically modified organism
GMO
erfðabreytt lífvera [is]
genetically modified
erfðabreyttur [is]
genetically modified micro-organism
genetically modified microorganism
GMM
erfðabreytt örvera [is]
hereditarily different
erfðafræðilega frábrugðinn [is]
genetic defect
erfðagalli [is]
genetic fingerprint
erfðamörk [is]
law of succession
erfðaréttur [is]
transformation event
single transformation event
single GM event
single-trait event
erfðaummyndun [is]
stök erfðaummyndun [is]
stacked-gene transformation event
stacked gene transformation event
erfðaummyndun með genastöflun [is]
stacked transformation event
gene stacked event
GM stacked event
erfðaummyndun með stöflun [is]
stablet GM-begivenhed, stablet transformationsbegivenhed [da]
staplad transformationshändelse [sæ]
événement empilé, événement de transformation empilé [fr]
kombiniertes Transformationsereignis [de]
difficult topography
erfiðir staðhættir [is]
difficult work
erfiðisvinna [is]
ergocalciferol
ergókalsíferól [is]
exchange of diplomatic notes
exchange of notes
erindaskipti [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for Visas, between Iceland and Pakistan
erindaskipti um afnám áritanaskyldu í diplómatísk og sérstök vegabréf og niðurfellingu gjalda fyrir vegabréfsáritanir, milli Íslands og Pakistans [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and special Passports and the Abolishment of Charges for certain Visas, between Iceland and the Philippines
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra og sérstakra vegabréfa og um niðurfellingu gjalda fyrir vissar áritanir, milli Íslands og Filippseyja [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements with regard to Holders of diplomatic and Service Passports, between Iceland and South Africa
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana gagnvart handhöfum diplómatískra vegabréfa og þjónustuvegabréfa, milli Íslands og Suður-Afríku [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Australia
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ástralíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Brazil
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Brasilíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Chile
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Chiles [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and France
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Frakklands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Gambia
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Gambíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and India
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Indlands [is]
Exchange of Diplomatic Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Ireland
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Írlands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Israel
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ísraels [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Italy
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Ítalíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Japan
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Japans [is]
Exchange of Notes concerning the Agreement for the Waiver of Non-Immigrant Visas, between Iceland and Canada
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Kanada [is]
Exchange of Notes concerning the Abolition of Visa Requirements, between Iceland and the Republic of Korea
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Kóreulýðveldisins [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Luxembourg
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Lúxemborgar [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Malaysia
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Malasíu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Mexico
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Mexíkós [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Monaco
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Mónakós [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Malta
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Möltu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and New Zealand
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Nýja-Sjálands [is]
Exchange of Notes concerning a Visa Abolition Agreement, between Iceland and Pakistan
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Pakistans [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Portugal
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Portúgals [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Poland
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Póllands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Romania
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Rúmeníu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and San Marino
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og San Marínós [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Slovenia
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Slóveníu [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Spain
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Spánar [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Switzerland
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Sviss [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Turkey
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Tyrklands [is]
Exchange of Notes concerning the Waiver of Visas, between Iceland and Germany
erindaskipti um afnám vegabréfsáritana, milli Íslands og Þýskalands [is]
Exchange of Notes concerning Amendments to Protocol 6 to the Trade Agreement between Iceland and the European Economic Community, 22.07.1972
erindaskipti um breytingar á bókun nr. 6, við viðskiptasamning milli Íslands og Efnahagsbandalags Evrópu, 22.07.1972 [is]
Exchange of Notes concerning Death Announcements, between Iceland and Germany
erindaskipti um dánartilkynningar, milli Íslands og Þýskalands [is]
Exchange of Notes concerning Air Traffic Services inside a Section of the Airspace of Greenland, between Iceland and Denmark
erindaskipti um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands, milli Íslands og Danmerkur [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement with Regard to Fisheries and the Conservation of living Resources in the Sea Area around Iceland, between Iceland and Belgium
erindaskipti um fyrirkomulag varðandi fiskveiðar og verndun lífrænna auðlinda á hafsvæðinu umhverfis Ísland, milli Íslands og Belgíu [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement of Trade in Agricultural Products, between Iceland and Bulgaria
erindaskipti um fyrirkomulag viðskipta með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Búlgaríu [is]
Exchange of Notes concerning Arrangement of Trade in Agricultural Products, between Iceland and Rumenia
erindaskipti um fyrirkomulag viðskipta með landbúnaðarafurðir, milli Íslands og Rúmeníu [is]
Exchange of Notes concerning reciprocal Recognition of Trade Marks, between Iceland and Italy
erindaskipti um gagnkvæma skráningu vörumerkja, milli Íslands og Ítalíu [is]
Exchange of Notes concerning mutual Security, between Iceland and the United States of America
erindaskipti um gagnkvæmt öryggi, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Exchange of Notes concerning Extradition Expenses, between Iceland and Germany
erindaskipti um kostnað við framsal sakamanna, milli Íslands og Þýskalands [is]
Exchange of Notes concerning cultural and scientific Cooperation, between Iceland and Israel
erindaskipti um menningar- og vísindasamstarf, milli Íslands og Ísraels [is]
Exchange of Notes concerning cultural and scientific Cooperation, between Iceland and Czechoslovakia
erindaskipti um menningar- og vísindasamstarf, milli Íslands og Tékkóslóvakíu [is]
Exchange of Notes concerning the Agreement on cultural, scientific and technological Relations, between Iceland and Poland
erindaskipti um menningar-, vísinda- og tæknitengsl, milli Íslands og Póllands [is]
Exchange of Notes concerning Award of Medals, between Iceland and Norway
erindaskipti um orðuveitingar, milli Íslands og Noregs [is]
Exchange of Notes concerning Award of Medals, between Iceland and Sweden
erindaskipti um orðuveitingar, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Exchange of Notes concerning Cooperation on the Construction of a Terminal Facility at Keflavík Airport, between Iceland and the United States of America
erindaskipti um samvinnu um byggingu flugstöðvar á Keflavíkurflugvelli, milli Íslands og Bandaríkja Norður-Ameríku [is]
Exchange of Notes concerning Transfer of Death Certificates and other Certificates, between Iceland and Sweden
erindaskipti um sendingu dánarvottorða og annarra vottorða, milli Íslands og Svíþjóðar [is]
Exchange of Notes concerning the Issue of Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and the United Kingdom
erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Bretlands [is]
Exchange of Notes concerning the Issue of Licences to Amateur Radio Operators, between Iceland and Canada
erindaskipti um útgáfu radíóáhugamannaleyfa, milli Íslands og Kanada [is]
Exchange of Notes concerning Commercial Transactions, between Iceland and Portugal
erindaskipti um verslunarviðskipti, milli Íslands og Portúgals [is]
terms of reference
erindisbréf [is]
official duty regulation
erindisbréf [is]
Eritrea
State of Eritrea
ER
ERI
Eritrea [is]
Eritreuríki [is]
Eritrea, Staten Eritrea [da]
Eritrea, Staten Eritrea [sæ]
l´Érythrée, l´État d´Érythrée [fr]
Eritrea, der Staat Eritrea [de]
foreign assets
erlendar eignir [is]
foreign liabilities
erlendar skuldir [is]
foreign judgement
erlendur dómur [is]
jugement étranger [fr]
ausländischer Urteil [de]
foreign investor
erlendur fjárfestir [is]
investisseur étranger [fr]
foreign exchange
erlendur gjaldeyrir [is]
FX
foreign exchange
erlendur gjaldmiðill [is]
erlendur gjaldeyrir [is]
foreign currency
erlendur gjaldmiðill [is]
foreign armed forces
erlendur herafli [is]
foreign terrorist fighter
erlendur hryðjuverkavígamaður [is]
foreign operation
erlendur rekstur [is]
rekstur erlendis [is]
foreign national
erlendur ríkisborgari [is]
foreign language
erlent tungumál [is]
foreign territory
erlent yfirráðasvæði [is]
irritating effects
irritant effects
ertandi áhrif [is]
Leguminosae
legume family
ertublómaætt [is]
bælgfrugter, bælgplanter [da]
säd, ärtväxter [sæ]
légumineuses [fr]
Leguminosen, Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchter, Hülsenfrüchtler [de]
Leguminosae [la]
ESA 1979
European System of National and Regional Accounts
ESA 1979 [is]
Enhanced Structural Adjustment Facility
ESAF
ESAF-lánaflokkur Alþjóðagjaldeyrissjóðsins [is]
udvidet strukturtilpasningsfacilitet [da]
utvidgad strukturanpassningsfacilitet [sæ]
facilité d´ajustement structurel renforcée, FASR [fr]
Erweiterte Strukturanpassungsfazilität [de]
EU-type examination certificate
ESB-gerðarprófunarvottorð [is]
esfenvalerate
esfenvalerat [is]
FCM substance
ESM-efni [is]
esterified
estraður [is]
esteraður [is]
esterification
estrun [is]
esterun [is]
forestring [da]
förestring, esterbildning [sæ]
estérification [fr]
Veresterung, Esterisierung [de]
ethalfluralin
etalflúralín [is]
ethametsulfuron-methyl
etametsúlfúrónmetýl [is]
flex-fuel ethanol vehicle
etanólknúið ökutæki sem knýja má með fjölblöndueldsneyti [is]
ethanol-fuelled
etanólknúinn [is]
ethyl alcohol of agricultural origin
ethanol of agricultural origin
etanól úr landbúnaði [is]
landbúnaðaretanól [is]
landbrugsalkohol, landbrugsethanol, ethanol fremstillet af landbrugsprodukter [da]
jordbruksalkohol, etanol som framställts av jordbruksprodukter [sæ]
alcool éthylique d''origine agricole [fr]
Agraralkohol, Aethylalkohol landwirtschaftlichen Ursprungs [de]
ethyl alcohol of viticultural origin
ethanol of viticultural origin
etanól úr vínyrkju [is]
ethanesulfonic acid
etansúlfónsýra [is]
ethane efficiency
etanvirkni [is]
ethoxysulfuron
etoxýsúlfúrón [is]
etofenprox
ethofenprox
etófenprox [is]
ethofumesate
etófúmesat [is]
primary-form polymer of ethylene
etýlenfjölliða í óunnu formi [is]
movement certificate EUR.1
EUR.1 movement certificate
EUR.1-flutningsskírteini [is]
Euribor
Euro Interbank Offered Rate
Euribor-vextir [is]
Eurobalise spot interface
Eurobalise-skilflötur [is]
Eurasian Group on Money Laundering and Financing of Terrorism
Evrasíuhópurinn um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka [is]
Groupe eurasien de lutte contre le blanchiment d´argent et le financement du terrorisme [fr]
Eurasische Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Eurasische Gruppe gegen Geldwäsche [de]
Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth
Evrópa 2020 - áætlun um snjallhagvöxt, sjálfbæran hagvöxt og hagvöxt fyrir alla [is]
Europe for Citizens
Evrópa fyrir borgarana [is]
Europe of tomorrow
Evrópa í náinni framtíð [is]
Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies
Evrópa í síbreytilegum heimi - Nýsköpun og sjálfsrýni í samfélögum fyrir alla [is]
Europe of rights
Evrópa sem byggð er á réttindum [is]
ett Europa som bygger på rättigheter [da]
European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights
Evrópska athugunarstöðin um brot á hugverkaréttindum [is]
Committee of European Banking Supervisors
CEBS
evrópska bankaeftirlitsnefndin [is]
European road safety action programme
evrópsk aðgerðaáætlun um umferðaröryggi [is]
European chemical Substances Information System
ESIS
evrópska efnaupplýsingakerfið [is]
European Agency for Reconstruction
EAR
Evrópska endurreisnarstofnunin [is]
European System of Financial Supervisors
ESFS
Evrópska fjármálaeftirlitskerfið [is]
European classification system for reaction to fire
evrópska flokkunarkerfið yfir viðbrögð við bruna [is]
European Grid Infrastructure
evrópska Grid-grunnvirkið [is]
European Software Institute
Evrópska hugbúnaðarstofnunin [is]
European Vertical Reference System
EVRS
evrópska hæðarkerfið [is]
European Police Office
Europol
Evrópska lögregluskrifstofan [is]
European Progress Microfinance Facility
evrópska Progress-örfjármögnunarleiðin [is]
European Code of Best Practices Facilitating Access by SMEs to Public Procurement Contracts
