Ritstjóri: Sigrún Þorgeirsdóttir
Leitarorð Leitartungumál
Nánari leit  |  Fletting sviða

Hugtakasafn : Niðurstöður leitar að "nur"

aðgerðaáætlun Bandalagsins um jöfn tækifæri fyrir konur og karla
Community Action Programme on Equal Opportunites for Men and Women [en]
aðilaskipti að atvinnurekstri
transfer of businesses [en]
aflrofi fyrir loftlínur
overhead circuit breaker [en]
akrýltennur
acrylic teeth [en]
almennur aðgangur
public access profile [en]
PAP [en]
almennur aðgangur
public access [en]
almennur aðgangur
universal access [en]
almennur aðgangur að skjölum framkvæmdastjórnarinnnar
public access to Commission documents [en]
almennur aðgangur að skjölum ráðsins
public access to Council documents [en]
almennur aðgangur að skjölum Umhverfisstofnunar Evrópu
public access to European Environment Agency documents [en]
almennur bókhaldslykill
general allocator [en]
almennur eiginfjárgrunnsgerningur þáttar 1
common equity Tier 1 instrument [en]
almennur fjárfestir
retail investor [en]
almennur frídagur
bank holiday [en]
almennur fundur
public meeting of citizens [en]
almennur fundur
public meeting [en]
almennur fundur
ordinary meeting [en]
almennur greiðslureikningur
payment account with basic features [en]
almennur hlutur
ordinary share [en]
almennur kjarasamningur
collective bargaining agreement [en]
almennur kostnaður vegna daglegs reksturs
current general expenses [en]
almennur landbúnaður
general agriculture [en]
almennur liður
general element [en]
almennur ónæmisstaðall
generic immunity standard [en]
almennur símasjálfsali
public pay-telephone [en]
almennur staðall um útgeislun
generic emission standard [en]
almennur textasími
public text telephone [en]
almennur tilgangur endurskoðunar
overarching aims of a revision [en]
almennur tollur
conventional duty [en]
almennur varasjóður
general reserve fund [en]
almennur, vergur hagnaður
gross ordinary surplus [en]
almennur viðskiptavinur
retail customer [en]
almennur vinnumarkaður
open labour market [en]
almennur vöruliður
generic heading [en]
almennur, þráðlaus staðarnetsaðgangur
public R-LAN access [en]
alvarlegar aukaverkanir sem grunur er um
suspected serious adverse reactions [en]
annars konar atvinnuréttindi
alternative certification [en]
argentínurækja
Argentine red shrimp [en]
argentinsk rødreje [da]
argentinsk rödräka [sæ]
Argentinische Rotgarnel [de]
Pleoticus muelleri [la]
atvinnurekandi
entrepreneur [en]
atvinnurekstur
commercial operation [en]
atvinnurekstur innan heimilis
activities of households as employers [en]
atvinnurekstur sem stendur höllum fæti
handicapped enterprises [en]
atvinnustefnur aðildarríkjanna
employment policies of the Member States [en]
árstíðamunur
seasonal variations [en]
bandaknurri
streaked gurnard [en]
Trigloporus lastoviza [la]
bálkur S - Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi
section S - Other service activities [en]
bálkur T - Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og vöruframleiðsla til eigin nota
section T - Activities of households as employers; Undifferentiated goods- and services-producing activities of households for own use [en]
beinn viðskiptavinur
immediate customer [en]
bestukjaraviðskiptavinur
most-favoured-customer [en]
bindigrunnur
binding primer [en]
bindigrunnur
reserve base [en]
reservegrundlag [da]
Mindestreservebasis [de]
bindigrunnur bindiskyldu
basis for minimum reserves [en]
bókun 23 um samskipti aðildarríkjanna við önnur ríki að því er varðar för yfir ytri landamæri