evrópskar reglur um bestu starfsvenjur sem auðvelda litlum og meðalstórum fyrirtækjum aðgang að samningum um opinber innkaup [is]
European Code for Inland Waterways
ECIW
evrópskar reglur um skipgengar vatnaleiðir [is]
European Code of Conduct for Mediators
evrópskar siðareglur fyrir sáttasemjara [is]
European Code of Conduct relating to electronic payment (relations between financial institutions, traders and service establishments, and consumers)
evrópskar starfsreglur um rafrænar greiðslur (sambandið milli fjármálastofnana, miðlara og þjónustufyrirtækja og neytenda) [is]
European transport infrastructure
evrópska samgöngugrunnvirkið [is]
European Co-ordination Office
European Coordination Office
evrópska samráðsskrifstofan [is]
European firearms pass
evrópska skotvopnaleyfið [is]
European network of schools
Evrópska skólanetið [is]
European Shadow Financial Regulatory Committee
ESFRC
evrópska skuggafjármálareglugerðarnefndin [is]
European Asylum Support Office
EASO
Evrópska stuðningsskrifstofan í hælismálefnum [is]
European Technical and Scientific Centre
ETSC
Evrópska tækni- og vísindamiðstöðin [is]
European List of Wastes
Evrópska úrgangsskráin [is]
den europæiske liste over affald [da]
den europeiska avfallsförteckningen [sæ]
la liste européenne des déchets [fr]
Europäischen Abfallverzeichnis [de]
European Legislation Identifier
evrópska veflagasafnið [is]
European Terrestrial Reference System 1989
ETRS89
Evrópska viðmiðunarkerfið 1989 [is]
European Agency for Safety and Health at Work
EU-OSHA
Evrópska vinnuverndarstofnunin [is]
European Scientific Foundation
ESF
Evrópska vísindastofnunin [is]
European System of Integrated Economic Accounts
European System of Accounts
ESA
evrópska þjóðhagsreikningakerfið [is]
EÞK [is]
European Vehicle and Driving Licence Information System
European Car and Driving Licence Information System
EUCARIS
evrópska ökutækja- og ökuskírteinaupplýsingakerfið [is]
European travel document for the return of illegally staying third-country nationals
European travel document for return
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu ríkisborgara þriðju landa sem dvelja ólöglega í aðildarríkjunum [is]
evrópsk ferðaskilríki fyrir endursendingu [is]
ECOICOP
European classification of individual consumption according to purpose
evrópsk flokkun einkaneyslu eftir tilgangi [is]
European specification
evrópsk forskrift [is]
European Enforcement Order
evrópsk fullnustufyrirmæli [is]
European Enforcement Order for uncontested claims
evrópsk fullnustufyrirmæli þegar um er að ræða óumdeildar kröfur [is]
EIF
European Integration Fund
European Fund for the Integration of non-EU immigrants
Evrópski aðlögunarsjóðurinn [is]
Evrópski sjóðurinn fyrir aðlögun innflytjenda frá löndum utan ESB [is]
European Return Fund
ERF
Evrópski endursendingarsjóðurinn [is]
Eurodac
European system for the comparison of the dactyloscopic records of asylum seekers (IATE)
European fingerprinting system
evrópski fingrafaragrunnurinn [is]
Eurodac [is]
European Financial Stability Facility
EFSF
Evrópski fjármálastöðugleikasjóðurinn [is]
European Refugee Fund
ERF
Evrópski flóttamannasjóðurinn [is]
European Fund for the Integration of third-country nationals
Evrópski sjóðurinn um aðlögun ríkisborgara þriðju landa [is]
European Shortlist for Causes of Death
evrópski stuttlistinn yfir dánarorsakir [is]
European Support Fund for the Coproduction and Distribution of Creative Cinematographic and Audiovisual Works
EURIMAGES
Evrópski styrktarsjóðurinn fyrir sameiginlega framleiðslu og dreifingu frumlegra kvikmynda- og hljóð- og myndmiðlaverka [is]
European SAFA Steering Group
ESSG
evrópski stýrihópurinn um öryggisskoðun erlendra loftfara [is]
ESSG-stýrihópurinn [is]
European Structural Fund
Evrópski uppbyggingarsjóðurinn [is]
European Qualifications Framework for lifelong learning
EQF
evrópski viðmiðaramminn fyrir ævinám [is]
European Qualifications Framework
EQF
evrópski viðmiðaramminn um menntun og hæfi [is]
European Youth Forum
evrópski æskulýðsvettvangurinn [is]
ATM Master Plan
European Air Traffic Management Master Plan
evrópsk mynsturáætlun um rekstrarstjórnun flugumferðar [is]
mynsturáætlun um rekstrarstjórnun flugumferðar [is]
europæisk masterplan for lufttrafikstyringen [da]
generalplan för det europeiska nätverket för flygledningstjänst [sæ]
Generalplan für das europäische Flugverkehrsmanagement [de]
European consultative forum
evrópsk ráðgjafarmiðstöð [is]
European consultative forum on the environment and sustainable development
Evrópsk ráðgjafarmiðstöð á sviði umhverfismála og sjálfbærrar þróunar [is]
European Advisory Committee on Statistical Information in the Economic and Social Spheres
evrópsk ráðgjafarnefnd um hagskýrslugerð á sviði efnahags- og félagsmála [is]
European Financial Reporting Advisory Group
EFRAG
evrópsk ráðgjafarnefnd um reikningsskil [is]
European unit of account
EUA
evrópsk reiknieining [is]
European Root CA
European Root Certification Authority
ERCA
evrópsk rótarvottunarstöð [is]
European model of society
evrópsk samfélagsgerð [is]
European Register of Road Transport Undertakings
ERRU
Evrópsk skrá yfir flutningafyrirtæki á vegum [is]
European vessel identification number
evrópskt auðkennisnúmer skips [is]
European content for the digital millennium
evrópskt efni á stafrænni þúsöld [is]
European Credit system for Vocational Education and Training
ECVET
evrópskt einingakerfi fyrir starfsmenntun [is]
European professional card
EPC
evrópskt fagskírteini [is]
europæisk erhvervspas [da]
europeiskt yrkeskort [sæ]
carte professionnelle européenne [fr]
Europäischer Berufsausweis [de]
EPC for temporary and occasional provision of services
evrópskt fagskírteini til að veita þjónustu tímabundið og óreglulega [is]
EPC for establishment
European professional card for establishment
evrópskt fagskírteini til staðfestu [is]
European Financial Stabilisation Mechanism
EFSM
evrópskt fjármálastöðugleikakerfi [is]
European classification for skills/competences, qualifications and occupations
evrópskt flokkunarkerfi fyrir færni/hæfni, menntun og hæfi og starfsgreinar [is]
European system of statistics
evrópskt hagskýrslukerfi [is]
European air traffic management system
evrópskt kerfi fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar [is]
European System of Integrated Social Protection Statistics
ESSPROS
evrópskt kerfi samþættra hagskýrslna um félagslega vernd [is]
European System for the International Clearing of Vacancies and Applications for Employment
SEDOC
evrópskt kerfi um ráðningar og starfsumsóknir á alþjóðavettvangi [is]
European Network for Quality Assurance in Vocational Education and Training
evrópskt net fyrir gæðatryggingu í starfsmenntun [is]
European air traffic management network
EATMN
evrópskt net fyrir rekstrarstjórnun flugumferðar [is]
European Network of Civil Aviation Safety Investigation Authorities
evrópskt net fyrir yfirvöld öryggisrannsókna í almenningsflugi [is]
europæisk netværk af den civile luftfarts sikkerhedsundersøgelsesmyndigheder [da]
réseau européen des autorités responsables des enquêtes de sécurité dans l´aviation civile [fr]
European approval for materials
evrópskt samþykki efna [is]
European Rail Traffic Managament System
ERTMS
evrópskt stjórnunarkerfi fyrir járnbrautarumferð [is]
European Reference Network
evrópskt tilvísunarnet [is]
European Technical Specification
evrópskt tæknisamþykki [is]
European information network on rare diseases
evrópskt upplýsinganet fyrir sjaldgæfa sjúkdóma [is]
European environment information and observation network
evrópskt upplýsinga- og eftirlitsnet á sviði umhverfismála [is]
European forestry information and communication system
EFICS
evrópskt upplýsinga- og fjarskiptakerfi í tengslum við skógrækt [is]
complementary European information network
evrópskt viðbótarupplýsinganet [is]
European credit transfer system
ECTS
evrópskt viðurkenningarkerfi fyrir námseiningar [is]
European system of national and regional accounts in the European Community
ESA 1995
ESA 95
evrópskt þjóðhags- og svæðisreikningakerfi í Evrópubandalaginu frá 1995 [is]
ESA 1995 [is]
Banking Federation of the European Union
European Banking Federation
EBF
Evrópsku bankasamtökin [is]
EuVECA
European Venture Capital Fund
evrópskur áhættufjármagnssjóður [is]
EuSEF
European Social Entrepreneurship Fund
Evrópskur félagslegur framtakssjóður [is]
European Quality Framework for Social Services
evrópskur gæðarammi fyrir félagsþjónustu [is]
Body of European Regulators for Electronic Communications
BEREC
evrópskur hópur eftirlitsaðila á sviði rafrænna fjarskipta [is]
European Regulators Group for Electronic Communications Networks and Services
evrópskur hópur eftirlitsaðila fyrir rafræn fjarskiptanet og -þjónustu [is]
European Regulators Group for Electricity and Gas
ERGEG
evrópskur hópur eftirlitsaðila með rafmagni og gasi [is]
TEGoVA
European Group of Valuers´ Associations
evrópskur hópur matsaðilasamtaka [is]
European long-term investment fund
ELTIF
Evrópskur langtímafjárfestingarsjóður [is]
European regulatory framework
evrópskur reglurammi [is]
European area of cooperation
European area of co-operation
evrópskur samstarfsvettvangur [is]
European Clean Air Forum
evrópskur samstarfsvettvangur um hreint loft [is]
Et europæisk forum for ren luft [da]
Ett europeiskt forum för ren luft [sæ]
ein Europäisches Forum für saubere Luft [de]
European Corporate Governance Forum
evrópskur samstarfsvettvangur um stjórnarhætti fyrirtækja [is]
European Technology Platform
evrópskur tæknivettvangur [is]
European Platform against Poverty and Social Exclusion
Evrópskur vettvangur til að reisa skorður við fátækt og félagslegri útilokun [is]
European Quality Assurance Reference Framework
evrópskur viðmiðunarrammi fyrir gæðatryggingu [is]
European Index of Consumer Prices
EICP
evrópsk vísitala neysluverðs [is]
European Mobile and Personal Communications Services Forum
Evrópsk þjónustumiðstöð á sviði farsíma- og einkafjarskipta [is]
European Year for Combating Poverty and Social Exclusion
Evrópuár baráttu gegn fátækt og félagslegri útilokun [is]
European Year of Languages
Evrópuár tungumála [is]
European Agenda for Adult Learning
Evrópuáætlun um nám fullorðinna [is]
European Programme on emissions, fuels and engine technologies
EPEFE
Evrópuáætlun um útblástur, eldsneyti og véltækni [is]
European programme for critical infrastructure protection
EPCIP
Evrópuáætlun um vernd þýðingarmikilla grunnvirkja [is]
European Monitoring and Evaluation of Pollutants
EMEP
Evrópuáætlun um vöktun og mat á mengunarefnum [is]
European Court of Justice
Court of Justice
ECJ
Court of Justice of the European Union
Evrópudómstóllinn [is]
Dómstóllinn [is]
European Meeting of People Experiencing Poverty
Evrópufundur fátæks fólks [is]
Eurotariff
Evrópugjaldskrá [is]
European Group of Auditors´ Oversight Bodies
EGAOB
Evrópuhópur eftirlitsaðila endurskoðenda [is]
European Grouping of Territorial Cooperation
European Grouping for Territorial Cooperation
European Grouping of Territorial Co-operation
European Grouping for Territorial Co-operation
EGTC
Evrópuhópur um svæðasamvinnu [is]
European Centre for the Development of Vocational Training
Cedefop
Evrópumiðstöð fyrir þróun starfsmenntunar [is]
European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals
ECETOC
Evrópumiðstöð rannsókna á umhverfiseiturhrifum og eiturefnafræði [is]
European Centre for the Validation of Alternative Methods
ECVAM
Evrópumiðstöð um fullgildingu staðgönguaðferða [is]
Committee of European Auditing Oversight Bodies
CEAOB
Evrópunefnd eftirlitsaðila endurskoðenda [is]
Council of Europe´s European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment and Punishment
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment and Punishment
Council of Europe Anti-Torture Committee
Committee for the Prevention of Torture
CPT
Evrópunefnd Evrópuráðsins um forvarnir gegn pyntingum og ómannúðlegri eða niðurlægjandi meðferð eða refsingu [is]
Evrópunefnd um forvarnir gegn pyntingum og ómannúðlegri eða niðurlægjandi meðferð eða refsingu [is]
Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf [da]
Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning [sæ]
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants [fr]
Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, Europäischer Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe [de]
European Committee for Telecommunications Regulatory Affairs
ECTRA
Evrópunefnd um reglur á fjarskiptasviðinu [is]
European Commission for the control of foot-and-mouth disease
Evrópunefnd vegna eftirlits með gin- og klaufaveiki [is]
European Network for Rural Development
Evrópunet fyrir dreifbýlisþróun [is]
European Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law
IMPEL network
Evrópunet fyrir framkvæmd og framfylgd umhverfislöggjafar [is]
IMPEL-net [is]
European network of equality bodies
Equinet
Evrópunet jafnréttisstofnana [is]
European Network of Mentors for Women Entrepreneurs
Evrópunet leiðbeinenda kvenfrumkvöðla [is]
ENTSO for Electricity
Evrópunet raforkuflutningskerfisstjóra [is]
European Network of GMO Laboratories
ENGL
Evrópunet rannsóknarstofa á sviði erfðabreyttra lífvera [is]
Europäisches Netz von GVO-Laboratorien [de]
European Network of Health-Promoting Schools
Evrópunet skóla sem stuðla að heilsueflingu [is]
European Network of Ombudsmen
Evrópunet umboðsmanna [is]
Council of Europe
COE
Evrópuráðið [is]
Europarådet [da]
Europarådet [sæ]
Conseil de l´Europe, CdE [fr]
Europarat [de]
European Conference on Women in Power
Evrópuráðstefna kvenna í valdastöðum [is]
European Conference of Women Ministers
Evrópuráðstefna kvenráðherra [is]
European Code of Social Security
ETS No. 048, 048A, Protocol to the European Code of Social Security (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópureglur um félagslegt öryggi [is]
SES nr. 48 og 48A (Safn Evrópusamninga) [is]
Association of European Airlines
AEA
Evrópusamband flugfélaga [is]
European Civil Aviation Conference
Evrópusamband flugmálastjórna [is]
European Association of Public Sector Pension Institutions
EAPSPI
Evrópusamband lífeyrisstofnana hins opinbera [is]
European Community of Consumer Cooperatives
Eurocoop
Evrópusamband neytendasamtaka [is]
European Association of Paritarian Institutions
AEIP
Evrópusamband stofnana um jöfn réttindi [is]
European Trade Union Confederation
ETUC
Evrópusamband verkalýðsfélaga [is]
Anti-Doping Convention
ETS No. 135 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur gegn misnotkun lyfja í íþróttum [is]
SES nr. 135 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on the International Validity of Criminal Judgements
Evrópusamningur um alþjóðlegt gildi refsidóma [is]
European Agreement concerning certain aspects of the organisation of working time in inland waterway transport
Evrópusamningur um ákveðna þætti sem varða skipulag vinnutíma í flutningum á skipgengum vatnaleiðum [is]
European Convention on the Control of the Acquisition and Possession of Firearms by Individuals
Evrópusamningur um eftirlit með umráðum einstaklinga á skotvopnum og með því hvernig þeir afla þeirra [is]
European Agreement on Travel by Young Persons on Collective Passports between the Member Countries of the Council of Europe
Evrópusamningur um ferðalög æskufólks á sameiginlegum vegabréfum milli aðildarríkja Evrópuráðsins [is]
European Convention on Extradition
ETS No. 024, 086, 098 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um framsal sakamanna [is]
SES nr. 24, 86 og 98 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention européenne d´extradition [fr]
Europäisches Auslieferungsübereinkommen [de]
European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
ETS No. 030, 099 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um gagnkvæma aðstoð í sakamálum [is]
SES nr. 30 og 99 (Safn Evrópusamninga) [is]
Convention européenne d´entraide judiciaire en matière pénale [fr]
Europäisches Übereinkommen über Rechtshilfe in Strafsachen [de]
European Agreement on continued Payment of Scholarships to Students studying abroad
Evrópusamningur um greiðslu námsstyrkja til námsmanna erlendis [is]
European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Court of Human Rights
Evrópusamningur um málefni þátttakenda í málflutningi fyrir Mannréttindadómstól Evrópu [is]
European Agreement relating to Persons Participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights
Evrópusamningur um málefni þátttakenda í málflutningi fyrir mannréttindanefnd og mannréttindadómstóli Evrópu [is]
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ADR
Evrópusamningur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum [is]
European Convention on Spectator Violence and Misbehavior at Sports Events and in particular at Football Matches
ETS No. 120 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um ofbeldi og ótilhlýðilega hegðun áhorfenda á íþróttamótum, einkum á knattspyrnuleikjum [is]
SES nr. 120 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on the Legal Status of Migrant Workers
ETS No. 093 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um réttarstöðu farandlaunþega [is]
SES nr. 93 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on the Exercise of Children´s Rights
ETS No. 160 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um réttindi barna [is]
SES nr. 160 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on Nationality
ETS No. 166 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um ríkisfang [is]
SES nr. 166 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on Cinematographic Co-production
ETS No. 147 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um samframleiðslu kvikmyndaverka [is]
SES nr. 147 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on Transfrontier Television
ETS No. 132 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um sjónvarpsútsendingar yfir landamæri [is]
SES nr. 132 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Agreement in respect of the Working Time of Seafarers
Evrópusamningur um skipulag á vinnutíma sjómanna [is]
European Agreement on the Organisation of Working Time of Mobile Workers in Civil Aviation
Evrópusamningur um skipulag vinnutíma farstarfsmanna í almenningsflugi [is]
European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport
AETR
Evrópusamningur um störf áhafna ökutækja sem annast alþjóðlega flutninga á vegum [is]
AETR-samningurinn [is]
European Convention on Information on Foreign Law
Evrópusamningur um upplýsingar um erlenda löggjöf [is]
European Convention on the Suppression of Terrorism
ETS No. 090 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um varnir gegn hryðjuverkum [is]
SES nr. 90 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
ETS No. 126, 151, 152 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu [is]
SES nr. 126, 151 og 152 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes
Evrópusamningur um vernd dýra í landbúnaði [is]
European Convention for the Protection of Animals during International Transport
Evrópusamningur um vernd dýra í millilandaflutningum [is]
European Convention on the Protection of the Archeological Heritage
Evrópusamningur um vernd fornleifaarfsins [is]
European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (Revised)
ETS No. 143 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um vernd fornleifaarfsins (endurskoðaður) [is]
SES nr. 143 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes
ETS No. 123 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um verndun hryggdýra sem notuð eru í tilraunum og í öðrum vísindalegum tilgangi [is]
SES nr. 123 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Agreement on the Exchange of Therapeutic Substances of Human Origin
ETS No. 026 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um viðskipti með lækningaefni úr líkömum manna [is]
SES nr. 26 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions Concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Children
ETS No. 105 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusamningur um viðurkenningu og fullnustu ákvarðana varðandi forsjá barna og endurheimt forsjár barna [is]
SES nr. 105 (Safn Evrópusamninga) [is]
European cooperation in the field of scientific and technological research
European co-operation in the field of scientific and technological research
COST
Evrópusamstarf á sviði vísinda- og tæknirannsókna [is]
European Centre of Enterprises with Public Participation
CEEP
Evrópusamtök fyrirtækja með opinberri eignaraðild [is]
European Federation of the Perfume, Cosmetics and Toiletries Industries
COLIPA
Evrópusamtök ilmvatns- og snyrtivöruframleiðenda [is]
European Flavour and Fragrance Association
Evrópusamtök um bragð og ilm [is]
European Organisation for Civil Aviation Equipment
European Organization for Civil Aviation Equipment
Eurocae
Evrópusamtök um búnað í almenningsflugi [is]
European Co-operation for Accreditation
EA
Evrópusamtök um faggildingu [is]
European Association for Railway Interoperability
AEIF
Evrópusamtök um rekstrarsamhæfi járnbrauta [is]
European Organisation for Technical Approval
European Organization for Technical Approval
EOTA
Evrópusamtök um tæknisamþykki [is]
European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers
KIC
Evrópusáttmáli fyrir vísindamenn og siðareglur við ráðningu vísindamanna [is]
European Pact for Gender Equality
Evrópusáttmálinn um jafnrétti kynjanna [is]
European Charter for Small Enterprises
Evrópusáttmáli um lítil fyrirtæki [is]
European Charter of Local Self-Government
ETS No. 122 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusáttmáli um sjálfsstjórn sveitarfélaga [is]
SES nr. 122 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Charter for Regional or Minority Languages
ETS No. 148 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
Evrópusáttmáli um svæðisbundin tungumál og tungumál minnihlutahópa [is]
SES nr. 148 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Fund for Strategic Investments
EFSI
evrópusjóður fyrir stefnumiðaðar fjárfestingar [is]
European Globalisation Adjustment Fund
Evrópusjóður um aðlögun vegna alþjóðavæðingar [is]
European Quality Assurance Register for Higher Education
EQAR
Evrópuskrá um gæðatryggingu æðri menntunar [is]
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EINECS
Evrópuskrá yfir hrein efni á markaði [is]
European list of ship recycling facilities
Evrópuskrá yfir skipaendurvinnslustöðvar [is]
European list of notified substances
ELINCS
Evrópuskrá yfir tilkynnt efni [is]
European Anti-fraud Office
OLAF
Evrópuskrifstofan um aðgerðir gegn svikum [is]
Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig [da]
Office européen de lutte antifraude [fr]
European Office of the United Nations
Evrópuskrifstofa Sameinuðu þjóðanna [is]
De Forenede Nationers Europæiske Kontor [da]
Office européen des Nations unies [fr]
European Office of the United Nations Development Programme
Evrópuskrifstofa Þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna [is]
European Union Agency for Fundamental Rights
FRA
Evrópustofnun grundvallarmannréttinda [is]
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
EUROFOUND
Evrópustofnun um bætt lífskjör og starfsskilyrði [is]
European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union
FRONTEX
FRONTEX Agency
Evrópustofnun um framkvæmd samvinnu á ytri landamærum aðildarríkja Evrópusambandsins [is]
Landamærastofnun Evrópu [is]
European Institute for Gender Equality
Evrópustofnun um jafnrétti kynjanna [is]
European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice
eu-LISA
Evrópustofnun um rekstur stórra upplýsingatæknikerfa á svæði frelsis, öryggis og réttlætis [is]
European Organisation for the Safety of Air Navigation
European Organization for the Safety of Air Navigation
Eurocontrol
Evrópustofnun um öryggi flugleiðsögu [is]
European Fraud Bulletin
Evróputíðindi um falsanir [is]
Den Europæiske Forfalskningsbulletin [da]
Europeiska förfalskningsbulletinen [sæ]
Bulletin européen des fraudes [fr]
die europäische Informationsschrift über gefälschte Dokumente [de]
European older people´s platform
AGE
Evrópuvettvangur eldri borgara [is]
delete a flag
eyða merki [is]
effacer [fr]
löschen [de]
desertification
eyðimerkurmyndun [is]
chemical weapons destruction facility
eyðingarstöð efnavopna [is]
certificate of destruction
eyðingarvottorð [is]
erasure of data
eyðing upplýsinga [is]
consumption figures
eyðslumörk [is]
Indo-Pacific blue marlin
eyjamerlingur [is]
Indo-pazifischer Blauer Marlin [de]
Makaira mazara [la]
pectoral fin
eyruggi [is]
Council of the Baltic Sea States
CBSS
Eystrasaltsráðið [is]
Ethiopia
Federal Democratic Republic of Ethiopia
ET
ETH
Eþíópía [is]
Sambandslýðstjórnarlýðveldið Eþíópía [is]
Etiopien, Den Føderative Demokratiske Republik Etiopien [da]
Etiopien, Demokratiska förbundsrepubliken Etiopien [sæ]
l´Ethiopie, la République démocratique fédérale d´Ethiopie [fr]
Äthiopien, die Demokratische Bundesrepublik Äthiopien [de]
professional body
fagaðili [is]
animal professional
fagaðili á starfssviði sem tengist dýrum [is]
dyrefagperson/.../djuryrkesverksam person [da]
professionnel lié aux animaux [fr]
Angehöriger der mit Tieren befassten Berufe [de]
professional association
fagfélag [is]
professional organisation
professional organization
fagfélag [is]
professional membership organisation
professional membership organization
fagfélag [is]
professional investor
fagfjárfestir [is]
health professionals
fagfólk í heilbrigðisþjónustu [is]
professional sector
faggeiri [is]
accreditation certificate
faggildingarvottorð [is]
professional proficiency
fagkunnátta [is]
professional standard
fagleg gæði [is]
professional profile
fagleg hæfni [is]
support staff
supporting staff
faglegir ábyrgðarmenn [is]
hjælpepresonale [da]
stödpersonal [sæ]
personnels de soutien [fr]
Unterstützungspersonal [de]
professional interests
faglegir hagsmunir [is]
professional qualifications
fagleg menntun og hæfi [is]
professional integrity
fagleg ráðvendni [is]
professional body
fagleg samtök [is]
professional
faglegur [is]
professional end user
professional end-user
faglegur endanlegur notandi [is]
qualified meteorological information service
fagleg veðurupplýsingaþjónusta [is]
health care professional
faglærður heilbrigðisstarfsmaður [is]
professional decorator
faglærður málari [is]
professional person
fagmaður [is]
professional
fagmaður [is]
professional card
fagskírteini [is]
professional standard
fagstaðall [is]
professional trade
fagstarfsemi [is]
professional office
fagstofa [is]
splendid alfonsino
fagurserkur [is]
pragtberyx [da]
mindre beryx [sæ]
Alfoncino [de]
Beryx splendens [la]
professional knowledge
fagþekking [is]
Falkland sprat
falklandsbrislingur [is]
sprat des îles Falkland [fr]
Sprattus fuegensis [la]
Falkland Islands
FK
Falklandseyjar [is]
Falklandsøerne [da]
Falklandsöarna [sæ]
les Îles Falkland [fr]
die Falklandinseln [de]
function
fall [is]
stay enforcement
falla ffullnustu [is]
fall due
falla í gjalddaga [is]
be excluded from the scope of
falla utan gildissviðs e-s [is]
shaft
fallgöng [is]
rocket parachute flare
fallhlífarflugeldur [is]
falling gear
fallnet [is]
fall arrest system
fallstöðvunarkerfi [is]
falling-object protection structure
FOPS
fallvarnargrind [is]
falsify
falsa [is]
false card
falsað kort [is]
false plate
falsað merki [is]
forger
falsari [is]
forfalsker [da]
förfalskare [sæ]
faussaire, falsificateur [fr]
Fälscher, Verfälscher [de]
false trevally
falsari [is]
hvidfisk [da]
silveraborre [sæ]
Lactarius [de]
Lactarius lactarius [la]
false positive result
falsjákvæð niðurstaða [is]
false floor
falskt gólf [is]
false identity
falskt nafn [is]
falsk identitet [da]
falsk identitet [sæ]
identité fictive [fr]
falsche Identität [de]
false negative result
falsneikvæð niðurstaða [is]
false-compliant rate
falssamræmishlutfall [is]
famoxadone
famoxadón [is]
product of conception
fang [is]
termination of unwanted gestation
fanglos vegna slysafangs [is]
Unterbrechung einer unerwünschten Trächtigkeit [de]
craft
far [is]
watercraft
water craft
far [is]
move along a fixed course
fara ákveðna leið [is]
RIG Faraday rotator
Faraday-snúður af RIG-gerð [is]
epidemiological information
faraldsfræðilegar upplýsingar [is]
epidemiological criterion
epidemiological criteria (ft.)