Protocol No 23 on external relations of the Member States with regard to the crossing of external borders [en]
bókun 37 um fjárhagslegar afleiðingar þess að sáttmálinn um Kola-og stálbandalag Evrópu rennur úr gildi og um rannsóknarsjóð fyrir kola-og stáliðnaðinn
Protocol No 37 on the financial consequences of the expiry of the ECSC Treaty and on the research fund for coal and steel [en]
bólgueyðandi lyf, önnur en sterar
non-steroidal anti-inflammatory agents [en]
bráðabirgðasamningur Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög önnur en þau er varða elli, örorku og eftirlifendur, ásamt viðbótarsamningi
European Interim Agreement on Social Security Schemes other than Schemes for Old Age, Invalidity and Survivors, with Protocol [en]
brunnur
well [en]
brunnur til að sinna eftirliti
inspection chamber [en]
bú sem grunur leikur á um að sé sýkt
suspect holding [en]
dreifispennir með spennureglun
voltage regulation distribution transformer [en]
spændingsregulerende distributionstransformer [da]
distributionstransformator för spänningsreglering [sæ]
transformateur de distribution régulateur de tension [fr]
Verteilungstransformator mit Spannungsregelung [de]
dvergsvanur
Bewicks swan [en]
Cygnus columbianus [la]
dýr sem er af sömu tegund (og eitthvert annað dýr)
lífvera sem er af sömu tegund (og einhver önnur lífvera)
conspecific [en]
dýr sem grunur leikur á að sé með smitandi svampheilakvilla
TSE suspect animal [en]
dýr sem grunur leikur á að sé sýkt
suspect animal [en]
dýr sem grunur leikur á að sé sýkt af smitandi heilahrörnunarsjúkdómi
animal suspected of being infected by a TSE [en]
eiginfjárgrunnur
own funds [en]
eiginfjárgrunnur
equity base [en]
eiginfjárgrunnur
capital base [en]
eignagrunnur
asset base [en]
eignasafnsgrunnur
portfolio basis [en]
eining í samvinnurekstri
co-operative entity [en]
cooperative entity [en]
einstaklingur sem vinnur við fyrirtæki eigin fjölskyldu
family worker [en]
eldsneyti til atvinnureksturs
industrial fuels [en]
Eudravigilance-gagnagrunnurinn
Eudravigilance database [en]
evrópski fingrafaragrunnurinn
Eurodac
Eurodac [en]
European system for the comparison of the dactyloscopic records of asylum seekers (IATE) [en]
European fingerprinting system [en]
fagviðskiptavinur
corporate customer [en]
félag í atvinnurekstri
commercial company [en]
erhvervsdrivende selskab [da]
félag sem önnur félög eiga hlutdeild í
undertaking in which a participation is held [en]
fjallahlynur
mountain maple [en]
aksløn [da]
axlönn [sæ]
érable à épis, érable bâtard [fr]
Vermont-Ahorn [de]
Acer spicatum Lam. [la]
fjárfestingarfélög, önnur en lokuð
investment companies other than those of the closed-end type [en]
fjárlagastuðningur (almennur)
general budget support [en]
fléttulínur
guilloche lines [en]
flugáfangagagnagrunnur
flight stage database [en]
framleiðslugagnagrunnur
production database [en]
Frá áskorunum til tækifæra: Til móts við sameiginlegan stefnuramma um fjármögnun rannsókna og nýsköpunar í ESB
From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding [en]
frádráttarbær, tímabundinn mismunur
deductible temporary difference [en]
frelsi til atvinnurekstrar
freedom to conduct a business [en]
freedom to conduct business [en]
erhvervsfrihed, frihed til at oprette egen virksomhed [da]
näringsfrihet [sæ]
liberté d´entreprise, liberté d´entreprendre [fr]
unternehmerische Freiheit [de]
fræsari með fræsihjóli sem vinnur á annarri hlið efnisins
one side moulding machine with rotating tool [en]
færa sönnur á hættu sem stafar af íðefni
substantiate hazards of a chemical [en]
gagnagrunnur
database [en]