faraldsfræðileg viðmiðun [is]
exercise budgetary functions
fara með fjárveitingarvald [is]
exercise legislative functions
fara með löggjafarvald [is]
watercraft built for own use
far á sjó sem er smíðað til eigin nota [is]
migration of fauna
far dýra [is]
dispose of used products
farga notuðum efnum [is]
fare
fargjald [is]
passenger tariff
tariff
fargjaldaskrá [is]
non-displacement craft
farkostur án særýmis [is]
seafarer
farmaður [is]
bill of lading
farmbréf [is]
freight unit
farmeining [is]
freight operation
farmflutningur [is]
provider of cargo transportation
farmflytjandi [is]
carrier of goods by waterway
farmflytjandi á vatnaleiðum [is]
carrier for hire or reward
farmflytjandi sem flytur vörur gegn gjaldi [is]
carrier for own account
farmflytjandi sem flytur vörur í eigin þágu [is]
document relating to the nature of the cargo
farmgerðarskjal [is]
freight rate
farmgjald [is]
cargo tariff
farmgjaldaskrá [is]
item of cargo
farmhlutur [is]
cargo facility
farmmannvirki [is]
freight forwarder
farmmiðlari [is]
manifest
farmskrá [is]
cargo manifest
farmskrá [is]
freight tonne
farmtonn [is]
freight insurance service
farmtryggingaþjónusta [is]
cargo declaration form
farmupplýsingaeyðublað [is]
freight
farmur [is]
farnesene
farnesen [is]
Farquhar Islands
Farquhar-eyjar [is]
cross-border mobile telephone traffic
farsímaumferð yfir landamæri [is]
booking fee
farskráningargjald [is]
frais de réservation [fr]
mobile staff
farstarfsmenn [is]
mobile staff in civil aviation
farstarfsmenn í almenningsflugi [is]
mobile-satellite service feeder links
farstöðvaþjónusta fyrir þráðlausar fjarskiptaleiðir (fæðihlekki) um gervihnött [is]
area of operation
farsvið [is]
flight time limitation
fartímamörk [is]
block flying time
fartími [is]
flight time
fartími [is]
flow path
farvegur vatns [is]
transport of passengers
farþegaflutningar [is]
international passenger traffic
farþegaflutningar milli landa [is]
long-distance passenger traffic
farþegaflutningar um langar vegalengdir [is]
carriage of passengers
farþegaflutningur [is]
passenger and crew and their effects
farþegar og áhöfn og persónulegir munir þeirra [is]
passenger manifest
farþegaskrá [is]
system for registration of passenger information
farþegaskráningarkerfi [is]
frameshift mutagen
fasabreytandi efni [is]
uterotrofisk [da]
uterotrof [sæ]
utérotrophique [fr]
uterotroph [de]
flat-rate guarantee
fastaábyrgð [is]
fixed assets
fastafjármunir [is]
fixed capital
fastafjármunir [is]
fixed-capital goods
fastafjármunir [is]
permanent representation of the Member States
fastafulltrúar aðildarríkjanna [is]
flat rate
flat-rate
fastagjald [is]
flat fee
fastagjald [is]
flat-rate correction
fastagjaldsleiðrétting [is]
fixed costs
fastakostnaður [is]
fixed public telecommunications network
fast, almennt fjarskiptanet [is]
fixed public telephone network
fast, almennt símanet [is]
Standing Committee of the EFTA States
fastanefnd EFTA-ríkjanna [is]
Standing Committee on Construction
Standing Committee for Construction
fastanefnd um byggingarmál [is]
Standing Committee on Feedingstuffs
fastanefnd um fóður [is]
Standing Committee on Seeds and Propagating Material for Agriculture, Horticulture and Forestry
fastanefnd um fræ og fjölgunarefni í landbúnaði, garðyrkju og skógrækt [is]
Standing Committee for Agricultural Statistics
Standing Committee on Agricultural Statistics
fastanefnd um landbúnaðarskýrslur [is]
Standing Committee on Medicinal Products for Human Use
fastanefnd um mannalyf [is]
Standing Committee on the evaluation and implementation of Schengen
fastanefnd um mat á Schengen-samningnum og framkvæmd hans [is]
Commission permanente d´évaluation et d´application de Schengen [fr]
ständiger Ausschuss Schengener Durchführungsübereinkommen [de]
Standing Committee on the Food Chain and Animal Health
fastanefnd um matvælaferlið og heilbrigði dýra [is]
Standing Committee on Foodstuffs
fastanefnd um matvæli [is]
Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed
fastanefnd um plöntur, dýr, matvæli og fóður [is]
den stående komité for planter, dyr, fødevarer og foder [da]
ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder [sæ]
comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux [fr]
Ständiger Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel [de]
Standing Committee on Protected Geographical Indications and Protected Designations of Origin
fastanefnd um verndaðar, landfræðilegar merkingar og verndaðar upprunatáknanir [is]
Permanent Network of National Correspondents on Civil Protection
fastanet tengiliða aðildarríkjanna um almannavarnir [is]
solid residues of vegetable fats
fastar leifar úr feiti úr jurtaríkinu [is]
solid residues of vegetable oils
fastar leifar úr olíum úr jurtaríkinu [is]
static information
fastar upplýsingar [is]
fastaupplýsingar [is]
fixed telephone
fastasími [is]
fixed dose
fastaskammtur [is]
fitting dimension
fastastærð festingar [is]
fixed-base station
fastastöð [is]
aeronautical fixed telecommunication network
AFTN
fastastöðvanet flugfjarskipta [is]
luftfartens faste telekommunikationsnet [da]
luftfartens fasta telekommunikationsnät [sæ]
Festes Flugfernmeldenetz [de]
fixed premises
fast athafnasvæði [is]
fixed service
fastaþjónusta [is]
Fixed Satellite Services
FSS
fastaþjónusta um gervihnött [is]
fixed back
fast bak [is]
fixed fire alarm system
fast brunaviðvörunarkerfi [is]
renting and operating of owned or leased real estate
fasteignaleiga [is]
property management service of real estate
fasteignarekstur [is]
management of real estate
fasteignarekstur [is]
real estate fund
real-estate fund
fasteignasjóður [is]
fixed fire detection system
fast eldskynjunarkerfi [is]
fixed telecommunications network
fast fjarskiptanet [is]
fixed transport installation
fast flutningamannvirki [is]
solid form
fast form [is]
fixed exchange rate system
fast gengisskráningarkerfi [is]
régime de change fixe, système de change fixe [fr]
fixed charge
fast gjald [is]
fair-use, all-inclusive, monthly flat-rate
fast heildarmánaðargjald sem tekur til eðlilegrar notkunar [is]
error probability of beta
type II error probability
fastheldnihætta [is]
flat-rate import value
fast innflutningsverðmæti [is]
fixed-rate interest
fastir vextir [is]
constant of the recording equipment
fasti skráningarbúnaðarins [is]
pigment dyestuff
fastlitarefni [is]
roaming flat-rate
fast reikigjald [is]
contractually fixed price per unit of output
fast, samningsbundið verð á afurðaeiningu [is]
fix output
fastsetja framleiðslumagn [is]
fix prices
fastsetja verð [is]
fixed dose procedure
fastskammtaaðferð [is]
fixed firefighting system
fast slökkvikerfi [is]
fixed fire-extinguishing system
fast slökkvikerfi [is]
fixed pressure water-spraying fire-extinguishing system
fast slökkvikerfi með háþrýstiýringu [is]
fixed format
fast snið [is]
aeronautical fixed service
AFS
faststöðvaþjónusta fyrir flug [is]
luftfartens faste tjeneste [da]
luftfartens fasta telekommunikationstjänst [sæ]
fixed seat
fast sæti [is]
fixed conversion rate
fast umreikningsgengi [is]
solid fertiliser
solid fertilizer
dry fertilizer
fastur áburður [is]
fast gødning [da]
fast gödselmedel [sæ]
engrais solide [fr]
fester Dünger [de]
fixed maturity
fastur binditími [is]
hard fixture
fastur búnaður [is]
fixed installation
fastur búnaður [is]
fixed maturity
fastur gjalddagi [is]
fixed bonus
fastur kaupauki [is]
fixed ladder
fastur klifurstigi [is]
fixed overhead
fastur kostnaður [is]
fixed maturity
fastur lánstími [is]
fixed production overheads
fastur, óbeinn framleiðslukostnaður [is]
fixed firefighting product
fastur slökkvibúnaður [is]
fixed socket
fastur tengill [is]
additional fixed dose
fastur viðbótarskammtur [is]
fixed price
fast verð [is]
fixed-wing aircraft
fastvængjaloftfar [is]
broadband fixed wireless network
fast, þráðlaust breiðbandsnet [is]
manufacture of wearing apparel
fatagerð [is]
flying clothing
fatnaður flugáhafna [is]
mortuary outfit
fatnaður til nota í líkhúsum [is]
wearing fur apparel
fatnaður úr loðskinni [is]
induce false testimony
fá fram rangan vitnisburð [is]
falcons
Falconidae
fálkar [is]
fálkaætt [is]
falke [da]
falkar [sæ]
Falken [de]
Falconidae [la]
flag Member State
fánaaðildarríki [is]
flag State
fánaríki [is]
flag State related issue
fánaríkismál [is]
flag administration
fánayfirvald [is]
flag
fáni [is]
EU flag
fáni ESB [is]
FC-value
FC-gildi [is]
febantel
febantel [is]
paternity benefits
feðrabætur [is]
Fehlings´s solution
Fehlings-vökvi [is]
fatty fish
oily fish
feitfiskur [is]
feitur fiskur [is]
fed fisk [da]
fet fisk [sæ]
poisson bleu, poisson gras [fr]
Fettfisch [de]
fat
feiti [is]
greaseproof
feitiheldur [is]
vegetable fat
feiti úr jurtaríkinu [is]
in bold font
feitletraður [is]
feldspar
feldspat [is]
tyre flap
felguborði [is]
rubber flap
felguborði [is]
fascia
fell [is]
fascia [da]
fascia [sæ]
Faszie, Bindegewebe [de]
fascia [la]
delete from Annex
fella brott úr viðauka [is]
extinguish a former contract
fella eldri samning úr gildi [is]
folding armrest
felliarmur [is]
fold-on back
fellibak [is]
folding table
felliborð [is]
folding door
fellidyr [is]
fining agent
finings
felliefni [is]
klaringsmiddel [da]
klarningsmedel [sæ]
clarifiant [fr]
Klärmittel [de]
fold
felling [is]
fold [da]
veck [sæ]
pli [fr]
Falte [de]
clarification
felling [is]
klaring [da]
klarifiering [sæ]
clarification [fr]
Klärung [de]
fluted filter
fellingarsía [is]
folding seat
fellisæti [is]
folding step
fellitrappa [is]
camouflage cover
felutjald [is]
femtogram
femtógramm [is]
fenamidone
fenamídón [is]
fenamiphos
fenamífos [is]
fenarimol
fenarímól [is]
fenazaquin
fenasakín [is]
fenbendazole
fenbendasól [is]
fenbuconazole
fenbúkónasól [is]
fenbutatin oxide
fenbútatínoxíð [is]
European catfish
fengrani [is]
europæisk malle, malle [da]
mal [sæ]
salut, silure glane [fr]
Wels, Waller, Flusswels [de]
Silurus glanis [la]
sheatfish
fengrani [is]
Silurus glanis [la]
fenhexamid
fenhexamíð [is]
fenitrothion
fenítróþíón [is]
red swamp crawfish
red swamp crayfish
fenjahumar [is]
Louisiana-flodkrebs [da]
röd sumpkräfta [sæ]
Procambarus clarkii [la]
fenchlorphos
fenklórfos [is]
fenchyl alcohol
fenchol
fenkýlalkóhól [is]
fennel
common fennel
fenníka [is]
fennikel, almindelig fennikel [da]
fänkål [sæ]
fenouil, graine de fenouil [fr]
Fenchel [de]
Foeniculum vulgare [la]
fenoxaprop
fenoxapróp [is]
fenoxycarb
fenoxýkarb [is]
phenol formaldehyde resin
fenólformaldehýðresín [is]
fenpipramide hydrochloride
fenpípramíðhýdróklóríð [is]
fenpropathrin
fenprópatrín [is]
fenpropidin
fenprópidín [is]
fenpropimorph
fenprópímorf [is]
fenpyrazamine
fenpýrasamín [is]
fenpyroximate
fenpýroxímat [is]
fenvalerate
fenvalerat [is]
fenthion
fenþíón [is]
freedom of movement
ferðafrelsi [is]
libre circulation des personnes [fr]
freier Verkehr [de]
visa-free regime
ferðafyrirkomulag án vegabréfsáritana [is]
itinerary of journey
ferðaleið [is]
itinéraires de voyages [fr]
Reisewege [de]
Minister of Tourism, Industry and Innovation
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra [is]
portable receiver for calling and paging
ferðamóttökutæki með hringinga- og boðkerfi [is]
travel documents to which a visa may be affixed
ferðaskilríki sem mega bera vegabréfsáritun [is]
document de voyage pouvant être revêtu d´un visa [fr]
sichtvermerksfähiges Reisedokument [de]
movement of people
ferðir fólks [is]
international traffic
ferðir milli landa [is]
flight data recorder
FDR
ferðriti [is]
curve fitting
ferilaðlögun [is]
curve fitting
ferilaðlögun [is]
tracking form
ferileyðublað [is]
case report form
clinical record form
CRF
ferilskýrsla [is]
ferry boat
ferjubátur [is]
ferry terminal building
ferjuendastöð [is]
ferry flight
ferjuflug [is]
ferry transport services
ferjuflutningar [is]
ferry crossing
ferjuleið [is]
ferry service
ferjuþjónusta [is]
basic flight data process
ferli fyrir grunnfluggögn [is]
day of loading
fermingardagur [is]
place of loading
fermingarstaður [is]
ferrasol
ferrasól [is]
ferric ammonium citrate
ferríammóníumsítrat [is]
ferric diphosphate
ferric pyrophosphate
ferrídífosfat [is]
ferrípýrófosfat [is]
ferric sodium diphosphate
ferrínatríumdísfosfat [is]
ferric saccharate
ferrísakkarat [is]
ferrous fumarate
ferrófúmarat [is]
ferrous carbonate
ferrókarbónat [is]
ferrous citrate
ferrósítrat [is]
ferrocyanide
ferro-cyanide
ferrósýaníð [is]
fresh herbs
ferskar kryddjurtir [is]
friske urter [da]
färska örter [sæ]
fines herbes [fr]
frische Kräuter [de]
freshness
ferskleiki [is]