data base [en]
gagnagrunnur ESB yfir hafnarríkiseftirlitsskoðun
EU Port State Control inspection data base [en]
Thetis [en]
gagnagrunnur Interpol um stolin, vélknúin ökutæki
Interpol´s Stolen Motor Vehicle database [en]
gagnagrunnur seðlabankakerfis Evrópu fyrir falsaða seðla og myntir
counterfeit currency database of the ESCB [en]
CCD [en]
counterfeit currency database [en]
gagnagrunnur um efni sem eru skráð samkvæmt efnareglugerðinni (REACH)
REACH registered substance database [en]
REACH-databasen over registrerede stoffer [da]
databasen över Reach-registrerade ämnen [sæ]
Datenbank für gemäß REACH registrierte Stoffe [de]
gagnagrunnur um stolin og horfin ferðaskilríki
gagnagrunnur Interpol um stolin og horfin ferðaskilríki
Stolen and Lost Travel Documents database [en]
SLTD database [en]
Interpol´s Stolen and Lost Travel Documents database [en]
gaskynt geislahitunarkerfi í loft, með mörgum brennurum
multi-burner gas-fired overhead radiant tube heater systems [en]
gengismunur
exchange difference [en]
gengismunur
translation differences [en]
gengismunur
foreign exchange differences [en]
gengismunur við umreikning
foreign exchange translation differences [en]
gervitunglagrunnur
satellite platform [en]
glerhimnurafskaut
glass membrane electrode [en]
greiðslugrunnur
cash basis [en]
greiningargrunnur
analytical foundation [en]
grunnlínurannsókn
baseline study [en]
base-line study [en]
referenceundersøgelse, baslineundersøgelse, baslinestudie [da]
referensundersökning [sæ]
étude initiale, étude préliminaire [fr]
Grundlagenstudie [de]
grunnmálning til varnar tæringu
tæringarvarnargrunnur
anti-corrosion primer [en]
grunnur að bragðefnum
flavouring source [en]
grunnur með góðri smygni
penetrating primer [en]
hágæðagrunnur með góðri smygni
high performance penetrating primer [en]
hálflangvinnur
subchronic [en]
sub-chronic [en]
hálftrjónur
hálftrjónuættkvísl
hálftrjónungar
halfbeaks [en]
halvnæb-slægt [da]
halvnäbbar [sæ]
Halbschnäbler [de]
Hemirhamphus spp. [la]
heilbrigðisþjónusta, önnur en lækningar
paramedical services [en]
paramedicinsk tjeneste [da]
paramedicinsk vård [sæ]
Leistungen von nichtärztlichem Personal [de]
heimildagrunnur fyrir klínískar lækningar
evidence base for clinical practice [en]
heimildagrunnur fyrir mótun neytendastefnu
evidence base for the development of consumer policy [en]
heitvalsaðar stálþynnur
hot rolled steel strip [en]
himnur og dúkar til jarðtæknilegra nota
geomembranes [en]
hjartalínurit
electrocardiogram [en]
hjartalínuriti
electrocardiography device [en]
hljóðfæri með rafmögnurum
electrically amplified musical instrument [en]
hnúðsvanur
mute swan [en]
knopsvane [da]
knölsvan [sæ]
Höckerschwan [de]
Cygnus olor [la]
hreinn grunnur
net basis [en]
hreistursardínur
scaled sardines [en]
sildeslægt [da]
sillingar [sæ]
harengules [fr]
Kleinheringe [de]
Harengula spp. [la]
hýenur
hyaenas [en]
hyenas [en]
hyæner [da]
hyenor [sæ]
Hyänen [de]
Hyaenidae [la]
hæfur viðskiptavinur
eligible customer [en]
hætta á háspennurafstraumi
high-voltage electrical hazard [en]
iðgjald til atvinnurekstrar
commercial premium [en]
írennslisbrunnur fyrir veiti
aquifer recharge well [en]
jarðvegsgrunnur
subsoil [en]
sub-soil [en]
kanínur og hérar
hérar og kanínur
héraætt
rabbits and hares [en]
harer [da]
harer och kaniner [sæ]
Hasenartige [de]
Leporidae [la]
kerfisbundinn munur í dreifni
systematic variance [en]
knurrar
knurraættkvísl
gurnards [en]
knurhane-slægt [da]
Trigla spp. [la]
knurri
tub gurnard [en]
rød knurhane [da]
fenknot [sæ]
Trigla lucerna [la]
kort fyrir hitalínurit
temperature chart [en]
kostnaðargrunnur
cost base [en]
kraftsveigjulínurit
force-deflection diagram [en]
kvarðagrunnur
scale base [en]
kvikar fléttulínur
kinematic guilloche lines [en]
kynjamunur
gender-related gap [en]
kyrrahafssardínur
sardinops [en]
Sardinops species [en]
Sardinops spp. [la]
lagagrunnur
legal base [en]
lagagrunnur
legal foundation [en]
landsbundinn gagnagrunnur
national database [en]
landsvæðaskiptur gagnagrunnur
geographically indexed database [en]
langvinnur
chronic [en]
langvinnur lungnasjúkdómur
chronic obstructive pulmonary disease [en]
langvinnur sjúkdómur
long-term illness [en]
langvinnur öndunarfærasjúkdómur
chronic obstructive disease [en]
launamunur kynjanna
gender pay gap [en]
launuð eða önnur tekjuskapandi vinna
for pay or profit [en]
lágspennurafbúnaður
low-voltage electrical installations [en]
lágspennurofbúnaður
low-voltage switchgear assembly [en]
listmunur
artefact [en]
lífræn rokefni, önnur en metan
non-methane volatile organic compounds [en]
NMVOC [en]
lífrænt aldar varphænur
organically reared pullets [en]
nurit
graph [en]
nurit
characteristic diagram [en]
loftför, önnur en flókin, vélknúin loftför
other-than complex motor-powered aircraft [en]
other than complex motor-powered aircraft [en]
aéronef motorisé autre que complexe [fr]
andere als technisch komplizierte motorgetriebene Luftfahrzeuge [de]
loftgæðagagnagrunnur
airbase [en]
air quality database [en]
lyfhrifarannsókn til að færa sönnur á gildi hugmyndar
pharmacodynamic proof of concept study [en]
makkarónur
macaroni [en]
markalínur á sjó
maritime borders [en]
maritim grænse, søgrænse [da]
frontière maritime [fr]
Seegrenze [de]
markalínur á sjó
maritime frontiers [en]
matsgrunnur
measurement basis [en]
matsgrunnur
basis of assessment [en]
matsgrunnur
measurement base [en]
meðalmunur á flóði og fjöru
mean tidal range [en]
megingrunnur reikningsskila
primary basis of accounting [en]
menntabrunnur
educational resource [en]
menntun, önnur en á háskólastigi
non-tertiary education [en]
miðlægur gagnagrunnur
centralised database [en]
centralized database [en]
miðlægur skuldagrunnur
National Credit Registry [en]
mismunur
variation [en]
mismunur á kostnaði
financial imbalance [en]
déséquilibre financier [fr]
finanzielles Ungleichgewicht [de]
munur á flóði og fjöru
tidal range [en]
munur á halla lágljósanna
variation in dipped beam inclination [en]
neyðarsímalínur með vegum
roadside emergency telephone lines [en]
óinnleysanlegur, almennur hlutur
non-puttable ordinary share [en]
ólífrænt aldar varphænur
non-organically reared pullets [en]
órafrænn gagnagrunnur
non-electronic database [en]
óvænt, alvarleg aukaverkun sem grunur er um
grunuð, óvænt og alvarleg aukaverkun
suspected unexpected serious adverse reaction [en]
SUSAR [en]
Palestína
Palestínuríki
Palestine [en]
State of Palestine [en]
PS [en]
PSE [en]
PCB-efni, önnur en ortó-PCB-efni
non-ortho PCBs [en]
peningastefnuregla
monetary policy rule [en]
postulínstennur
porcelain teeth [en]
pólýstýrenhimnur
polystyrene sheeting [en]
randaknurri
red gurnard [en]
Aspitrigla cuculus [la]
reglubundinn mismunur
periodic variation [en]
rekstrargrunnur
accrual basis [en]
runurit
sequence diagram [en]
timing diagram [en]
sekvensdiagram [da]
sekvensdiagram [sæ]
schéma séquentiel [fr]
ryksuga til nota í atvinnuskyni
atvinnuryksuga
commercial vacuum cleaner [en]
kommerciel støvsuger [da]
kommersiell dammsugare [sæ]
Staubsauger für den gewerblichen Gebrauch [de]
rökstuddur grunur
serious grounds [en]
raison sérieuse [fr]