powered fresh air hose
ferskloftsgríma tengd dælu [is]
compressed air line fresh air hose
ferskloftsgríma tengd þrýstilofti [is]
fresh hose breathing apparatus
ferskloftsslanga [is]
fresh cheese
ferskostur [is]
fresh vegetables
fresh vegetable
ferskt grænmeti [is]
friske grønsager [da]
färska grönsaker [sæ]
légumes frais [fr]
Frischgemüse [de]
surface fresh water
ferskt yfirborðsvatn [is]
fresh fish
ferskur fiskur [is]
fresh produce
fresh product
ferskvara [is]
frisk produkt [da]
färsk produkt [sæ]
produit frais [fr]
Frischerzeugniss [de]
freshwater
ferskvatn [is]
freshwater fish
fresh water fish
ferskvatnsfiskur [is]
ferskvandfisk [da]
sötvattenfisk [sæ]
poisson d''eau douce [fr]
Süsswasserfisch [de]
freshwater flow
ferskvatnsflæði [is]
freshwater field test
ferskvatnsprófun á vettvangi [is]
abstraction of fresh water
ferskvatnstaka [is]
taka ferskvatns [is]
freshwater fishing
ferskvatnsveiði [is]
fresh grape
fresh grapes
fersk þrúga [is]
frisk drue [da]
färsk druva [sæ]
raisin frais [fr]
frische Weintraube [de]
fertirelin acetate
fertirelínasetat [is]
affix
festa á [is]
means of holding
festibúnaður [is]
bleach fixer solution
festiefnalausn til bleikingar [is]
fixative
festiefni [is]
fixing agent
festiefni [is]
static hold force
festikraftur [is]
fastening
festing [is]
mechanical fixing
festing [is]
fastener
festing [is]
fixing
festing [is]
fixing hole
festingargat [is]
fixing point
festingarpunktur [is]
point of attachment
festingarpunktur [is]
railway fastener
festing fyrir brautarteina [is]
ISOFIX top tether anchorage
festing fyrir efri Isofix-reim [is]
catch for closing device
festing fyrir lokunarbúnað [is]
product for fixing
festir [is]
fixer solution
festivökvi [is]
fixer
festivökvi [is]
photographic fixer
festivökvi fyrir ljósmyndir [is]
x-ray fixer
festivökvi fyrir röntgenmyndir [is]
firming agent
festuefni [is]
immovably affixed
festur þannig að óafmáanlegt sé [is]
foot
feet
ft
fet [is]
feta cheese
fetaostur [is]
pedal force
fetilkraftur [is]
financial compensation
fébætur [is]
right of association
félagafrelsi [is]
freedom of association
félagafrelsi [is]
foreningsfrihed [da]
föreningsfrihet [sæ]
liberté d´association [fr]
Vereinigungsfreiheit [de]
Committee on Freedom of Association
félagafrelsisnefnd [is]
member of an undertaking
félagsaðili í fyrirtæki [is]
deferred member
félagsaðili sem á geymd réttindi [is]
association of producer organisations
association of producer organizations
félag samtaka framleiðenda [is]
sammenslutning af producentorganisationer [da]
sammanslutning av producentorganisationer [sæ]
association d''organisations de producteurs [fr]
Vereinigung von Erzeugerorganisationen [de]
legal form
félagsform [is]
social protection benefits
félagslegar bætur [is]
social benefits
félagslegar bætur [is]
social transfer
félagsleg greiðsla [is]
transfert social [fr]
Sozialtransfer, soziale Transferleistung, Sozialleistung [de]
social transfer in kind
félagsleg greiðsla í fríðu [is]
fundamental social rights
félagsleg grundvallarréttindi [is]
social safety net
félagslegt öryggisnet [is]
filet de sécurité sociale, filet de protection sociale [fr]
soziales Sicherungsnetz, Netz der sozialen Sicherheit, Netz sozialer Sicherungen [de]
social entrepreneurship fund
félagslegur framtakssjóður [is]
social iværksætterfond [da]
socio-economic factor
socio economic factor
félagslegur og hagrænn þáttur [is]
European Social Charter
ETS No. 035, 128, 142, 158, 163 (Complete list of the Council of Europe´s treaties)
félagsmálasáttmáli Evrópu [is]
SES nr. 35, 128, 142, 158 og 163 (Safn Evrópusamninga) [is]
European Social Fund
ESF
Félagsmálasjóður Evrópu [is]
Minister of Social Affairs and Equality
félags- og jafnréttismálaráðherra [is]
winding up of a company
félagsslit [is]
financial penalty
fésekt [is]
pengebøde [da]
böter, bötesstraff [sæ]
peine pécuniaire, sanction pécuniaire [fr]
Geldstrafe, Geldbuße, finanzielle Sanktion [de]
FICOD
Financial Conglomerates Directive
FICOD-tilskipunin [is]
tilskipun um fjármálasamsteypur [is]
feather meal
feathermeal
fiðurmjöl [is]
fjermel [da]
fjädermjöl [sæ]
farine de plumes [fr]
Federmehl [de]
Fiji
Republic of Fiji
FJ
FJI
Fiji [is]
Lýðveldið Fiji [is]
Fiji, Republikken Fiji [da]
Fiji, Republiken Fiji [sæ]
les Fidji, la République des Fidji [fr]
Fidschi, die Republik Fidschi [de]
Philippines, the
Republic of the Philippines
PH
PHL
Filippseyjar [is]
Lýðveldið Filippseyjar [is]
Filippinerne, Republikken Filippinerne [da]
Filippinerna, Republiken Filippinerna [sæ]
les Philippines, la République des Philippines [fr]
die Philippinen, die Republik der Philippinen [de]
film
filma [is]
instant-print film
filma til skyndiframköllunar [is]
film base
filmubasi [is]
film-coating agent
filmuhúðunarefni [is]
rotary film evaporator
filmuhverfieimir [is]
film product
filmuvara [is]
felt-tipped pen
filtpenni [is]
Fifth Committee
Administrative and Budgetary Committee
fimmta nefnd [is]
Komitéen for Administrative og Budgetmæssige Spørgsmål, 5. Komité [da]
utskottet för administrativa och budgetära frågor, femte utskottet [sæ]
Commission des questions administratives et budgétaires, Cinquième Commission [fr]
Verwaltungs- und Haushaltsausschuss, Fünfter Ausschuss [de]
Fifth Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities
fimmta rammaáætlunin um aðgerðir Evrópubandalagsins á sviði rannsókna, tækniþróunar og tilraunaverkefna [is]
fingerprint
fingrafar [is]
empreinte digitale [fr]
Fingerabdruck [de]
dactyloscopic identification system
fingrafaraauðkenniskerfi [is]
fingerprint image
fingrafaramynd [is]
fingerprint data
fingrafaraupplýsingar [is]
flat fingerprints
fingraför tekin af flötum fingrum [is]
finger millet
fingrahirsi [is]
fingerhirse, afrikansk hirse [da]
korakan, fingerhirs [sæ]
coracan [fr]
Ragihirse, Afrikanische Hirse, Fingerhirse [de]
Eleusine corocana [la]
fingerroot
fingurkippa [is]
Javaingefær [da]
kunchi, krachai [sæ]
curcuma rond [fr]
Chinesischer Ingwer [de]
Boesenbergia rotunda [la]
Finland
Republic of Finland
FI
FIN
Finnland [is]
Lýðveldið Finnland [is]
Finland, Republikken Finland [da]
Finland, Republiken Finland [sæ]
la Finlande, la République de Finlande [fr]
Finnland, die Republik Finnland [de]
Finnish Mark
FIM
finnskt mark [is]
professional register
firmaskrá [is]
microlight aircraft
microlight
fis [is]
Fiscalis programme
Fiscalis-áætlunin [is]
fiche
microfiche
fisja [is]
örfisja [is]
microfiche reader
fisjulesari [is]
fish kill
fiskadráp [is]
fish aggregating device
FAD
fiskaðlöðunarbúnaður [is]
búnaður sem laðar að fisk [is]
FAD-búnaður [is]
indretninger, der tiltrækker fisk, anordning til fiskekoncentration, iskekoncentrationsforsøgsanordning [da]
anordning som samlar fisk [sæ]
Fischsammelplätze, Fischsammelstelle, Fischsammelgeräte [de]
fish food
fiskafóður [is]
fish product
fiskafurð [is]
fishery product
fiskafurð [is]
fishing product
fiskafurð [is]
fin fish
finfish
finfishes
fiskar [is]
uggfiskar [is]
fiskar með uggum [is]
eiginlegir fiskar [is]
fish fauna
fiskar [is]
share fishing
fiska upp á hlut [is]
fish farming
fiskeldi [is]
fish farm
fiskeldisstöð [is]
fiskebrug [da]
fiskodling, fiskodlingsanläggning [sæ]
exploitation piscicole, établissement de pisciculture, ferme piscicole [fr]
Fischbetrieb, Fischzuchtanlage, Fischzuchtbetrieb [de]
fish fillet
fiskflak [is]
fish meat
fiskhold [is]
muscle meat of fish
fiskhold [is]
muskelkød af fisk [da]
muskelkött från fisk [sæ]
chair musculaire de poisson [fr]
Muskelfleisch von Fischen [de]
fish roe
fiskhrogn [is]
fiskerogn [da]
fiskrom [sæ]
uf de poisson [fr]
Fischrogen [de]
fishery resources
fish resources
fisheries resources
fiskiauðlindir [is]
fishing industry
fiskiðnaður [is]
fishing fleet register
fiskiflotaskrá [is]
Community Fleet Register
fiskiflotaskrá Bandalagsins [is]
isinglass
fish glue
fiskilím [is]
matarlím [is]
fishing grounds
fiskimið [is]
fishing zone
fiskimið [is]
fishing waters
fiskimið [is]
Community fishing waters
fiskimið Bandalagsins [is]
fish meal
fishmeal
fiskimjöl [is]
fiskemel [da]
fiskmjöl [sæ]
farine de poisson [fr]
Fischmehl [de]
fishing vessel
fiskiskip [is]
fishery vessel
fiskiskip [is]
fishing fleet
fiskiskipafloti [is]
fishing-vessel service
fiskiskipaþjónusta [is]
Community fishing vessel
Community vessel
fiskiskip í Bandalaginu [is]
Directorate of Fisheries
Fiskistofa [is]
fish population
fiskistofn [is]
fish liver
fisklifur [is]
fish oil
fisklýsi [is]
fiskolie [da]
fiskolja [sæ]
huile de poisson [fr]
Fischöl [de]
fish body oil
fisklýsi [is]
olie af hele fisk [da]
fiskolja [sæ]
huile de corps de poisson [fr]
Fischkörperöl [de]
fish pulp
fiskmauk [is]
fish disease
fisksjúkdómur [is]
fish solubles
fish soluble
fisksoð [is]
fiskesolubel [da]
fiskpressvatten [sæ]
solubles de poissons [fr]
Fischpresssaft, Solubles von Fischen [de]
fish solubles, condensed
condensed fish solubles
fisksoðskjarni [is]
þykkt fisksoð [is]
kondenseret fiskesolubel [da]
kondenserat fiskpressvatten [sæ]
soluble de poissons concentré [fr]
Fischpreßsaft, eingedickt [de]
fish finger
fiskstautur [is]
fish steak
fiskstykki [is]
seafood
fiskur og aðrar sjávarafurðir [is]
brood fish
broodstock
fiskur til undaneldis [is]
gydefisk [da]
lekfisk, lekmogen avelsfisk [sæ]
géniteur, géniteurs, poisson reproducteur, poisson reproducteur mature [fr]
Laichfisch, reifer Laichfisch [de]
fish offal
fish waste
fiskúrgangur [is]
fiskeaffald [da]
fiskavfall [sæ]
déchets de poisson, abats de poisson [fr]
Fischabfälle [de]
fisheries
fiskveiðar [is]
fishing
fiskveiðar [is]
marine fishing
fiskveiðar í sjó [is]
fishing year
fiskveiðiár [is]
Community Fisheries Control Agency
CFCA
Fiskveiðieftirlitsstofnun Bandalagsins [is]
European Fisheries Control Agency
EFCA
Fiskveiðieftirlitsstofnun Evrópusambandsins [is]
Fiskveiðieftirlitsstofnun ESB [is]
fishery statistics
fiskveiðihagskýrslur [is]
exclusive fishing zone
fiskveiðilandhelgi [is]
jurisdiction over fisheries
fiskveiðilögsaga [is]
Committee on Fisheries
COFI
fiskveiðinefnd [is]
Fiskerikomitéen [da]
fiskerikommittén [sæ]
Comité des pêches [fr]
Fischereiausschuss [de]
fishing right
fiskveiðiréttindi [is]
Agreement on Fisheries, between Iceland and Norway
fiskveiðisamningur, milli Íslands og Noregs [is]
fisheries management
fiskveiðistjórnun [is]
fiskeriforvaltning [da]
fiskeriförvaltning [sæ]
Steuerung der Fangtätigkeiten, Bestandsbewirtschaftung [de]
fisheries area
fiskveiðisvæði [is]
fishing area
fiskveiðisvæði [is]
article for fishing
fiskveiðivara [is]
fish processing vessel
fiskvinnsluskip [is]
skib til forarbejdning af fisk [da]
fiskberedningsfartyg [sæ]
navire-usine pour le traitement du poisson, navire-usine [fr]
Fischverarbeitungsschiff [de]
fat
fita [is]
vegetable fat
fita úr jurtaríkinu [is]
jurtafita [is]
plöntufita [is]
plantefedt, vegetabilsk fedt, vegetabilsk fedtstof [da]
vegetabiliskt fett [sæ]
graisse végétale [fr]
Pflanzenfett, pflanzliches Fett [de]
marine fats
marine fat
fita úr sjávardýrum [is]
fituefni úr sjávardýrum [is]
porcine fat
fita úr svínum [is]
fat derivative
fituafleiða [is]
fatty alcohol
fitualkóhól [is]
fatty alcohol sulphate
FAS
fitualkóhólsúlfat [is]
fatty amide
fituamíð [is]
lipid-corrected kinetic dietary biomagnification factor
BMFkl
lipd-corrected kinetic dietary BMF
fituefnaleiðréttur fæðutengdur lífmögnunarhraðastuðull [is]
growth- and lipid-corrected kinetic dietary biomagnification factor
BMFkgl
growth- and lipid-corrected kinetic dietary BMF
fituefna- og vaxtarleiðréttur fæðutengdur lífmögnunarhraðastuðull [is]
fat
fituefni [is]
fita [is]
fedt [da]
fett [sæ]
matière grasse, corps gras [fr]
Fett [de]
fatty substance
fituefni [is]
edible fat
fituefni til manneldis [is]
degrease
defat
fituhreinsa [is]
affita [is]
fitusneyða [is]
affedte [da]
avfetta [sæ]
dégraisser [fr]
entfetten [de]
fat cover
fituhula [is]
fat-free
fitulaus [is]
fedtfri [da]
fettfri [sæ]
dégraissé [fr]
fettfrei [de]
non-fat dry milk extract
fitulaus þurrmjólk [is]
fat-removing
fituleysandi [is]
feline hepatic lipidosis
fitulifur í köttum [is]
fat alternative
fitulíki [is]
low-fat spread
low fat spread
fitulítið smurálegg [is]
low-fat spread
low fat spread
fitulítið viðbit [is]
low-fat
fitulítill [is]
low-fat cream
fitulítill rjómi [is]
fat reduction factor
FRF
fitulækkunarstuðull [is]
FLS [is]
fatty food simulant
fituríkur matvælahermir [is]
reduced-fat
fituskertur [is]
defatted
fitusneyddur [is]
de-fatting
defatting
fitusneyðing [is]
fatty acid
fitusýra [is]
fatty acid distillate