begründeter Verdacht [de]
samningur um tollasamvinnuráð
Convention establishing a Customs Co-operation Council [en]
samræmdi, alþjóðlegi íðefnagagnagrunnurinn
International Uniform Chemicals Information Database [en]
IUCLID [en]
samskipti við önnur ríki
external relations [en]
samstæðumismunur
consolidation difference [en]
Samtök evrópskra iðn- og atvinnurekenda
Union of Industrial and Employers´ Confederations of Europe [en]
UNICE [en]
Sankti Vinsent og Grenadínur
Saint Vincent and the Grenadines [en]
VC [en]
VCT [en]
Saint Vincent og Grenadinerne [da]
Saint Vincent och Grenadinerna [sæ]
Saint-Vincent-et-les Grenadines [fr]
St. Vincent und die Grenadinen [de]
sá sem forvinnur fræ
seed processor [en]
sementsgrunnur
cement base [en]
sem tengist sjávarföllum þar sem lítill munur er á flóði og fjöru
microtidal [en]
sem tengist sjávarföllum þar sem tiltölulega mikill munur er á flóði og fjöru
macrotidal [en]
setja út rennur
deploy slides [en]
sérstök atvinnuráðstöfun
specific employment measure [en]
Sirenac-gagnagrunnur
Sirenac database [en]
sítrónujárnurtaolía
verbena oil [en]
sjálfknúið hafskip til atvinnurekstrar
self-propelled seagoing commercial vessel [en]
sjónlagsmunur
anisometropia [en]
sjónskertur viðskiptavinur
partially-sighted customer [en]
sjónuriti
electroretinograph [en]
skipan í vinnureiti í neyðartilvikum
emergency station assignment [en]
skiptileigugrunnur
timeshare basis [en]
skrautmunur
ornamental article [en]
skrautmunur
ornament [en]
snurðulaus rekstur greiðslukerfa
smooth operation of payment systems [en]
snurðulaus starfsemi innri markaðarins
smooth functioning of the internal market [en]
snurðulaus umferð myntar
smooth circulation of coins [en]
snurpuvír
purse line [en]
sorpbrennslustöð sem vinnur orku
sorpbrennslustöð sem endurheimtir orku
waste incineration plant with energy recovery [en]
spennumunur
potential difference [en]
SPIRS-gagnagrunnur
SPIRS database [en]
starfræksla við önnur skilyrði en stöðluð skilyrði skv. II. flokki
other than standard category II operation [en]
OTS CAT II [en]
andet end standard kategori II-operation [da]
verksamhet i Kategori II annan än standard [sæ]
Betriebsstufe II bei Nichtstandardbedingungen [de]
starfsemi félaga atvinnurekenda
activities of employers organisations [en]
activities of employers organizations [en]
starfsmaður sem vinnur árstíðabundið
seasonal employee [en]
stefnurammi
policy framework [en]
cadre d´action, cadre stratégique [fr]
politisches Rahmenprogramm [de]
stefnurammi
strategic framework [en]
stikaður tæknigagnagrunnur
parametric technical database [en]
stofnun sem er viðskiptavinur
institutional customer [en]
straumspennulínurit
voltammogram [en]
stöð sem vinnur afurðir úr jarðolíu eða jarðgasi
petrochemical plant [en]
svæði við markalínur á sjó
maritime border area [en]
svæði þar sem neyðarrennur opnast
slide deployment area [en]
sýrugrunnur
wash primer [en]
sætujárnurt
Aztec sweet herb [en]
sød azteker [da]
sötverbena [sæ]
Lippia dulcis [fr]
Aztekisches Süßkraut [de]
Lippia dulcis [la]
tekjur af atvinnurekstri
entrepreneurial income [en]
tilkynning um aukaverkun sem grunur er um
suspected adverse reaction report [en]
tilvísunargagnagrunnur
reference database [en]
tilvísunargagnagrunnur framkvæmdastjórnarinnar
Commission´s reference database [en]
tindaknurri
piper gurnard [en]
langpigget knurhane [da]
lyrknot [sæ]
Leierknurrhahn, Leierhahn, Pfeifenfisch [de]
Trigla lyra [la]
tímabundinn mismunur
temporary difference [en]
tímabundinn mismunur á skattskyldu
taxable temporary difference [en]