fitusýrueimi [is]
fatty acid ester
fitusýruestri [is]
fitusýruester [is]
fat-collecting vessel
fitusöfnunarílát [is]
fat tissue
adipose tissue
fatty tissue
fituvefur [is]
fedtvæv [da]
fettvävnad [sæ]
tissu adipeux [fr]
Fettgewebe [de]
fibrinous pericarditis
fíbríngollursbólga [is]
fibrinogen
fíbrínógen [is]
fig
fíkja [is]
gráfíkja [is]
figen [da]
fikon [sæ]
figue [fr]
Feige [de]
drugs offence
fíkniefnabrot [is]
sniffer dog
fíkniefnahundur [is]
chien-drogue [fr]
Rauschgiftspürhund [de]
United Nations Office on Drugs and Crime
UN Office on Drugs and Crime
UNODC
fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna [is]
fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa SÞ [is]
FN´s Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse [da]
FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå [sæ]
Office des Nations unies contre la drogue et le crime [fr]
Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung [de]
United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention
UN Office for Drug Control and Crime Prevention
ODCCP
fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna [is]
fíkniefna- og afbrotamálaskrifstofa SÞ [is]
Bureau pour le contrôle des drogues et la prévention du crime [fr]
United Nations Fund for Drug Abuse Control
UN Fund for Drug Abuse Control
UNFDAC
Fíknivarnasjóður Sameinuðu þjóðanna [is]
Fíknivarnasjóður SÞ [is]
De Forenede Nationers Fond for Kontrol med Narkotikamisbrug [da]
Fonds des Nations Unies pour la lutte contre l´abus des stupéfiants [fr]
Fonds der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs [de]
fil
fíl [is]
fil [da]
fil, filmjölk [sæ]
finely pulverised
finely pulverized
fíndyftur [is]
fine particulate matter
fíngerðar efnisagnir [is]
fine broken grain
fíngerð brotgrjón [is]
fíngerð, brotin hrísgrjón [is]
fine particulate matter
fíngert ryk [is]
fine grain steel
fínkornótt stál [is]
fineness of a sample
fínleiki sýnis [is]
in-flight low-pitch position
fínn skurður í flugi [is]
fine pitch component
fínskrefa íhlutur [is]
fine-tune
fínstilla [is]
calibrated orifice
fínstillt op [is]
fine bakery wares
fínt kaffibrauð [is]
fine bakery products
fínt kaffibrauð [is]
mustard flour
fínt sinnepsmjöl [is]
sinnepsduft [is]
fint sennepsmel [da]
senapspulver [sæ]
fipronil
fípróníl [is]
spring leaf
fjaðrablað [is]
fjederblad [da]
fjäderblad [sæ]
lame de ressort [fr]
Federblatt [de]
resilient flooring
fjaðrandi gólfefni [is]
via ferrata climbing
fjallaklifur eftir stígum með stigum og járnhandriðum [is]
afford sympathetic consideration to
fjalla um með velvilja [is]
lesser white-fronted goose
fjallgæs [is]
Anser erythropus [la]
extended range operations for two engine aeroplanes
ETOPS
fjarflug tveggja hreyfla flugvéla [is]
teleconferencing service
fjarfundaþjónusta [is]
removal of contaminated soil
fjarlæging á menguðum jarðvegi [is]
removal service of biological waste
fjarlæging lífræns úrgangs [is]
distance marketing of consumer financial services
fjarmarkaðssetning fjármálaþjónustu fyrir neytendur [is]
means of distance communication
fjarsamskiptamiðill [is]
FPLMTS band
fjarskiptaband fyrir jarðfarstöðvar framtíðarinnar [is]
FPLMTS-band [is]
radio life-saving appliance
fjarskiptabjörgunarbúnaður [is]
radio equipment for life-saving appliances
fjarskiptabúnaður fyrir björgunartæki [is]
confidentiality of communications
fjarskiptaleynd [is]
telekommunikationshemmeligheden [da]
at säkra telehemligheten vid kommunikation [sæ]
confidentialité des communications [fr]
Vertraulichkeit der Kommunikation [de]
loss of communication
fjarskiptarof [is]
communications facilities
fjarskiptastöð [is]
radio frequency
fjarskiptatíðni [is]
radio frequency spectrum
radio spectrum
fjarskiptatíðniróf [is]
communications infrastructure
fjarskiptavirki [is]
telecommunications infrastructure
fjarskiptavirki [is]
communications facility
fjarskiptavirki [is]
telecommunications facilities
fjarskiptavirki [is]
ground-ground air traffic services communications
fjarskipti flugumferðarþjónustu á jörðu niðri [is]
facsimile communications
fjarskipti um bréfasíma [is]
absence of participation of the debtor
fjarvera skuldara [is]
telematic interchange of data
fjarvirk gagnaskipti [is]
telematic network Euphin
European Union Public Health Information Network
fjarvirkninetið Euphin [is]
day of absence
fjarvistardagur [is]
financial asset
fjáreign [is]
financial asset at fair value through profit or loss
fjáreign á gangvirði í gegnum rekstrarreikning [is]
floating rate financial asset
fjáreign með breytilegum vöxtum [is]
financial asset carried at amortised cost
fjáreign sem bókfærð er á afskrifuðu kostnaðarverði [is]
financial asset carried at cost
fjáreign sem bókfærð er á kostnaðarverði [is]
fixed rate financial asset
fjáreign sem er á föstum vöxtum [is]
financial asset that is callable by the issuer
fjáreign sem er innkallanleg [is]
financial asset that is puttable
fjáreign sem er innleysanleg [is]
available-for-sale financial asset
fjáreign til sölu [is]
financial asset held for trading
fjáreign, ætluð til veltuviðskipta [is]
gross capital formation
GCF
fjárfesting [is]
investment aid for innovation
fjárfestingaraðstoð til nýsköpunar [is]
investment performance
fjárfestingarárangur [is]
Investment Plan for Europe
fjárfestingaráætlun fyrir Evrópu [is]
self-managed investment company
fjárfestingarfélag undir eigin stjórn [is]
investment companies other than those of the closed-end type
fjárfestingarfélög, önnur en lokuð [is]
Risk-Sharing Finance Facility
RSFF
fjárfestingarfyrirgreiðsla með áhættuhlutdeild (RSFF) [is]
investment firm
fjárfestingarfyrirtæki [is]
qualifying portfolio undertaking
fjárfestingarhæft fyrirtæki [is]
investment assets of the portfolio of the UCITS
fjárfestingar í verðbréfasafni verðbréfasjóðs [is]
Energy infrastructure investment needs and financing requirements
Fjárfestingar- og fjármögnunarþarfir vegna orkugrunnvirkja [is]
Clean Energy for Development Investment Framework
fjárfestingarrammi til að stuðla að notkun umhverfisvænnar orku í þróunarstarfi [is]
Cadre d´investissement pour mettre les énergies propres au service du développement [fr]
Investitionsrahmen für saubere Energie und Entwicklung [de]
fund of fund investments
fjárfestingar sjóðasjóða [is]
investee fund
fjárfestingarsjóður [is]
investment fund
fjárfestingarsjóður [is]
European Investment Fund
EIF
Fjárfestingarsjóður Evrópu [is]
intermediary investment fund
fjárfestingarsjóður milliliða [is]
portfolio of investments
investment portfolio
fjárfestingasafn [is]
investment in risk capital fund
fjárfesting í áhættufjármagnssjóði [is]
investment in fixed physical assets
fjárfesting í efnislegum fastafjármunum [is]
Investing in the future: a new Multiannual Financial Framework (MFF) for a competitive, sustainable and inclusive Europe
Fjárfesting í framtíðinni: nýr fjárhagsrammi til marga ára fyrir samkeppnishæfa og sjálfbæra Evrópu fyrir alla [is]
financial contribution
fjárframlag [is]
Community financial contribution
fjárframlag Bandalagsins [is]
financial participation
fjárframlög [is]
Community funding
fjárframlög Bandalagsins [is]
EF-finansiering [da]
financement communautaire [fr]
Gemeinschaftsfinanzierung [de]
financial assistance
fjárhagsaðstoð [is]
financial aid
fjárhagsaðstoð [is]
Union financial assistance
fjárhagsaðstoð Sambandsins [is]
financial provisions
fjárhagsákvæði [is]
finansielle bestemmelser [da]
finansiella bestämmelser [sæ]
dispositions financières [fr]
Finanzbestimmungen [de]
financial year
fjárhagsár [is]
regnskabsår [da]
räkenskapsår [sæ]
exercice financier, exercice social, exercice comptable [fr]
Geschäftsjahr, Wirtschaftsjahr [de]
Committee on Budget and Finance
CBF
fjárhagsáætlana- og fjármálanefnd [is]
Comité budgétaire et financier [fr]
financial plan
fjárhagsáætlun [is]
financial estimate
fjárhagsáætlun [is]
financial programme
fjárhagsáætlun [is]
fiscal plan
fjárhagsáætlun [is]
plan financier [fr]
Haushaltsplan [de]
financial perspective
fjárhagsáætlun [is]
Community´s medium-term financial perspective
fjárhagsáætlun Bandalagsins til meðallangs tíma [is]
budget for Europe 2020
fjárhagsáætlun fyrir Evrópu 2020 [is]
Committee on Budget, Finance and Administration
fjárhags-, fjármála- og stjórnsýslunefnd [is]
fiduciary activities
fjárhagsgæsla [is]
financial ratio
fjárhagskennitala [is]
financial costs
fjárhagskostnaður [is]
economically reasonable working life
fjárhagslega hagkvæmur nýtingartími [is]
financial efforts
fjárhagslegar aðgerðir [is]
financial consequences
fjárhagslegar afleiðingar [is]
financial levy
fjárhagslegar álögur [is]
taxe financière [fr]
finanzielle Abgabe, Finanzsteuer [de]
financial data
fjárhagslegar lykiltölur [is]
Community financial measures
fjárhagslegar ráðstafanir Bandalagsins [is]
economic information
fjárhagslegar upplýsingar [is]
financial guidelines
fjárhagslegar viðmiðunarreglur [is]
financial responsibility
fjárhagsleg ábyrgð [is]
responsabilité financière [fr]
finanzielle Verantwortung [de]
financial impact
fjárhagsleg áhrif [is]
financial risk
fjárhagsleg áhætta [is]
risque financier [fr]
finanzielles Risiko [de]
financial repair
fjárhagsleg endurreisn [is]
remise en état du secteur financier [fr]
Instandsetzung des Finanzsystems [de]
financial restructuring
fjárhagsleg endurskipulagning [is]
financial review
fjárhagsleg greinargerð [is]
financial constraint
fjárhagsleg hamla [is]
financial interests
fjárhagslegir hagsmunir [is]
Community´s financial interests
fjárhagslegir hagsmunir Bandalagsins [is]
financial intervention
fjárhagsleg íhlutun [is]
framework Financial Regulation
fjárhagsleg rammareglugerð [is]
rammefinansforordning [da]
rambudgetförordning [sæ]
règlement financier-cadre [fr]
Rahmenfinanzregelung [de]
financial solidarity
fjárhagsleg samstaða [is]
fiscal sustainability
fjárhagsleg sjálfbærni [is]
viabilité budgétaire, soutenabilité budgétaire [fr]
fiskalische Nachhaltigkeit [de]
replacement financial collateral
fjárhagsleg staðgöngutrygging [is]
instrument of financial discipline
fjárhagslegt aðhaldsstjórntæki [is]
financial strain
fjárhagslegt álag [is]
financial health
fjárhagslegt heilbrigði [is]
financial soundness
fjárhagslegt heilbrigði [is]
financial balance
fjárhagslegt jafnvægi [is]
financial target
fjárhagslegt markmið [is]
financial regulatory system
fjárhagslegt reglukerfi [is]
système de réglementation financière [fr]
Aufsichtsstrukturen für den Finanzsektor, Finanzaufsicht [de]
financial guarantee
financial guaranty
fjárhagsleg trygging [is]
financial collateral arrangement
fjárhagsleg tryggingarráðstöfun [is]
financial autonomy
fjárhagslegt sjálfræði [is]
financial information technology system
fjárhagslegt upplýsingatæknikerfi [is]
financial security
fjárhagslegt öryggi [is]
financial safety net
fjárhagslegt öryggisnet [is]
filet de sécurité financière [fr]
financial gain
fjárhagslegur ávinningur [is]
økonomisk vinding, berigelse [da]
pre-accession financial assistance
fjárhagslegur foraðildarstuðningur [is]
financial integrity
fjárhagslegur heilleiki [is]
financial costs
fjárhagslegur kostnaður [is]
financial costs
fjárhagslegur kostnaður [is]
financial viability
fjárhagslegur lífvænleiki [is]
financial counterparty
fjárhagslegur mótaðili [is]
financial regulatory framework
fjárhagslegur reglurammi [is]
cadre réglementaire financier [fr]
finanzpolitisches Regelungswerk [de]
financial contract
fjárhagslegur samningur [is]
financial strength
fjárhagslegur styrkur [is]
financial threshold
fjárhagsleg viðmiðunarmörk [is]
financial penalty
fjárhagsleg viðurlög [is]
pengebøde [da]
böter, bötesstraff [sæ]
peine pécuniaire, sanction pécuniaire [fr]
Geldstrafe, Geldbuße, finanzielle Sanktion [de]
financial participation
fjárhagsleg þátttaka [is]
financial item
fjárhagsliður [is]
Finance Committee
fjárhagsnefnd [is]
financial envelope
fjárhagsrammi [is]
financial framework
fjárhagsrammi [is]
finansiel ramme [da]
budgetram [sæ]
cadre financier [fr]
Finanzrahmen [de]
MFF
multiannual financial framework
fjárhagsrammi til margra ára [is]
financial arrangement
fjárhagsráðstöfun [is]
financial regulation
fjárhagsreglugerð [is]
finansforordning [da]
budgetförordning [sæ]
règlement financière [fr]
Haushaltsordnung [de]
Financial Regulation of 16 June 1998 applicable to development finance cooperation under the fourth ACP-EC Convention
fjárhagsreglugerð frá 16. júní 1998 um samvinnu um fjármögnun þróunar samkvæmt fjórða ACP-EB-samningnum [is]
Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
fjárhagsreglugerð sem gildir um fjárlög Evrópubandalaganna [is]
financial rules
fjárhagsreglur [is]
finansielle bestemmelser, finansforskrifter [da]
réglementation financière [fr]
Finanzregelung [de]
financial account
fjárhagsreikningur [is]
financial rights
fjárhagsréttur [is]
financial commitment
fjárhagsskuldbinding [is]
financial forecast
fjárhagsspá [is]
financial situation
fjárhagsstaða [is]
financial position
fjárhagsstaða [is]
financial standing
fjárhagsstaða [is]
consolidated financial situation
fjárhagsstaða á samstæðugrunni [is]
financial position of an entity
fjárhagsstaða einingar [is]
financial breakdown
fjárhagssundurliðun [is]
financial relation
fjárhagstengsl [is]
financial loss
fjárhagstjón [is]
financial information
fjárhagsupplýsingar [is]
face of financial statements
fjárhagsyfirlit [is]
financial development
fjárhagsþróun [is]
amount of fees
fjárhæð gjalda [is]
amount of an entitlement
fjárhæð kröfu [is]
amount that fluctuates
fjárhæð sem sveiflast [is]
fiscal plan
fjárlagaáætlun [is]
plan financier [fr]
Haushaltsplan [de]
nomenclature of the budget of the European Community
fjárlagalykill Evrópubandalagsins [is]
Budgetary and Finance Committee
fjárlaga- og fjármálanefnd [is]
divestiture of a business
fjárlosun fyrirtækis [is]
general budget of the European Communities
fjárlög Evrópubandalaganna [is]
De Europæiske Fællesskabers almindelige budget [da]
Europeiska gemenskapernas allmänna budget [sæ]
budget général des Communautés européennes [fr]
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften [de]
general budget of the European Union
European Union´s general budget
Union budget
EU budget
fjárlög Evrópusambandsins [is]
fjárlög Sambandsins [is]
fjárlög ESB [is]
Den Europæiske Unions almindelige budget [da]
Europeiska unionens allmänna budget [sæ]
budget général de l´Union européenne [fr]
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union [de]
funds
fjármagn [is]
financial resources
fjármagn [is]
financial reserves
fjármagn í varasjóðum [is]
funds appropriated
fjármagn sem veitt er til e-s [is]
movement of capital
capital movement
fjármagnsflutningar [is]
mouvement de capitaux, flux de capitaux, circulation de capitaux [fr]
Kapitalbewegung, Kapitalfluss, Kapitalstrom, Kapitalverkehr [de]
contribution of capital
fjármagnsframlag [is]
tranche of finance
fjármagnshluti [is]
Norwegian Financial Mechanism
fjármagnskerfi Noregs [is]
finance charge
fjármagnskostnaður [is]
finance cost
fjármagnskostnaður [is]
financial structure
fjármagnsskipan [is]
lack of funds
fjármagnsskortur [is]
capital flow
fjármagnsstreymi [is]
flow of capital
capital flow
fjármagnsstreymi [is]
mouvement de capitaux, flux de capitaux, circulation de capitaux [fr]
Kapitalbewegung, Kapitalfluss, Kapitalstrom, Kapitalverkehr [de]
cross-border capital flow
fjármagnsstreymi yfir landamæri [is]
flux de capitaux transfrontaliers, mouvement de capitaux transfrontaliers [fr]
grenzüberschreitender Kapitalstrom [de]
capital transfer
fjármagnstilfærsla [is]
bond infusion
fjármagnstilfærsla með útgáfu skuldabréfa [is]
raising of capital
fjármagnsöflun [is]
finance
fjármál [is]
financial issues
fjármál [is]
Financial Action Task Force on Money Laundering
fjármálaaðgerðahópur gegn peningaþvætti [is]
Groupe d´action financière sur le blanchiment de capitaux, GAFI [fr]
Arbeitsgruppe Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, Arbeitsgruppe zur Geldwäschebekämpfung [de]
Financial Action Task Force
FATF
fjármálaaðgerðahópurinn [is]
financial derivative
fjármálaafleiða [is]
financial product
fjármálaafurð [is]
financial control
fjármálaeftirlit [is]
Financial Supervisory Authority
The Financial Supervisory Authority, Iceland
Fjármálaeftirlitið [is]
FME [is]
Financial Services Agency of Japan
JFSA
Fjármálaeftirlit Japans [is]
financial control system
fjármálaeftirlitskerfi [is]
financial auditing service
fjármálaendurskoðunarþjónusta [is]
financial entity
fjármálafyrirtæki [is]
financial corporation
fjármálafyrirtæki [is]
financial firm
fjármálafyrirtæki [is]
établissement financier, société financière [fr]
financial sector
fjármálageiri [is]
secteur financier [fr]
Finanzsektor [de]
financial instrument
fjármálagerningur [is]
finansielt instrument [da]
finansiellt instrument [sæ]
instrument financier [fr]
Finanzinstrument [de]
financial instrument contracted to mature
fjármálagerningur, samningsbundinn að gjalddaga [is]
financial instrument held for trading
fjármálagerningur, ætlaður til veltuviðskipta [is]
financial data
fjármálagögn [is]
financial acceleration
fjármálahröðun [is]
financial system
fjármálakerfi [is]
financial systems software
fjármálakerfishugbúnaður [is]
financial crisis
fjármálakreppa [is]
crise financière [fr]
financial literacy
fjármálalæsi [is]
financial market
fjármálamarkaður [is]
marché des capitaux [fr]
financial centre
financial center
fjármálamiðstöð [is]
centre financier, place financière [fr]
financial intermediary
fjármálamilliliður [is]
financial friction
fjármálanúningur [is]
Minister of Finance and Economic Affairs
fjármála- og efnahagsráðherra [is]
Ministry of Finance and Economic Affairs
fjármála- og efnahagsráðuneytið [is]
financial instability
fjármálaóstöðugleiki [is]
instabilité financière [fr]
fiscal council
fjármálaráð [is]
Chancellor of the Exchequer
fjármálaráðherra Bretlands [is]
fiscal rule
fjármálaregla [is]
financial publication
fjármálarit [is]
financial arrangement
fjármálasamkomulag [is]
financial conglomerate
fjármálasamsteypa [is]
financial group
fjármálasamstæða [is]
financial activity
fjármálastarfsemi [is]
financial policy
fjármálastefna [is]
politique financière [fr]
Finanzpolitik, Geld- und Finanzpolitik [de]
financial controller
fjármálastjóri [is]
financial control
fjármálastjórn [is]
financial management
fjármálastjórnun [is]
financial management
fjármálastjórnun [is]
financial entity
fjármálastofnun [is]
financial institution
fjármálastofnun [is]
financial body
fjármálastofnun [is]
Financial Stability Forum
FSF
fjármálastöðugleikasamráðið [is]
financial policy
fjármálastöðugleikastefna [is]
financial policy committee
fjármálastöðugleikastefnunefnd [is]
financial stability
fjármálastöðugleiki [is]
stabilité financière [fr]
Finanzstabilität [de]
financial area
fjármálasvæði [is]
financial relation
fjármálatengsl [is]
financial practice
fjármálavenja [is]
financial engineering
fjármálaverkfræði [is]
financial transaction
fjármálaviðskipti [is]
financial index
fjármálavísitala [is]
financial intermediation
fjármálaþjónusta [is]
financial intermediation service
fjármálaþjónusta [is]
financial services
fjármálaþjónusta [is]
Financial Services
Fjármálaþjónusta [is]
financial turmoil
fjármálaöngþveiti [is]
public finances
fjármál hins opinbera [is]
financial expenditure
fjármunagjöld [is]
own-account capital formation
fjármunamyndun á eigin reikningi [is]
consumption of fixed capital
fixed capital consumption
fjármunanotkun [is]
financial income
fjármunatekjur [is]
funds
fjármunir [is]
funded credit protection
fjármögnuð útlánavörn [is]
creation of capital
fjármögnun [is]
financing
fjármögnun [is]
funding
fjármögnun [is]
financing device
fjármögnunaraðferð [is]
financing body
fjármögnunaraðili [is]
financer
fjármögnunaraðili [is]
terrorist financer
fjármögnunaraðili hryðjuverkamanna [is]
funding risk
fjármögnunaráhætta [is]
financing decision
fjármögnunarákvörðun [is]
financing plan
fjármögnunaráætlun [is]
financial plan
fjármögnunaráætlun [is]
funding programme
fjármögnunaráætlun [is]
finance company
fjármögnunarfélag [is]
financing arrangement
fjármögnunarfyrirkomulag [is]
resolution financing arrangement
fjármögnunarfyrirkomulag vegna skilameðferðar [is]
third-party financing arrangements
fjármögnunarfyrirkomulag þriðju aðila [is]
financing activity
financial activity
fjármögnunarhreyfing [is]
United Nations Financing System for Science and Technology for Development
UN Financing System for Science and Technology for Development
UNFSSTD
fjármögnunarkerfi Sameinuðu þjóðanna fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
fjármögnunarkerfi SÞ fyrir vísindi og tækni til þróunarmála [is]
De Forenede Nationers finansieringssystem for videnskab og teknologi til udviklingsformål [da]
Système de financement des Nations unies pour la science et la technique au service du développement, SFNUSTD [fr]
Finanzierungssystem der Vereinten Nationen für Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwicklung [de]
source of finance
fjármögnunarleið [is]
financial instrument
fjármögnunarleið [is]
finansieringsinstrument [da]
finansieringsinstrument [sæ]
instrument financier [fr]
Finanzierungsinstrument [de]
financing instrument
fjármögnunarleið [is]
fjármögnunargerningur [is]
Community support instrument for fisheries
fjármögnunarleið Bandalagsins til stuðnings sjávarútvegi [is]
means of funding
fjármögnunarleiðir [is]
instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management
fjármögnunarleið til fjárstuðnings við lögreglusamvinnu, forvarnir og baráttu gegn afbrotum og krísustjórnun [is]
instrument for financial support for external borders and visa
fjármögnunarleið til fjárstuðnings við ytri landamæri og vegabréfsáritanir [is]
Financial Instrument for Fisheries Guidance
FIFG
fjármögnunarleið til þróunar í sjávarútvegi [is]
Loan Guarantee instrument for TEN-T projects
LGTT
fjármögnunarleið vegna lánsábyrgðar í þágu verkefna á sviði samevrópsks flutninganets [is]
LGTT [is]
Instrument for Pre-Accession Assistance
Instrument for Pre-Accession
IPA
fjármögnunarleið við foraðildarstuðning [is]
IPA-fjármögnunarleiðin [is]
Instrument for Structural Policies for Pre-accession
IPSA
fjármögnunarleið við uppbyggingarstefnu vegna foraðildar [is]
finance lease
fjármögnunarleiga [is]
financial lease
fjármögnunarleiga [is]
financial leasing
fjármögnunarleiga [is]
financing lease arrangement
fjármögnunarleigusamningur [is]
finance lease payable
fjármögnunarleiguskuld [is]
financial leasing service
fjármögnunarleiguþjónusta [is]
financing agreement
fjármögnunarsamningur [is]
United Nations Capital Development Fund
UN Capital Development Fund
UNCDF
Fjármögnunarsjóður Sameinuðu þjóðanna [is]
Fjármögnunarsjóður SÞ [is]
De Forenede Nationers Kapitaludviklingsfond [da]
FN:s kapitalutvecklingsfond [sæ]
Fonds d´équipement des Nations unies [fr]
Kapitalentwicklungsfonds der Vereinten Nationen [de]
financing operation
fjármögnunarstarfsemi [is]
period of financing
fjármögnunartímabil [is]
financial engineering instrument
fjármögnunarúrræði [is]
securities financing transactions
SFT
fjármögnunarviðskipti með verðbréf [is]
financing element
fjármögnunarþáttur [is]
Community financing
fjármögnun Bandalagsins [is]
climate change financing
fjármögnun baráttunnar gegn loftslagsbreytingum [is]
financement de la lutte contre le changement climatique [fr]
Finanzierung der Bekämpfung des Klimawandels [de]
infrastructure financing
fjármögnun grunnvirkja [is]
financement des infrastructures [fr]
Infrastrukturfinanzierung, Finanzmittel für Infrastrukturprojekte [de]
financing of the economy
fjármögnun hagkerfisins [is]
financement de l´économie [fr]
Finanzierung der Wirtschaft [de]
terrorist financing
terrorism financing
fjármögnun hryðjuverka [is]
fjármögnun hryðjuverkastarfsemi [is]
financement du terrorisme [fr]
Finanzierung des Terrorismus, Terrorismusfinanzierung [de]
terrorism financing
fjármögnun hryðjuverka [is]
financement du terrorisme [fr]
Finanzierung des Terrorismus, Terrorismusfinanzierung [de]
mortgage finance
fjármögnun húsnæðislána [is]
infrastructure financing
fjármögnun innviða [is]
financement des infrastructures [fr]
Infrastrukturfinanzierung, Finanzmittel für Infrastrukturprojekte [de]
small and medium enterprise financing
SME financing
fjármögnun lítilla og meðalstórra fyrirtækja [is]
financement des PME, financement des petites et moyennes entreprises [fr]
Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen, KMU Finanzierung [de]
microcredit financing
micro-credit financing
fjármögnun með smálánum [is]
institutional funding
fjármögnun stofnunar [is]
balance of payments financing
fjármögnun vegna greiðslujafnaðar [is]
financement de la balance des paiements [fr]
angel funding
fjármögnun viðskiptaengla [is]
development financing
fjármögnun þróunaraðstoðar [is]
financement pour le développement, financement du développement [fr]