tímamismunur
timing difference [en]
tímamunur
time difference [en]
tollasamvinnuráðið
Customs Cooperation Council [en]
Customs Co-operation Council [en]
CCC [en]
trjónurækja
delta prawn [en]
deltareja [da]
Palaemon longirostris [la]
trönur
cranes [en]
traner [da]
tranor [sæ]
grues, gruidés [fr]
kraniche [de]
Gruidae [la]
tyggigúmmígrunnur
chewing gum base [en]
tölulegur mismunur
absolute difference [en]
tölvuvæddur gagnagrunnur
computerised database [en]
computerized database [en]
uggaknurri
long-finned gurnard [en]
dunkel knurhane [da]
silverbandad knot [sæ]
grondin obscur, grondin morrude, grondin sombre [fr]
Rauher Knurrhahn [de]
Chelidonichthys obscurus [la]
undirsamstæðugrunnur
sub-consolidated basis [en]
subconsolidated basis [en]
úrtaksgrunnur
sampling basis [en]
útlínur
sketch card [en]
vanmegna viðskiptavinur
vulnerable customer [en]
vara fyrir gervitennur
prosthodontic product [en]
varagagnagrunnur
contingency data base [en]
vatnsbrunnur
water well [en]
vatn sem rennur yfir landamæri
transboundary water [en]
verðmunur
price variation [en]
variation des cours [fr]
vergur grunnur
gross basis [en]
verksmiðja sem fullvinnur leður
leather finishing plant [en]
vetniskolefni, önnur en metan
non-methane hydrocarbon [en]
NMHC [en]
viðbótarefni sem vinnur gegn ventlabanki
anti-knock additive [en]
viðbótarþjónusta, önnur en bankaþjónusta
non-banking type ancillary services [en]
viðloðunargrunnur
adhesion primer [en]
viðskiptavinur
customer [en]
viðskiptavinur
client [en]
viðskiptavinur á fjármálamarkaði
financial customer [en]
viðskiptavinur reikiþjónustu
roaming customer [en]
viðskiptavinur sem kaupir ekki til heimilisnota
non-household customer [en]
viðskiptavinur sem kaupir til heimilisnota
household customer [en]
viðskiptavinur sem nýtir sér farsímaþjónustu
mobile customer [en]
vinna við þakrennur
guttering work [en]
vinnsla, önnur en málmvinnsla
non-metallurgical process [en]
vinnuregla
working rule [en]
vinnureitur
station [en]
vinnuréttur
employment law [en]
vinnurými
working space [en]
vinur
frictional anchor [en]
víðtækur hjálpargagnagrunnur
global resource information database [en]
GRID [en]
væntur, almennur hlutur
potential ordinary share [en]
vöruflokkunarkerfi tollasamvinnuráðsins
Customs Cooperation Council Nomenclature [en]
Customs Co-operation Council Nomenclature [en]
CCCN [en]
vörur sem gerður er greinarmunur á
differentiated products [en]
það að viðskiptavinur skiptir um söluaðila
customer switching [en]
þekkingargrunnur
knowledge base [en]
þjónusta við atvinnurekstur
business support activities [en]
þrýstingsmunur
differential pressure [en]
trykforskel [da]
tryckskillnad [sæ]
écart de pression [fr]
Druckdifferenz [de]
þunnur málmur
light gauge metal [en]
önnur bræðsla
secondary smelting [en]
önnur efni en trefjar
non-fibrous matter [en]
önnur kerfislega mikilvæg stofnun
O-SII [en]
önnur leið
diversionary route [en]
önnur nefnd
Second Committee [en]
önnur prófunaraðferð en ljóstæknileg
non-optical test method [en]
önnur ríki en Norðurlönd
non-Nordic States [en]
önnur umræða
second reading [en]
önnur uppsöfnuð heildarafkoma
accumulated other comprehensive income [en]
önnur úrtaka en líkindaúrtaka
non-probability sampling [en]
önnur viðurlög en refsing
non-criminal sanction [en]
önnur þingfundarnefnd um félagsmál
Second Sessional Social Committee [en]
Öryggi og hollustuhættir á vinnustöðum, vinnuréttur og jafnrétti kynjanna
Health and Safety at Work, Labour Law and Equal Treatment for Men and Women [en]

300 niðurstöður fundust.