Entwicklungsfinanzierung [de]
development funding
fjármögnun þróunaraðstoðar [is]
financement pour le développement, financement du développement [fr]
Entwicklungsfinanzierung [de]
levy of execution
fjárnám [is]
fine
fjársekt [is]
fésekt [is]
sekt [is]
bøde [da]
böter [sæ]
amende [fr]
Geldbuße [de]
financial liability
fjárskuld [is]
financial commitment
fjárskuldbinding [is]
financial liability
fjárskuldbinding [is]
financial obligation
fjárskuldbinding [is]
floating rate financial liability
fjárskuld með breytilegum vöxtum [is]
financial liability with a demand feature
fjárskuld með uppgreiðslurétti [is]
non-recourse financial liability
fjárskuld sem hefur ekki endurkröfurétt vegna ófullnægjandi ábyrgðar [is]
financial liability held for trading
fjárskuld, ætluð til veltuviðskipta [is]
financial flow
fjárstreymi [is]
flux financier [fr]
financial support
fjárstuðningur [is]
management of finances
fjársýsla [is]
Financial Management Authority
Fjársýsla ríkisins [is]
amount of money
fjárupphæð [is]
financial allocation
fjárúthlutun [is]
financial appropriation
fjárveiting [is]
appropriation within the limits of the financial perspective
fjárveiting sem rúmast innan fjárhagsáætlunar [is]
non-differentiated appropriation
fjárveiting til eins árs [is]
differentiated appropriation
fjárveiting til meira en eins árs [is]
trustee of an express trust
fjárvörsluaðili sjóðs [is]
fiduciary account
fjárvörslureikningur [is]
source of finance
fjáröflunarleið [is]
customs duties of a fiscal nature
fjáröflunartollar [is]
customs duty of a fiscal nature
fjáröflunartollur [is]
Violaceae
violet family
fjóluætt [is]
viol-familien [da]
violväxter [sæ]
violacées [fr]
Veilchengewächse [de]
Violaceae [la]
Fourth Committee
Special Political and Decolonization Committee
fjórða nefnd [is]
Komitéen for Særlige Politiske Spørgsmål og Afkolonisering, 4. Komité [da]
utskottet för specialpolitiska frågor och avkolonisering, fjärde utskottet [sæ]
Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation, Quatrième Commission [fr]
Ausschuss für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung, Vierter Ausschuss [de]
fourth resource
fjórða tekjulindin [is]
four freedoms
fjórfrelsi [is]
fjórþætta frelsið [is]
four-wheel tractor
fjórhjóladráttarvél [is]
full time 4x4
fjórhjólasídrif [is]
feather
feathers
fjöður [is]
fiður [is]
fjer [da]
fjädrar [sæ]
plumes [fr]
Federn [de]
four-engined aeroplane
fjögurra hreyfla flugvél [is]
four-colour process
four-color process
fjögurra lita prentun [is]
four-wire leased line
fjögurra þráða leigulína [is]
flex fuel
fjölblöndueldsneyti [is]
diversity of cultural expressions
fjölbreytileg, menningarleg tjáningarform [is]
diversified range of cultural expressions
fjölbreytileg, menningarleg tjáningarform [is]
diversification
fjölbreytileiki [is]
diversification
fjölbreytni [is]
polymorphic form
fjölbrigðaform [is]
multi-family housing
fjölbýlishús [is]
manufactured in volume
fjöldaframleiddur [is]
number of stillbirths
fjöldi andvana fæddra [is]
size of population
fjöldi fólks [is]
prolificity
prolificacy
fjöldi fæddra afkvæma [is]
frjósemi [is]
frodighed [da]
antal födda grisar/killingar [sæ]
prolificité [fr]
Fruchtbarkeit, VVermehrungsfähigkeit [de]
calorific value
fjöldi hitaeininga [is]
number of deaths of enterprises
fjöldi niðurlagðra fyrirtækja [is]
number of enterprises newly born
fjöldi nýlega stofnaðra fyrirtækja [is]
number of births of enterprises
fjöldi nýstofnaðra fyrirtækja [is]
number of steering wheel turns
fjöldi snúninga stýrishjóls [is]
reproduction services of video recording
fjölföldun upptekins myndefnis [is]
compound fertiliser
compound fertilizer
multi-nutrient fertiliser
fjölgildur áburður [is]
forest reproductive material
fjölgunarefni í skógrækt [is]
proliferation index
PI
fjölgunarstuðull [is]
cytokinesis-block proliferation index
CBPI
fjölgunarstuðull fyrir frumur sem skipting umfrymis er hindruð í [is]
multistakeholder forum
multi-stakeholder forum
fjölhagsmunavettvangur [is]
multi-chamber shaft kiln
fjölhólfa stokkofn [is]
flerkammer skaktovn [da]
flerkammar-schaktugn [sæ]
Mehrkammerschachtöfen [de]
multi-engine aircraft
fjölhreyfla loftfar [is]
polychlorinated dibenzofuran
PCDF
fjölklórað díbensófúran [is]
PCDF-efni [is]
self-polymerise
self-polymerize
fjölliðast af sjálfu sér [is]
multiple organ failure
MOF
fjöllíffærabilun [is]
means of communication
fjölmiðill [is]
plurality of the media
fjölmiðlafrelsi [is]
pluralité des médias [fr]
Medienvielfalt [de]
Press Officer
fjölmiðlafulltrúi [is]
kontorchef [da]
multifunctional equipment
multi-functional equipment
fjölnota búnaður [is]
multi-functional building
fjölnota bygging [is]
multipurpose sports facilities
multi-purpose sports facilities
fjölnota íþróttamannvirki [is]
multimodal user interface
fjölnota notendaskil [is]
polyunsaturated fatty acid
fjölómettuð fitusýra [is]
multiple-frame operation
fjölrammaaðgerð [is]
multiframe alignment word
fjölrammasamstillingarorð [is]
multiframe alignment
fjölrammastilling [is]
family
fjölskylda [is]
lone-parent family
fjölskylda einstæðs foreldris [is]
family responsibilities
fjölskylduábyrgð [is]
family-planning service
fjölskylduáætlanir [is]
family benefits
fjölskyldubætur [is]
dependency benefits
fjölskyldubætur [is]
family maintenance
fjölskylduframfærsla [is]
family business
fjölskyldufyrirtæki [is]
composition of the family
fjölskyldugerð [is]
type of household
fjölskyldugerð [is]
family allowance
fjölskyldugreiðsla [is]
family allowances scheme
fjölskyldugreiðslukerfi [is]
family life
fjölskyldulíf [is]
family history
fjölskyldusaga [is]
family reunification
fjölskyldusameining [is]
family composition
fjölskyldusamsetning [is]
family status
fjölskyldustaða [is]
family relationship
fjölskyldutengsl [is]
family credit
fjölskylduuppbót [is]
very high frequency directional range
VOR
fjölstefnuviti [is]
multifunctional material
multi-functional material
fjölvirkt vinnsluefni [is]
multifunctional control
fjölvirkur stjórnbúnaður [is]
multifunctional service
multi-functional service
fjölvirk þjónusta [is]
multinational force
fjölþjóðlegt lið [is]
transnational framework
fjölþjóðlegur rammi [is]
diversification
fjölþætting [is]
multimode optical fibre
fjölþættur ljósleiðari [is]
long-life plant
fjölær planta [is]
fillet
flak [is]
flamingo
flamingos
flamingóar [is]
flamingóaætt [is]
flæmingjar [is]
falmingoer [da]
flamingoer [sæ]
Flamingos [de]
Phoencopteridae [la]
flange
flans [is]
flange jointing set
flansasamskeyti [is]
flange adaptor
flanstengi [is]
flap
flapi [is]
flazasulfuron
flasasúlfúrón [is]
flask
flaska [is]
soil metabolism flask
flaska fyrir efnaskipti í jarðvegi [is]
amber flask
flaska með brúnlituðu gleri [is]
round-bottom flask
round-bottomed flask
flaska með kúptum botni [is]
flat peach
saturn peach
flatferskja [is]
Prunus persica var. platycarpa [la]
flatfishes
flatfish
flatfiskar [is]
ættbálkur flatfiska [is]
Pleuronectiformes [la]
yellow serradella
yellow bird''s-foot
flatfótur [is]
flad fugleklo [da]
gulserradella [sæ]
ornithope comprimé [fr]
Gelber Vogelfuß, Gelbe Serradella [de]
Ornithopus compressus L. [la]
birdbeak dogfish
flatnefur [is]
Deania calcea [la]
flat rigid template
flatt, stíft mát [is]
flat panel display
flatur skjár [is]
flat-rolled
flatvalsaður [is]
flat-rolled product
flatvölsuð vara [is]
flavivirus
Flavi-veira [is]
flavonoid
flavonóíð [is]
flavophospholipol
flavófosfólípól [is]
spike for piercing road surfaces
fleinn til að gera göt á yfirborð vega [is]
raft
fleki [is]
flexion tyre
fletjanlegur hjólbarði [is]
pneumatiques à enfoncement [fr]
Niederdruckreifen mit flexibler Karkasse [de]
red bandfish
flettingur [is]
Cepola rubescens [la]
flexography
flexóprentun [is]
emulsify
fleyta [is]
emulsifiability
fleytanleiki [is]
emulsifier
fleytiefni [is]
emulsifying agent
fleytiefni [is]
emulsifiable concentrate
fleytiþykkni [is]
emulsified
fleyttur [is]
flap valve
flipaloki [is]
liquefied
fljótandi [is]
fluid fertiliser
fluid fertilizer
fljótandi áburður [is]
floating drilling platform
fljótandi borpallur [is]
liquid fuel
fljótandi eldsneyti [is]
water craft
watercraft
fljótandi far [is]
floating craft
fljótandi far [is]
waterborne craft
fljótandi far [is]
liquefied gas
fljótandi gas [is]
floating exchange rate
fljótandi gengi [is]
taux de change flottant [fr]
marktbestimmtes Wechselkurssystem, marktgestütztes Wechselkurssystem, frei schwebender Wechselkurs, frei schwankender Wechselkurs, flexibler Wechselkurs [de]
floating storage unit
fljótandi geymslueining [is]
floating floor
fljótandi gólf [is]
floating construction plant
fljótandi gröfufleki [is]
floating article
fljótandi hlutur [is]
floating leisure article
fljótandi hlutur til notkunar í tómstundum [is]
floating article for dynamic use
fljótandi hlutur ætlaður til hreyfinotkunar [is]
floating article for static positional use
fljótandi hlutur ætlaður til kyrrstöðunotkunar [is]
liquefied natural gas
LNG
fljótandi jarðgas [is]
liquefied petroleum gas
liquified petroleum gas
LPG
fljótandi jarðolíugas [is]
flydende gas [da]
LPG [sæ]
GPL, LPG, gaz de pétrole liquéfié [fr]
LPG, Flüssiggas, verflüssigtes Petroleumgas [de]
floating cage
fljótandi kví [is]
flotkví [is]
flydende bur [da]
flytande bur [sæ]
cage flottante [fr]
schwimmende Käfig [de]
liquid pharmaceutical form
fljótandi lyfjaform [is]
floating structure
fljótandi mannvirki [is]
floating platform
fljótandi pallur [is]
liquid paraffin
fljótandi paraffín [is]
liquefied hydrocarbon
fljótandi vetniskolefni [is]
flowability
fljótanleiki [is]
prima facie
fljótt á litið [is]
complete the flight
fljúga á leiðarenda [is]
fly visually
fljúga eftir kennileitum [is]
FL number
FL-númer [is]
classify
flokka [is]
separate fractions of waste
flokkaður úrgangur [is]
class of agglomeration
flokkar þéttbýlisstaða [is]
classification
flokkun [is]
classification society
flokkunarfélag [is]
class certificate
flokkunarfélagsskírteini [is]
classification certificate
flokkunarfélagsskírteini [is]
classification scheme
flokkunarkerfi [is]
classification code
flokkunarkóði [is]
sorting frame
flokkunarskápur [is]
classification standard
flokkunarstaðall [is]
classification error
flokkunarvilla [is]
klassifikationsfejl [da]
klassificeringsfel [sæ]
Klassifizierungsfehler [de]
classification service
flokkunarþjónusta [is]
vessel classification services
flokkunarþjónusta til skipa [is]
level of aggregation
flokkunarþrep [is]
classification of inventories
flokkun á birgðum [is]
CReMA
classification of resource management activities
flokkun á starfsemi auðlindastjórnunar [is]
classification of types of constructions
CC
flokkun á tegundum bygginga [is]
classification of environmental protection activities
CEPA
environment protection activity
flokkun á umhverfisverndaraðgerðum [is]
non-current classification
flokkun eftir langtímaliðum [is]
current classification
flokkun eftir skammtímaliðum [is]
ecological potential classification
flokkun eftir vistmegni [is]
classification of exploration and evaluation assets
flokkun eigna vegna jarðefnaleitar og mats [is]
classification of individual consumption by purpose
COICOP
flokkun einkaneyslu eftir tilgangi [is]
classification of rights issues
flokkun forkaupsréttar [is]
CSS classification
flokkun hagskýrslukerfis Bandalagsins [is]
Nomenclature of Territorial Units for Statistics
NUTS
flokkun hagskýrslusvæða [is]
grading of skin reactions
flokkun húðviðbragða [is]
monitoring system classification
flokkun í vöktunarkerfi [is]
klassifikation i overvågningssystem [da]
klassificering i övervakningssystem [sæ]
classification du système de contrôle [fr]
Einstufung des Überwachungssystems [de]
classification of the functions of government
COFOG
flokkun útgjalda hins opinbera [is]
classification of the purposes of non-profit institutions serving households
COPNI
flokkun útgjalda stofnana, sem eru ekki reknar í hagnaðarskyni og þjóna heimilum, eftir tilgangi [is]
class of derivatives
flokkur afleiðna [is]
fare class
flokkur fargjalda [is]
group of financial assets
flokkur fjáreigna [is]
classification category
flokkur í flokkunarkerfi [is]
group of biological assets
flokkur lífrænna eigna [is]
reaction to fire class
flokkur með tilliti til viðbragða við bruna [is]
group of pollutant
flokkur mengunarvalda [is]
biocidal product family
flokkur skyldra sæfivara [is]
category of pressure vessels
flokkur þrýstihylkja [is]
pile fabrics
flosdúkur [is]
</